Golf Online

Mach v trávniku

Mach, ako každý živý organizmus, vyžaduje vlhkosť. Rozdiel medzi machom a inými rastlinami je ten, že machy na prežitie nepotrebujú koreňový systém, aj keď niektoré vytvárajú štruktúry nazývané rizoidy.

Zatiaľ čo mnoho z nich dokáže čerpať živiny zo substrátu priamo pod nimi, veľa machov  prežíva aj v oblastiach, kde sa vlhkosť šíri prostredníctvom listov.  Pre machy (na rozdiel od niektorých trávnych druhov) takisto nebýva problémom ani tieň či nedostatočná drenáž.

Tieto špecifické vlastnosti machov nám pomôžu pochopiť, prečo je možné ich nájsť na väčšine povrchov, dokonca aj na pevných a tvrdých ako napr. strechy a cesty. Vysoká  vlhkosť, mierne teploty a dobré podmienky pre zimný rast sú hlavnými faktormi prispievajúcimi k množstvu machu, ktorý môžeme vidieť na začiatku jari.

Machy sú rastliny, ktoré nemajú cievny systém. Patria do druhu machorastov. Rovnako ako machy, aj machorasty obsahujú skupiny Rožkatce a Pečeňovky.
 
Po kvitnúcich rastlinách a papradiach sú machy najrozmanitejšími formami rastlín, s viac ako 10.000 druhmi a viac než 700 rodmi – tj. takmer dvakrát viac ako všetky cicavce na Zemi.

Okrem toho, že nemajú cievny systém, nemajú ani drevnaté časti. Absencia cievneho systému spôsobuje náchylnosť na vysychanie a preto ich nachádzame skôr na vlhkých, mokrých alebo dokonca vodných biotopoch. Neplatí to však plošne, niektoré druhy sa totiž dokážu pozoruhodne adaptovať aj na veľmi suché stanovištia.

Mach môže spôsobovať problémy v trávniku ale  takisto aj na pevnejších povrchoch, ako sú terasy, patia či tenisové kurty. Tieto dve oblasti je však potrebné posudzovať oddelene, pretože si vyžadujú rôzne riešenia.

Identifikácia

Bryum Argenteum

Pokiaľ ide o pečeňovky, vyžadujú odlišné riešenia ako rožkatce. Kvôli identifikácii je preto  vhodné vedieť,  čím sa tieto dve skupiny odlišujú.

Machy Acrocarpous  sú zvyčajne nerozvetvené (takmer úplne)  a majú vzpriamený habitus, ako malé stromy.  Obvyklým príkladom typu acrocarp je Prútnik striebristý (Bryum argenteum). Bežne sa vyskytuje na kyslých pôdach, pasienkoch, lesných cestách, hlinitých svahoch či neudržovaných plochách. Je identifikovateľný vďaka veľkým (3,5-5 mm dlhým), valcovitým visiacim kapsuliam, ktoré dozrievajú na jar a v lete na červenkastých stonkách až 3 cm vysokých. Tieto typy nikdy nemajú zložené rozvetvené listy ako paprade, majú vždy centrálnu stonku a z nej vyrastajúce listy.

Takmer všetky typy machov pleurocarpous  sú voľne rozvetvené, často buď perovito alebo chaopticky. Obvykle formujú husté  spletené „koberce“ bohato rozvetvených stoniek. Častým záhradným machom je Kostrbatec zelený (Rhytidiodelphus squarrosus), so zelenými až hnedastými listami, ktoré sú málokedy vzpriamené, často sú ohnuté k sebe alebo od seba.

Pečeňovky sú rozdelené do dvoch skupín, listnaté a stielkové. Listnaté majú klasicky stonky a listy, ale listy sú usporiadané inak - často s dvomi listami po stranách a radom menších listov umiestnenými nižšie pod nimi. Stielkové pečeňovky nemajú rozpoznateľné listy a stonky, ale skladajú sa zo sploštených rozvetvených štruktúr zvaných stielky.

Machy môžu byť rozdelené do troch podtried.

  1. Sphagnidae – machy rašelinníkové, na svete existuje viac ako 100 druhov
  2. Andreaeidae – machy štrbinkovité, často sa nachádzajú v horských oblastiach
  3. Bryidae – machy prútnikové, zahŕňajúce viac ako 10.000 druhov, čiže všeobecne dosť rozšírené


Vzhľadom k tomu, že podtrieda Bryidae je taká široká, zvyčajne sa člení do dvoch podskupín:  acrocarpous alebo pleurocarpous.  Najjednoduchší spôsob ako ich rozlíšiť je jednoduchý. Zatiaľ čo acrocarps sú zvyčajne trsovité, pleurocarps sú plazivé. Machy Acrocarpous  majú nerozvetvený vzpriamený habitus. Pleurocarps sú voľne rozvetvené, podobné papradiam a formujú „koberce“.

