Golf Online

Mikrobiálny greenkeeping - princípy a fakty

Cesta k novému prístupu ku starostlivosti o trávnik sa začala už v roku 1964, kedy Ian MacMillan prvýkrát použil na výživu trávnika poľnohospodársku melasu. Pracoval vtedy ako greenkeeper v golfovom klube a jeden agronóm mu poradil prestať používať NPK hnojivá na greeny. Vtedy sa ukázalo, ako dokáže tento hustý sirup zlepšiť kvalitu trávnika.

Zaujalo ho to natoľko, že sa počas nasledujúcich 40 rokov venoval štúdiu cukrov, ich vlastností a experimentoval so širokou škálu cukrových roztokov. Keď začal pracovať ako course manažér v Murrays Hall, Perthshire, práve tam bol na návšteve jeden z významných odborníkov na agronómiu. Kritizoval stav jedného greenu a Ian mu povedal: "Vráť sa za šesť týždňov a na tom greene bude perfektný povrch." Zhromažďoval zvyšky z baru a problémový povrch striekal zmesou piva. Agronóm sa po šiestich týždňoch vrátil a keď videl zdravý trávnik, bol skutočne ohromený.

Napriek tomuto úspechu s pivom Ian neskôr zistil, že zásadný význam pre kvalitu a rast trávnych porastov má šesťuhlíkový cukor vyrobený v procese fotosyntézy.

Všetko sa to začína fotosyntézou...

Väčšina turf manažérov si uvedomuje, že rastliny získavajú živiny pre svoj zdravý rast a vývoj z hnojív. Možno si však už celkom neuvedomujú, že hnojivá nie sú pre rastliny reálnou potravou v pravom slova zmysle. Tú si rastliny vyrábajú prostredníctvom fotosyntézy, tj. chemických reakcií v listoch za účasti vody, oxidu uhličitého a energie zo slnečného žiarenia.

Fotosyntéza je komplexná séria chemických reakcií založených na premene foriem energie. Je to proces, pri ktorom z jednoduchých anorganických zlúčenín vznikajú organické látky (živiny), pričom sa využíva energia slnečného žiarenia.

CO2  do rastlín preniká prostredníctvom špeciálnych buniek - prieduchov, ktoré sa nachádzajú v listoch a reaguje s ribulozobiphosphátom RuBP. To je reakcia katalyzovaná enzýmom ribuloze 1,5-biphosphát alebo RUBISCO. Až 50% dusíka v rastline sa nachádza v tomto enzýme. Uhlík a kyslík reagujú s vodíkom, pričom vznikajú sacharidy. Konečný produkt je hexóza, sacharid t.j. uhľohydrát alebo karbohydrát.

Sacharidy majú tri hlavné úlohy:

  • Sú zdrojom energie pre všetky procesy nevyhnutné pre rast
  • Fungujú ako zásobárne energie, napr. v prípade, že tráva nemôže fotosyntetizovať kvôli zhoršeným podmienkam, stresu alebo nadmernej záťaži
  • Sú potravou pre pôdne mikróby, vylučujú sa prostredníctvom listov a koreňov

Možno teda urobiť záver, že zdravý rast nie je možný bez fotosyntézy  a produkcie sacharidov.

Intenzita (miera) prirodzenej fotosyntézy je ovplyvnená:

  • Svetlom: nedostatok svetla, často na moderných štadiónoch alebo niektorých golfových ihriskách spomaľuje rýchlosť fotosyntézy
  • Teplotou: vyššia teplota spôsobuje stav zvaný fotorespirácia, kedy rastlina prieduchy zatvorí a zabráni tak vstupu uhlíka a uvoľňovaniu kyslíka. Naopak mrazy poškodzujú tkanivá a bunky.
  • Údržbou trávnika: mechanické procesy ako kosenie a skarifikácia a chemické postupy zahŕňajúce používanie hnojív a pesticídov negatívne ovplyvňujú proces fotosyntézy.

Tieto negatívne faktory obmedzujú fotosyntézu a produkciu sacharidov, čo vedie k spomaleniu rastu a oslabenému porastu.

