Golf Online

Mikrobiálny greenkeeping - princípy a fakty

Cesta k novému prístupu ku starostlivosti o trávnik sa začala už v roku 1964, kedy Ian MacMillan prvýkrát použil na výživu trávnika poľnohospodársku melasu. Pracoval vtedy ako greenkeeper v golfovom klube a jeden agronóm mu poradil prestať používať NPK hnojivá na greeny. Vtedy sa ukázalo, ako dokáže tento hustý sirup zlepšiť kvalitu trávnika.

Zaujalo ho to natoľko, že sa počas nasledujúcich 40 rokov venoval štúdiu cukrov, ich vlastností a experimentoval so širokou škálu cukrových roztokov. Keď začal pracovať ako course manažér v Murrays Hall, Perthshire, práve tam bol na návšteve jeden z významných odborníkov na agronómiu. Kritizoval stav jedného greenu a Ian mu povedal: "Vráť sa za šesť týždňov a na tom greene bude perfektný povrch." Zhromažďoval zvyšky z baru a problémový povrch striekal zmesou piva. Agronóm sa po šiestich týždňoch vrátil a keď videl zdravý trávnik, bol skutočne ohromený.

Napriek tomuto úspechu s pivom Ian neskôr zistil, že zásadný význam pre kvalitu a rast trávnych porastov má šesťuhlíkový cukor vyrobený v procese fotosyntézy.

Všetko sa to začína fotosyntézou...

Väčšina turf manažérov si uvedomuje, že rastliny získavajú živiny pre svoj zdravý rast a vývoj z hnojív. Možno si však už celkom neuvedomujú, že hnojivá nie sú pre rastliny reálnou potravou v pravom slova zmysle. Tú si rastliny vyrábajú prostredníctvom fotosyntézy, tj. chemických reakcií v listoch za účasti vody, oxidu uhličitého a energie zo slnečného žiarenia.

Fotosyntéza je komplexná séria chemických reakcií založených na premene foriem energie. Je to proces, pri ktorom z jednoduchých anorganických zlúčenín vznikajú organické látky (živiny), pričom sa využíva energia slnečného žiarenia.

CO2  do rastlín preniká prostredníctvom špeciálnych buniek - prieduchov, ktoré sa nachádzajú v listoch a reaguje s ribulozobiphosphátom RuBP. To je reakcia katalyzovaná enzýmom ribuloze 1,5-biphosphát alebo RUBISCO. Až 50% dusíka v rastline sa nachádza v tomto enzýme. Uhlík a kyslík reagujú s vodíkom, pričom vznikajú sacharidy. Konečný produkt je hexóza, sacharid t.j. uhľohydrát alebo karbohydrát.

Sacharidy majú tri hlavné úlohy:

  • Sú zdrojom energie pre všetky procesy nevyhnutné pre rast
  • Fungujú ako zásobárne energie, napr. v prípade, že tráva nemôže fotosyntetizovať kvôli zhoršeným podmienkam, stresu alebo nadmernej záťaži
  • Sú potravou pre pôdne mikróby, vylučujú sa prostredníctvom listov a koreňov

Možno teda urobiť záver, že zdravý rast nie je možný bez fotosyntézy  a produkcie sacharidov.

Intenzita (miera) prirodzenej fotosyntézy je ovplyvnená:

  • Svetlom: nedostatok svetla, často na moderných štadiónoch alebo niektorých golfových ihriskách spomaľuje rýchlosť fotosyntézy
  • Teplotou: vyššia teplota spôsobuje stav zvaný fotorespirácia, kedy rastlina prieduchy zatvorí a zabráni tak vstupu uhlíka a uvoľňovaniu kyslíka. Naopak mrazy poškodzujú tkanivá a bunky.
  • Údržbou trávnika: mechanické procesy ako kosenie a skarifikácia a chemické postupy zahŕňajúce používanie hnojív a pesticídov negatívne ovplyvňujú proces fotosyntézy.

Tieto negatívne faktory obmedzujú fotosyntézu a produkciu sacharidov, čo vedie k spomaleniu rastu a oslabenému porastu.

