Golf Online

Problémy greenov a ich riešenia (časť I.)

Problémy greenov a ich riešenia

Na kvalitu greenu vplýva celý rad faktorov. Ideálny green je definovaný očakávaniami hráčov. Na každom golfovom ihrisku sa vždy nájde aspoň jeden green, ktorý je na tom horšie ako ostatné. V iných prípadoch to môže byť dokonca niekoľko greenov, ktoré zďaleka nespĺňajú očakávania golfistov. Nezáleží na tom koľko greenov je v zlom stave, hnev či frustráciu hráčov spôsobia v každom prípade. Našťastie vždy existujú možnosti ako dané problémy riešiť. A aj keď nejde o rýchle riešenia, ktoré prinesú viditeľný efekt takpovediac hneď na druhý deň, v dlhodobom horizonte efekty viditeľné budú.  

Na kvalitu greenu môže negatívne vplývať celý rad faktorov: zatienenie, slabé prúdenie vzduchu, nadmerná záťaž koncentrovaná na jedno miesto, nedostatočná drenáž apod... Okrem toho, zlá kvalita povrchu môže byť aj dôsledkom iných, objektívnych a ťažko odstrániteľných okolností, na ktoré sú pravidelné údržbové procesy krátke. 

Riešenie problémov daného greenu by vždy malo začínať identifikáciou faktorov, ktoré daný problém môžu spôsobovať. V kontexte posúdenia stavu aj všetkých ostatných greenov situáciu bude možno objektívne vyhodnotiť. 

Okolité prostredie

Okolité prostredie má obvykle na stav greenu najväčší vplyv. Ak chcete dosiahnuť zdravý a hladký porast, po ktorom sa bude loptička pohybovať tak ako má, zásadnými faktormi sú dostatok slnečného svetla a dostatočné prúdenie vzduchu.  

Ak niektorý z týchto dvoch faktorov chýba, kvalita povrchu bude vždy ohrozená. V skutočnosti sa mnohé faktory, ktoré vplývajú na stav greenu dajú ľahšie prekonať, pokiaľ sa greeny nachádzajú vo vhodnom prostredí. A platí to aj naopak, ani najlepšie konštruovanému greenu s najkvalitnejšími trávnymi druhmi sa nebude dariť, pokiaľ bude na zlom mieste.   

Penetrácia slnečného svetla 

Stromy, ktoré vo veľkej miere bránia dopadu slnečného svetla na plochu greenu, by mali byť odstránené. Neustály tieň má za následok slabý trávnik, ktorý bude len ťažko odolávať každodennej záťaži či už z údržbových operácií alebo z pohybu hráčov. 

Tieň tiež favorizuje slabšie trávne druhy ako lipnica ročná. Nie preto, že by sa týmto druhom darilo lepšie v tieni, ale  preto, že ho dokážu tolerovať vo väčšej miere ako jemnejšie trávne druhy typu psinček výbežkatý či ultradwarf bermuda. Miera zatienenia musí byť posudzovaná v priebehu celého roku. Na jeseň či v zime sa miera zatienenia často podceňuje, môže však zvýšiť riziko vzniku poškodenia trávnika počas zimy. Okrem toho treba spomenúť aj korene stromov zasadených v tesnej blízkosti greenu. Tie sú často ako možná príčina problémov prehliadané. Môžu však trávniku odoberať vodu a živiny.

Prúdenie vzduchu

Kríky či iný podrast by mali byť odstránené všade tam, kde obmedzujú pohyb vzduchu. Prúdiaci vzduch  pomáha ochladzovať porast a to je obzvlášť dôležité pre trávne druhy určené do chladnejších podnebí v období letných horúčav. Dostatočné prúdenie vzduchu zabraňuje vzniku mikroorganizmov spôsobujúcich ochorenia, ktorým inak vlhké prostredie veľmi svedčí. Nezabúdajte však na to, že aj keď má green vyhovujúce svetelné podmienky, v prípade že tam dostatočne neprúdi vzduch, nebude sa mu dariť dobre.  Dostatok denného svetla a dostatočné prúdenie vzduchu sú skutočne dva kľúčové faktory. 

