Golf Online

Nastavenie postrekovačov – na čo všetko je treba myslieť?

Účastníci akcie Pitch Focus, ktorá sa konala v Headingley Carnegie Stadium v Leedse, mali možnosť vidieť praktickú demonštráciu nastavenia postrekovačov a ich kontroly s cieľom dosiahnuť konzistentnú a presnú aplikáciu postrekov.

Špecialista spoločnosti Syngenta Tom Robinson vysvetľuje, na čo sa treba zamerať a aké kroky treba uskutočniť skôr, než sa postrekovač dostane na golfové alebo futbalové ihrisko.

Akákoľvek  aplikácia postreku, či už s účelom liečby, výživy, kontroly chorôb alebo regulácie rastu, je vždy efektívna a účinná len v takej miere, ako presná je jej aplikácia. 

Čím treba začať? Kontrolou!

Nastavenie postrekovača je prvým krokom k dosiahnutiu požadovaného konzistentného pokrytia danej plochy. Najprv treba urobiť dobrú vizuálnu kontrolu prístroja. Uistiť sa, že žiadna jeho časť nie je poškodená, že sa počas jeho uloženia v zázemí nič neohlo alebo nezlomilo. Aj keď sa vám to zdá nepravdepodobné, môže sa stať že trysky nie sú v polohách, v akých by mali byť.  

Pokiaľ je postrekovač zaprášený alebo znečistený, treba ho umyť skôr ako ho budete kontrolovať. Jeho čistenie by malo byť vykonané v ideálnom prípade na špeciálne vyhradenom mieste, ktoré je bezpečné z hľadiska likvidácie prípadných nebezpečných chemických látok. Zvyšky postrekov sa totiž môžu nachádzať na vonkajšej strane nádrže. Ak takéto špeciálne miesto nie je k dispozícii, treba vybrať bezpečnú lokalitu, kde nehrozí riziko úniku splaškov do  vodných zdrojov či drenáží.

Keď je stroj čistý, skontrolujte všetky hadice či nemajú známky opotrebenia. Zvláštnu pozornosť venujte miestam, kde sa ramená sklápajú a môžu zachytiť alebo poškodiť hadice počas prepravy.  V najhoršom prípade sa môže stať, že gumový plášť hadice je poškodený natoľko, že je vidno vnútorný plášť.
 Vtedy je nutná okamžitá výmena,  aby sa predišlo prasknutiu. To by mohlo mať katastrofálne následky. 

Všetko toto treba skontrolovať vtedy, keď sú ramená sklopené. Je nutné mať istotu, že ramená nevyvíjajú na hadice žiadny tlak. Nebezpečné by to bolo najmä v miestach, kde sú hadice spojené. Mohlo by to viesť k netesnostiam a únikom postrekovej kvapaliny.

Ďalším krokom je kontrola tlaku v pneumatikách. Musia byť nahustené na odporúčanú hodnotu a rovnomerne.  V ideálnom prípade by mal byť tlak na najnižšej možnej úrovni odporúčanej výrobcom pneumatík pri zohľadnení hmotnosti postrekovača vrátane plne naplnenej nádrže. A čo je najdôležitejšie, tlak musí byť rovnomerný, tj. presne rovnaký na oboch stranách, najmä u zadných pneumatík. Má to skutočne významný vplyv na dosiahnutie požadovanej kvality pokrytia.   

Keď je postrekovač v dobrom stave, zaparkujte ho na rovnej ploche a otvorte ramená. Pri bočnom pohľade a s centrálnymi tryskami umiestnenými v úrovni 50 cm od zeme skontrolujte, či je rozprašovač vo zvislej polohe. Ak je naklonený smerom dozadu, väčšia časť postreku skončí na prednej strane listov (v smere jazdy) a naopak. Pohnite stredným tiahlom tak, aby bol postrekovač v správnej polohe.