Rodí sa inovácia

V roku 200 sa Ian dostal do kontaktu s odborníkom na trávy Andrew Turnbullom. Začali zdokonaľovať a rozvíjať vysokokvalitné a ľahko použiteľné formy melasy, ktoré sa stali  základom celého radu prírodných produktov pre starostlivosť o trávnik. V tej dobe  Andy pracoval pre Taylor Farm Supplies, kam nastúpil po kariére course manažéra na golfovom ihrisku. Predtým pôsobil päť rokov ako vysokoškolský asistent. Vedel, že v minulosti, až do príchodu granulovaných hnojív na báze močoviny, poľnohospodári používali tekuté formy melasy nielen na trávne povrchy ale aj pre hospodárske zvieratá.

Po troch rokoch testovania a pokusov vyvinuli celý rad prírodných produktov na výživu pôdnych mikróbov a zlepšenie kvality trávnika. Tieto prírodné riešenia priniesli výsledky v podobe vitálneho trávnika vysokej kvality, odolného voči stresu a chorobám. A to všetko bez použitia akýchkoľvek syntetických chemikálií bežných pri tradičných prístupoch. Ďalším benefitom bolo bezpečnejšie pracovné prostredie pre zamestnancov aplikujúcich výživu a samozrejme nižšia záťaž pre životné prostredie.

Nové začiatky

V marci 2010 Ian a Andrew založili spoločnosť The Great Lawn Company Ltd. Hlavným poslaním bolo šíriť a propagovať využívanie naturálnych produktov v oblasti starostlivosti o trávnik s cieľom zabezpečiť bezpečné a prírodné trávniky pre svoje vlastné rodiny.

„Prečo si myslíme, že je to dobrý nápad aplikovať na našich trávnikoch hnojivá a chemikálie proti burinám? Potom necháme naše deti aby sa na nich hrali?“

V marci 2010 sa k nim pridal Ian Morrison, ktorý sa stal prevádzkovým riaditeľom zodpovedným za obchodnú stratégiu. S pomocou marketingového tímu sa podarilo vytvoriť novú značku, s ktorou pracovalo deväť partnerov vykonávajúcich údržbu trávnika na území centrálneho Škótska. Kvalitné produkty a služby na vynikajúcej úrovni priniesli rýchlo svoje ovocie hlavne u drobných zákazníkov (vlastníkov domov a záhrad) a umožnili tak rozvinutie nového biznisu, založeného na iných princípoch ako u zavedených gigantov.

Tento obrovský úspech na domácom trhu čoskoro spôsobil rozruch v celom odvetví, ktoré bolo až doposiaľ založené na použití syntetických chemických hnojív a pesticídov. Zdvihla sa obrovská vlna záujmu najmä z golfových ihrísk, v segmente kde mala dvojica partnerov mnohoročné skúsenosti.
Založenie spoločnosti The Great Turf Company Ltd. a zastrešenie vývoja, výroby a marketingu pod jeden subjekt umožnilo Ianovi a Andrewi poskytovať kvalitné prírodné produkty, odborné poradenstvo, kvalitné školenia a ostatné profesionálne služby pre klientov z oblasti športových trávnikov.

Spôsobená revolúcia

Nosným produktom The Great Turf Company je Activated Microbial Turf Management, unikátny prístup k údržbe a ochrane trávnika bez použití chemických prostriedkov, založený na prirodzenej obnove trávnatých porastov a pôdnej biológie.

Tento systém obnovuje prirodzenú rovnováhu, na ktorú sa často v moderných postupoch starostlivosti o trávnik zabúda a to prostredníctvom prírodných produktov, ktoré spĺňajú štyri základné zásady:

Vrátiť pôde pôvodné vlastnosti

Prvý krok spočíva v poskytnutí  mikróbov pôde a trávniku pomocou systému Varietas. Na lokálnej pôde sa vytvoria podmienky pre vznik biliónov pôdnych mikróbov, ktoré vo forme postreku vytvoria na steblách a listoch ochrannú vrstvu proti patogénom. Kvapalina steká na list aj korunku rastliny a potom do pôdy. Systém Varietas sa ukázal ako nesmierne efektívny a je veľmi obľúbený u golfových ihrísk, ktoré hľadajú cenovo dostupné a ekologicky šetrné riešenia.