Rodí sa inovácia

V roku 200 sa Ian dostal do kontaktu s odborníkom na trávy Andrew Turnbullom. Začali zdokonaľovať a rozvíjať vysokokvalitné a ľahko použiteľné formy melasy, ktoré sa stali  základom celého radu prírodných produktov pre starostlivosť o trávnik. V tej dobe  Andy pracoval pre Taylor Farm Supplies, kam nastúpil po kariére course manažéra na golfovom ihrisku. Predtým pôsobil päť rokov ako vysokoškolský asistent. Vedel, že v minulosti, až do príchodu granulovaných hnojív na báze močoviny, poľnohospodári používali tekuté formy melasy nielen na trávne povrchy ale aj pre hospodárske zvieratá.

Po troch rokoch testovania a pokusov vyvinuli celý rad prírodných produktov na výživu pôdnych mikróbov a zlepšenie kvality trávnika. Tieto prírodné riešenia priniesli výsledky v podobe vitálneho trávnika vysokej kvality, odolného voči stresu a chorobám. A to všetko bez použitia akýchkoľvek syntetických chemikálií bežných pri tradičných prístupoch. Ďalším benefitom bolo bezpečnejšie pracovné prostredie pre zamestnancov aplikujúcich výživu a samozrejme nižšia záťaž pre životné prostredie.

Nové začiatky

V marci 2010 Ian a Andrew založili spoločnosť The Great Lawn Company Ltd. Hlavným poslaním bolo šíriť a propagovať využívanie naturálnych produktov v oblasti starostlivosti o trávnik s cieľom zabezpečiť bezpečné a prírodné trávniky pre svoje vlastné rodiny.

„Prečo si myslíme, že je to dobrý nápad aplikovať na našich trávnikoch hnojivá a chemikálie proti burinám? Potom necháme naše deti aby sa na nich hrali?“

V marci 2010 sa k nim pridal Ian Morrison, ktorý sa stal prevádzkovým riaditeľom zodpovedným za obchodnú stratégiu. S pomocou marketingového tímu sa podarilo vytvoriť novú značku, s ktorou pracovalo deväť partnerov vykonávajúcich údržbu trávnika na území centrálneho Škótska. Kvalitné produkty a služby na vynikajúcej úrovni priniesli rýchlo svoje ovocie hlavne u drobných zákazníkov (vlastníkov domov a záhrad) a umožnili tak rozvinutie nového biznisu, založeného na iných princípoch ako u zavedených gigantov.

Tento obrovský úspech na domácom trhu čoskoro spôsobil rozruch v celom odvetví, ktoré bolo až doposiaľ založené na použití syntetických chemických hnojív a pesticídov. Zdvihla sa obrovská vlna záujmu najmä z golfových ihrísk, v segmente kde mala dvojica partnerov mnohoročné skúsenosti.
Založenie spoločnosti The Great Turf Company Ltd. a zastrešenie vývoja, výroby a marketingu pod jeden subjekt umožnilo Ianovi a Andrewi poskytovať kvalitné prírodné produkty, odborné poradenstvo, kvalitné školenia a ostatné profesionálne služby pre klientov z oblasti športových trávnikov.

Spôsobená revolúcia

Nosným produktom The Great Turf Company je Activated Microbial Turf Management, unikátny prístup k údržbe a ochrane trávnika bez použití chemických prostriedkov, založený na prirodzenej obnove trávnatých porastov a pôdnej biológie.

Tento systém obnovuje prirodzenú rovnováhu, na ktorú sa často v moderných postupoch starostlivosti o trávnik zabúda a to prostredníctvom prírodných produktov, ktoré spĺňajú štyri základné zásady:

Vrátiť pôde pôvodné vlastnosti

Prvý krok spočíva v poskytnutí  mikróbov pôde a trávniku pomocou systému Varietas. Na lokálnej pôde sa vytvoria podmienky pre vznik biliónov pôdnych mikróbov, ktoré vo forme postreku vytvoria na steblách a listoch ochrannú vrstvu proti patogénom. Kvapalina steká na list aj korunku rastliny a potom do pôdy. Systém Varietas sa ukázal ako nesmierne efektívny a je veľmi obľúbený u golfových ihrísk, ktoré hľadajú cenovo dostupné a ekologicky šetrné riešenia.

