Golf Online

Richard Campey interview: Naturálny trávnik vs. umelý povrch - nerovný boj ?

Richard Campey je jednou z najuznávanejších osobností v turf priemysle. Od skromných začiatkov v rodnom Cheshire,  prešla jeho spoločnosť Campey Turfcare systems dlhú cestu a stala sa najväčším nezávislým dodávateľom strojov určených na  údržbu trávnatých plôch na trhu Veľkej Británie.

Bol pri zrode priekopníckych a inovatívnych KORO strojov, ktoré sa v súčasnej dobe hojne používajú naprieč všetkými športovými disciplínami a jeho spoločnosť aj naďalej dodáva jedinečné produkty na údržbu naturálnych trávnikov. Je silným zástancom naturálnych povrchov pred umelými a je znepokojený nad súčasnými marketingovými aktivitami, ktoré považuje mnohokrát za nevyvážené a neodôvodnené.

V tomto rozhovore Richard opisuje, ako jeho spoločnosť rástla  - z regionálnej dealerskej spoločnosti až na hlavného distribútora a vysvetľuje aj jeho z preferovania syntetických povrchov nad naturálnymi.

Ako sa darí vašej spoločnosti Richard?
Veľmi dobre, najlepšie ako sa dá.

Ako dlho už pôsobíte v tejto brandži a čo vás k nej priviedlo?
V januári 2015 to bolo 39 rokov. O tejto branži som nikdy nepočul, až kým som jedného dňa nenarazil v miestnych novinách  na inzerát spoločnosti SISIS.

Priblížte nám ako sa vaša spoločnosť za poslednú dekádu rozvíjala....
Za posledných desať rokov sme pokročili hlavne  v tom, že sme do sortimentu zaradili  viac inovatívnych produktov, ktoré nám umožnili realizovať sa na väčších trhov a v prípade Koro  a Imant  dokonca celosvetovo.  To viedlo k nárastu počtu zamestnancov a väčšiemu cestovaniu.  Ako spoločnosť máme veľké šťastie v tom, že sme dokázali nájsť zamestnancov, ktorí majú vedomosti, skúsenosti a najmä nadšenie pre toto odvetvie.  Posledných päť rokov bolo ťažkých, ale vytrvali sme a momentálne máme distribútorov a dealerov po celom svete.

Čo vás motivuje zamerať sa na inovatívne produkty?
Vedomie, že tieto produkty  dokážu byť v starostlivosti o trávnaté hracie plochy dlhodobo prínosné a nápomocné.

Je na obzore niečo nového o čom by ste nám chceli povedať?
Máme momentálne rozrobené jeden alebo dva produkty, ktoré v budúcnosti môžu priniesť ovocie, ale chce to čas a trpezlivosť.

Zdá sa, že ste stále na cestách, organizujete mnoho demo dní, predvádzaní a prezentácií.  Myslíte si, že je to najlepší spôsob ako výrobky dostať na trh? Čo špecializované výstavy – majú ešte stále svoje miesto?

Cítime to tak, že demo dni sú stále veľmi dôležité –  zákazníci môžu v reále vidieť čo naše výrobky dokážu. Preto tomu venujeme dosť zdrojov – aj personálnych aj materiálových.  Špecializované výstavy stále majú svoje miesto, ale pretože sú väčšinou v interiéri, znamenajú pre nás vyššie náklady.  Niektoré z našich strojov zaberajú dosť priestoru a my preferujeme prezentáciu toho čo robia a ako fungujú.  Na demo dňoch mávame  cca do   50 ľudí a zákazníci často majú záujem aj o ďalšie predvádzačky priamo u nich v areáli. S golfovými klubmi je to trochu zložitejšie, očakávajú totiž možnosť použitia stroja aj na týždeň.  Snažíme sa im čo najviac vyhovieť, ale zamyslime sa v ktorom inom odvetví by takéto niečo bolo možné? Myslím, že skutočne nie v mnohých. 

Súčasná diskusia na tému naturálny vs. umelý trávnik sa vás dosť dotýka. Môžete vysvetliť prečo?
Máme mnoho, skutočne mnoho vynikajúcich turf manažérov – groundsmanov aj greenkeeperov. Odvádzajú dobrú prácu, ktorej výsledkom je kvalitná hracia plocha z prírodného trávnika. V poslednej dobe to však vyzerá, že všetka pozornosť a mediálny humbuk je upriamený na trávnik umelý a to na úkor skutočného.  A za tým je podľa mňa treba vidieť marketingový zámer.

