Golf Online

Hnojenia a výživa rastlín. Ako vybrať vhodné hnojivo?

Hnojenie a výživa rastlín. Ako vybrať správne hnojivo?

Ako sa postupne otepľuje, mnohí greenkeeperi riešia otázku hnojív. Aké faktory treba brať v úvahu pri rozhodovaní o tom, ktoré použiť?  Noel Mackenzie radí.

Jarné obdobie je vždy ošemetné. Golfisti vidiac prvé slnečné dni očakávajú perfektný povrch aj napriek tomu, že sotva zmizla námraza. Nie je nič nezvyčajné ak počas februára, marca aj apríla greeny prípadne aj ihrisko ako celok pôsobia trochu chatrným dojmom, najmä v oblasti stredného a južného Anglicka.  Lokalita ihriska významným spôsobom vplýva na teploty a ihriská blízko pobrežia, benefitujúce z miernejších teplôt od mora, sú zvyčajne vystavené menšiemu stresu.  Tajomstvo  dobrého prístupu spočíva v udržaní zdravého trávnika počas zimy. Je treba nájsť optimum, trávnik by nemal byť prehnojený a príliš bujný, aby nečelil chorobám, ale ani podvyživený a teda neschopný zregenerovať sa z opotrebenia. Vtedy takisto môže byť napadnutý chorobami.  Greenkeeper musí vedieť trávnik manažovať takpovediac na ostrie noža.

Teraz keď zima odišla a máme tu jar, začína ďalší boj.  Kedy trávniku treba dať niečo na posilnenie? A čo robiť po zvyšok roka?  Na výber hnojiva vplýva mnoho faktorov a tie majú na trávnik aj rôzne iné dopady, než ten jeden ľahko rozpoznateľný a dobre  viditeľný-  a to zelenú farbu. Použité hnojivo má vplyv na mnohé oblasti, hrá dôležitú úlohu v determinácii druhov, ktoré za daných podmienok prežijú. 

Pre dobrý výber hnojiva je potrebných ďaleko viac znalostí než len to aký obsah dusíka je potreba na jar, v lete  či na jeseň alebo v zime. Je treba rozumieť obsahu troch hlavných živín – dusíka  (N), fosforu (P) a draslíka (K), ako aj ostatných mikroživín ako železo (Fe), horčík (Mg), atď. a stopových prvkov ako meď (Cu), Bor (B) apod. 

Kľúčové faktory

Pôdne testy ponúkajú mnohé spoločnosti, ktoré sa snažia predať niektoré zo svojich produktov. Ponuka produktov na trhu je obrovská a výber tým pádom môže byť neľahký. Výrobcovia sa predháňajú v rôznych výhodných či najvýhodnejších ponukách. Dajte preto dobrý  pozor na to, aby ste kúpili to, čo skutočne potrebujete a v čase, kedy to potrebujete. Väčšina z produktov sú dobré, rozhodnutie musí  byť podložené dôverou k produktu.  Niektorí majú potrebu mať hnojivá v zásobe, iní nemajú takmer žiadne rezervy a potreby riešia operatívnymi nákupmi.  Ideálne je nemať  príliš veľké zásoby, ale mať pár vriec do rezervy ak potrebujeme rýchlo reagovať na nejakú nečakanú situáciu. Ak sa nechcete spoliehať na pôdne analýzy komerčných firiem, obráťte sa na nezávislé inštitúcie. Na základe ich výsledkov a prípadných odporúčaní by ste si mali byť istí, že nakúpite to, čo skutočne vaša pôda a trávnik potrebuje a nie to, čo má pre vás predajca pripravené v extra špeciálnej ponuke (pretože to má na sklade a potrebuje to predať a naplniť tak svoje plány predaja).

Jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich výber hnojiva je typ pôdy, samozrejme  aj v kombinácii s klimatickými podmienkami a aktuálnym ročným obdobím. Mnoho greenov na novopostavených ihriskách má pieskové podložie a vyžadujú tak odlišný prístup než staršie ihriská s greenmi na ílovitom podloží. O piesočnaté pôdy s nízkou hodnotou parametra CEC - katiónovej výmennej kapacity (Cation ExchangeCapacity)  sa treba starať so zreteľom na to, že majú malú schopnosť si živiny udržať.  Oproti tomu hlinité a ílovité pôdy majú hodnotu CEC vysokú  a sú pre rastliny výrazne lepším úložiskom živín. Na takýchto pôdach sa zvyčajne osvedčil konvenčný  klasický prístup, prípadne produkty s pomalým uvoľňovaním živín, zatiaľ čo na piesočnatých drenážovaných pôdach prinášajú lepšie výsledky  produkty s kontrolovaným uvoľňovaním alebo hnojivá kvapalné.

Výber hnojiva je výrazne ovplyvnený aj pH hodnotou pôdy. Dôležité je, aby hodnota pH zostala v rozmedzí  hodnôt optimálnych pre využiteľnosť živín. Príliš vysoká hodnota pH (alkalická pôda) má za následok obmedzenie dostupnosti železa a niektorých iných mikroživín. Naproti tomu nízka hodnota pH (pod 5) komplikuje vstrebávanie dusíka, fosforu a ďalších živín. Ak je hodnota pH 8,5, nemá žiadny význam dodávať greenu veľké dávky železa, pokiaľ sa nič neurobí preto, aby sa hodnota pH znížila. Optimalizácia pH pôdy je rovnako dôležitá ako aplikácia hnojiva a tento fakt je obsiahnutý aj v mnohých výživových odporúčaniach. 

