Golf Online

Rastúci pokrok vo využití morských rias

Vďaka morským riasam, jedným z najviac udržateľných rastlín našej planéty, sa zoznam chemikálií používaných v trávnikovom priemysle neustále znižuje.

Riasy sa vyskytujú v oceánoch a moriach na celom svete a žiadna nie je jedovatá. Mnohé z nich sa používajú ako potravina, najmä v ázijských krajinách sú obľúbené niektoré druhy pre svoju výnimočne delikátnu chuť. V mnohých prímorských regiónoch majú riasy priemyselné uplatnenie, často sa využívajú ako hnojivá.

Úloha morských rias je v poľnohospodárstve známa už niekoľko tisíc rokov. Boli neoddeliteľnou súčasťou pobrežného hospodárenia a môžeme povedať, že ide o najúčinnejšie hnojivo. Morské riasy sa i v súčasnosti využívajú spomínanými spôsobmi, no len na konci minulého storočia prišlo k významnej udalosti, ktorá dramaticky zmenila spôsob, akým sa na morské riasy a predovšetkým na potenciál ich využitia teraz pozeráme.

V roku 1992 sa viac ako sto hláv štátov stretlo v brazílskom Rio de Janeiro na prvom medzinárodnom Summite Zeme, ktorý bol zvolaný kvôli riešeniu naliehavých problémov týkajúcich sa ochrany životného prostredia a sociálno-ekonomického rozvoja. Zúčastnení lídri štátov podpísali Dohovor o zmene klímy a Dohovor o biologickej diverzite a prijali Agendu 21, tristostranový plán na dosiahnutie trvalo udržateľného rastu v 21. storočí.

OSN poprosila vlády o pomoc, aby prehodnotili hospodársky rozvoj a našli spôsob, ako zastaviť ničenie nenahraditeľných prírodných zdrojov a znečisťovanie planéty. Na základe OSN mandátu, Európske hospodárske spoločenstvo investovalo do viacerých projektov, ktorých úlohou je zabezpečiť náhradu súčasných toxických či nebezpečných chemických látok takými látkami, ktoré budú rovnako účinnou náhradou tých pôvodných, no na rozdiel od nich, budú trvalo udržateľné, ekologicky i environmentálne šetrné. Stalo sa tak po uzavretí jedného takéhoto úspešného projektu spoločnosti Sea-Chem, ktorý preskúmal potenciál vlastností morských rias.

Mnohé prípravky používané v priemysle, poľnohospodárstve i domácnostiach obsahujú známe toxické či nebezpečné chemické látky. Zvýšenie povedomia o účinkoch chemikálií na ľudské zdravie, spolu s narastajúcou úrovňou globálneho znečistenia, ženie vlády na celom svete k prísnejšej chemickej a environmentálnej legislatíve.

V súvislosti so zosúladením sa s touto legislatívou narastá dopyt po bezpečných alternatívach pred tradičnými chemickými výrobkami. Sea-Chem bola založená s cieľom túto požiadavku splniť, a tak nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti pokračuje v neustálom vývoji produktov. Žiaden z nich nie je klasifikovaný ako nebezpečný.

Účinný cyklus

Účinnosť procesu – produkty rovnako účinné ako pôvodné chemické látky, ktoré sú nimi nahrádzané.
Vyššia ekologická hodnota – prírodné enzýmy napomáhajú k prirodzenému uvoľneniu uhľovodíkov
Environmentálna presila – žiadne škodlivé látky, nižšia uhlíková stopa
Prirodzene udržateľný – troj až päťročný cyklus obnovy morských rias
Nákladovo efektívne - nízka spotreba energie, splnenie pravidiel „Kontroly zdraviu škodlivých látok“, vysoká účinnosť, prevádzkové výhody

Tieto výrobky sú rovnako účinné ako tradičné chemické výrobky, ktoré nahrádzajú, pričom nemajú žiadny z pridružených zdravotných, bezpečnostných či environmentálnych problémov.

Spoločnosť Sea-Chem zohľadňuje v rozvoji a výrobe svojich produktov zdravie, bezpečnosť aj životné prostredie. Tam, kde je to možné, zapracovávajú do produktov práve svoje vlastné unikátne riasy. Sea-Chem má viac ako storočné skúsenosti v oblasti chémie i s riešením problémov z rôznych priemyselných odvetví, ako napríklad strojárstvo, výroba a spracovanie potravín a nápojov, čistenie odpadových vôd, kontrola znečisťovania, poľnohospodárstvo či záhradníctvo.

Morské riasy boli používané v poľnohospodárstve, záhradníctve, záhradnej a krajinnej architektúre už v minulosti ako stimulátor rastu alebo tvorili v kombinácii s inými živinami komplexné hnojivo či pôdny kondicionér.

Avšak výskum, ktorý vykonal pan-európsky orgán, ukázal, že produkty z morských rias sú výborné povrchovo aktívne látky a zároveň sú vyrábané z trvalo udržateľného zdroja.

