Golf Online

Greenkeeping – veda alebo umenie?

Greg Evans dáva nahliadnuť do svojej greenkeeperskej filozofie a hovorí o tom, ako dosiahnuť správnu výšku kosenia, o ktorej sa toľko hovorí.

Keď som začínal ako mladý greenkeeper, všetci mi hovorili, že skúsenosti sa nedajú nahradiť a že greenkeeping je jednoduchým umením.

Menej vody, žiadna výživa a využitie tenkolistých trávnych druhov je všetko, čo treba urobiť, ostatné sa o seba postará samo. Nie je to ale tak jednoduché. Problémom je, že my pripravíme krásne povrchy a potom golfisti očakávajú, že prídu a budú hrať naplno. Potom nastupujú stroje a snažia sa udržať tieto kvalitné greeny tak, aby zákazníci boli šťastní. A o počasí ani nemá zmysel hovoriť. Ak by sme sa naň spoliehali, nikdy by sme greeny na hru nepripravili.

Často som premýšľal o tom, či je greenkeeping vedou alebo nie. Tradicionalisti hovoria, že nie je žiadnou veľkou vedou a musí ostať jednoduchý, kým vedci vám povedia, že je čímkoľvek, len nie jednoduchým a že musíte byť vedec, aby ste pochopili všetko.

Možno ste čítali o tom, že som spôsobil rozruch počas niekoľkých posledných sezón s mojou agresívnou metódou údržby, založenou na nízkej výške kosenia. Niekoľko rokov som to sledoval na vlastné oči, ale mnohým tieto neoficiálne dôkazy nestačia. Požadujú fakty. Nepriestrelné fakty, také, na ktoré by boli pyšní aj vedci z NASA.

Po ôsmich rokoch ako manažér ihriska som dospel k záveru, že hlavným dôvodom, prečo má lipnica ročná v tejto krajine také zlé meno, je preto lebo nebola správne udržiavaná.  Vysoké školy, agronómovia a výskumné inštitúcie vždy informovali , že lipnica by mala byť z hracej plochy vyhubená. Rovnako ako pri psinčeku, aj o nej nám hovorili, že potrebujete veľké zdroje a rozpočty na to, aby ste ju udržali v dobrej kondícii. Aký nezmysel. Tak, ako každá tráva, lipnica potrebuje starostlivosť šitú na mieru. Vtedy z nej môžete vytvoriť greeny vysokej  kvality.

Výška kosenia? Kto ju diktuje, agronómovia alebo výrobcovia strojov?

Premýšľali ste niekedy o tom, ako sme dospeli k správnej výške kosenia na greenoch? Či už ste si vybrali dva, tri alebo dokonca päť milimetrov ako preferovanú výšku kosenia, kde sa toto číslo vzalo? Pravdepodobne je založené na dennej schopnosti stroja. Ak by pôdni vedci presadili svoje, boli by sme šťastní, keby sme sa vtesnali do jednočíselnej hodnoty. Dokážem znížiť výšku kosenia, pretože mi to umožňuje moderná technológia. Umením je však túto novú výšku kosenia udržať. Rovnako, ako tomu bolo kedysi. Využívam techniky ako prevzdušnenie a tekutú listovú výživu, ktoré pomôžu udržať rastliny zdravé. „Kde je váš dôkaz?“ počul som pýtať sa. Začal som preto zhromažďovať údaje o mojom režime, s osobitným dôrazom na znižovanie výšky kosenia a zdravie rastlín.

Čo ma naozaj začínalo trápiť, bolo vedomie, že i napriek tomu, že moja metóda fungovala, nebol som schopný dokázať ju vedecky. Musel som nájsť spôsob, ako moje „soft“ dáta previesť do tvrdých, pevných, konkrétnych dôkazov. Tiež som sa chcel uistiť, že každý krok údržby bol založený na spoľahlivých informáciách a nie len na dohadoch na základe predchádzajúcej praxe.

Prvá vec, ktorú som urobil, bolo, že som si začal klásť otázky. Napríklad: „Kedy a prečo by som mal vykonať aerifikáciu?“ alebo „Aká má byť hlboká?“ Môj prevzdušňovací program, rovnako ako mnohé po celej krajine, bol vždy založený na tradícii. Stalo sa nevyhnutným realizovať ju  počas zimných mesiacov, s malou alebo žiadnou aerifikáciou v lete. Vtedy bolo najviac času k dispozícii pre zamestnancov na prácu a tiež, čo je dôležitejšie, vtedy sa s ním „zmierovali“ hráči. Ale keď sa pozriete na to z agronomického hľadiska, kedy je tráva pod najväčším stresom? Samozrejme v lete, keď je na nej najväčšia „premávka“, menej vlhkosti a vyšší výskyt chorôb. Koreňová vrstva potrebuje kyslík vo väčšom množstve v priebehu tohto obdobia, ale tak ako mnoho manažérov v celej krajine, ani ja som nechcel rušiť zákazníkov tým, že by som vyšiel von a do greenov spravil kopu dier počas hrania.

Ďalšia otázka sa týkala zavlažovania. „Koľko vody by ste mali použiť na zavlažovanie každú noc, aby boli rastliny zdravé?“ Máte ísť k najbližšiemu greenu, stupiť naň a vidieť, aký je trávnik tvrdý? Alebo zavlažovať päť minút počas noci, pretože susedný klub to tak robí a ich greeny sa zdajú byť dobré?

