Golf Online

"Nie som ekologický extrémista – som normálny greenkeeper.."

Týmito slovami sa často prezentuje Dan McGrath, greenkeeper North Foreland Golf Club, najmä potom, čo mu bola udelená cena STRI Golf Enviroment Awards 2012.

"Všetko sa to začalo pred siedmymi rokmi a teraz sedím za stolom a zamýšľam sa nad tým ako sa to všetko zbehlo. V čase mojich štúdií nebol na environmentálny a ekologický manažment kladený taký dôraz, ako je tomu teraz – a v turf odvetví zvlášť.

Naša práca sa nezameriava už len na údržbu odpalísk a greenov, sme zodpovední za celú lokalitu, ktorej údržba vyžaduje komplexný prístup."

A aké enviromentálne programy máme na našom ihrisku?

  • Vtáctvo – vyrobili sme viac ako 70 búdok pre vtákov, všetky vlastnoručne v našej réžii.
  • Kompostovanie – všetok zelený odpad a kartóny kompostujeme. Takouto recykláciou získavame materiál, ktorý používame pre konštrukciu bunkerov či odpalísk.
  • Drevo – stohy dreva zostávajú v areáli ihriska, poskytujú tak prirodzený životný priestor pre mnohé živočíšne druhy.
  • Včelíny – ako súčasť programu Open Polinator máme dva veľké včelíny.
  • Otvory v dreve – do kusov dreva navŕtame otvory, poskytujú priestor pre opeľujúci hmyz.
  • Vlastný zdroj vody – dali sme vyvŕtať vlastný vrt, aby sme dosiahli sebestačnosť v prevádzke závlahového systému.
  • Zber dažďovej vody – všetka zrážková voda je odvádzaná do rezervoára a opäť využitá.

Práca v tejto oblasti nikdy nekončí

Toto je len niekoľko hlavných aktivít, zoznam nie je kompletný a hlavne práca v tejto oblasti nikdy nekončí. Aj napriek tomu, že máme vlastný zdroj vody a rezervoár pre zrážkovú vodu, šetríme s týmto vzácnym zdrojom kde sa dá. Najväčšie úspory však dosahujeme z použitia recyklovaných materiálov.

Všetci sme v súčasnosti viac a viac zameraní na životné prostredie. Najmä v našom odvetví je príroda a jej ochrana mimoriadne významná. Pracovať v súlade s ňou je prirodzenejšie ako pracovať proti nej.

Som veľmi rád, že som sa zapojil do programu STRI Golf Enviroment Awards 2012, pretože som získal ďalšie inšpiratívne rady a nápady pre budúcnosť.

VÝSLEDKY STRI Golf Enviroment Award 2012

North Foreland Golf Club, Kent

 

Článok bol uverejnený v časopise Greenkeeping Magazine June 2013