Golf Online

Kvalita greenov - ako konzultanti dokážu pomôcť

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Toto je prípadová štúdia golfového klubu. Manažment klubu nás kontaktoval pretože potreboval pomôcť s greenmi, ktoré sa vyznačovali kvalitou výrazne horšou ako boli očakávania členov klubu.  Bolo jasné, že je treba niečo spraviť – inak nastanú veľké problémy.

Klub nebudeme menovať, pretože to nie je dôležité. Uvedieme len  to, že sa jedná o klub založený v roku 1909 s parkovým ihriskom.  Pokiaľ ide o lokalitu, je to jeden z vyššie položených klubov, ktorého členovia však samozrejme požadujú vysoký štandard kvality. Nedá sa povedať,  že by ich očakávania boli prehnané, či nezmyselné,. Vyplývajú z toho, že si chcú dobre zahrať. Je to krásne miesto a ľudia si chcú hru jednoducho užiť.

Klub v minulosti využíval služby externej poradenskej firmy, ale greenkeeperom to nepomohlo dosiahnuť požadované štandardy.  Následne na to v roku 2009 kontaktovali STRI.  Na dokreslenie situácie treba povedať, že klub mal sekretára, ktorý vyriešenie situácie maximálne podporoval a tým greenkeeperov tvorili šikovní a skúsení ľudia. Ich sebadôvera však bola čiastočné znížená v dôsledku danej situácie.  Našou úlohou bolo posúdiť východiskovú situáciu, stanoviť ciele, ktoré by sa mali dosiahnuť, plán skonzultovať s greenkeepermi a odkomunikovať s manažmentom a členmi klubu

September 2009 -prvá návšteva

Prvá návšteva bola vykonaná v roku 2009, v lete kedy klub slávil 100 rokov. Našou prvou úlohou bolo zoznámiť sa s personálom a pokúsiť sa ho povzbudiť, namotivovať  a vrátiť opäť do hry. Nebol s tým problém, nakoľko sme si hneď padli do oka.

Ako prvé sme zmerali aktuálne hodnoty greenov a to nielen tie, ktoré vyjadrujú kvalitu hracieho povrchu, ale aj agronomické parametre, ktoré túto kvalitu ovplyvňujú.  Zmerali sme rýchlosť, hladkosť  a pevnosť, ako aj vlhkosť  pôdy, obsah živín a organickej hmoty.  Tieto hodnoty vytvorili presný obraz aktuálnej  situácie a na základe nich sme stanovili smer  ďalších aktivít.  Hodnoty úvodných meraní sú v tabuľke 1.

Rýchlosť greenu  okolo 8'6 " bola spodnou hraničnou hodnotou nášho cieľového intervalu (8'6 "až 9'0"). Hladkosť 6,9 zodpovedala tomu, čo bolo aj vizuálne pozorovateľné – loptička pri pohybe vibrovala.  Naša cieľová hodnota pre hladkosť bola min. 7,5.  Na meranie hladkosti sme použili  STRI Tureness Meter. Pevnosť greenu sme merali prístrojom Clegg Impact Hammer a výsledky boli tiež v spodnej hranici nášho cieľového rozmedzia 80 -100 gravities, a to bez ohľadu na počasie.
Čiže všetky tri hodnoty boli v spodnej hranici požadovaných hodnôt. Potrebovali sme teda plán čo treba robiť.

Zároveň bolo však dôležité zistiť a posúdiť aj agronomické hodnoty, pretože tie  vo veľkej miere vplývajú na hodnoty kvalitatívne. Drenáž a odvodnenie greenov fungovalo dobre, na zloženie pôdneho profilu však bolo treba sa pozrieť bližšie. Vhodný pôdny profil je základným predpokladom úspechu akýchkoľvek greenkeeperských aktivít. Vzali sme vzorky z niekoľkých greenov aby sme zistili pH, obsah živín a obsah organickej hmoty – výsledky sú v tabuľke č.2.

Greeny mali príliš vysoký obsah plsti. Zostávali vlhké. Keď boli mokré, logicky boli nedostatočne pevné, ak vyschli, stali sa pevnejšími.  Príčinou tohto stavu bol z veľkej časti vysoký  podiel organickej hmoty  a preto jeho redukcia sa stala našou prioritou. Vysoký podiel organickej hmoty taktiež zvyšuje riziko výskytu chorôb a vznik plsti – a tá vo veľkej miere ovplyvňuje hladkosť a konzistenciu greenu. 