Odstránenie stromov je často sporné a v mnohých prípadoch aj nemožné. Ak treba brať v úvahu fakt, že stromy na danom mieste prosto musia zostať, musíte hľadať riešenia v údržbových operáciách. Pomôcť môže  aj použitie ventilátorov. Bez ohľadu na použitý trávny druh, green umiestnený v nevhodnom prostredí bude vždy horšej kvality než green umiestnený v prostredí s vhodnými podmienkami. 

Drenáž

Odvodnenie (vnútorné aj povrchové) je kľúčovým faktorom pokiaľ ide o kvalitu povrchu a jeho hrateľnosť. Nedostatočné odvodnenie má za následok mäkký a vlhký povrch a vždy zvyšuje riziko akéhokoľvek mechanického poškodenia v rámci údržbových operácií. Takisto aj záťaž spôsobená chôdzou golfistov po povrchu, či stopy po dopade loptičky narobia viac problémov na mäkkom povrchu. Stojaca voda na greene je veľkým problémom a to v akomkoľvek období roku. Problémy s drenážou v zimnom období môžu spôsobiť zvýšený výskyt zimných chorôb, v lete sa naopak trávnik môže zapariť, zvädnúť, či inak mechanicky poškodiť. 

Green, ktorý je navrhnutý a postavený s dostatočnou a  účinnou povrchovou drenážou vo všeobecnosti nemáva problémy a to aj v prípade nedokonalej či dokonca neexistujúcej vnútornej drenáže. Problémy týkajúce sa povrchovej drenáže sú ľahko diagnostikovateľné. V prvom rade treba odpozorovať, v ktorých miestach greenu počas silného nárazového dažďa či závlahového cyklu zostáva na povrchu voda. V niektorých prípadoch, pokiaľ ide o nižšie položené miesta sa dá situácia postupne zlepšiť aj pieskovým topdressingom, ale v prípade vážnejších komplikácii sa nevyhneme ani úpravám terénu. Častou príčinou problémov s drenážou bývajú aj nánosy piesku na okrajoch greenu (collar dams), ktoré sa tam nahromadia v dôsledku aerifikácie a topdressingu. V takýchto prípadoch je treba tento trávnik odstrániť a terén vhodne vyspádovať . 

Na miestach s Bermuda grass výmena povrchu a jeho nové vyspádovanie nemusí byť potrebné. Ak je trávnik práve vo fáze rastu a je v dobrej kondícii, dokáže sa prostredníctvom stolónov a rizómov obnoviť počas 3-4 týždňov. Nánosy na okrajoch greenu dokážu spôsobovať problémy dokonca aj vtedy, ak nemajú priamy dopad na kvalitu trávnika. Negatívne totiž  ovplyvňujú hrateľnosť v okolí greenov. Aj keď sú často prehliadané ako pravé príčiny nedostatočného povrchového odvodnenia, ich vplyv na zlú kvalitu hracej plochy je rozhodujúci.  

Čo sa týka vnútorných drenáží greenov, prvou zásadnou otázkou býva či je nutná alebo nie. Väčšina greenov vybudovaných v priebehu posledných 30 rokov má nainštalovanú nejakú formu vnútorného drenážneho systému. Dôležité je však to, aby správne fungovala. Staršie greeny vnútornú drenáž buď vôbec nemajú, alebo ak áno, tak len obmedzenú. 

Ak greeny nemajú žiadny vnútorný drenážny systém, v prípade častých dažďov dôjde k ich saturácii a tým pádom môžu zostať počas dlhšej doby mokré a to môže viesť aj k dočasnému zatvoreniu ihriska. Dobudovanie drenážnych kanálov s pieskom na starších greenoch môže výrazne zlepšiť celkový stav povrchu. Môže sa to urobiť buď svojpomocne, alebo za pomoci dodávateľských firiem. Ďalším variantom môže byť aj sklenené vlákno, ktoré sa v poslednom období tiež osvedčilo. 

Pre úspešný manažment greenov je kľúčová povrchová aj vnútorná drenáž. Pamätajte na to, že ak ktorákoľvek z nich nie je efektívna, môžu sa objaviť problémy. 

Pokračovanie článku (faktory veľkosť greenu, možné polohy jamky, záťaž, výber trávneho druhu, kvalita vody... ) nabudúce.

Článok bol uverejnený na www.usga.org , Green Section Record. Autormi sú Darin Bevard a Brian S. Whitlark.