Trávny druh je ďalším faktorom, na ktorý treba prihliadať. Jemné trávne druhy  vyžadujú celkovo relatívne nízke nutričné vstupy. U greenov sa dávky môžu pohybovať od 25kg až po 250kg / N / ha / rok-1, čo je obrovský rozsah! Prečo je ten rozsah taký veľký? Niektoré trávne druhy boli vyvinuté tak, aby dokázali existovať aj pri veľmi nízkej úrovni živín ako napr. psinček psí, kostrava krátkovýbežkatá alebo trstnatá, ďalej pri nízkej úrovni živín ako psinček obyčajný, zatiaľ čo iné druhy sú na výživu náročné napr. psinček výbežkatý.  Nároky trávnika na výživu samozrejme závisia aj od miery opotrebenia či mechanického poškodenia a od miery plsti. Jej odstránenie vždy uľahčí prístup živín do pôdy a tým aj k rastline.  Na to, aby povrch odpalísk  optimálne odolával záťaži, musí byť v čo najlepšom zdravotnom stave. Pokiaľ nie je, regenerácia trvá dlhšie a kvalita povrchu ide rýchlo dolu. Fervejám sa zvyčajne nevenuje toľko pozornosti,  prílišný rast je nežiaduci rovnako ako nadmerná tvorba plsti. Každopádne z času na čas je treba hnojivo aplikovať aj na tieto plochy, aby sa zabránilo zablokovaniu živín a podnietilo sa rozkladanie plsti. Mnohé kluby starostlivosť o ferveje trochu podceňujú, môžu si tým ale spôsobiť seriózne problémy s drenážami.

Ďalej je treba vedieť, z čoho je hnojivo vyrobené. Rôzne zložky majú rôzne efekty. Mnohé hnojivá sú zmesi rôznych zložiek namiešané tak, aby bolo počas určitej doby zabezpečené postupné uvoľňovanie živín a trávnik mal tým pádom garantované vyhovujúce podmienky pre rast. Mnoho greenkeeperov preferuje organické hnojivá, čo je prirodzene pozitívne, ale treba rátať s tým, že to so sebou môže priniesť určité práce či komplikácie navyše.  Čiže, ak sa rozhodnete ísť touto cestou, uistite sa, že viete čo to obnáša.  Niektoré zložky sa v hnojivách vyskytujú v rozpustnej forme, takže ich uvoľňovanie do pôdy je oveľa rýchlejšie než je tomu u nerozpustných zložiek, avšak tým pádom môže nastať problém s ich dlhodobou dostupnosťou v pôde. Čo sa týka formy v akej sa hnojivá vyskytujú, existujú hnojivá granulované, prípadne vo forme minigranúl, práškové a kvapalné.  Výber formy hnojiva  treba zvážiť, vplýva na jednoduchosť použitia a aj na fakt, do akej miery sa hráči dostanú s hnojivom na poraste do kontaktu. Hnojivá v kvapalnej či práškovej forme z povrchu „miznú“ celkom rýchlo, zatiaľ čo granule či minigranule tam zostanú dlhšie. Dávky aplikovaných hnojív je treba starostlivo evidovať a vyhodnocovať.  Niekedy som bol skutočne šokovaný, keď som počul vyjadrenia typu:  „.. aplikovali sme 800+ kg / K / ha / rok-1 na vyrovnanie sa so škodami zapríčinenými nematódmi“  alebo „..aplikovali sme 500+ kg / N / ha / rok-1“. Ak aplikujete vysoké dávky hnojív, je  pravdepodobné, že aj veľkú časť z nich premrháte!  To znamená, že skončia v jazerách či riekach a tam spôsobia problémy.  Iste, niektoré živiny skutočne pomáhajú znižovať stres, ale riešením nie je aplikácia vysokého množstva hnojiva, ktorého veľká časť skončí v drenážnych rúrach. Je to jednak príliš nákladné a hlavne nezodpovedné a neekologické.  Nadmerné množstvá hnojív kontaminujú podzemné a povrchové vody, vedú k eutrofizáciii vodných tokov  a to má závažné dôsledky na životné prostredie.

A nakoniec cena. Cena, ktorú zaplatíte za hnojivá, nepredstavuje skutočné náklady na výživu trávnika. Treba brať do úvahy aj dobu účinku, náklady na aplikáciu atď.  Treba vždy nájsť optimálne riešenie, rovnováhu medzi nákladmi a výsledkami,  ktoré potrebujeme dosiahnuť.  Lacné hnojivo zostane vždy len lacným hnojivom a niekedy môže narobiť  viac škody ako úžitku. Jar  so sebou vždy prináša otázky ohľadne hnojív a plánov hnojenia na celý rok. Každý rok je však iný a nie všetko sa dá predvídať. Treba byť pripravený aj na zmenu plánov v prípade potreby. Na jar je dôležitý pomalý a postupný prísun živín. To je kľúč k úspechu  na vytvorenie silných a vitálnych rastlín, ktoré budú mať aj nejaké rezervy, kým sa naplno nerozbehnú fotosyntetické procesy. 

Článok bol uverejnený v časopise Greenkeeping, autorom je Noel Mackenzie.