Poskytnúť správne živiny

Druhý krok zahŕňa poskytnutie živín mikróbom a zároveň aj rastline. Produkt Mol Turf je unikátna zmes sacharidov získaných z trstinového cukru, ktorá fermentáciou získala formu rozpustnej tekutiny aplikovateľnej bežnými postrekovačmi. Jej aplikácia na listy má za následok rozklad sacharidov na uhlík, zdroj potravy, ktorá spôsobí masívne množenie mikroorganizmov. Prípravok MolTurf v rastline samotnej iniciuje metabolické procesy, napr. produkciu  aminokyselín a bielkovín. Tieto sacharidy vyprodukované trávnikom prostredníctvom fotosyntézy potom slúžia ako rezerva pre použitie v obdobiach stresu a nadmernej záťaže.

Nový výrobok MolTurf Stadia, verziu prípravku MolTurf špeciálne vyvinutú pre profesionálne športové štadióny používajú takí klienti ako napr.Manchester City FC a to hlavne na zvýšenie odolnosti voči enviromentálnemu stresu a stresu zo záťaže trávnika.

Obnoviť hormonálnu rovnováhu

Rozpustné minerálne hnojivá poskytujú trávniku živiny bez ohľadu na to, či ich momentálne potrebuje alebo nie. To spôsobuje narušenie normálneho rastu, hormonálnej rovnováhy a aktivity enzýmov. Pre znovuobnovenie rovnováhy spoločnosť vyvinula unikátny prípravok  Goëmar Turf – postrek s výťažkom z morských rias, ktorý sa aplikuje na trávnik.

Na rozdiel od iných produktov s obsahom morských rias, Goëmar Turf zachováva všetky ich vlastnosti. "Nechceme do prípravku pridávať ďalšie prvky ako napr. železo. Z morských rias by sa tak stal zbytočne drahý prípravok na zlepšenie farby trávnika. Tým, že riasy necháme čisté, bez akýchkoľvek prídavkov, budú zachované všetky blahodarné účinky, ktoré dokážu rastlinám ponúknuť- signalizácia potreby živín, transfer živín, zvýšená odolnosť voči stresu a nadmernej záťaži, aktivácia mechanizmov na obranu rastliny voči patogénom atď..“, vysvetľuje Andrew.

Kontrola chorôb a škodcov

Aj napriek všetkému úsiliu a optimálnej starostlivosti o trávnik a pôdu určite nastane situácia, kedy sa vplyvom sťažených podmienok prostredia a nadmernej záťaži objaví nejaká choroba alebo útok škodcov. Produkt Aston Turf, vyrobený na báze cesnaku ponúka ideálne riešenie jednak šetrné k životnému prostrediu a zároveň bezpečné pre personál.

Na rozdiel od iných spoločností, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o trávnik, The Great Turf Company nediktuje turf manažérom striktné nutričné programy. Ian dodáva: "Sme presvedčení, že tou najkompetentnejšou osobou, ktorá rozhoduje o úrovni potrebnej výživy je človek, ktorý trávnik vidí a pozoruje každodenne. My jednoznačne odporúčame používať organické zdroje minerálov, nakoľko minerálne hnojivá narušujú hormonálnu rovnováhu – a tá je zásadná pre výživu rastlín."

Osvedčený úspech

Komplexné výsledky a efekty použitia výlučne organických zdrojov možno zhrnúť ako:

  • Zvýšená rýchlosť povrchu vďaka vzpriamenému rastu spôsobeného faktom, že steblá sú plné cukru a nie vody
  • Minimálne použitie fungicídov alebo dokonca ich úplná eliminácia, s tým sú spojené úspory nákladov
  • Zamestnanci nie sú vystavení pri práci škodlivým chemickým látkam
  • Zníženie záťaže životného prostredia

Tento prístup ocenilo niekoľko prestížnych futbalových klubov, popredných svetových golfových ihrísk a päťhviezdičkových hotelov vo Veľkej Británii.
Inovatívne produkty a jedinečná filozofia firmy boli ocenené niekoľkými významnými cenami ako Fife Business Awards alebo Digital Enterpreneur Awards za významný prínos v oblasti ochrany životného prostredia a vytvorenie trvalo udržateľných praktík v oblasti starostlivosti o trávnik.

