Golf Online

Fokus na živiny: Horčík a fosfit

Fokus na živiny - horčík a fosfit

Predtým ako nastane zima sa turf manažéri často zamýšľajú nad tým, aké sú najefektívnejšie preventívne opatrenia na zabránenie výskytu chorôb a ako počas obdobia vegetačného pokoja udržať dobrý zdravotný stav trávnika.

Dva prvky, ktoré môžu byť v tejto súvislosti nesporne veľmi užitočné (a často bývajú opomínané najmä v prospech železa a iných tradičných posilňujúcich prvkov)  sú práve horčík a fosfit. Oba dokážu byť prínosom po celý rok, ale najmä cez zimné mesiace, kedy je podstatne menej denného svetla.

Ako dôležitý je horčík?

Horčík je považovaný za sekundárny výživový prvok. Nie je potrebný v takých množstvách ako makroelementy, ale zároveň v podstatne vyšších dávkach ako mikroelementy. V rastlinách má niekoľko hlavných úloh, vrátane transportu cukrov alebo sacharidov  cez floém (lyková časť) a fixácie CO2.
Ak sa však pozrieme na komplexnú štruktúru molekuly chlorofylu, uvidíme, že jadrom atómu je v skutočnosti atóm horčíka.

Ak nie je horčík, nie je chlorofyl.  Ak nie je chlorofyl, nie je fotosyntéza. Horčík hrá významnú úlohu pri produkcii chlorofylu, v procese kedy rastlina energiu zo slnečného žiarenia  transformuje na bielkoviny a sacharidy. Hnojivo nie je pre rastlinu finálnou výživou, je to len akýsi koktail základných živín, ktoré rastliny premieňajú na výživu pomocou energie slnečného žiarenia.

Fosfit je z chemického hľadiska veľmi podobný fosfátu (fosforečnanu), jeho značka je PO3. Je odvodený od kyseliny fosforečnej (H2PO4), ktorá má hodnotu pH 2,2 a pred použitím na trávnik musí byť neutralizovaný (najčastejšie hydroxidom draselným KOH) aby sa zabránilo spáleniu.

Touto kombináciou vznikne fosfit draselný (KH2PO3), ktorý je aktívnou zložkou v nespočetných výrobkoch v súčasnej dobe predávaných buď ako fungicídy alebo ako hnojivá. Výskum ukázal, že ak je fosfit súčasťou integrovaného plánu manažmentu chorôb & prevencie, a to najmä v kombinácii s iprodionom,  výskyt ochorení môže byť významne znížený.

Výhody týchto dvoch živín horčíka a fosfitu pri ich pravidelnom použití ako súčasť integrovaného plánu manažmentu chorôb sú tie, že predstavujú reálnu hodnotu, tj. reálny prínos a sú alternatívou k dosiahnutiu nebezpečného nadmerného množstva železa a síry  pri použití tradičných prípravkov typu „winter hardener“ počas zimných mesiacov.


Článok bol uverejnený na www.pitchcare.com, autorom je Ray Hunt.