Golf Online

Golf Karlštejn

Webová stránka golfového ihriska Karlštejn víta každého návštevníka úvodným sloganom „Zázrak má meno: Golf Karlštejn.“ O tom, čo obnáša starostlivosť o takéto „zázračné“ ihrisko, sme sa porozprávali s Tomášom Kuželom, hlavným greenkeeperom.

Poloha ihriska v blízkosti legendárneho hradu spolu s kvalitnými hracími plochami je to, čo z rezortu robí obľúbené a vyhľadávané miesto nielen pre klasickú hru, ale aj pre korporátne či spoločenské podujatia.  O tom, čo obnáša starostlivosť o takéto „zázračné“ ihrisko, sme sa porozprávali s Tomášom Kuželom, hlavným greenkeeperom.

Tomáš, vie sa o Vás, že ste skúsený greenkeeper s mnohoročnou praxou. Mohli by ste nám priblížiť vašu profesijnú cestu? Kde ste začínali? A ako ste sa vôbec dostali ku greeneepingu?

Ku golfu som sa dostal náhodou, po skončení školy sme sa ako dvaja poľnohospodárski  inžinieri presťahovali ku Karlštejnu a pri hľadaní práce som narazil na vtedy ešte mladé golfové ihrisko. Tam som počas roka zbieral skúsenosti a potom prišla ponuka robiť hlavného greenkeepera v novozaloženom klube v Prahe Hodkovičkách. Neodolal som a prešiel som tam.

Novozaložený klub znamená veľkú výzvu, možnosť získať obrovské skúsenosti...

Áno, v Hodkovičkách som potom  zostal celých 10 rokov. Pracoval som tam nielen ako greenkeeper, ale aj ako riaditeľ. Ihrisko sa stavalo postupne, step by step,  vlastne počas celej tej doby. Dalo mi to veľmi veľa, z hľadiska stavebného a aj  z hľadiska golfovej architektúry.

Karlštejn je ale pre Vás asi osudové miesto, keďže ste sa tam opäť  vrátili. Je to tak?

Ihrisko v Prahe sa dokončilo a riadenie bežnej prevádzky  s množstvom ľudí  zaberalo skoro všetok môj čas. K práci greenkeepera  som už takmer nedostal. Doprava do Prahy bola tiež čím ďalej zložitejšia a keď sa narodili moje dve dcérky, chcel som sa viac venovať rodine. Dal som výpoveď a jednu sezónu som sa venoval projektovaniu rodinných záhrad a poradenstvu. V tom čase sa na Karlštejne vymenilo celé vedenie, vrátane greenkeepera. Niekoľkokrát si ma pozvali ako poradcu a potom mi ponúkli miesto hlavného greenkeepera. Trochu ma to síce zaskočilo, ale nakoniec som prikývol.

Karlštejn je magické miesto, takže sa Vám vôbec nedivím. Nádherný hrad je silným historickým symbolom, ktorý vytvára neopakovateľnú atmosféru. Ihrisko má povesť jedného z najlepších v Českej republike. Môžete nám o ňom povedať viac?

Prvých osemnásť jamiek bolo otvorených v roku 1993. Návrh pochádza od kanadských golfových architektov Lesa Furbera a Jima Eremka, renomovaných architektov, ktorí sa podpísali už pod 70 ihrísk po celom svete.  Medzi najznámejšie patrí Valderama v Španielsku, či Varaderona Kube. Ihrisko má približne 90 bunkerov a dve veľké jazerá, ktoré okrem toho, že zasahujú do hry, sú aj zásobárňou vody pre závlahu. Terén je dosť kopcovitý, patrí k tým náročnejším nielen pre hráčov, ale aj pre golfové autíčka. Pôvodných 18 jamiek rozšírila na južnom svahu kopca Voškov ďalšia deviatka, dokončená v roku 2008.

Má niečo, čo je z pohľadu greenkeepera limitujúcim faktorom?

Práve fakt, že prvých 18 jamiek je otočených na sever a nová deviatka smerom na juh. Je to ako keby ste sa starali o dve rôzne ihriská. Rôzne nielen orientáciou, ale aj vekom. Rozdiel medzi nimi je 15 rokov. Naviac, sú vysiate rozdielnymi druhmi tráv, napríklad na greenoch starého ihriska je zmes, na greenoch nového je monokultúra psinčeka výbežkatého L93. Takisto majú rozdielne pH, pôvodné ihrisko 4,5 a nové 7,2. Čiže z toho vyplýva rozdielna údržba, iné choroby tráv atď.