Ďalšou skutočnosťou je, že väčšina umelých trávnikov je vyrábaných v Číne. Minulý rok sme vystavovali v Sao Paule v Brazílii  a tri dni sme mali možnosť pozorovať čínsky pavilón, ktorý bol sponzorovaný čínskou vládou. Bolo v ňom desať výrobcov plastových kobercov. Všetky tieto spoločnosti propagovali syntetický umelý trávnik, ktorý - ak by mali úspech – by ľahko mohol pokryť celý svet.
Ešte dôležitejšie však je, že najnovšie umelé povrchy obsahujú výplň z gumovej drte, ktorá pochádza zo syntetických automobilových pneumatík. Nesmiete zabudnúť, že potom budete posielať svoje deti hrať sa na takom ihrisku a ja som presvedčený, že to môže v neskoršom živote priniesť problémy.

Áno, existuje znepokojenie a mnoho pochybností nad otázkami bezpečnosti a ochrany zdravia v súvislosti s používaním syntentickej gumovej drte. Veľa z nich pochádza z USA. Koľko z nich je založených na reálnych faktoch a koľko na domnienkach?
No, k tejto téme bolo uverejnených mnoho rôznych  článkov. Pod väčšinou z nich sú podpísaní profesionáli. Nemám potrebu ich ani obhajovať, ani spochybňovať. Každý nech si ich prečíta a urobí si vlastný názor.

Máte pocit, že čiastočne je za tým sporný charakter americkej kultúry?

Čiastočne, áno, ale aj naprieč úrovňami počínajúc inštitúciami ako FIFA, UEFA, FA, Sport England, Helen Grant MP, Ministerstvo športu atď... všade je kladený dôraz na umelú hmotu. Ako keby prírodný trávnik už ani neexistoval. Správne postavené a dobre udržiavané naturálne trávniky, prípadne hybridné povrchy, ktoré sa v budúcnosti určite rozšíria, dokážu poskytnúť rovnako kvalitný hrací povrch, ak nie lepší.
Prečo by sa situácia mala vyhrotiť? Nemal by zvíťaziť zdravý rozum? Nie sú niektorí z producentov umelých trávnikov prípadne inštalačných firiem súčasťou väčších inštitúcií?

Akceptujete fakt, že jeden hráč so zdravotnými problémami je pre noviny oveľa zaujímavejší ako ostatných 999 hráčov, ktorí problémy nemajú?
Nejde len o jedného hráča, všakže? Ak výrobcovia umelých trávnikov prerazia, všetci budú časom hrať na umelej hmote. Dokážete si predstaviť aké problémy môžu nastať, ak profesionáli, ktorí v súčasnosti upozorňujú na zdravotné riziká majú pravdu?

Chceli by ste vidieť výsledky riadneho výskumu z Veľkej Británie?
Áno, výskumu týkajúceho sa oboch typov – naturálneho aj umelého.

Čo si myslíte, do akej miery zasiahol marketing umelých povrchov trh naturálnych trávnikov?
Momentálne na 100%.

Myslíte si, že je to dané aj situáciou a fungovaním trhu naturálneho trávnika? Jednoducho sa nič neurobilo preto aby sa tomu zabránilo?   
Áno, trochu.

Rugby Union je priekopníkom 3G umelých trávnikov, ako príklad poslúži Saracens Rughby Club. Nezaznamenali príliš veľa sťažností od hráčov ani trénerov. Zdá sa, že mnoho ďalších rugbyových klubov ich bude nasledovať. Aký je váš názor na tento vývoj?
Myslím si,  že hráči nesmú otvorene vyjadriť svoje pripomienky, sú viazaní rôznymi zmluvami  medzi klubmi a výrobcami.

Rovnako Football League bola blízko akceptovania 3G trávnika ako vhodného povrchu počas nedávneho hlasovania. Takisto Greg Dyke z  Football Asociation a aj ďalšie subjekty sa zdajú byť myšlienke otvorené. Tento vývoj vás asi znepokojuje....
Naozaj neviem, či má Football Association stále klapky na očiach. Vari nevideli štandardy a úroveň, ktoré groundsmeni dosahujú vo futbalovej lige  a to nielen na ihrisku ale aj na tréningových plochách?  S dobrými znalosťami a strojových vybavením, ktoré je dnes k dispozícii, možno dosiahnuť kvalitný naturálny povrch na akejkoľvek úrovni.

