Golf Online

Pythiová škvrnitosť trávnika

Je dôležité poznať nepriateľa

Na nájdenie tej správnej liečby Pythium problému vždy použite laboratórnu diagnostiku!

Jim Kerns, Ph.D., odborník North Carolina State University, prezentuje aktuálne výsledky výskumov zameraných na Pythium plesne

Čo ukázali vaše pozorovania v teréne?

Pythium je generický termín pre mnoho rôznych chorôb.  Bežne sa vyskytujúce sa sú tieto tri typy:

  • Pythium blight - Pythiová hniloba trávnika
  • Pythium root rot –  Pythiová hniloba koreňov trávnika
  • Pythium root disfunction - Pythiová disfunkcia koreňov

Aj keď všetky z nich sú spôsobené druhom Pythium, jedná sa o 3 rôzne choroby, ktoré by mali byť liečené rôznymi spôsobmi.

Aké boli závery pozorovaní v laboratóriu?

Momentálne toho v laboratóriu veľa nevidíme. Teraz na jar sme pozorovali Pythium blight na trpasličej forme bermudagrass (Cynodon spp.) Champion a Mini-Verde. Pokiaľ ide o psinček výbežkatý, pozorovali sme len veľmi malú aktivitu, a to nielen na listoch, ale aj na koreňoch. Myslím, že v mnohých vlhkých oblastiach majú drobné Pythium problémy, ale žiadnu katastrofu sme zatiaľ nezaregistrovali.

Ako môže manažér diagnostikovať problém?

Vždy odporúčam poslať do laboratória vzorku. Je to najspoľahlivejší spôsob diagnostiky chorôb spôsobených plesňami Pythium. Tieto organizmy môžu spôsobiť problémy veľmi rýchlo, čiže včasná diagnostika je kľúčová.

Ak sú výsledky pozitívne, čo treba robiť? Aké by mali byť prvé aktivity? 
 
PYTHIUM BLIGHT – znížiť dávky dusíka
Preventívne – fungicídy s účinnými látkami : cyazofamid ( Segway), mefenoxam (Subdue Maxx) , fluopicolid + propamocarb hydrochlorid ( Stellar, Banol) , Possium phosphite (Appear) a Chlorothalonil ( Daconil, Bravo). Pythium blight sa častejšie vyskytuje hlinitých – prírodných povrchoch. Na greenoch s pieskovým základom nie je toto ochorenie také časté.

PYTHIUM ROOT ROT - zvýšiť výšku kosenia, striedať kosenie s valcovaním, spoon – feeding hnojenie malými dávkami, ale častejšie.
Preventívne - aplikácia fungicídov s účinnými látkami: mefenoxam (Subdue MAXX) alebo cyazofamid (Segway).

Je však dôležité si uvedomiť, že neexistujú takmer žiadne dáta týkajúce sa tohto ochorenia. Ide o často sa vyskytujúcu chorobu, ktorá zapríčiňuje problémy mnohým ihriskám. Naše diagnostické laboratórium dostalo 1260 vzoriek psinčeka výbežkatého od roku 2008 a 17% z nich bolo pozitívne diagnostikovaných na Pythium root rot. Ochorenie mnohokrát prepukne v stresových podmienkach.

Toto ochorenie nebolo predmetom mnohých výskumov, stále bojujeme s nedostatkom dát a teda nie sme schopní stanoviť univerzálne optimálne odporúčania na liečbu.  Niektoré ihriská mali dobrú skúsenosť s aplikáciou mixu Segway (cyazofamid ) a Insignia (pyraclostrobin).

Čo sa týka liečebných aplikácií pre rastové regulátory: Vysoká koncentrácia Segway (cyazofamid ) alebo Terrazole (Etridiazole [5-Ethoxy-3-(trichloromethyl)-1,2,4-thiadiazole]*). Pokiaľ je nám známe, nič iné sa neukázalo ako účinné.

PYTHIUM ROOT DISFUNCTION: Na začiatok aplikovať buď Insignia ( pyraclostrobin),  Segway (cyazofamid ), Heritage ( azoxystribin) a to keď teplota pôdy dosiahne 12-18 °C na jar  alebo na jeseň. V menej závažných prípadoch by mali 2-3 aplikácie mesačne po prvej počiatočnej aplikácii na jar stačiť. V závažných prípadoch môžu byť potrebné ďalšie 2-3 aplikácie aj na jeseň.