Zníženie podielu organickej hmoty vo všetkých vrstvách pôdneho profilu sa stalo našou najdôležitejšou  úlohou.  Riešením bola  aerifikácia dutými hrotmi v primeranej intenzite, ale je to vždy zásah, ktorí hráči príliš neocenia.  Bolo treba všetko dômyselne naplánovať.  Nasledovala komunikácia a vysvetľovanie. Bolo treba, aby všetci pochopili kde je problém a ako sa dá vyriešiť.  Naše odporúčania  by sa dali zhrnúť nasledovne:

  • ·         Zvýšiť rýchlosť greenov  kosením na nižšiu výšku a začať greeny valcovať – najmä počas hlavnej sezóny.
  • ·         Zlepšiť hladkosť povrchu častejším sezónnym topdressingom , ľahkým kefovaním  a vertikutáciou aby sme zjemnili textúru povrchu, použitím rastového regulátoru Primo MAXX  a elimináciou nepriaznivých faktorov ako je napadnutie škodcami, chorobami či výskyt plsti.
  • ·         Zlepšiť pevnosť povrchu znížením množstva organickej hmoty  prostredníctvom intenzívnej aerifikácie dutými hrotmi a topdressingom na jar a na jeseň. Počas sezóny je žiadúca pravidelná rutinná aerifikácia.

Január 2010

Všetko vyzeralo v poriadku ale my sme potrebovali povolenie zahájiť práce. Ďalším krokom teda bola prezentácia pred zástupcami hráčov s cieľom vysvetliť a prediskutovať aktuálnu situáciu, obhájiť ciele a najmä  spôsoby a operácie, akými ich chceme dosiahnuť. Prezentácia išla dobre, hráči chápali situáciu a uvedomovali si,  že zásahy, ktoré síce dočasne môžu obmedziť hru na ihrisku, sú jedinou cestou ako dosiahnuť zlepšenie.

Vždy keď ľudia pochopia o čo ide, sú voči zmenám a plánovaným aktivitám omnoho ústretovejší. Takisto sme vysvetlili, že plány sa týkajú všetkých greenov a že nám nejde len o zlepšenie rýchlosti, ale aj hladkosti a pevnosti greenov. Pochopili, prečo je také dôležité  zakúpiť stroj na valcovanie greenov.

Marec 2010

Ďalšia kontrolná návšteva bola v marci 2010, chceli sme preveriť účinky aerifikácie dutými hrotmi a topdressingu spred niekoľkých týždňov.   Úryvok zo správy z danej návštevy:

"Greeny sú v čase našej návštevy v dobrom stave, greenkeeperi tvrdo pracovali na eliminácií vplyvu organickej hmoty  pri čo najmenšom obmedzení hry. S prihliadnutím na zlé poveternostné podmienky na jeseň  a v zime sa podarilo greeny udržať vo veľmi dobrom stave bez vážnejších poškodení .  Východisková pozícia pre nadchádzajúcu sezónu je veľmi dobrá.“

Všetko bolo pozitívne.  Mohli sme začať s plánovanými jarnými operáciami – pravidelným topdressingom, kefovaním, vertikutáciou a valcovaním , aby sme dosiahli pevný, hladký a pravdivý (verný) povrch.

Jún 2010

Ďalšia séria meraní bola uskutočnená v júni 2010 po veľmi studenej a suchej jari  (tabuľka  č.3). Tráva rástla veľmi pomaly a prípravné práce sa ešte len rozbiehali.  Greeny nedosahovali požadované parametre, bolo treba zlepšiť najmä rýchlosť a hladkosť.  Okamžite sme ich zvalcovali a meraním sme zistili, že rýchlosť bola viac ako  9'0 " a hladkosť  7,5.

Čiže, naša správa z toho času nielen že potvrdila správnosť našich doporučení ohľadne príprav na leto, ale hlavne zdôraznila dôležitosť  aerifikácie dutými hrotmi  naplánovanej na august  pre zníženie obsahu organickej hmoty  v pôde  (na zlepšenie pevnosti ) Takisto sme zakúpili prístroj na meranie vlhkosti , aby sme dokázali zoptimalizovať závlahu.

September 2010

Od našej prvej návštevy uplynul jeden rok.  Leto končilo, greeny prešli opätovnou aerifikáciou a topdressingom.  S kvalitou greenov boli všetci veľmi spokojní, až nadšení.  Tým greenkeeperov odvádzal po celý rok skvelú prácu – tak ako sme predpokladali.

V tabulke č.4 sú údaje z upršaného dňa v Septembri pri 4mm výške kosenia.

Všetci boli spokojní, hráči mali perfektné greeny, greenkeeperi už neboli frustrovaní z neúčinných zásahov. Videli, že pokiaľ sa vykonajú správne operácie v správnom čase, výsledky sa vždy dostavia. Pevnosť greenov síce stále nebola v plánovaných hodnotách , ale tab.č.5 ukazuje náš pokrok v znižovaní obsahu organickej hmoty v pôdnom profile.

Stále je v tomto smere pred nami dosť práce, ale ak bude  možné vykonávať dostatočnú  aerifikáciu dutými hrotmi, máme veľkú šancu na úspech.

Prípadová štúdia je zo zdrojov STRI