Ako sa dá kontrolovať výskyt machu v trávniku?

Tradičný spôsob kontroly machu je založený na použití piesku a údržbových operáciách.  Aj napriek tomu, že stále existuje mnoho prípadov a miest, kde sa tieto postupy dajú jednoznačne odporúčať, predsa len došlo k určitému zlepšeniu v technikách, ktoré umožňujú tento problém efektívne riešiť – aspoň pokiaľ ide o machy pleurocarpous.

Z profesionálneho hľadiska by mnohí odborníci odporúčali ošetrenie plochy rozpustným síranom železnatým, ktorý mach zlikviduje a uľahčí  jeho odstránenie. Dodatočným benefitom tohto postupu je aj zlepšenie farby trávnika bez rizika nadmerného rastu.

Spôsob rastu machu acrocarpous je faktorom, ktorý  prispieva k tomu, že tieto druhy sú všeobecne na kontrolu náročnejšie než ich náprotivky pleurocarpous. Na rozvetvený vzpriamený habitus totiž nemá skarifikácia alebo vertikutácia často požadovaný účinok.

Mnoho golfových greenkeeperov často čelí invázii machu známeho ako Prútnik striebristý (Bryum argenteum). Výskyt tohto druhu je skutočne nepríjemný, nakoľko oslabené oblasti dokáže rýchlo kolonizovať  a voči chemickým prípravkom je dosť odolný.

Machy napádajú najmä oslabené trávniky vo vlhkom prostredí. Najlepšou prevenciou je preto zaistiť dostatočné pokrytie plochy zdravým trávnikom a to najmä pred zimou.

Čo ešte sa dá ešte urobiť aby sa znížilo riziko invázie resp. vzniku machu?

Je treba optimálne zavlažovať a vyhýbať sa preliatiu a nadmernej vlhkosti. Mnoho športových zariadení  využíva automatický zavlažovací systém. V obdobiach stresu je vhodné zalievať dôkladne, ale vždy preveriť aktuálny stav porastu v danej lokalite. Nadmerné zavlažovanie bude viesť k nežiaducim problémom.

Ďalej je treba nájsť rovnováhu vo výške kosenia. Výška kosenia hrá významnú úlohu v tom, ako sa lopta po povrchu pohybuje, ako reaguje. Kľúčové je nájsť optimálnu výšku kosenia tak, aby bolo zachované dobré pokrytie hracej plochy  a zároveň nebola negatívne ovplyvnená hrateľnosť terénu.

Zníženie obsahu plsti v trávniku.
Dostatočná frekvencia operácií ako vertikutácia a hlboká skarifikácia výrazne pomôže redukovať obsah organickej hmoty v trávniku. Zníženie množstva plsti a tým pádom kapacity udržiavanej vlhkosti v blízkosti nulovej hladiny je pre kontrolu invázie machu veľmi dôležité.

Aerifikovať a prevzdušňovať.
Machom sa darí na zhutnených a vlhkých pôdach. Zníženie kompakcie pôdy a zlepšenie drenáží je skvelým nástrojom v boji proti invázii machu.

Odstrániť príčiny neustále zatienených lokalít.
V oblastiach, ktoré sú náchylné na výskyt machu, je treba zvážiť, či sa dá niečo urobiť pre zníženie tieňa a zvýšenie množstva dopadajúceho slnečného svetla ( odstránenie konárov či kríkov...) Ako už bolo spomenuté predtým, machu sa darí najmä v neustále zatienených lokalitách bez dostatku slnečného svetla.

Dosievať na jeseň.
Dosev sa odporúča na jeseň a to kvôli spoľahlivejšiemu množstvu vlhkosti a miernejším teplotám, ktoré vo veľkej miere prispejú ku včasnému klíčeniu a zapusteniu trávnika.  Kvalitné zapestovanie trávnika je dôležité pre lepšie pokrytie plochy, najmä pokiaľ ide o holé miesta pred zimou.

Aplikovať vyvážený výživový program.

Ako už bolo spomenuté vyššie, je veľmi dôležité nájsť rovnováhu medzi potrebami zákazníkov (hráčov) a efektívnou kontrolou machu. Takýto integrovaný prístup by mal poskytnúť vynikajúci základ pre kultiváciu kvalitných povrchov. Efektívnu kontrolu machu je treba brať ako vedľajší produkt spoľahlivých greenkeeperských techník.

Nabudúce: Timing a Tipy a triky
Článok bol publikovaný na www.pitchcare.com.