Golf Online

Jarné napúšťanie a odvzdušňovanie závlahového systému

Každý rok sa v mnohých častiach sveta musia závlahové systémy úplne vyprázdniť a vypnúť, aby sa zabránilo ich poškodeniu vplyvom mrazu. Zima však môže niektoré prvky predsa len poškodiť. Aby sme sa vyhli vážnym zraneniam, pri jarnom napúšťaní a spúšťaní závlahového systému musíme byť opatrní.

Pri vypúšťaní závlahového systému je veľmi dôležité dbať na kvalitu a precíznosť.  Pri zazimovaní mohlo dôjsť vplyvom rýchlosti tlaku vzduchu k poškodeniu niektorých postrekovačov. Napúšťanie závlahového systému musí byť preto dostatočne opatrné.

Odporúčame  nasledovný postup:

  • 1. otvoríme všetky odvzdušňovacie ventily, pokiaľ nemáme samoodvzdušňovacie
  • 2. na odvzdušňovací ventil si napojíme hadicu a vodu odvádzame do jazera alebo drenáží
  • 3. v čerpacej stanici si nastavíme tlak max 3,5 baru
  • 4. týmto tlakom napúšťame závlahový systém, pokiaľ nám z odvzdušňovacích ventilov nezačne striekať voda
  • 5. postupne tieto ventily zatvárame od najnižšieho bodu k najvyššiemu
  • 6. v ďalšom kroku spúšťame postrekovače, vetvu po vetve, od prvého k poslednému postrekovaču na danej  vetve
  • 7. z praxe vieme, že vzduch v potrubí je rýchlejší ako voda, čo pri spustení postrekovača môže spôsobiť jeho poškodenie a preto odporúčame spomaliť otvorenie postrekovača, napr. ľahkým  pristúpením nohou, alebo na postrekovač  položíme plátenné vrecko naplneného pieskom
  • 8. je vhodné, aby túto procedúru robili aspoň dvaja ľudia. Jeden v čerpacej stanici, ktorý ju v prípade poruchy zastaví a druhý  v teréne
  • 9. ak máme závlahový systém takto napustený a odvzdušnený, môžeme ho postupne natlakovať na predpísaný tlak
  • 10. keďže je v systéme závlah veľa mechanických ventilov a nie všetky ste na jeseň zatvárali , je vhodné pri jarných napúšťacích prácach všetky ventily pretočiť od jednej krajnej polohy po druhú

Zdroj: Lukáš Bliska

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 11 15(komentárov: 41) Pridať komentár
 
sleewata
sleewata
07.07.21 10:47
Volova
Volova
26.06.21 16:29
SnarkKaw
SnarkKaw
24.06.21 06:22
pharmacepticacom
pharmaceptica
19.06.21 22:52

heart rate watch walmart https://www.pharmaceptica.com/

EdwardMor
EdwardMor
10.03.21 07:35

best online international pharmacies india buying prescription drugs from canada
usa pharmacy india