Golf Online

Rafy na golfových ihriskách - sú naozaj bezúdržbové?

Rafy, aj napriek tomu, že je na nich naturálna vegetácia, sa nedajú považovať  za bezúdržbové.  Treba dozrieť na to, aby sa nestali úplnou divočinou.

Výhody aj nevýhody rafov tvorených pôvodnou – alebo naturalizovanou – vegetáciou sú zrejmé.  „Výhodou je,  že vyzerajú prirodzene, lahodia oku, nevyžadujú toľko údržbových operácií a vytvárajú vhodný domov pre voľne žijúce zvieratá“, hovorí Tim Moraghan, zakladateľ Aspire Golf Consulting v New Jersey. „Nevýhodou je hnev hráčov, ktorí tam odpália drahú PRO V loptičku a v hustom poraste ju potom nedokážu nájsť.“

Moraghan to vyjadril veľmi prosto, ale udrel klinec po hlavičke. Ale aj napriek tomu, že stratené drahé loptičky náladu platiacim zákazníkom veľmi nevylepšia, viac a viac majiteľov a superintendantov sa prikláňa k naturalizácii rafov.
„Ak transformujeme zavlažovaný a kosený raf na plochu s naturálnym druhom tráv, ušetríme vodu, hnojivá, pesticídy a aj prácu s kosením., " hovorí Dr Anthony Koski, špecialista na rozširovanie  rafov z Colorado State University . „Dôležité je však si uvedomiť, že ani takéto naturálne plochy nebudú bezúdržbové.  Naopak, ak sa im z nevedomosti nebude venovať dostatočná pozornosť, rýchlo sa stanú nevzhľadnými a zarastú burinou.“

Staršie  plochy sa musia udržiavať, aby sa zabránilo zarasteniu kríkmi, húštinami a stromami.  Zastúpenie trávnych druhov - najmä  v prípade zmesi rôznych tráv – sa bude v priebehu času meniť. Takisto druhy burín, ktoré sa tam vyskytnú a ktoré bude treba riešiť, sa budú meniť.

Vývoj v šľachtení  vysokých typov kostráv  od  roku 1980 podporil  jej väčšie využitie v primárnom  alebo sekundárnom rafe, hovorí Zenon Lis, viceprezident Ohio Birmingham Seeds. V tradičných oblastiach, kde sa darí druhom určeným do chladnejších podnebí je práve menšia potreba údržby hnacou silou využívania kostravy trsťovitej. (Festuca arundinacea).

"Kostrava trsťovitá sa používa v oblastiach, kde existujú limity fertility a používania chemických prípravkov“,  hovorí Lis. "Kvalita trávnika je vynikajúca, podobná ako u širokolistej lipnice. Môže sa kosiť na 3,8cm alebo vyššie, prípadne sa nechá dorásť do naturálnej výšky."

Ďalšia skupina druhov, ktoré sa stávajú  populárnejšími pokiaľ ide o využitie v rafoch sú druhy úzkolistej kostravy.

Patrí sem - kostrava červená festuca rubra), kostrava červená trsnatá (festuca rubra subs.commutata), kostrava ovčia (festuca ovina), kostrava drsnolistá (festuca trachyphylla). Kostrava červená trsnatá,  kostrava ovčia, kostrava drsnolistá sa považovali sa druhy,  ktoré netreba kosiť a vysádzali sa v rafoch alebo v okrajových lokalitách. Môžu dorásť do výšky 20-45cm a vytvárať kaskádovitý porast – ak sa nechajú v prirodzenom stave.

