Golf Online

Mikrobiálny greenkeeping - princípy a fakty

Cesta k novému prístupu ku starostlivosti o trávnik sa začala už v roku 1964, kedy Ian MacMillan prvýkrát použil na výživu trávnika poľnohospodársku melasu. Pracoval vtedy ako greenkeeper v golfovom klube a jeden agronóm mu poradil prestať používať NPK hnojivá na greeny. Vtedy sa ukázalo, ako dokáže tento hustý sirup zlepšiť kvalitu trávnika.

Zaujalo ho to natoľko, že sa počas nasledujúcich 40 rokov venoval štúdiu cukrov, ich vlastností a experimentoval so širokou škálu cukrových roztokov. Keď začal pracovať ako course manažér v Murrays Hall, Perthshire, práve tam bol na návšteve jeden z významných odborníkov na agronómiu. Kritizoval stav jedného greenu a Ian mu povedal: "Vráť sa za šesť týždňov a na tom greene bude perfektný povrch." Zhromažďoval zvyšky z baru a problémový povrch striekal zmesou piva. Agronóm sa po šiestich týždňoch vrátil a keď videl zdravý trávnik, bol skutočne ohromený.

Napriek tomuto úspechu s pivom Ian neskôr zistil, že zásadný význam pre kvalitu a rast trávnych porastov má šesťuhlíkový cukor vyrobený v procese fotosyntézy.

Všetko sa to začína fotosyntézou...

Väčšina turf manažérov si uvedomuje, že rastliny získavajú živiny pre svoj zdravý rast a vývoj z hnojív. Možno si však už celkom neuvedomujú, že hnojivá nie sú pre rastliny reálnou potravou v pravom slova zmysle. Tú si rastliny vyrábajú prostredníctvom fotosyntézy, tj. chemických reakcií v listoch za účasti vody, oxidu uhličitého a energie zo slnečného žiarenia.

Fotosyntéza je komplexná séria chemických reakcií založených na premene foriem energie. Je to proces, pri ktorom z jednoduchých anorganických zlúčenín vznikajú organické látky (živiny), pričom sa využíva energia slnečného žiarenia.

CO2  do rastlín preniká prostredníctvom špeciálnych buniek - prieduchov, ktoré sa nachádzajú v listoch a reaguje s ribulozobiphosphátom RuBP. To je reakcia katalyzovaná enzýmom ribuloze 1,5-biphosphát alebo RUBISCO. Až 50% dusíka v rastline sa nachádza v tomto enzýme. Uhlík a kyslík reagujú s vodíkom, pričom vznikajú sacharidy. Konečný produkt je hexóza, sacharid t.j. uhľohydrát alebo karbohydrát.

Sacharidy majú tri hlavné úlohy:

  • Sú zdrojom energie pre všetky procesy nevyhnutné pre rast
  • Fungujú ako zásobárne energie, napr. v prípade, že tráva nemôže fotosyntetizovať kvôli zhoršeným podmienkam, stresu alebo nadmernej záťaži
  • Sú potravou pre pôdne mikróby, vylučujú sa prostredníctvom listov a koreňov

Možno teda urobiť záver, že zdravý rast nie je možný bez fotosyntézy  a produkcie sacharidov.

Intenzita (miera) prirodzenej fotosyntézy je ovplyvnená:

  • Svetlom: nedostatok svetla, často na moderných štadiónoch alebo niektorých golfových ihriskách spomaľuje rýchlosť fotosyntézy
  • Teplotou: vyššia teplota spôsobuje stav zvaný fotorespirácia, kedy rastlina prieduchy zatvorí a zabráni tak vstupu uhlíka a uvoľňovaniu kyslíka. Naopak mrazy poškodzujú tkanivá a bunky.
  • Údržbou trávnika: mechanické procesy ako kosenie a skarifikácia a chemické postupy zahŕňajúce používanie hnojív a pesticídov negatívne ovplyvňujú proces fotosyntézy.

Tieto negatívne faktory obmedzujú fotosyntézu a produkciu sacharidov, čo vedie k spomaleniu rastu a oslabenému porastu.

Rodí sa inovácia

V roku 200 sa Ian dostal do kontaktu s odborníkom na trávy Andrew Turnbullom. Začali zdokonaľovať a rozvíjať vysokokvalitné a ľahko použiteľné formy melasy, ktoré sa stali  základom celého radu prírodných produktov pre starostlivosť o trávnik. V tej dobe  Andy pracoval pre Taylor Farm Supplies, kam nastúpil po kariére course manažéra na golfovom ihrisku. Predtým pôsobil päť rokov ako vysokoškolský asistent. Vedel, že v minulosti, až do príchodu granulovaných hnojív na báze močoviny, poľnohospodári používali tekuté formy melasy nielen na trávne povrchy ale aj pre hospodárske zvieratá.