Článok bol publikovaný na www.pitchcare.com

ČÍTAJTE AJ:

Mikrobiálny greenkeeping sa stal hitom vo Švédsku

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 36 40(komentárov: 65) Pridať komentár
 
printer support nubmer
charlibilson
24.01.20 07:23

Nice information providing by your article and I would really like to thank for your article it’s really helpful. Call +1-808-468-0005
kodak customer service
kodak support
kodak phone number
kodak contact
kodak verite support
kodak customer service phone number
kodak printer customer service
kodak number
kodak customer service toll free number
kodak support number
kodak customer support
kodak customer service number
call kodak
kodak help
kodak customer support number
kodak service and support
kodak contact number
kodak customer service telephone number
kodak printer customer support number
kodak helpline number
kodak toll free number
kodak support phone number
kodak printer phone number
kodak support drivers
kodak customer support phone number
kodak printer customer service phone number
kodak help number
kodak printer helpline
kodak telephone number
kodak printer customer service number
kodak printer customer support
kodak printer contact number
kodak printer customer support phone number
kodak printer contact
kodak printer number
kodak printer customer care number

kyocera support
kyocera contact
kyocera phone number
kyocera customer service number
kyocera customer care number
kyocera support number
kyocera customer service phone number
kyocera contact number
kyocera customer support
kyocera help
kyocera number
kyocera printer customer service
kyocera customer care
kyocera support drivers
kyocera helpline number
kyocera support phone number
kyocera help desk
kyocera customer care phone number
kyocera customer support number
kyocera customer service telephone number

panasonic support
panasonic phone number
panasonic customer service number
panasonic customer support
panasonic customer service phone number
panasonic support phone number
panasonic telephone support
panasonic customer service 24 hours
panasonic help
panasonic contact
panasonic contact number
panasonic support number
panasonic customer care number
panasonic telephone number
panasonic printer customer service

ricoh customer service
ricoh phone number
ricoh usa phone number
ricoh support number
ricoh contact number
ricoh help desk
ricoh customer support
ricoh service phone number
ricoh customer service phone number
ricoh printer customer service
ricoh printer customer care number
ricoh printer helpline number
ricoh printer phone number
ricoh printers contact number
ricoh printer customer service number
ricoh printer customer support
ricoh printer contact
ricoh printer customer service phone number
ricoh printers customer care toll free number
ricoh printers customer support
ricoh printer number

samsung support
samsung phone number
samsung contact
samsung customer care number
samsung support number
samsung help
samsung number
samsung customer support
samsung customer service phone number
samsung customer care
samsung contact number
samsung call center
samsung support chat
samsung helpline
samsung live chat
samsung customer service chat
call samsung customer service
samsung 800 number
samsung 1800 number
samsung support phone number
samsung phone customer service
samsung telephone number
samsung us support
contact samsung support
samsung help center
samsung contact us
samsung help number
samsung support centre
samsung customer service hours
samsung customer service center
call samsung support
samsung support live chat
samsung customer support number
call samsung customer support
samsung customer service telephone number
samsung online support
samsung help chat
samsung customer support phone number
samsung care number
samsung help desk
samsung contact phone number
support samsung
samsung customer care phone number
samsung support us
contact samsung customer service
samsung support hours
samsung help phone number
samsung printer phone number
samsung printer contact number
samsung printer customer service phone number
samsung printer customer support number
samsung laser printer customer care number
samsung printer call center
samsung printer contact
samsung printer number
samsung printer customer support phone number
samsung printer customer care toll free number
samsung printer toll free number