Jemné kostravy majú zaujímavý okrasný vzhľad, hovorí Lis Says. „V lokalitách s teplejším podnebím previsnutý  Eragrostis (suchomilná drobná tráva) vyzerá podobne ako vyššie uvádzané druhy kostráv, ktoré netreba kosiť.  Tieto všetky druhy majú potenciál byť veľmi vhodnou voľbou pre rafy, doslova s nulovou údržbou, s výnimkou občasnej kontroly burín a prípadného lokálneho dosevu na vyplnenie prázdnych miest.“

Podobný scenár  nastáva aj smerom na juh, kde na fervejách prevažuje bermudská tráva. Rafy sú definované ako primárne a sekundárne, v závislosti na výške kosenia, ktorá sa zvyšuje úmerne so vzdialenosťou od ferveje.
Rafy a oblasti mimo hracej plochy sa môžu nachádzať v blízkosti alebo  okolo odvodňovacích kanálov, čiže použitie druhov, ktoré netreba kosiť je veľkou výhodou.  Prírodné druhy ako Buchloa bufalová (Bouteloua dactyloides), Little bluestem (Schizachyrium scoparium),  Big bluestem (Andropogon gerardii), Pýrovník kanadský (Elymus canadensis),sa používajú pre vzdialenejšie oblasti rafov a plochy mimo ihriska. Niektoré naturálne trávy potrebujú rok alebo aj dlhšie obdobie,  aby ukázali svoj skutočný potenciál  a boj s burinami nás môže potrápiť najmä v prvom roku. Niektoré naturálne trávy majú skutočne veľký potenciál aj z geografického hľadiska, možno ich použiť v chladnejších aj teplejších oblastiach.

V chladnejších oblastiach sa pre rafy používajú tradičné druhy určené do chladnejších oblastí, rovnaké ako na ferveje, ako napr. lipnica lúčna, mätonoh trváci  a jemné a trsťovité kostravy.

Jednoduchý spôsob ako transformovať  raf, ktorý treba kosiť na bezúdržbový, je ho jednoducho prestať kosiť a zavlažovať, hovorí Koski. Nekosená lipnica aj kostravy (tršťovité aj jemné)  môžu vytvoriť atraktívne vyzerajúci raf.  A podobne, aj nekosená bermudská tráva v južných oblastiach môže vyzerať veľmi dobre a prirodzene. A dá sa to ľahko otestovať  - porast jednoducho prestaneme na istú dobu kosiť a uvidíme ako bude vyzerať. Ak to nebude pekné, pokosíme to späť na tradičnú výšku.

Zatiaľ čo trávy pre naturálne plochy sú otázkou voľby, kvety sú možnosťou. Výhodou tráv je, že superintendanti s nimi majú skúsenosti, vedia čo robiť, ako ich udržovať.  Takisto udržovať plochy bez burín je ľahšie pri zatrávnených plochách, ale pri oblastiach s kvetmi  už to také jednoduché nie je. Pri niektorých zmesiach lúčnych kvetov je to dokonca nemožné. Dr. Koski dodáva: „ Výhodou naturálnych plôch – špeciálne v prípadoch ak použijeme naozaj  prirodzené druhy- je, že sa stanú atraktívnymi pre mnoho foriem voľne žijúcich živočíchov na golfovom ihrisku: vtákov, motýľov a včiel atď.“

Podľa druhov tráv použitých na naturálne plochy sa bude odvíjať aj manažment danej vegetácie a biomasy. Napríklad kosenie na jeseň alebo na jar a zber odrezkov.  Vypaľovanie každý druhý rok, je účinným nástrojom pre manažment biomasy, ak je to zrealizovateľné a povolené.  Dr. Koski hovorí, že pokiaľ ide o kontrolu výskytu burín, je zásadná v roku založenia porastu a následne v ďalších 2-3 rokoch.  Ak má porast zdravý základ, kontrola burín nemusí byť plošná, ale iba lokálna – na miestach, kde je to potrebné.
Hnojenie týchto prírodných plôch by nemalo byť potrebné.  Pre naturálne druhy nie je až také nevyhnutné, podporí iba rast buriny.  Výnimkou môžu byť pôdy chudobné na živiny, vrátane tých s nízkym obsahom organických látok. Vtedy sa dá použiť niektoré zo štartovacích hnojív.

