Golf Online

Mätonoh trváci – nová generácia prináša jedinečné výhody

Mätonoh trváci – nová generácia prináša jedinečné výhody

Použitie mätonohu trváceho na kľúčových častiach golfového ihriska môže výrazne zlepšiť kvalitu a hrateľnosť trávnika, tvrdí Dr. David Greenshields zo spoločnosti BARENBRUG.

Nová generácia mätonohu ponúka golfovým ihriskám jedinečné výhody. Toľko odvážne vyhlásenie na začiatok. 

Mätonoh trváci by mal byť využitý na každom golfovom ihrisku vo veľkej Británii. Pre väčšinu ihrísk je to absolútna  nutnosť a dokonca aj na ihriskách s veľmi kvalitnou drenážou a minimálnou záťažou existujú miesta a oblasti, ktoré trpia nadmerným opotrebovaním či  zatienením. U ostatných trávnych druhov to vedie k poškodeniam a stratám a následnej invázii lipnice ročnej. Kľúčom k úspechu je vybrať pre danú lokalitu tie správne kultivary mätonohu a potom ich do danej oblasti implementovať. 

Výhody mätonohu v porovnaní s inými trávnymi druhmi.

Potencionálne výhody mätonohu oproti iným tradičnejším letným trávnym druhom sú dobre zdokumentované. Jeho  ďaleko lepšia tolerancia voči záťaži a opotrebovaniu a schopnosť prežiť v chladných a vlhkých podmienkach vyústili v jeho takmer všadeprítomné použitie v ílovitých pôdach na kriketových či tenisových ihriskách. Pokiaľ ide o golf, schopnosť mätonohu klíčiť pri oveľa nižších teplotách a zapestovať sa rýchlejšie než kostrava a psinček, z neho robí ideálnu voľbu pre rekonštrukcie plôch, ktoré majú byť vykonané mimo letnú hraciu sezónu. 

Dokonca aj z hľadiska údržby a starostlivosti o ihrisko, má mätonoh veľké výhody. Produkuje oveľa menšie množstvo plsti než iné trávne druhy a to aj napriek tomu, že má väčšie nároky na živiny. 

Všetko je to o správnej kombinácii

Kľúčom k úspechu je aplikácia správnej zmesi na dané environmentálne podmienky s cieľom dosiahnuť povrch požadovanej charakteristiky a kvality. V rámci rôznych druhov mätonohu sa ich charakteristiky, ako napr. tolerancia voči opotrebovaniu, suchu, chorobám, zasoleniu, zatieneniu, výške kosenia, schopnosť rastu v chladných podmienkach, zotavenia sa po záťaži, farby porastu atď. značne líšia. 

Rozsiahly program šľachtenia a aplikovaný výskum nám v Barenbrugu umožňujú ponúknuť greenkeeperom široké spektrum kultivarov v zmesiach na báze piesku špeciálne namiešaných tak, aby spĺňali rôzne požiadavky.  Napríklad parameter tolerancia voči opotrebeniu je ťažko kvantifikovať. Vyhodnotiť ho možno najmä vizuálne, prípadne určením, aká časť plochy zostala v dobrom stave po určitom objeme záťaže.

Barenbrug realizuje mnohé pokusy a štúdie v niekoľkých výskumných staniciach a najlepšie hodnotenými boli kultivary Barorlando and Barcristalla. Sledovali sa dopady rôznych stupňov a typov záťaží, od záťaže spôsobenej pohybom hráčov po greene až po údery na odpalisku.  Na odolnosť jednotlivých kultivarov majú samozrejme veľký vplyv aj lokálne podmienky a kvalita údržby. Pri výbere vhodnej zmesi musí byť odolnosť voči opotrebeniu vždy hodnotená v súvislosti s rizikovými faktormi ako výskyt chorôb, výška kosenia, miera zatienenia, úroveň hnojenia, sucho atď... 

Všetky tieto faktory totiž môžu významne ovplyvniť schopnosť tolerovať záťaž. Takmer vo všetkých prípadoch dokáže kombinácia druhov – synergická  zmes namiešaná na mieru – prekonať vlastnosti individuálneho kultivaru. Napríklad naša najobľúbenejšia golfová zmes BAR EXTREME je koncipovaná tak, aby ponúkla optimum, tj. rovnováhu medzi toleranciou voči záťaži, nízkemu koseniu a estetickým hľadiskom (intenzita farby a jemnosť stebiel). 

Naproti tomu u zmesi BAR SPRINT (určenej pre povrchy pre jazdecké športy) je hlavným hľadiskom rýchla schopnosť regenerácie a zotavenia sa. 

