Golf Online

Choroby trávnika by nemali byť hráčom ľahostajné. Prečo?

Existujú najmenej tri veľmi dobré dôvody, prečo by golfisti mali aspoň niečo vedieť o snahách greenkeeperov predchádzať chorobám trávnika či riešiť ich príznaky.

1) Niektoré z bakteriálnych či hubových organizmov, ktoré trávnik napadnú, ho môžu skutočne výrazne poškodiť, prípadne v niektorých prípadoch aj zničiť. Následkom môže byť nerovný povrch a problémy s polohou lopty, ako aj narušovanie hry, a to aj napriek tomu, že personál vykonáva zásahy nevyhnutné k regenerácii. Poškodené plochy tiež nepridajú na atraktívnosti ihriska a ďalším efektom môže byť aj spomalenie tempa hry, keď sa hráči musia vyhýbať lokalitám označeným ako „ground under repair“.

2) Liečba trávnika, kde prepukla choroba, je nákladná záležitosť. Greenkeeperi sú pri aplikácii fungicídov  mimoriadne opatrní a to z dvoch dôvodov. V prvom rade sú si vedomí zodpovednosti voči životnému prostrediu a vedia, že by mali tieto typy prípravkov aplikovať naozaj len vtedy, ak je to nevyhnutné. A ďalším aspektom  sú náklady. Cena takýchto prípravkov je dosť vysoká a nemôžu si dovoliť žiadne plytvanie. Starostlivosť o poškodené plochy, najmä ak sú väčšieho rozsahu, môže znamenať vážny zásah do rozpočtu ihriska, ktorý nakoniec môžu pocítiť aj hráči prostredníctvom zvýšených poplatkov. 

3) Ako teda môžete ako golfista pomôcť? V prvom rade tolerantným prístupom k úsiliu greenkeeperov a zamestnancov ihriska. Vždy zvážte ako niektoré údržbové procesy, ktoré obvykle golfisti nemajú radi, vplývajú na výskyt a závažnosť trávnych chorôb. 

a.) Orezávanie stromov

Kvôli zabezpečeniu dostatku slnečného svetla je často nutné orezávanie stromov, niekedy dokonca aj ich odstránenie. Udržanie otvoreného priestoru prispieva aj k lepšiemu prúdeniu vzduchu a udržaniu trávnika suchého. Väčšine organizmov spôsobujúcim ochorenia sa totiž darí na tienistých a vlhkých miestach a niekedy v takýchto podmienkach nepomáha ani aplikácia fungicídu.

Aerifikáciu či prevzdušňovanie nemajú radi ani greenkeeperi. Každopádne je táto operácia prínosná – zlepšuje drenáž a prispieva k udržaniu vhodnej štruktúry koreňovej zóny. A silnejšie korene znamenajú zdravšiu a odolnejšiu rastlinu.

c.) Trávnik, ktorý pestujeme v prostredí s dostatkom svetla, dostatočným prúdením vzduchu, dobrou drenážou a v správne kultivovanej pôde je oveľa menej náchylný na výskyt ochorení. A ak by aj došlo k výskytu nejakého ochorenia, trávnik v dobrej kondícii je schopný s chorobami bojovať aj bez nutnosti aplikácie fungicídu.  A pokiaľ dôjde k poškodeniu, trávnik vo vhodnom prostredí sa zotavuje neporovnateľne rýchlejšie. 

Článok bol uverejnený na www.usga.org, sekcia USGA Green Section.