Najbežnejšou chybou pri zakladaní a údržbe prírodných trávnatých plôch je nadmerné zavlažovanie a to najmä v situácii, keď je porast už založený. Vtedy je efektom len nadmerný výskyt burín. Nadbytok závlahy vedie k takému hustému porastu, že je nemožné nájsť stratenú loptičku, nehovoriac o možnosti odpáliť ju z takto zarasteného miesta.  

V závislosti na tom, či sú použité druhy do teplých alebo studených oblastí , dajú sa špecifikovať obdobia výsevov tak aby bol dosiahnutý optimálny výsledok.  Aj keď je kombinácia oboch druhov tráv prirodzená a bežne predávaná v zmesiach,  kontrola výskytu burín môže byť zložitá.  Herbicídy odporúčané pre druhy do teplých oblastí často nie sú bezpečné pre druhy vhodné do chladnejších oblastí a naopak. sa. Ak je v rámci manažmentu biomasy žiadúce vypaľovanie, je vhodnejšie použiť druhy do teplých oblastí, nakoľko ľahšie horia. Ak skutočne vážne uvažujete o založení naturálnych plôch, zistite si všetko potrebné a venujte dostatočný čas hľadaniu vhodnej zmesi a následne samozrejme dodávateľa.

Tráva, ktorá sa osvedčila a dobre sa adaptovala na celom území USA je Little Bluestem (Schizachyrium scoparium), hovorí Koski. "Je to naturálny, kratšie rastúci typ určený do teplejších oblastí. Darí sa mu však skoro vo všetkých klimatických podmienkach – od severovýchodu až po juh Kalifornie.  Ďalšími vhodnými druhmi sú Indiánska tráva (Sorghastrum nutans)a Proso prútnaté (Panicum virgatum), prípadne Moskytovka nežná (Bouteloua gracilis).

Dr. Fred Yelverton, z  Centra pre Turfgrass Environmental Research & Education, citoval štúdiu, ktorá dokázala, že pre rafy je využívaná skutočne široká škála druhov. „Hlavná vec, ktorú ľudia potrebujú vedieť o týchto naturálnych plochách je fakt, že nie sú bezúdržbové a s ich manažmentom sú spojené určité náklady.“
Podľa neho medzi najvhodnejšie druhy pre  naturálne plochy sú  Andropogons (Big Bluestem), ale pravdepodobne najbežnejšie druhy používané sú kostravy.  „Kostravy sú veľmi časté, ale mnoho oblastí má iné rastliny (Andropogons). Čím viac druhov bude vysiatych, tým ťažšia bude údržba, najmä kontrola výskytu burín“.
„Vždy je to o správnom výbere. Ak sú vybraté nevhodné druhy , nemôžu prežiť a vedie to  k dodatočným nákladom na opätovný výsev“,
hovorí Chris Hartwiger, USGA senior agronóm.

„Ak sa aj správna rastlina používa na zlom mieste, môže to viesť k extra údržbe, nehovoriac o tom, že hráčom vôbec neuľahčíme hľadanie stratených loptičiek. Vždy by sme mali brať do úvahy lokálne podmienky, v ktorých sa ihrisko nachádza.  Inými slovami netlačiť kocku do guľatého otvoru.“

"Kostravy, Big Bluestem a Psinček obrovský (Agrostis gigantea) môže dobre fungovať v chladnejších podnebiach. Divoké kvety síce vyzerajú skvele, ale vyžadujú značný čas na založenie a kontrola burín môže byť komplikovaná.  V teplých oblastiach môžu fungovať jemné typy kostráv , ale čím južnejšie, tým  budete menej úspešní,“ dodáva  Moraghan.

Článok bol uverejnený na www.golfcourseindustry.com, autorom je John Torsiello.

Máte záujem o zmes na raf? Kontaktujte nás!