Ak je rameno vyrovnané, zmerajte vzdialenosť od zeme ku špičke trysky na ľavom a pravom konci. Mala by byť rovnaká – 50 cm. Ak ste našli rozdiel, výšku ramena nastavte a upravte na požadovanú výšku. Dokonca aj iba štvrtinové pootočenie spojky môže znamenať niekoľko centimetrový rozdielu na konci ramena.

Je dôležité si uvedomiť, že vzdialenosť sa meria od zeme ku špičke trysiek, nie ku výške ramena. V praxi sa môže stať, že špičky trysiek môžu byť 10 cm aj viac pod úrovňou rámu. Trysky spoločnosti Syngenta XC Nozzle  boli síce navrhnuté tak, aby dokázali účinne kopírovať zvlnenie terénu a zachovať rovnomerné pokrytie postrekom, najlepšie výsledky však boli preukázané pri nastavení optimálnej výšky 50cm.  

Tieto kontroly by ste mali vykonať keď je traktor v chode a hydraulický systém je zapnutý. Inak majú postrekovače tendenciu klesať a výsledky by tak boli skreslené.  

Poďme sa teraz pozrieť na samotnú prevádzku postrekovačov. Naplňte nádrž aspoň do polovice čistou vodou a na špeciálnom mieste na to určenom (buď na testovanie alebo na čistenie) natlakujte trysky najmenej na hodnotu 5 bar. Vizuálne skontrolujte všetky hadice a spoje, aby ste identifikovali akékoľvek známky netesnosti či úniku postrekovej kvapaliny. 

Potom znížte tlak na obvyklú prevádzkovú úroveň 3 bar a pozerajte na tlakomer. Ak ručička tlakomera kmitá, najpravdepodobnejšou príčinou je to, že komora regulácie tlaku nemá dostatok vzduchu, aby sa vyrovnali postrekovače.

Pre nápravu tohto stavu treba zložiť krytku ventilu a pomocou pumpy na bicykel alebo pneumatiky natlakovať na požadovanú prevádzkovú úroveň 3 bar. Ručička na tlakomeri by potom mala zostať stabilná. Ak tomu tak nie je, pôjde o inú mechanickú chybu a je potrebné obrátiť sa na špecialistu.  

Zatiaľ čo stále sledujete tlakomer, vypínajte postupne rôzne časti ramena a kontrolujte, či tlak zostáva po celú dobu konzistentný. V prípade, že sa zvyšuje, keď je jedna časť vypnutá, znamená to, že zvyšné časti ramena budú aplikovať väčšie množstvo postrekovej tekutiny a pokrytie nebude rovnomerné. Tlak sa dá vyrovnávať a regulovať nastavením kruhových uzáverov na zadnej časti uzatváracích ventilov.

Čo sa týka trysiek, keď je postrekovač zapnutý, skontrolujte, či  postriekaný pás  každej trysky vyzerá konzistentne a či je rovnaký ako ostatné. Malé čiastočky štrku či piesku môžu spôsobiť pruhovaný efekt. Flat fun trysky sú notoricky náchylné na čiastočné alebo úplné upchanie, tvar dýzy môže mať za následok, že sa tam budú zhromažďovať nečistoty. Syngenta XC tryska bola však navrhnutá s viac otvorenou dýzou, čo znamená, že zablokovanie, resp. upchatie je extrémne zriedkavé - najmä s veľkosťou 04 alebo 08.

Ďalej je treba trysky demontovať a vizuálne skontrolovať filtre. V prípade, že je pravidelne aplikovaný postrek so železom alebo stopovými prvkami (čo je častým prípadom u športových trávnikov), jemné filtre môžu byť zablokované a obmedzovať tak prietok. Nevhodne namiešané kvapalné hnojivá môžu spôsobiť problémy. Konštrukcia našich trysiek umožňuje použitie filtra s väčšími otvormi (mesh 50), zvyčajne označeného červenou plastovou vložkou, v porovnaní s jemnejším filtrami  (mesh 100) označenými modrou vložkou, ktoré bývajú štandardom u postrekovačov trávnikov. Osobne odporúčam drôtený filter s okami, ktorý je omnoho účinnejší ako obvykle používaný pevný kovový  filter s drážkami.  