Aké má Karlštejn greeny?  Rozľahlé, náročné, rýchle? Môžete priblížiť ich údržbu?

Nové ihrisko nie je ešte v takej miere využívané pre turnaje a čo sa týka pôvodných 18 jamiek, greeny nepatria úplne k najväčším (rozloha 400-500m²). Ich rýchlosť sa v lete pohybuje okolo 9 stôp. Kombinujem dni s kosením groomerom a bez neho s dňami  bez kosenia, len s použitím valcov. Raz do týždňa zaradím ľahký topdressing. Každý mesiac sa snažím aerifikovať  kazetami Maredo. Veľkú aerifikáciu s pieskovaním robíme v prázdninovom období a pred ukončením sezóny. To sa týka aj odpalísk a fervejí.

Čím sú vysiate greeny na ihrisku?

Greeny pôvodného ihriska boli naposledy dosiate greenovou zmesou od od Barenburgu. Ich špecifikom  je silný výskyt lipnice ročnej (od 40-60 %), ktorý je pozostatkom opakovaných problémov z minulosti. To prirodzene ovplyvňuje hlavne súčasnú údržbu. Lipnica má plytké korene, v máji zakvitne a v auguste sa dostáva do letnej dormancie. Následkom je okamžitý útlm rastu a napadnutie porastu hubovými ochoreniami.  Snažím sa každoročne dosievať psinček  výbežkatý L93, v rámci aerifikácie kazetami  Maredo.  Od tohto roku by som rád dosieval 2x ročne, v júni a auguste.

V akom stave je ihrisko po zime? Riešite problémy s plesňou či poškodením mrazmi?

Ihrisko nám prezimovalo dobre, určite k tomu prispeli aj dva preventívne postreky greenov , odpalísk a aj problematických fervejí. Postrekovali sme látkou azoxistrobin v novembri a po roztopení snehu v januári.

Má ihrisko nejaký zásadný problém? Je niečo, s čím ste sa najviac pasovali napr. v minulej sezóne a čaká Vás to aj v tomto roku? Ako sa to darí? Aké operácie uskutočňujete?

Okrem už spomínaného boja s lipnicou na greenoch (alebo lepšie povedané  hýčkania  lipnice, len aby neodišla) bojujem s plsťou na odpaliskách a fervejách. Pravidelná aerifikácia  dutými hrotmi a následné pieskovanie ale začínajú prinášať ovocie. Okrem toho sme na problematických miestach v porovnaní s minulými rokmi obmedzili zálievku, podporujeme tak hlbšie zakorenenie.

Ako je to na Karlštejne s drenážami?

Kvôli častým prívalovým búrkam a bohatej vegetácii sa často upchávajú pôvodné drenáže a potom nám sem-tam po výdatnejších dažďoch na ihrisku vytrysknú nové pramene. Preto dorábame tzv. francúzske drenáže. Ide o otvorené  kanály alebo „priekopy“, vyhĺbené ryhovačkou na závlahy,  v ktorých je položená žltá drenážna trubka  a zasypané sú štrkom (16-24).

Často sa v poslednej dobe hovorí o ekologických aspektoch prevádzky golfových ihrísk. Vo vašej lokalite je iste bohatá fauna a flóra. Ochranári sú zvyčajne nekompromisní. Ovplyvňuje ekologický aspekt prevádzku na Karlštejne výrazne?

Ihrisko Karlštejn sa nachádza v CHKO Český kras a okná Správy CHKO majú výhľad priamo na nás. Tým pádom sme ako pod drobnohľadom, akékoľvek investičné akcie na ihrisku, akékoľvek zásahy do porastu,  dodržiavanie obmedzení týkajúcich sa sortimentu rastlín pre výsadby a pod...

Riešite problémy so zverou, resp. zvieratami?

Nakoľko ihrisko nie je oplotené, vždy po zime máme dosť práce s poškodenou trávou od diviakov a obhryzom mladej výsadby, na ktorú preventívne pre zimou aplikujeme repelenty. Výšku snehovej pokrývky a jej trvanie však ovplyvniť nedokážeme a práve to je pre obhryz zásadné.

Koľko ľudí má Váš pracovný team?