Poskytnúť správne živiny

Druhý krok zahŕňa poskytnutie živín mikróbom a zároveň aj rastline. Produkt Mol Turf je unikátna zmes sacharidov získaných z trstinového cukru, ktorá fermentáciou získala formu rozpustnej tekutiny aplikovateľnej bežnými postrekovačmi. Jej aplikácia na listy má za následok rozklad sacharidov na uhlík, zdroj potravy, ktorá spôsobí masívne množenie mikroorganizmov. Prípravok MolTurf v rastline samotnej iniciuje metabolické procesy, napr. produkciu  aminokyselín a bielkovín. Tieto sacharidy vyprodukované trávnikom prostredníctvom fotosyntézy potom slúžia ako rezerva pre použitie v obdobiach stresu a nadmernej záťaže.

Nový výrobok MolTurf Stadia, verziu prípravku MolTurf špeciálne vyvinutú pre profesionálne športové štadióny používajú takí klienti ako napr.Manchester City FC a to hlavne na zvýšenie odolnosti voči enviromentálnemu stresu a stresu zo záťaže trávnika.

Obnoviť hormonálnu rovnováhu

Rozpustné minerálne hnojivá poskytujú trávniku živiny bez ohľadu na to, či ich momentálne potrebuje alebo nie. To spôsobuje narušenie normálneho rastu, hormonálnej rovnováhy a aktivity enzýmov. Pre znovuobnovenie rovnováhy spoločnosť vyvinula unikátny prípravok  Goëmar Turf – postrek s výťažkom z morských rias, ktorý sa aplikuje na trávnik.

Na rozdiel od iných produktov s obsahom morských rias, Goëmar Turf zachováva všetky ich vlastnosti. "Nechceme do prípravku pridávať ďalšie prvky ako napr. železo. Z morských rias by sa tak stal zbytočne drahý prípravok na zlepšenie farby trávnika. Tým, že riasy necháme čisté, bez akýchkoľvek prídavkov, budú zachované všetky blahodarné účinky, ktoré dokážu rastlinám ponúknuť- signalizácia potreby živín, transfer živín, zvýšená odolnosť voči stresu a nadmernej záťaži, aktivácia mechanizmov na obranu rastliny voči patogénom atď..“, vysvetľuje Andrew.

Kontrola chorôb a škodcov

Aj napriek všetkému úsiliu a optimálnej starostlivosti o trávnik a pôdu určite nastane situácia, kedy sa vplyvom sťažených podmienok prostredia a nadmernej záťaži objaví nejaká choroba alebo útok škodcov. Produkt Aston Turf, vyrobený na báze cesnaku ponúka ideálne riešenie jednak šetrné k životnému prostrediu a zároveň bezpečné pre personál.

Na rozdiel od iných spoločností, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o trávnik, The Great Turf Company nediktuje turf manažérom striktné nutričné programy. Ian dodáva: "Sme presvedčení, že tou najkompetentnejšou osobou, ktorá rozhoduje o úrovni potrebnej výživy je človek, ktorý trávnik vidí a pozoruje každodenne. My jednoznačne odporúčame používať organické zdroje minerálov, nakoľko minerálne hnojivá narušujú hormonálnu rovnováhu – a tá je zásadná pre výživu rastlín."

Osvedčený úspech

Komplexné výsledky a efekty použitia výlučne organických zdrojov možno zhrnúť ako:

  • Zvýšená rýchlosť povrchu vďaka vzpriamenému rastu spôsobeného faktom, že steblá sú plné cukru a nie vody
  • Minimálne použitie fungicídov alebo dokonca ich úplná eliminácia, s tým sú spojené úspory nákladov
  • Zamestnanci nie sú vystavení pri práci škodlivým chemickým látkam
  • Zníženie záťaže životného prostredia

Tento prístup ocenilo niekoľko prestížnych futbalových klubov, popredných svetových golfových ihrísk a päťhviezdičkových hotelov vo Veľkej Británii.
Inovatívne produkty a jedinečná filozofia firmy boli ocenené niekoľkými významnými cenami ako Fife Business Awards alebo Digital Enterpreneur Awards za významný prínos v oblasti ochrany životného prostredia a vytvorenie trvalo udržateľných praktík v oblasti starostlivosti o trávnik.

