Golf Online

Meranie pôdnej vlhkosti môže výrazne zmeniť pohľad na zavlažovanie greenu.

VÝRAZNÝ KROK VPRED

R.Gatlin prístroj používa každodenne.

Meranie pôdnej vlhkosti môže výrazne zmeniť váš pohľad na zavlažovanie greenu. Na to aby psinčekové greeny prežili letné obdobia v južnejších oblastiach, je manažment vlhkosti v koreňovej zóne  veľmi dôležitý. 

Príliš veľa vlhkosti so sebou prináša komplikácie v podobe rôznych chorôb listov alebo koreňov,  vyššej citlivosti voči mechanickému poškodeniu, výskytu rias,  nedostatočnej pevnosti povrchu atď..
Nedostatočná vlhkosť má za následok  vädnutie, vyššiu teplotu rastlinného pokryvu   a vyššie riziko vzniku lokálnych suchých miest.  V Muscle Shoals Alabama, vlhkosť sledujeme každý deň. Je to jediná cesta ako udržať psinčeky v podmienkach vysokých teplôt a sucha v dobrej  kondícii.  


V roku 2010 sme získali Field  Scout 300 TDR  - prístroj na meranie vlhkosti pôdy. Takmer okamžite sme identifikovali rozdiely v jednotlivých častiach greenov, získali sme viac informácii  o ich stave a aj o distribúcii vody cez závlahový systém.
Tento článok prezentuje zistenia a informácie, ktoré sme získali každodenným používaním prístroja Field Scout a ukáže ako ho môžeme spolu s GPS prijímačom využiť pri diagnostike.  

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Presná komunikácia

 V prvom rade sme si uvedomili, že sme schopní vlhkosť pôdy (greenu) vyhodnotiť oveľa presnejšie.  Podstatou jasnej komunikácie je odovzdanie informácie odosielateľom príjemcovi. U výrazov ako "trochu mokrý" alebo "naozaj suchý" je dosť veľké riziko nesprávnej interpretácie.  Ak sa výraz „trochu suchý“ zmení s použitím prístroja na „11% VWM (volumetric water content)", komunikácia je oveľa presnejšia.

Jednoduché použitie - display okamžite ukáže % hodnotu VWC

Neformálny audit reálneho pokrytia zavlažovanej plochy

Prístroj Field Scout môže byť použitý na vypracovanie detailného závlahového auditu. Jeho dennodenným použitím však zistíme aj to,  aká je jeho reálna efektivita, aký vplyv má na suché ale aj na vlhké miesta.  Je to veľmi účinný nástroj pri plánovaní harmonogramu závlahy.

Odhad množstva odparenej vody

Prostredníctvom dopoludňajších a popoludňajších meraní  veľmi ľahko zistíme, aké množstvo vody sa v priebehu dňa odparilo.  Ak  vezmeme v úvahu aj predpoveď počasia, každé ráno budeme schopní posúdiť, či je ranná  nameraná hodnota na daný deň optimálna, alebo či v popoludňajších hodinách existuje riziko vodného deficitu a vädnutie rastlín. Okrem toho budeme mať oveľa lepší prehľad o tom, aký efekt  má konkrétny závlahový cyklus na vlhkosť danej plochy.

Včasné odhalenie príznakov vädnutia

Prístroj Field Scout je oveľa lepší detektor stresu trávnika než naše oči. V momente, kedy je vädnutie viditeľné voľným okom, trávnik už je pod značným stresom - najmä ak sú skutočne vysoké teploty. Ak vieme, že vädnutie pozorujeme voľným okom pri hodnote  10-12% VWC a ráno nameriame hodnotu 14%, je jasné, že porast okamžite potrebuje vodu, aby v daný deň zostal v dobrej kondícii.

Manažment extrémnych & krízových situácii

Pomocou Field Scout okamžite a presne vieme, či máme nejaký problém – či už s premokrením po silnom daždi, alebo s vysychaním pri nedostatočnej závlahe. Nedávno sme mali problém s čerpacou stanicou. Okamžite sme urobili merania a presne sme vedeli koľko máme času na riešenie, ako dlho greeny prežijú bez vody tak, aby nedošlo k ich zásadnému poškodeniu.

Väčšia istota

Na konci dňa chce každý šéf vedieť, aká bola efektivita zavlažovacieho systému, či už v danom dni, alebo týždni. S využitím získaných informácií a dát  je zavlažovací systém oveľa viac objektívny. V podvečer každého dňa presne vieme v akom stave sú greeny a koľko závlahy je nutné aplikovať v noci.

DIAGNOSTICKÉ PRÍLEŽITOSTI

Čím je aplikácia vody precíznejšia a presnejšie zohľadňuje potreby rastliny,  tým menšie množstvo ľudskej práce bude potrebné na doplnkovú intenzívnu závlahu. Vyššia efektivita prináša úsporu nákladov.  
Všetci vieme, že žiadny zavlažovací systém nie je 100% rovnomerný. Vždy existujú rozdiely na jednotlivých greenoch a to z rôznych dôvodov.  Vypracovanie klasického auditu  závlahy je časovo náročné a vždy tam existujú isté limity  súvisiace s relatívne malým počtom miest pre zber dát.  S prístrojom Field Scout však môžeme využiť aj GPS prijímač, ktorý nám umožní získať  reálne a veľmi presné informácie o množstve vody, ktorá skutočne zostane v koreňovej zóne po aplikácii závlahy.


K prístroju sa dá dokúpiť aj špeciálny software ( SpecMaps Web Based Mapping Utility), ktorý umožní urobiť podrobný audit každého greenu. Čo je však dôležitejšie, do softwaru sa dajú zadať polohy sprinklerov a ich rádiusy dostreku.  Výstup informácií je dostupný v mnohých formátoch  vrátane vizuálneho obrazu priestorovej variability pôdnej vlhkosti daného greenu.

Aj keď sme neurobili audit všetkých plôch, mapy sú jednoznačne veľmi užitočné.  Momentálne pomocou nich upravujeme nastavenia trysiek, aby sme dosiahli čo možno najviac rovnomernú závlahu.  Zlepšenia v pokrytí sprinklermi  vedú nielen k nižšiemu objemu ľudskej práce pri ručnom zavlažovaní, ale aj k zníženiu miery stresu, ktorému je trávnik vystavený. A čo je najdôležitejšie, green je možné opäť zauditovať a preveriť tak, či boli dané opatrenia účinné.

ZÁVER:

Prístroj na meranie vlhkosti  sa stal nenahraditeľným nástrojom manažmentu vlhkosti na našich greenoch. Prístroje takéhoto významu neprichádzajú každý deň. Som si istý, že postupom času a s novými skúsenosťami prídu aj nové tipy a spôsoby jeho využitia. Inšpirácia iste príde aj od ostatných kolegov, ktorí sondu budú využívať.  Každopádne, prístroj Field Scout môžem len odporučiť.  Je to vynikajúca príležitosť, ako dostať manažment závlahy greenov na nový level.

Ak máte záujem zoznámiť sa s prístrojom a vyskúšať ho, kontaktujte nás:

Autorom článku je Randy Gatlin, Superintendant, The Robert Trent Jones Trail, Shoals