Na údržbu ihriska mám 17 ľudí. Po dvoch na kosenie greenov, odpalísk, semirafov a fervejí. Jedného na rafy, dvoch ľudí na závlahy, postreky a špeciálne práce, dvoch v dielni a dvoch na obsluhu Driving range .

Spomínali ste, že klub má okolo 400 členov. Vaše ihrisko patrí k najvyťaženejším, hlavne čo sa týka korporátnych turnajov. Vysoká vyťaženosť je pre majiteľov síce skvelá, greenkeeperom však niekedy spôsobuje vrásky. Je to aj Váš prípad, alebo sa to ešte stále dá zvládnuť?

Áno, je to presne tak.  Okrem pondelkov (ktoré sa snažím zubami-nechtami udržať voľné) máme turnajmi nabitý každý deň. Nikdy to nebolo inak, takže sa s tým treba len zmieriť.

Máte v pamäti nejaký moment, kedy Vám bolo skutočne úzko? Kedy ste mali o kondíciu ihriska obavy?

Bolo to práve vlani, v tom najteplejšom období, kedy som sa odvážil prerezať ferveje Gradenom. Všetko prebiehalo bez problémov až dovtedy než nám vypadli závlahy. Po týždni už boli dráhy úplne žlté a spálené. Od tej doby sa viac venujeme údržbe závlah a prerezávanie nechávame skôr na koniec sezóny.  V lete radšej namiesto toho volím aerifikáciu dutými hrotmi.

A naopak, moment, ktorý Vám vyvolal úsmev na tvári?

Na jeseň sme tu mali scénku ako z večerníčku.  Golfisti, posilnení z rautu a prezlečení za postavičky z Teletubbies, zabudli zabrzdiť golfový vozík a ten sa na jamke č. 13 zrútil do rokliny. Pri pohľade, ako  postavičky zo známeho detského seriálu nešťastne lamentujú a brodia sa okolo prevráteného vozíku, sa nikto neubránil smiechu, to si isto dokážete predstaviť... :)

Je nejaká činnosť ktorú robíte vyložene rád?

Veľmi rád kosím greeny, ale pri 17 zamestnancoch na to už bohužiaľ nemám čas. Preto si túto činnosť doprajem aspoň doma.

Tomáši, ste aktívny golfista? Nájdete si čas a hlavne chuť na hru, na vlastnej koži otestovať ihrisko aj z pohľadu hráča?

Nepovažujem sa za aktívneho hráča, môj HCP tomu tiež nezodpovedá. Som však rád, keď ma občas navštívi nejaký kolega greenkeeper a vytiahne ma na ihrisko. Tam to potom všetko patrične preberieme.:)

Ste typ greenkeepera, ktorý je rád v kontakte s hráčmi? Cítite, že sa zaujímajú o to, čo sa na ihrisku deje a prečo sa to deje?

Priznám sa, že pozornosť hráčov dobrovoľne nevyhľadávam a ak to nastane, tak to väčšinou neveští nič dobrého.. Takže zatiaľ skôr využívam to, že ma z členov veľa ľudí nepozná.

A na záver, ak by ste chceli slovenských čitateľov pozvať na Karlštejn, máte možnosť.

Ďakujem, s radosťou ju využijem... Určite by som pozval čitateľov Golfonline NEWS na návštevu krásneho hradu v kombinácii s návštevou legendárneho ihriska. Pre každého, kto prvýkrát vidí tú panorámu je to hlboký zážitok. A musím dodať, že pohľady na hrad a okolie, na všetky svetové strany z najvyššej časti ihriska, stále ohromujú aj mňa, napriek tomu, že som už „starousadlík“.

Tomáš, veľmi pekne ďakujem za rozhovor a želám Vám úspešnú sezónu!

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 21 25(komentárov: 27) Pridať komentár
 
Patarreda
Patarreda
16.03.20 19:22


cheap herbal viagra pills http://levph24.com - levitra prices order cialis us

Gamiseast
Gamiseast
15.03.20 18:03


cheapest way to buy cialis http://ciaph24.com - buy cialis buy viagra at walmart

BydaySak
BydaySak
15.03.20 05:58


cheapest cialis online http://levph24.com - levitra order viagra online paypal

HarryRok
HarryRok
15.03.20 01:51


cheap generic levitra india http://levph24.com - levitra prices buy levitra in europe

BydaySak
BydaySak
13.03.20 21:11


order cialis for daily use http://ciaph24.com - cialis buy viagra now online