Článok bol publikovaný na www.pitchcare.com

ČÍTAJTE AJ:

Mikrobiálny greenkeeping sa stal hitom vo Švédsku

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 26 30(komentárov: 61) Pridať komentár
 
acer support number
Ally
28.01.20 07:09

Call the support number to get support & help from independent third party specialists to resolve the software and computer issues Call +1-865-424-1006
independent support, Official support, OEM support, independent third party support, Voice support, support phone number, support number, customer service number, customer support number, customer service phone number, customer support phone number,twitter support, contact twitter, twitter help, twitter customer service, twitter support email, twitter phone number, twitter email, twitter support number, twitter customer service number, twitter number, call twitter, twitter support phone number, how to contact twitter, twitter contact email, contact twitter support, twitter help email, twitter help center, twitter support live chat,snapchat support, snapchat help, snapchat contact, snapchat number, snapchat customer service, snapchat phone number, snapchat support number, snapchat customer service number, how to contact snapchat, how to email snapchat, snapchatsupport, snapchat support email, call snapchat, snapchat call, snapchat contact number, snapchat support phone number, snapchat customer service phone number, snapchat contact us, snapchat customer support, snapchat help center,skype phone number, skype number, skype customer service, skype phone, skype support, skype help, skype customer service phone number, skype customer service phone number 1800, skype setup, skype customer service number, skype support phone number, skype support number, skype customer service 1 800, skype support chat,panasonic customer service, panasonic support, panasonic phone number, panasonic customer service number, panasonic customer support, panasonic customer service phone number, panasonic support phone number, panasonic telephone support, panasonic customer service 24 hours, panasonic help, panasonic contact, panasonic contact number, panasonic support number, panasonic customer care number, panasonic telephone number,google home setup, google home support, google home help, google home customer service, google home wifi setup, google home support phone number, google home support number, google home customer service number,carbonite phone number, carbonite support, carbonite customer service number, carbonite customer service, help carbonite, carbonite support phone number, carbonite customer service phone number, carbonite phone support, carbonite.com

hp support number
Ally
28.01.20 07:08

Call the support number to get support & help from independent third party specialists to resolve the software and computer issues Call 1-808-468-0006
independent support,Official support,OEM support,independent third party support,Voice support,support phone number,support number,customer service number,customer support number,customer service phone number,customer support phone number,roadrunner email setup,road runner customer serviceroadrunner email supportroadrunner customer service,roadrunner support,roadrunner numbersroadrunner phone number,roadrunner email help,roadrunner email customer service,roadrunner email support phone number,roadrunner email customer service phone number,roadrunner email technical support,roadrunner email tech support,roadrunner email support number,roadrunner email customer service number,roadrunner email phone number,roadrunner email customer support,roadrunner email tech support phone number,roadrunner mail help,roadrunner email technical support phone number,roadrunner email set up,roadrunner mail setup,roadrunner email help phone number,roadrunner mail customer service,roadrunner email technical support number.road runner email setup,qsee support,q see customer service,qsee customer service,q see camera support,q see phone number,qsee support phone number,q see contact,q see quick support,qsee customer service phone number,q see customer service number,q see camera customer service number,q see customer support number,q see live chat,q see chat support,panasonic customer service,panasonic support,panasonic phone number,panasonic customer service number,panasonic customer support,panasonic customer service phone number,panasonic support phone number,panasonic telephone support,panasonic customer service 24 hours,panasonic help,panasonic contactpanasonic contact number,panasonic support number,panasonic customer care number,panasonic telephone number,nuance support,nuance technical support,nuance customer service,nuance dragon support,dragon naturally speaking support,dragon support,nuance customer support,www nuance com support,nuance phone number,dragon nuance support,nuance tech support,dragon naturally speaking customer service,nuance support number,nuance help,dragon naturally speaking technical support,nuance support phone number,nuance customer service phone number,dragon naturally speaking phone number,dragon naturally speaking support phone number,norton support,norton setup,norton tech supportnorton helpnorton support numbernorton customer service,norton phone number,norton 360 phone number,norton technical support number,norton technical support,norton customer service number,norton support phone number,norton antivirus phone number,norton 360 support,norton contact number,norton antivirus support phone number,norton tech support phone number,norton security phone number,norton antivirus customer service,norton number,norton contact,norton antivirus support,norton customer service phone number,norton antivirus tech support phone number,norton tech support number,norton security contact,norton antivirus contactnorton security customer service,norton antivirus customer service phone number,norton phone support,norton chat supportnorton help desk,norton customer support,norton phone,norton telephone number,norton 360 customer service phone number,norton internet security customer service phone number,norton security support,norton chat,norton security customer service phone number,norton customer care,contact norton support,norton customer support number,norton help number,call norton,norton customer service chat,norton customer service phone,norton contact us,netgear support,netgear setup,netgear tech support,netgear customer service,netgear support number,netgear router setup,netgear phone number,netgear customer support,netgear wifi extender setup,netgear extender setup,netgear contact,netgear support phone number,netgear range extender setup,support netgear,netgear wireless router setup,netgear router support number,netgear router tech support number,netgear tech support phone number,netgear tech support number,netgear router support phone number,netgear router customer service number,netgear router customer service,netgear router support,netgear number,netgear contact number,netgear router customer service phone number,netgear customer care,netgear router helpnetgear router phone number,netgear technical support phone number,netgear customer care number,netgear customer support number,netgear customer service phone number,netgear router tech support,call netgear,netgear customer support phone number,netgear phone support,netgear telephone number,netgear online support,netgear 800 number,call netgear support,netgear wifi router setup,netgear router extender setup,netgear 1800 number,contact netgear support,netgear tech support phonenetgear customer service hours,netgear helpline,netgear router tech support phone number usa,netgear chat support,netgear technical support,netgear help,netgear customer service number