Po troch rokoch testovania a pokusov vyvinuli celý rad prírodných produktov na výživu pôdnych mikróbov a zlepšenie kvality trávnika. Tieto prírodné riešenia priniesli výsledky v podobe vitálneho trávnika vysokej kvality, odolného voči stresu a chorobám. A to všetko bez použitia akýchkoľvek syntetických chemikálií bežných pri tradičných prístupoch. Ďalším benefitom bolo bezpečnejšie pracovné prostredie pre zamestnancov aplikujúcich výživu a samozrejme nižšia záťaž pre životné prostredie.

Nové začiatky

V marci 2010 Ian a Andrew založili spoločnosť The Great Lawn Company Ltd. Hlavným poslaním bolo šíriť a propagovať využívanie naturálnych produktov v oblasti starostlivosti o trávnik s cieľom zabezpečiť bezpečné a prírodné trávniky pre svoje vlastné rodiny.

„Prečo si myslíme, že je to dobrý nápad aplikovať na našich trávnikoch hnojivá a chemikálie proti burinám? Potom necháme naše deti aby sa na nich hrali?“

V marci 2010 sa k nim pridal Ian Morrison, ktorý sa stal prevádzkovým riaditeľom zodpovedným za obchodnú stratégiu. S pomocou marketingového tímu sa podarilo vytvoriť novú značku, s ktorou pracovalo deväť partnerov vykonávajúcich údržbu trávnika na území centrálneho Škótska. Kvalitné produkty a služby na vynikajúcej úrovni priniesli rýchlo svoje ovocie hlavne u drobných zákazníkov (vlastníkov domov a záhrad) a umožnili tak rozvinutie nového biznisu, založeného na iných princípoch ako u zavedených gigantov.

Tento obrovský úspech na domácom trhu čoskoro spôsobil rozruch v celom odvetví, ktoré bolo až doposiaľ založené na použití syntetických chemických hnojív a pesticídov. Zdvihla sa obrovská vlna záujmu najmä z golfových ihrísk, v segmente kde mala dvojica partnerov mnohoročné skúsenosti.
Založenie spoločnosti The Great Turf Company Ltd. a zastrešenie vývoja, výroby a marketingu pod jeden subjekt umožnilo Ianovi a Andrewi poskytovať kvalitné prírodné produkty, odborné poradenstvo, kvalitné školenia a ostatné profesionálne služby pre klientov z oblasti športových trávnikov.

Spôsobená revolúcia

Nosným produktom The Great Turf Company je Activated Microbial Turf Management, unikátny prístup k údržbe a ochrane trávnika bez použití chemických prostriedkov, založený na prirodzenej obnove trávnatých porastov a pôdnej biológie.

Tento systém obnovuje prirodzenú rovnováhu, na ktorú sa často v moderných postupoch starostlivosti o trávnik zabúda a to prostredníctvom prírodných produktov, ktoré spĺňajú štyri základné zásady:

Vrátiť pôde pôvodné vlastnosti

Prvý krok spočíva v poskytnutí  mikróbov pôde a trávniku pomocou systému Varietas. Na lokálnej pôde sa vytvoria podmienky pre vznik biliónov pôdnych mikróbov, ktoré vo forme postreku vytvoria na steblách a listoch ochrannú vrstvu proti patogénom. Kvapalina steká na list aj korunku rastliny a potom do pôdy. Systém Varietas sa ukázal ako nesmierne efektívny a je veľmi obľúbený u golfových ihrísk, ktoré hľadajú cenovo dostupné a ekologicky šetrné riešenia.

Poskytnúť správne živiny

Druhý krok zahŕňa poskytnutie živín mikróbom a zároveň aj rastline. Produkt Mol Turf je unikátna zmes sacharidov získaných z trstinového cukru, ktorá fermentáciou získala formu rozpustnej tekutiny aplikovateľnej bežnými postrekovačmi. Jej aplikácia na listy má za následok rozklad sacharidov na uhlík, zdroj potravy, ktorá spôsobí masívne množenie mikroorganizmov. Prípravok MolTurf v rastline samotnej iniciuje metabolické procesy, napr. produkciu  aminokyselín a bielkovín. Tieto sacharidy vyprodukované trávnikom prostredníctvom fotosyntézy potom slúžia ako rezerva pre použitie v obdobiach stresu a nadmernej záťaže.

Nový výrobok MolTurf Stadia, verziu prípravku MolTurf špeciálne vyvinutú pre profesionálne športové štadióny používajú takí klienti ako napr.Manchester City FC a to hlavne na zvýšenie odolnosti voči enviromentálnemu stresu a stresu zo záťaže trávnika.

Obnoviť hormonálnu rovnováhu

Rozpustné minerálne hnojivá poskytujú trávniku živiny bez ohľadu na to, či ich momentálne potrebuje alebo nie. To spôsobuje narušenie normálneho rastu, hormonálnej rovnováhy a aktivity enzýmov. Pre znovuobnovenie rovnováhy spoločnosť vyvinula unikátny prípravok  Goëmar Turf – postrek s výťažkom z morských rias, ktorý sa aplikuje na trávnik.