sharp support
sharp customer service number
sharp phone number
sharp customer care number
sharp contact
sharp number
sharp contact number
sharp customer support
sharp support number
sharp customer service phone number
sharp usa support
sharp printer customer service
sharp printer customer care number

xerox customer service
xerox call center
xerox support number
xerox phone number
xerox customer support
xerox customer service number
xerox contact
xerox number
xerox help desk
xerox customer support number
xerox support chat
xerox help
xerox customer service phone number
xerox support phone number
xerox printer customer service
xerox printer setup
xerox printer customer support number
xerox printer customer service number
xerox printer customer care number
xerox printer toll free number
xerox printer phone number
xerox printer customer support phone number
xerox printer contact number
xerox printer customer support


contact call suprot
charlibilson
24.01.20 07:22

I am completely agree with you, I am an amazing fan of your site, genuine guard post Keep making such stunning post ,Official support ,OEM support ,independent third party support ,Voice support ,support phone number ,support number ,customer service number ,customer support number ,customer service phone number ,customer support phone number
,nuance technical support ,nuance customer service ,nuance dragon support ,dragon naturally speaking support ,dragon support ,nuance customer support ,www nuance com support ,nuance phone number ,dragon nuance support ,nuance tech support ,dragon naturally speaking customer service ,nuance support number ,nuance help ,dragon naturally speaking technical support ,dragon naturally speaking phone number ,dragon naturally speaking support phone number ,

,q see customer service ,qsee customer service ,q see camera support ,q see phone number ,qsee support phone number, q see contact ,q see quick support ,qsee customer service phone number ,q see customer service number ,q see camera customer service number ,q see customer support number ,q see live chat, q see chat support ,

,skype number, skype customer service, skype phone ,skype support, skype help ,skype customer service phone number ,skype customer service phone number 1800 ,skype setup ,skype customer service number ,skype support phone number ,skype support number ,skype customer service 1 800, skype support chat ,

,snapchat help ,snapchat contact ,snapchat number ,snapchat customer service ,snapchat phone number ,snapchat support number ,snapchat customer service number ,how to contact snapchat, how to email snapchat ,snapchatsupport ,snapchat support email ,call snapchat ,snapchat call ,snapchat contact number ,snapchat contact us ,snapchat customer support ,snapchat help center ,

contact help supprot
charlibilson
24.01.20 07:20

Amazon Prime Video Support for Indie Prime Video Help & Amazon Video Help. Contact Amazon Prime Video Support for Independent contact amazon prime, amazon prime support, amazon prime contact number, amazon prime number, amazon prime telephone number

hewlett packard printer support phone number, hewlett packard tech support phone number, hewlett packard telephone number, contact hewlett packard, hewlett packard printer customer service,

norton support, norton setup, norton tech support, norton help, norton support number
mcafee technical support, mcafee phone support, mcafee number, mcafee antivirus phone number, mcafee antivirus support phone number,
canon setup, canon printer support, canon printer setup, canon printer customer service, canon ij setup, canon customer service,
Apple iCloud Support for Indie Apple iCloud Setup & Apple iCloud Help. Contact Apple iCloud Support Number for Independent Support… apple icloud phone number, apple icloud customer service number, apple icloud customer service phone number, apple icloud setup, apple icloud number,
Google Hangouts Support for Indie Google Hangouts Help & Hangouts Chat. Contact Google Hangouts Phone Number for Independent Support +18654241006. google hangouts help, hangouts phone number, hangouts help, hangouts live, google hangouts support,
iDrive Support for Indie iDrive Setup, iDrive Customer Service & iDrive Help. Contact iDrive Phone Number for Independent Support +18654241006 idrive phone number, idrive customer support, idrive customer service number, IDrive tech support number, IDrive number,
Google Drive Support for Indie Google Drive Setup & Google Drive Help. Contact Google Drive Support Number for Independent Suppor +18654241006 google drive help center, google drive phone number, contact google drive support, google drive customer service phone number, google drive service
webroot customer service phone number, webroot customer service number, webroot support number, webroot tech support phone number, webroot contact,