webroot support number
sam
28.01.20 07:05

webroot customer service,webroot support,webroot phone number,webroot support phone number,webroot customer service phone number,webroot customer service number,webroot support number,webroot tech support phone number,webroot contact,pogo support,pogo phone number,pogo customer service phone number,pogo technical support phone number,pogo customer service,pogo support number,pogo help,pogo games phone number,pogo customer support number,pogo helpline number,pogo games support phone number,club pogo phone number,pogo.com phone number,amazon kindle support,amazon kindle customerservice,kindle support,kindle help,kindle customer service,amazon kindle customer service 800,kindle tech support,kindle phone number,amazon kindle phone number,amazon kindle customer service phone number,amazon kindle support phone number,amazon kindle help,kindle customer service phone number,amazon kindle tech support,kindle fire customer service,kindle fire tech support,kindle help phone number,kindle phone,amazon kindle help phone number,amazon kindle fire customer service,contact kindle support,kindle contact number,contact amazon kindle,kindle support phone number,kindle fire help,amazon kindle contact,kindle technical support,kindle help number,kindle phone support,amazon com kindle support,contact kindle,amazon kindle support number,contact amazon kindle support,avg customer service,avg technical support phone number,avg tech support phone number,avg tech support number,avg support,avg phone number,avg support phone number,avg customer service phone number,avg support number,avg contact,avg customer care phone number,avg customer support,avg antivirus phone number,avg customer service number,avg contact number,avg help,avg number,charter customer service,charter phone number,charter customer service number,charter customer service phone number,charter customer support,charter number,charter contact,call charter,charter support,charter tech support,charter technical support,contact charter,charter support number,charter contact number,charter com support,phone number for charter,charter tech support number,charter customer care,charter customer service phone,charter telephone number,charter 800 number,call charter customer service,charter 1800 number,charter support phone number,charter help line,charter help,charter customer service hours,charter email setup,charter tech support phone number,phone number to charter,charter phone support,charter customer service chat,charter support chat,charter email support number,charter email support phone number,charter email support,charter email help,garmin support,garmin support number,garmin customer service,garmin phone number,garmin customer support,garmin support phone number,garmin tech support,garmin customer service phone number,garmin customer service number,garmin help,garmin contact,garmin contact number,garmin setup,garmin technical support,garmin gps customer service,garmin technical support phone number,garmin tech support number,garmin tech support phone number,garmin phone support,garmin customer service phone,garmin helpline,garmin support chat,garmin product support,garmin gps phone number,garmin customer support phone number,call garmin,garmin connect support,garmin gps support,lexmark support,lexmark printer support,lexmark printer support phone number,lexmark printer tech support phone number,lexmark customer service,lexmark technical support,support lexmark,lexmark printer customer support phone number,lexmark printer tech support,lexmark printer tech support number,lexmark printer technical support phone number,lexmark customer support,lexmark phone number,lexmark service center,lexmark support number,lexmark tech support,lexmark technical support phone number,pinterest help,contact pinterest,pinterest phone number,pinterest customer service,pinterest support,pinterest help center,how to contact pinterest,pinterest customer service phone number,pinterest helpline number,pinterest help chat