Výrobky sú odvodené z hnedých morských rias ako Laminaria digitata a Ascophyllum nodosum, čo sú rýchlorastúce studenovodné morské riasy, ktoré možno nájsť v hojných počtoch okolo pobrežia severnej Európy a na Islande. Výskum ukazuje, že je na celom svete pre udržateľné ročné úrody k dispozícii približne 100 miliónov ton hnedých morských rias, ktorých obnoviteľný životný cyklus trvá tri až päť rokov.

Sea-Chem produkuje množstvo extraktov z rôznych studenovodných hnedých morských rias, ktoré získavajú udržateľným zberom na západnom pobreží Írska. Pred tým ako sa riasy rozdistribuujú do dodávateľskej továrne v Anglicku na spracovanie, sa  premyjú a vysušia. Výťažky z morských rias sa spracovávajú prirodzeným procesom, ktorý nezahŕňa použitie vysokej teploty, vysokého tlaku alebo prídavných chemických látok ako hydroxid draselný či rozpúšťadlá. Sea-Chem vyvinula celý rad produktov  vytvorených niekoľkými jedinečnými technológiami, ktoré dokážu nahradiť nebezpečné materiály používané v rôznych oblastiach:

  • poľnohospodárstvo, záhradníctvo, výsadba zelene
  • priemyselné čistenie a proces odmasťovania
  • čistiace prostriedky pre spotrebiteľa
  • nápravy po úniku ropy, sanácie
  • čistenie odpadových vôd

Morské riasy boli využívané ľudstvom už po tisíce rokov ako priamy zdroj potravy, ale uplatnenie našli aj v oblasti bývania a priemyslu.

Využitie moderných technológií v spojení s použitím morských rias zlepšilo pochopenie ekológie morí. Základ priemyslu morských rias nie je odlišný od toho, ktorý sa zaoberá udržateľne pestovanými plodinami. Ide o pochopenie kapacity zdroja a jeho najvhodnejšie použitie, kedy sa zohľadnia predovšetkým špecifické vlastnosti zdroja a zabezpečí najlepší dlhodobý úžitok.

Morské riasy využívajú slnečnú energiu v podobe fotosyntézy, a tak sa vlastne spoliehajú vo svojom raste na živiny pochádzajúce z pevniny, ktoré im tiež poskytujú ich jedinečné kvality. Je to pokračujúci návrat na „pevninu“, do komplexu rastlinných živín, v ktorom majú morské riasy svoje postavenie. Prispievajú k budúcej udržateľnosti materiálov získavaných z morí a ako recyklované zdroje poskytujú výhody pre človeka i globálnu ekológiu.

Popri raste požiadaviek na poľnohospodársku pôdu a na vyššiu produkciu, je tiež dôležité racionálne využívanie všetkých možných vstupov živín do ľudského potravinového reťazca.

Takmer štyri pätiny svetovej plochy sú pokryté oceánmi a morami. Počas miliónov rokov boli rôzne živiny zmývané z pôdy do mora, čím ho obohatili o minerály. Človek od nepamäti hľadal v mori zdroj potravy – buď priamy, alebo ako prostriedok na zvýšenie kvality pôd na pestovanie plodín. Využívanie zdravých morských zdrojov prevládalo a stále prevláda v krajinách ako Japonsko, v mnohých iných častiach sveta prešli fázami využitia tohto pozoruhodného zdroja. Využívanie morských rias záviselo od dostupnosti konvenčných potravinárskych plodín, ako aj od očakávaní kvality a produkcie plodín pestovaných za pomoci morských rias a rýb. Na ostrovoch Orkney boli morské riasy už dávno zberané Orkadiánmi, ktorí ich na poliach využívali ako hnojivo. Táto tradícia bola založená miestnymi vlastníkmi pôdy, ktorí rýchlo zistili, že zberom morských rias a ich spálením vyprodukujú popol s účinkom hnojiva. Popol, ktorý vznikol bol bohatý na uhličitan sodný a draselný, teda látky, ktoré dychtivo vyhľadával sklenársky a mydlárenský priemysel.

Na celom svete vznikajú rôzne iniciatívy reagujúce na tlaky ohľadne životného prostredia, či už tie, ktoré sa týkajú existujúcich morských rias alebo tie, ktoré možno očakávať v dôsledku rastu počtu obyvateľov v pobrežných oblastiach. Čím viac sa dozvedáme o zdrojoch oceánov a zložitých vzťahoch obsiahnutých v morskej ekológii, tým viac vzniká programov lokálneho i širšieho charakteru a uskutočňujú sa výskumy pre zachovanie a pochopenie toho, čo je považované za veľmi cenný prínos pre svet.

článok prevzatý z časopisu Pitchcare, Jún, Júl 2010

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 6 10(komentárov: 110) Pridať komentár
 
IsaiasSew
IsaiasSew
25.05.23 09:58

online pharmacy pain: us online pharmacy - legal canadian pharmacy online

Thomasret
Thomasret
24.05.23 23:04
VidalistaKi
VidalistaKi
20.05.23 10:30

What kind of romance do men want vidalista 20 reviews

Eemgbloop
Eemgbloop
16.05.23 12:59

prilosec generic names https://prilosecomeprazolerls.com/ omeprazole liquid suspension