Ďalším dôležitým úkonom je test na kontrolu opotrebenia trysiek, najlepšie raz za dva až tri mesiace. V prípade, že máte podozrenie, že došlo k nejakej zmene či nerovnomernosti postreku, treba konať okamžite.

Často som dostával otázku ako dlho by mala vydržať sada trysiek. Odpoveď nie je jednoznačná, veľmi to závisí na tom, aký objem postrekov sa aplikuje a najmä  aké látky sa aplikujú. Syngenta fungicídy alebo Primo Maxx, sú naformulované s jemnými časticami pre rýchly príjem rastlinami a trysky zaťažujú (opotrebovávajú) minimálne. Naopak aplikácia vodorozpustného železa  môže viesť k oveľa väčšej abrázii a rýchlejšiemu opotrebovaniu. Akonáhle je tvar dýzy narušený, opotrebenie sa bude rýchlo zhoršovať.  

AK chcete otestovať opotrebenie, natlakujte postrekovač na prevádzkový tlak a použite odmernú nádobu  na zber postrekovej tekutiny po dobu presne 30 sekúnd. Objem si zapíšte a procedúru opakujte pre každú trysku. Vypočítajte priemerný výkon a potom porovnajte, či sa niektorá z trysiek od priemeru líšila o viac ako 5%. Ak sa tak stalo, znamená to, že trysky sú opotrebované a musia byť vymenené.

Takáto „pred-postreková“ rutina by zvyčajne nemala trvať dlhšie ako 15 minút.  Ak testujete aj opotrebenie trysiek, tak max. 30 min. S ohľadom na hodnotu produktov, ktoré majú byť aplikované a čo je dôležitejšie s ohľadom na možnosť optimalizácie a zefektívnenia výkonu, ktorý povedie k lepšej kvalite trávnika, stojí za to venovať čas a energiu týmto jednoduchým úkonom.  

Top tipy - čo treba skontrolovať pred postrekovaním

• Tlak v pneumatikách – musí byť rovnaký , najmä u zadných kolies
• Rameno postrekovača musí byť vyrovnané a trysky umiestnené vo vertikálnej polohe
• Špičky trysiek majú byť vo výške 50 cm nad zemou
• Hadice musia byť v dobrom stave
• Žiadne úniky postrekovej tekutiny pri skúšobnom natlakovaní vysokým tlakom   
• Ručička tlakomera musí byť stabilná, nesmie kmitať
• Tlak je rovnaký na všetkých úsekoch ramena  
• Filtre sú čisté
• Stopy trysiek sú správne  
• Trysky nie sú opotrebované

Lewis Pattinson, Head Groundsman asistent ihriska Leeds Rugby:  

„Naozaj by som chcel zdôrazniť, že stráviť len pár minút kontrolou postrekovača pred  každou aplikáciou  môže znamenať skutočný rozdiel v presnosti dosiahnutého pokrytia. Prispeje to k tomu, aby sme z každej kuratívnej aplikácie vyťažili tie najlepšie možné výsledky.“

„Takisto je naším cieľom oveľa presnejšia aplikácia výživového programu Everris, vrátane tekutých hnojív pre  udržanie dobrého zdravotného stavu trávnika počas celej hracej sezóny. Zároveň sa však chceme vyhnúť nadmernej aplikácii a plytvaniu. Presné zacielenie postreku je preto zásadné.“

„Potom, čo som videl v praxi, som pochopil, že na tom nie je vôbec nič ťažkého a stojí za to zaradiť kontrolu postrekovačov do rutinných úkonov“.

Článok bol uverejnený na www.pitchcare.com, autorom je Tom Robinson.