Golf Online

Najčastejšie chyby na konci sezóny

Kompletná posezónna údržba porastu spolu so starostlivým posúdením jeho aktuálneho stavu a rutinnými zimnými prácami sú kľúčovým faktorom pre úspešné prezimovanie trávnika. Aké sú najčastejšie chyby v tomto procese?

Dali by sa charakterizovať nasledovne:

1. Nulové plánovanie
2. Nedostatočné posúdenie aktuálneho stavu porastu
3. Absencia odborných posudkov, nekontaktovanie odborníkov
4. Neobjednanie materiálu načas
5. Nevyhľadanie vhodného dodávateľa služieb, prípadne nezabezpečenie dostatočne vyškoleného interného personálu
6. Opomenutie kontroly technického stavu zariadení a strojov, zistenia potrieb
7. Nezahájenie prác hneď po ukončení hracej sezóny
8. Nedostatočná kontrola a hodnotene stavu porastu aj počas zimných mesiacov

Je veľmi dôležité všetko vopred naplánovať, mať pripravený harmonogram prác (samozrejme s alternatívami, ak by sa vyskytlo nevyhovujúce počasie) a plán nákupu potrebných materiálov a zariadení, reflektujúci dostupné finančné zdroje.

Ak na konci sezóny dostatočne a správne vyhodnotíme stav porastu, ľahko zistíme možné začínajúce problémy ako inváziu buriny, či mieru poškodenia škodcami a chorobami.

Odobratá vzorka presne ukáže množstvo plsti, ktoré pribudlo počas sezóny a aj aktuálny stav vývoja koreňovej zóny. Ak plsť v trávniku identifikujeme včas, nebude treba hlboká skarifikácia ani nebudeme potrebovať k vyčisteniu porastu toľko mechanizmov.

Stav koreňovej zóny je pre zdravie rastliny zásadný. Určite treba ešte raz zdôrazniť, že starostlivé preskúmanie reálnej vzorky nám veľmi presne ukáže, čo je treba robiť a aká by mala byť frekvencia danej operácie v období neskorej jesene a začiatku zimy. A ak si nebudete v niečom istí, vyhľadajte odborníka a pýtajte sa! Dobrá rada v pravý čas šetrí čas aj peniaze.

Ak je vypracovaný a schválený plán nákupu potrebného materiálu a vybavenia, treba kontaktovať dodávateľa čo naskôr! Veľa komodít sa musí objednávať a vyhnete sa tak zbytočným problémom s dodávkami, ktoré síce prídu, ale po termíne, kedy ste ich nutne potrebovali. Nehovoriac o tom, že skoré objednávky sú obvykle spojené zo zaujímavými zľavami.

Jesenné obdobie je veľmi náročný čas aj pre poskytovateľov špeciálnych služieb a preto je viac než žiadúce ich kontaktovať včas  a službu zarezervovať. Nezabudnite presne špecifikovať lokálne podmienky na ihrisku a službu, ktorú žiadate.Toto si treba navzájom potvrdiť. Ak objednávate napr. skarifikáciu, treba presne stanoviť akú hĺbku žiadate a uistiť sa, že dodávateľ služby to dokáže urobiť, že má na to vhodné vybavenie.

Je veľa klubov, ktoré vykonávajú posezónne práce vo vlastnej réžii. Spoliehajú sa na kvality a schopnosti svojich interných zamestnancov. Dôležité je však aj to, aby mali k dispozícii vhodné stroje a mechanizmy. Ak sú posezónne práce vykonané nedostatočne, prípadne úplne zle, je to nielen strata času, energie a peňazí, ale čo je horšie, je to zdroj vážnych problémov v budúcej sezóne.

Všetko je pravdaže limitované počasím. Ak je priaznivé, doporučujeme, aby sa posezónne práce uskutočnili hneď ako skončí aktívna hracia sezóna. Je to dôležité hlavne kvôli tomu, aby mali osivá dosť času na vyklíčenie a aby sa topressing dostatočne zapracoval do pôdy. Ihrisko by malo byť udržované na pravidelnej báze a tráva až do jari skosená na 20-25mm.

Takže ak to zhrnieme, jesenná údržba zahŕňa:

1.Opraviť, renovovať okraje a slabé miesta
2.Skarifikáciou zredukovať, odstrániť plsť z trávnika
3.Dosevom zachovať zastúpenie požadovaných trávnych druhov
4.Aplikovať vhodné hnojivo na doplnenie chýbajúcich živín
5.Aplikovať vhodný fungicíd na preventívnu ochranu proti chorobám
6.Vykonať topdressing vhodným a kvalitným materiálom,  kompatibilným s existujúcim materiálom v pôde
7.Aerifikáciou pôdu prevzdušniť, uvoľniť kompakciu a zlepšiť tak prístup živín a vlahy do pôdy
8.Pravidelne prečesávať - kefovať a zbierať rosu a prebytočnú vodu
9.Trávnik kosiť kosačkou s naostrenými vretenami alebo nožmi  do výšky 20-25mm

Toto všetko však berte len ako orientčný návod. Detailný zoznam nutných prác je prirodzene závislý na stave a potrebách každého jedného ihriska.

Článok bol publikovaný v časopise Pitchcare August/September 2010, autor Chris Westwood, Pitch Advisor

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 8) Pridať komentár
1 2 Next
 
Fluinsnub
Fluinsnub
10.12.21 17:15
Lasix
Lasix
20.09.21 21:53

Inhouse Phyarmacy

hulderm
hulderm
16.09.21 03:17
Undulky
Undulky
14.09.21 22:41

https://buypriligyhop.com/ - buy priligy online usa

Zilaperia
Zilaperia
29.08.21 04:00

http://buytadalafshop.com/ - Cialis

1 2 Next