independent support
Randy Mitchel
24.01.20 08:45

I am glad to locate your recognized method for composing the post. Presently you make it simple for me to comprehend and execute the idea. Much obliged to you for the post. dlink support, d-link support, dlink router setup, d-link router setup, dlink camera setup, dlink setup, support dlink.com, dlink customer service, d-link customer service, dlink tech support, dlink support number, support dlink, dlink customer support, d-link setup, d-link wireless router setup, d-link camera setup, gmail customer service, gmail support, gmail setup, gmail tech support, gmail help, contact gmail, gmail login help, gmail customer service number, gmail support number, gmail customer service phone number, gmail contact number, gmail customer support, gmail contact, gmail phone number, gmail support phone number, gmail help phone number, gmail help number, contact gmail support, gmail number, gmail email setup, gmail contact us, call gmail, contact gmail help, gmail set up, google voice number, google voice setup, google voice phone number, google voice customer service, google voice number setup, google voice help, google voice 800 number, google voice customer service number, google voice service, google voice support number, google voice customer service phone number, google voice 1800 number, google voice contact number, google voice toll free number, google voicemail number, panasonic customer service, panasonic support, panasonic phone number, panasonic customer service number, panasonic customer support, panasonic customer service phone number, panasonic support phone number, panasonic telephone support, panasonic customer service 24 hours, panasonic help, panasonic contact, panasonic contact number, panasonic support number, panasonic customer care number, panasonic telephone number, pinterest help, contact pinterest, pinterest phone number, pinterest customer service, pinterest support, pinterest help center, how to contact pinterest, pinterest customer service phone number, pinterest helpline number, pinterest help chat, samsung customer service, samsung support, samsung phone number, samsung contact, samsung customer care number, samsung support number, samsung help, samsung number, samsung customer support, samsung customer service phone number, samsung customer care, samsung contact number, samsung call center, samsung support chat, samsung helpline, samsung live chat, samsung customer service chat, call samsung customer service, samsung 800 number, samsung 1800 number, samsung support phone number, samsung phone customer service, samsung telephone number, tinder support, tinder customer service, tinder contact, tinder phone number, tinder customer support, tinder customer service number, tinder chat, tinder support number, contact tinder support, tinder number, tinder customer service phone number, tinder contact number, how to contact tinder, tinder help email, email tinder, tinder customer support number, call tinder, tinder helpline, twitter support, contact twitter, twitter help, twitter customer service, twitter support email, twitter phone number, twitter email, twitter support number, twitter customer service number, twitter number, call twitter, twitter support phone number, how to contact twitter, twitter contact email, contact twitter support, twitter help email, twitter help center, twitter support live chat, webroot customer service, webroot support, webroot phone number, webroot support phone number, webroot customer service phone number, webroot customer service number, webroot support number, webroot tech support phone number, webroot contact, youtube customer service, youtube phone number, contact youtube, youtube help, youtube support, youtube number, youtube customer service number, call youtube, youtube customer service phone number, youtube support number, how to contact youtube, youtube contact number, youtube support email, youtube tv help, youtube setup, youtube's phone number, youtube customer support, youtube help center, contact youtube support, youtube red customer service, youtube red customer service phone number, independent support, Official support, OEM support, independent third party support, Voice support, support phone number, support number, customer service number, customer support number, customer service phone number, customer support phone number,