Golf Online

Niekedy je najlepšie neurobiť nič

Niekedy je najlepšie neurobiť nič

Celý život sa učíme. V profesijnom svete je na celoživotné vzdelávanie kladený čoraz väčší dôraz. Dá sa povedať, že sme takmer naprogramovaní na systém rozhodnutie – akcia.

Turf manažéri  robia rozhodnutia na každodennej báze. Prijímajú zamestnancov, niektorých povýšia, iných prepustia. Ak tráva narastie, pokosí sa. Ak sa pokazí sprinkler, opraví sa. Ak je tráva zvädnutá, zavlaží sa...

Dobrý manažér venuje veľa času a energie tomu, aby sa naučil aké zásahy treba na golfovom ihrisku urobiť a kedy ich treba urobiť. Domnievam sa však, že najlepší manažéri majú ešte o jednu schopnosť navyše.  Majú cit na situácie, kedy je nečinnosť najlepším riešením. 

Dokážete si vybrať medzi dvomi zlami to menšie?

Mali by ste guráž nepustiť v noci závlahu na ferveje po brutálne horúcom popoludní,  keďže vám skúsenosť hovorí, že vypuknutie pythiovej škvrnitosti trávnika je na spadnutie a akákoľvek voda by  len pomohla rozšíreniu choroby? Máte odvahu nechať časť trávnika uvädnúť a potom obhájiť svoju nečinnosť?

Existuje mnoho ďalších príkladov, kedy je nečinnosť najvhodnejším prístupom. Samozrejme nedá sa to špecifikovať a naučiť exaktne.
Napríklad kosenie jemných greenov po nočnom daždi. Ale čo ak je Men´s Day? Budú greeny  dostatočne pevné ak sa pokosia pred obedom?
 
Nebudete zapracovávať topdressingový materiál do greenov v extrémne horúcom počasí. Ale čo ak popoludní nie je tak horúco a greeny sú hrboľaté?  

Nebudete odstraňovať  sneh a ľad z greenov, keď je hlásená studená vlna aj napriek tomu, že všetky ihriská v okolí zaktivizovali odstraňovače snehu. Ale čo ak je sneh na lipnicovom greene už 50 dní? Uhynie trávnik vtedy ak to urobíte, alebo naopak ak to neurobíte?

Správna voľba nie je ani čierna ani biela, správna môže mať nejaký odtieň šedej.
Neurobiť nič  je v týchto situáciách neľahká voľba, pretože sa môže stať, že vás niekto  obviní z lenivosti či z nekompetentnosti.  Všeobecne sa dá povedať, že budete menej kritizovaní za to, že sa niečo nepodarilo pokiaľ niečo podniknete, než keby ste nepodnikli nič.

Len si predstavte ako vysvetľujete majiteľovi ihriska, že potrebujete zavrieť green a hrať na dočasnom len preto, že ste niečo neurobili? Či už je to fér alebo nie, ľudia mávajú väčšie pochopenie pre vzniknuté problémy ak niekto akciu vykoná – aj keď sa ukáže, že nebola správna.  

Každý manažér by sa mal naučiť rozpoznať situácie kedy je najlepšie nerobiť nič.

Nie je to ľahké, najmä v klíme kde platí „radšej viac ako menej“.
Napríklad poškodené greeny po zime často vedú k prebytočným akciám – sú spikované a dosievané, aerifikované a dosievané, vertikutované  a dosievané , či opakovane hnojené a to ešte predtým ako pôda dosiahne teplotu 12-15°C čo je hranica na to, aby osivá začali klíčiť. A hneď ako tráva začne vyháňať výhonky, procesy sa opakujú aby sa zabezpečilo, že všetko, čo mohlo byť urobené aj urobené bolo – aj keď to nebolo práve najefektívnejšie.  Niet pochýb, sme naprogramovaní na akcie a to aj v situáciách, kedy by menej bolo určite viac.  

Pre tých šťastnejších to nebude až také ťažké rozoznávať takéto situácie. Treba počúvať a vnímať skúsenosti starších.  Keď sa niekedy ocitnete v situácii, kedy vám nadriadený povie, aby ste nerobili niečo čo si myslíte, že by sa urobiť malo, nepresadzujte svoj názor za každú cenu. Radšej sa pýtajte a počúvajte.

Umenie počúvať vám pomôže pochopiť  náročný aspekt starostlivosti o trávnik  - umenie rozpoznať kedy s činnosťami prestať, kedy počkať a rozhodnúť sa podľa toho ako sa situácia sama vyvinie. Schopnosť počúvať  skúsenejších je v tomto prípade kľúčová. Parafrázujúc staré kovbojské príslovie: „Nedokážeš sa naučiť nič, keď rozprávaš.“   

Článok bol publikovaný na www.usga.org autorom je Bob Vavrek.