Voľba mätonohu trváceho pre golfové trávniky

Ak zvažujeme použitie mätonohu pre golfové trávniky, obzvlášť dôležitým parametrom je jemnosť stebiel.  Existuje  silná korelácia medzi šírkou stebla a schopnosťou daného kultivaru tolerovať nižšie kosenie. Okrem toho v golfe sa obvykle mätonoh používa v zmesiach s jemnými kostravami - jednoducho povedané, aj ten najjemnejší mätonoh vyzerá ďaleko lepšie v zmesi. 

Tabuľka 1 prezentuje pozoruhodné úspechy v šľachtení počas posledných desiatich rokov, výsledkom ktorých je bezkonkurenčné portfólio kultivarov s veľmi jemnými steblami určenými pre golfové trávniky. Bargold a aj novšie odrody Barsignum a Barolympic predstavujú nové štandardy kvality. 

Predstavenie novej generácie mätonohu

Barolympic, nová odroda roku 2015, má ambíciu stať sa novým "zlatým štandardom" letných športových trávnikov. Nielen že bola vyhodnotená ako najlepšia v tabuľke L1 (Turfgrass Seed 2015, The BSPB Amenity Committee) pokiaľ ide o priemernú hodnotu všetkých parametrov a v kategórii jemnosť stebiel, ale takisto má najsvetlejšiu farbu zo všetkých dostupných mätonohov. 

Práve farba predstavuje obrovskú výhodu, pretože mätonoh je pre letné povrchy používaný v zmesiach s bledšími trávnymi druhmi ako kostrava červená a lipnica ročná. Schopnosť zmesi Barolympic vytvoriť estetickú plochu a zároveň výrazne zlepšiť toleranciu voči záťaži a opotrebovaniu bude pre turf manažérov neoceniteľná.

Ak vznikne potreba vytvoriť zmes s vynikajúcou toleranciou voči záťaži a zároveň nízkemu koseniu, potom je vhodným riešením zmes BAR EXTREME. Jej použitie ako divot zmesi zaručí úspešnú regeneráciu poškodených plôch v ktorejkoľvek fáze sezóny, takisto ako dlhšiu hraciu sezónu pri použití na odpaliskách.

Ak zmes mätonohu a kostravy potrebujeme na vytvorenie stredne jemného povrchu, za najlepšie riešenie je často považovaný výber odrody s najjemnejším možným listom a svetlou farbou. Zmes BAR PLATINUM predstavuje 30% Barolympic  a 70% kostravy, s cieľom vytvoriť povrch s dobrou toleranciou voči záťaži a zároveň výnimočnou kvalitou a vzhľadom. Zmes obsahuje najlepšie hodnotené kostravy trstnaté a červené kostravy krátkovýbežkaté Barlineus a Viktorka. Bola použitá  s veľkým úspechom na všetkých oblastiach golfových ihrísk, vrátane greenov.

Aká je budúcnosť mätonohu? 

Najnovší prírastok do portfólia  golfových zmesí je EXTREME RPR. Ide o zmes, ktorá dopĺňa výhody zmesi BAR EXTREME s revolučnou Regenerating Perennial Ryegrass Technology (RPR).

Barenbrugom vyšľachtené kultivary RPR, ako Barclay II poskytujú nový rozmer tým, že tieto druhy sú schopné produkovať stolóny. Tým pádom sa mätonoh ďalej rozširuje do okolia a zapĺňa tak prípadné medzery zapríčinené poškodením porastu. To je skvelá správa pre každého, kto používa mätonoh na opravy vyseknutých trsov trávy alebo na dosievanie diskovými sejačkami, pretože RPR dokáže prázdne miesta  "vyplniť" rýchlejšie ako konvenčné odrody. RPR bol na celom svete používaný s fenomenálnym úspechom na športoviská pre zimné športy a je skvelé, že teraz k nemu majú prístup aj profesionáli z golfového odvetvia.  

Záver

Na záver je možno povedať, že úvodné odvážne vyhlásenie by mali všetci manažéri golfových ihrísk brať vážne. Použitie mätonohu trváceho vo vhodných oblastiach prináša obrovský potenciál na zlepšenie kvality trávnika a hrateľnosť. Len sa uistite, že vyberiete skutočne tie správne kultivary vhodné pre vaše podmienky a ciele. Ak máte pochybnosti či otázky, vždy sa radšej opýtajte odborníkov.
 

Článok bol publikovaný v časopise Greenkeeping EU, www.greenkeeping.eu, autorom je Dr.David Greenshields, BARENBRUG Reasearch and Development Manager, www.barenbrug.co.uk