Golf Online

Pleseň snežná - prevencia začína na jeseň

Vlhké zimné počasie, navyše so snehovou pokrývkou,  je ideálne pre výskyt plesne snežnej. 
Ako s ňou bojovať? 

Len samotné odstránenie snehu na jar nestačí..

Paul Koch, MS, výskumný pracovník a manažér laboratória pre diagnostiku trávnika na University of Wisconsin,  Madison prináša informácie o diagnostike, liečbe a prevencii  tejto choroby.

Pleseň snežná (snow mold) je termín, ktorý sa používa pre niekoľko rôznych druhov plesní spôsobujúcich ochorenie trávnika.

Najčastejšie sú však tieto:

  • Pleseň snežná  ružová ( Microdochium nivale)
  • Pleseň snežná  sivá  spôsobená hubou  Typhula incarnata, (Palušková hniloba)
  • Pleseň snežná  sivá  spôsobená hubou  Typhula ishikariensis


Pre vznik plesne snežnej ružovej nie je nevyhnutná snehová pokrývka, vyskytovať sa môže aj počas dlhých chladných a vlhkých období. 

Pleseň snežná sivá naopak vzniká až po minimálne  60 dňoch nepretržitej snehovej pokrývky.

Pleseň snežná  sivá  spôsobená hubou  Typhula ishikariensis vyžaduje približne 90 dní nepretržitej snehovej pokrývky a je najvážnejšou formou choroby, nakoľko  dokáže infikovať trávne korunky.

Problém nie je sneh samotný, ale fakt, že snehová pokrývka funguje ako izolácia a udržuje v pôde veľmi nízku teplotu - mierne nad bodom mrazu. A to sú ideálne podmienky, kedy plesne rastú a infikujú trávnik.

Čo nového priniesli výskumy?

Nakoľko tieto plesne (najmä Typhula huby) sú pomaly rastúce a spôsobujú  problémy len v zimnom období, príliš veľa výskumov sa im nevenuje. Viac vrások nám spôsobujú choroby vyskytujúce sa v lete. Každopádne výsledky výskumu  Dr. Rossiho, Cornell, ukázali nárast výskytu choroby najmä po neskorej jesennej aplikácií draslíka. Takisto sa ukázalo, že odstraňovanie snehovej pokrývky na jar neprispelo k zníženiu výskytu ochorenia. Ďalším zistením bol fakt, že jedna aplikácia fungicídov bola rovnako účinná ako dve aplikácie. Okrem toho štúdie z Wisconsinu ukazujú, že fungicídy veľmi rýchlo degradujú  počas obdobia topenia snehu alebo výdatných zrážok, zatiaľ čo ak je pôda zmrznutá, naopak pretrvávajú. Ďalšia štúdia  ukázala, že jedna neskorá aplikácia fungicídov na jeseň proti plesni snežnej  nemá skoro žiadny vplyv na výskyt  dolárovej škvrnitosti počas nasledujúceho leta, zatiaľ čo aplikácia fungicídov uskutočnená o 3 týždne skôr mala na čas a mieru výskytu dolárovej škvrnitosti počas nasledujúceho leta vplyv významný.

Ako sa dá táto choroba diagnostikovať priamo v teréne? Je ťažké ju spoznať? Dajú sa príznaky zameniť s inou chorobou?

Všetky tri typy, ktoré sú viditeľné po roztopení snehovej pokrývky, sa prejavujú kruhovitými žltohnedými až bielymi škvrnami s priemerom 30- 90 cm. Kľúčom k presnej identifikácii je rozlíšenie  prítomnosti  sklerócií  (sú to štruktúry produkované hubami). Pleseň snežná ružová neprodukuje skleróciá, ale pleseň snežná sivá spôsobená hubou  Typhula incarnata, tj. Palušková hniloba  produkuje veľké ružovo-červené skleróciá, ktoré sú súčasťou  listových tkanív. Pleseň snežná  sivá spôsobená hubou  Typhula ishikariensis produkuje malé čierne skleróciá, ktoré sú takisto súčasťou listových tkanív.

Pleseň snežná sivá spôsobená hubou Typhula incarnata, (Palušková hniloba)

Sú niektoré trávne druhy viac odolné alebo naopak viac náchylné k tejto chorobe?

Psinček je najcitlivejší, lipnica a jemné kostravy sú síce menej náchylné, ale aj tak bývajú napadnuté. Čo sa týka psinčeka, niektoré jeho  kultivary ako Declaration a Memorial boli voči plesni sivej viac odolné, ale nie natoľko,  že by nebolo potrebné aplikovať fungicídy.


Ktoré časti golfového ihriska sú najviac ohrozené plesňou snežnou? Greeny, odpaliská, ferveje  alebo rafy?

Plesne možno nájsť všade,  najčastejšie však na greenoch, potom na odpaliskách a fervejách.


Čo možno urobiť , aby sa zabránilo vypuknutiu choroby – buď už na konci leta alebo na jeseň?

Základným pravidlom, ktoré prispeje k zníženiu choroby je znížiť aplikáciu dusíkatých hnojív v neskorej jeseni.  Neskoré aplikácie dusíka totiž bránia trávniku prejsť do obdobia dormancie a tým ho ponechajú v stave, kedy je náchylný na rozvoj akejkoľvek choroby.  Dôležitá je aj dobrá drenáž, povrchová aj podpovrchová, kombinovaná s dostatočnou kontrolou plsti. To tiež pomôže obmedziť výskyt choroby. 

V oblastiach kde je veľa snehu alebo kde je zvyčajne chladno a vlhko dlhšiu dobu, bude pre kontrolu plesní nevyhnutné použitie fungicídov. Tie sa zvyčajne aplikujú neskoro na jeseň, niekoľko týždňov pred  termínom kedy obvykle nasneží.  V oblastiach, kde sa choroba vyskytuje vo veľkej miere, je  pre efektívnu kontrolu potrebná aplikácia  2-4 účinných látok. Existujú však aj produkty, ktoré kombinujú niekoľko  aktívnych zložiek v jednom a  poskytujú vynikajúcu kontrolu. V oblastiach s nižším výskytom choroby by aplikácia jednej aktívnej látky mala byť postačujúca.

Chorobu sme spozorovali a diagnistikovali. Čo je možné v danej chvíli robiť?

Závisí to na druhu ochorenia. Pre plesni snežnej ružovej, ktorá môže byť veľmi aktívna aj pri absencii snehu, je pre zastavenie ďalšieho postupu choroby nutný fungicíd.  Ak sa jedná o pleseň snežnú sivú, choroba sa zastaví hneď ako sa sneh roztopí. Potom je to otázka podpory regenerácie porastu – včasného a vhodného hnojenia, príp. dosiatia.  Toto však bohužiaľ môže v podmienkach nestáleho a často chladného jarného počasia trvať dlhú dobu.

Máte nejakú radu, ktorú by ste superintendantom chceli poskytnúť?

Prevencia  plesne snežnej môže byť frustrujúca záležitosť. Máte zvyčajne len jeden pokus a pritom existuje množstvo účinných fungicídov.  Moja rada je pripraviť sa vopred s predstihom, preveriť či existujú výsledky výskumov týkajúce sa danej lokality alebo danej klímy.  Kontaktujte odborníkov a diskutujte aká kombinácia by bola vhodná práve pre vaše ihrisko. Neexistuje jedna štandardná liečba pre všetkých, nakoľko aj hrozba infekcie, finančné možnosti a očakávania sú u každého ihriska rôzne.

Článok bol uverejnený na www.golfcourseindustry.com, autor je Rob Thomas .