Historicky greenkeeperi aplikovali automatickú závlahu v minútach a nie v milimetroch. To je nesprávne a pravdepodobne je to jeden z hlavných dôvodov, prečo získali automatické závlahy v minulosti zlú povesť. Päť minút na mojom ihrisku môže byť jeden milimeter vody. Ale na susednom ihrisku môže rovnaká doba znamenať dvojnásobný objem.

Po tom, čo som sám sebe dával tieto otázky, začal som sledovať aspekty ktoré napovedajú o tom, ako sa green bude správať, pokiaľ ide o pohyb loptičky, reakciu a spoľahlivosť.

1. Zdravie rastliny

Na 2 mm výšku kosenia sa znieslo veľa kritiky. Argumentom je, že tráva je pod väčším stresom, pretože má menej koreňovej hmoty a menšiu kapacitu na fotosyntézu. Avšak, nedávny výskum z Ameriky prišiel k záveru, že lipnica ročná plazivá ssp. Reptans vyžaduje iba 100 mm hĺbku koreňovej zóny pre správny rast. Medzi odbornou verejnosťou prebehli úvahy o znížení konštrukčnej vrstvy greenu podľa U.S. špecifikácie  na 100 mm namiesto 300 mm. Je to na dlhú debatu, ale ak má poa annua var. reptans 100 mm koreňový systém, načo budovať 300 mm konštrukčnú vrstvu, ak vieme, že náš green bude vysiaty týmto trávnym druhom.

Taktiež sa objavili štúdie, ktoré hovoria, že poa annua var. reptans absorbuje o 23 % viac uhlíka ako psinček. Navyše má väčšiu hustotu výhonkov. Takže sa zdá, že lipnica plazivá fotosyntetizuje a odnožuje pomerne rýchlo. Tam, kde iné rastliny vkladajú svoju energiu do tvorby koreňov, lipnica plazivá ju vkladá do nových výhonkov.

Pri znižovaní výšky kosenia treba sledovať nasledujúce ukazovatele:

 • Hustota porastu
 • Obsah organickej hmoty
 • Obsah živín v pôde a listových tkanivách
 • Úroveň pH a CEC
 • Frekvencia a výskyt chorôb
 • Dĺžka koreňového systému

2. Infiltrácia

Pohyb vody cez pôdu je najdôležitejšou funkciou koreňovej zóny. Zabudnite na trávne druhy alebo úrovne plsti; bez dobre odvodnenej pôdy nebudú vaše greeny „fungovať“. Pieskovanie a aerifikácia sú dva najdôležitejšie nástroje pri dosahovaní dobre odvodnenej pôdy. Samotné však nemajú zmysel.Ak vyhĺbite na greene veľa dier a nenaplníte ich pieskom, po niekoľkých týždňoch budú diery plné. Pieskovanie a aerifikácia sú základom pre dosiahnutie dobrej kvality greenov. Potrebujem vedieť, že všetko, čo robím má zmysel.

Preto potrebujem monitorovať nasledujúce ukazovatele:

 • Testy infiltrácie vody
 • Vodný vlhkostný deficit
 • Kalkulácia množstva závlahovej vody
 • Kalkulácia výšky evapotranspirácie
 • Audit postrekovačov
 • Analýzy vody

3. Zhutnenie

Zhutnenie je hriechom pre každý športový povrch. Ak je pôda kompaktná, dotkne sa zdravia rastliny a miery infiltrácie. Koľkí z nás vedia, či je naša pôda zhutnená, alebo nie? Jednoduché nástroje, ako je penetrometer nám túto informáciu poskytnú. Meranie penetrometrom je pomerne jednoduché, namerané hodnoty si zálohujte. Po dekompakcii a následnom meraní presne viete do akej hĺbky a pod akým uhlom máte dekompakciu realizovať.

Snažím sa vedecky vyšetriť a zaznamenávať moje výsledky v zdraví rastlín, infiltrácii vody a zhutnení. I v priebehu rokov prišlo k mnohým pokrokom v technológii, a to najmä v strojárstve. Ale nástroje, ktoré používajú greenkeeperi, sa menia len pomaly. Doplnky nástrojov na meranie či meteorologické stanice nedevalvujú manažérove schopnosti, ale umožňujú  mu robiť správne rozhodnutia v správny čas, založené na faktoch namiesto odhadov.

Greenkeeping som vždy považoval za čistú zručnosť či umenie. Avšak, v priebehu rokov som videl, ako veda prišla do našej profesie a výrazne zlepšila kvalitu trávnikov. Všetci potrebujeme prijať a pochopiť greenkeeping ako vedu. Každý druh trávy má pozitívne i negatívne aspekty. Neexistuje žiadny jediný typ trávy, ktorý by bol odpoveďou na všetky naše modlitby, takže o každý druh sa treba starať odlišne.

článok prevzatý z časopisu Greenkeeper International, Jún 2010

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 604) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
KashtonScieve
FinnScieve
07.11.23 13:52
MilanScieve
JasiahScieve
02.11.23 04:21
Nergiple
Nergiple
30.10.23 14:21

Cenforce over the counter catalog. Patient-reported outcomes and experiences should be considered in assessing the safety and efficacy of medications

Dylantroucky
Codytroucky
19.10.23 20:08
Khalilwapleme
Nathanielwapleme
18.10.23 22:41