Ako dlho môže trvať, kým uvidíme nejaké výsledky?


U fungicídov to zvyčajne trvá 3-4 dni, potom sa dá pozorovať aj viditeľný efekt. Pretože táto choroba môže zapríčiniť značné škody, postihnuté miesta by som odporúčal starostlivo kontrolovať každý deň. Získate tak cennú spätnú väzbu a budete vedieť či a do akej miery boli opatrenia účinné.

Existujú nejaké preventívne opatrenia, ktoré dokážu zabrániť problémom s Pythium v budúcnosti? 

Vždy sa najprv ubezpečte, že chorobu máte vo vašej lokalite oficiálne diagnostikovanú a potvrdenú.  Ak nemáte istotu o akú chorobu presne ide, môžete robiť čokoľvek a pravdepodobne to bude neefektívne. Pythium plesne milujú vodu, takže všetko, čo rieši nadmernú vlhkosť pomôže riešiť problém. Aj keď zásadné renovácie nebudú reálnou alternatívou, operácie ako prevzdušňovanie alebo topdressing určite pomôžu. Samozrejme doporučujem využiť aj služby špecialistov, ktorí poradia s prípadným preventívnym fungicídnym programom.

Máte ešte nejakú ďalšiu radu alebo odporúčanie?

Jediná rada, ktorú môžem poskytnúť, je nasledovná: Ak máte podozrenie na problém Pythium – neváhajte a nechajte vzorku hneď diagnostikovať!!
Videli sme veľa prípadov, ktoré zneistili manažérov - najmä pokiaľ ide o Pythium root rot a Pythium Root disfunction. Nejde o rovnaké ochorenia a fungicídy, ktoré ich riešia sú veľmi rozdielne. Nechajte si poradiť a boj s týmito chorobami bude oveľa efektívnejší!

Pythium Blight – 5 krokov ako s chorobou bojovať

Dr Jill Calabro, špecialistka spoločnosti  Valent Professional Products prináša informácie o chorobe Pythium Blight, o trávnych druhoch, ktoré sú voči nej odolné a o spôsoboch ako túto ťažkú chorobu čo najlepšie zvládnuť.

Leto je tu, čo znamená, že problém Pythium zďaleka nie je za nami. Mastné škvrny, mycéliá podobné chumáčikom bavlny  - nech to popíšete akokoľvek, vždy to vyzerá nepekne.  A čo je horšie, rýchlo sa to rozširuje!

Tu je 5 základných vecí, ktoré by ste mali o Pythium vedieť.

  • Pythium škvrnitosť môže byť spôsobená niekoľkými rôznymi druhmi Pythium, najčastejšie sú Pythium aphanidermatum a P. ultimum. V skutočnosti, šesť rôznych druhov Pythium bolo identifikované ako látky spôsobujúce Pythium blight a týchto šesť druhov zároveň môže spôsobiť hnilobu koreňov.
  • Mätonoh, lipnica, kostrava a psinček bentgrass sú náchylné k plesni Pythium
  • Rozvoj plesní Pythium podporuje nadmerná vlhkosť listov po dobu viac ako 12 hodín, denné teploty nad 28 ° C a nočné teploty nad 18°C.
  • Preventívna aplikácia fungicídov je pre ochranu porastu rozhodujúca. Fosfonátové fungicídy (prípravky ako potassium phosphite, phosphorus acid, fosetyl-Al.....) sú vynikajúce ak pravdepodobnosť výskytu ochorenia nie je vysoká.
    Ak je situácia vážna, je treba použiť iné chemikálie. Fungicíd Stellar (fluopicolid + propamocarb hydrochlorid) z Valent Professional Products je jedným z príkladov. Ak sa problém nerieši včas, plesne dokážu porast devastovať v priebehu 2-3 dní.
  • Opakované použitie fungicídov  v intervale 14 – 21 dní, odporúča sa prípravky striedať. Bola zdokumentované, že niektoré fungicídy nemusia byť voči  Pythium plesniam účinné.


Poznámka:
Bohužiaľ väčšina herbicídov je na Slovensku nedostupná, avšak pri silnom napadnutí spomínanými chorobami je dobré mať aspoň znalosti, ktorým smerom sa orientovať.

Články boli uverejnené na portáli www.golfcourseindustry.com