Na rozdiel od iných produktov s obsahom morských rias, Goëmar Turf zachováva všetky ich vlastnosti. "Nechceme do prípravku pridávať ďalšie prvky ako napr. železo. Z morských rias by sa tak stal zbytočne drahý prípravok na zlepšenie farby trávnika. Tým, že riasy necháme čisté, bez akýchkoľvek prídavkov, budú zachované všetky blahodarné účinky, ktoré dokážu rastlinám ponúknuť- signalizácia potreby živín, transfer živín, zvýšená odolnosť voči stresu a nadmernej záťaži, aktivácia mechanizmov na obranu rastliny voči patogénom atď..“, vysvetľuje Andrew.

Kontrola chorôb a škodcov

Aj napriek všetkému úsiliu a optimálnej starostlivosti o trávnik a pôdu určite nastane situácia, kedy sa vplyvom sťažených podmienok prostredia a nadmernej záťaži objaví nejaká choroba alebo útok škodcov. Produkt Aston Turf, vyrobený na báze cesnaku ponúka ideálne riešenie jednak šetrné k životnému prostrediu a zároveň bezpečné pre personál.

Na rozdiel od iných spoločností, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o trávnik, The Great Turf Company nediktuje turf manažérom striktné nutričné programy. Ian dodáva: "Sme presvedčení, že tou najkompetentnejšou osobou, ktorá rozhoduje o úrovni potrebnej výživy je človek, ktorý trávnik vidí a pozoruje každodenne. My jednoznačne odporúčame používať organické zdroje minerálov, nakoľko minerálne hnojivá narušujú hormonálnu rovnováhu – a tá je zásadná pre výživu rastlín."

Osvedčený úspech

Komplexné výsledky a efekty použitia výlučne organických zdrojov možno zhrnúť ako:

  • Zvýšená rýchlosť povrchu vďaka vzpriamenému rastu spôsobeného faktom, že steblá sú plné cukru a nie vody
  • Minimálne použitie fungicídov alebo dokonca ich úplná eliminácia, s tým sú spojené úspory nákladov
  • Zamestnanci nie sú vystavení pri práci škodlivým chemickým látkam
  • Zníženie záťaže životného prostredia

Tento prístup ocenilo niekoľko prestížnych futbalových klubov, popredných svetových golfových ihrísk a päťhviezdičkových hotelov vo Veľkej Británii.
Inovatívne produkty a jedinečná filozofia firmy boli ocenené niekoľkými významnými cenami ako Fife Business Awards alebo Digital Enterpreneur Awards za významný prínos v oblasti ochrany životného prostredia a vytvorenie trvalo udržateľných praktík v oblasti starostlivosti o trávnik.

Článok bol publikovaný na www.pitchcare.com

ČÍTAJTE AJ:

Mikrobiálny greenkeeping sa stal hitom vo Švédsku

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 46 50(komentárov: 61) Pridať komentár
 
yeezys 350 V2 replica for sale
0osa
28.09.19 10:31

You hear ‘folk stories’ that some bloke in Glasgow has a pair but “he will never sell them” and you find grainy images of the shoe on Yahoo Japan from 5 years ago and wonder where they yeezys 350 V2 replica for sale ended up. It’s the kind of quest that Indiana Jones or King Arthur would probably turn down because it’s too hard, but yet that’s the fun it. You live for the thought that maybe, just maybe, one day you’ll land a pair.

Yeezy 350 V2 Cloud White Review
uuret
28.09.19 10:30

you ask friends to look out for them, you spend hours searching auction sites, you post Yeezy 350 V2 Cloud White Review begging messages on social media, you drive 15 miles out to a car boot sale with the insane theory in your head a deadstock pair will be sitting on someone’s trestle table waiting you for to snap them up for £3.

Yeezy 350 V2 Cloud White Review
saqw
28.09.19 10:26

Now I do buy new adidas shoes, but I’m known for my love of past models. As a vintage collector you might think I miss Yeezy v2 Lundmark Reflective Imitation out on the fun, but that would be far from the truth. For most people it normally starts like this – while leisurely scrolling through social media posts or Google images you come across a picture of an old shoe you’ve never seen before, which you simply must own.

Yeezy 350 V2 Cloud White Review
saqw
28.09.19 10:25

Now I do buy new adidas shoes, but I’m known for my love of past models. As a vintage collector you might think I miss Yeezy v2 Lundmark Reflective Imitation out on the fun, but that would be far from the truth. For most people it normally starts like this – while leisurely scrolling through social media posts or Google images you come across a picture of an old shoe you’ve never seen before, which you simply must own.

LASJ
aQSA
12.06.19 04:46

Ever held onto a Best Yeezy 350 v2 Black Non-Reflective Replica Samsung Galaxy note?…wicked device i[url=https://www.bestkyeezys.com/best-yeezy-350-v2-black-non-reflective-replica.html]Best Yeezy 350 v2 Black Non-Reflective Replica[/url]f you ask me, and once you get a hold on the Svsung galaxy note IV, you would come to appreciate the original device even the much more…