Škrty v rozpočtoch miestnych klubov viedli v mnohých prípadoch ku zhoršenej kvalite trávnika – spôsobenej nedostatočnou údržbou. Ako by ste sa vedeli popasovať s týmto problémom?
Vždy je to o efektivite. Ak sa dostanete až na kosť, už nemôžete ísť ďalej. Máme príklady ihrísk, ktoré nemajú ani kvalitu zodpovedajúcu lokálnemu ihrisku a máme ihriská, ktoré investovali nie viac ako 40.000 GBP do strojového vybavenia a výsledkom je kvalitný naturálny povrch počas celého roka a zvýšenie hracích hodín o viac ako 25%.

Vezmite si príklad. Náklady ihriska na jeden zápas sú 145 GBP.  Povedzme, že  (za predpokladu, že neprší)  hrajú dvadsať šesť týždňov v roku, dva zápas za týždeň.  tj.  3 hodiny x 26 = 78 hracích hodín / rok alebo
52 zápasov x  145  GBP  = 7540 GBP ročne.

Viem, že v Holandsku funguje malá firma poskytujúca služby malému mestu (15.000 obyvateľov) s deviatimi ihriskami a bežeckou dráhou. Všetky povrchy sú naturálne trávniky s dobrou konštrukciou a drenážou a jeden je 5* umelý (trávnik vedľa klubhousu, ktorý sa používa len v zimnom období, keď je pôda zamrznutá)

To všetko udržiava jeden človek s traktorom (45hp), prívesom, rozmetadlom hnojív, prútovými bránami, aerifikátorom a dvomi lajnovacími strojmi. Zvláda to s bezplatnou pomocou dvoch dôchodcov, ktorí vynášajú odpadkové koše a lajnujú čiary.

Ihrisko slúži tiež pre tréningy detí zo školy vo veku 5-16 rokov a aj pre tréningy tímu. Celkový rozsah záťaže povrchu je 270 hodín/ rok.

= 180 zápasov za ihrisku x 145 libier (za predpokladu, že sú platené rovnako)
= 26.100 libier ročne x 9 ihrísk tj. 234.900 libier za rok

Mzdové náklady jedného človeka 45.000 GBP, plus 100.000 GBP investícia na strojové vybavenie po dobu 5 rokov, tj. 20.000 GBP, plus náklady na materiál a služby spojené s kosením povrchu  - takže povedzme, že celkové náklady sú 134.900 GBP za rok. Zisk, ktorý sa dá investovať je 100.000 GBP.  Neviem, či to takto funguje niekde v UK.

Umelé povrchy sú často propagované ako bezúdržbové, odolné voči vplyvom počasia, ako dobré zdroje príjmov. To sú silné argumenty, nemyslíte?
K počasiu by som povedal toľko, že ak máme mrazy napr. mínus 10 ° C; nemôžete na umelom ihrisku hrať. Podobne je to aj s vysokými teplotami, teplota plastového povrchu môže dosiahnuť aj viac ako 37 ° C. Kto by na tom chcel hrať? Pokiaľ ide o „bezúdržbovosť“, môže to byť dobrý argument ak jednáte s ľuďmi, ktorí rozhodujú, ale často nemajú ani tušenie čo údržba umelého povrchu obnáša .. Povedzme to takto, v posledných desiatich rokoch a objavilo množstvo firiem, ktoré ponúkajú stroje na údržbu umelých povrchov, mnohé z nich sú v UK dobre známe. Takisto aj  v Európe je mnoho firiem vyrábajúcich stroje a rôzne náradie na údržbu.  Podľa toho by sa dalo usúdiť, že umelé povrchy pravdepodobne potrebujú viac údržby ako naturálne, nie? Ak by objem údržby  čo sa týka času a úsilia mal byť rovnaký, tak aký je teda prínos umelých trávnikov?

Čo si myslíte o návrhu, že by mali byť stanovené štandardy či normy pre naturálne povrchy  využívané v zime? Myslíte si, že je to dobrý nápad?
Áno, je to veľmi dobrý nápad. Ale myslel som, že Football Association už stanovila normy, otázka však je aj to kto ich bude kontrolovať.

Môžem vás vziať na ihriská blízko mojej kancelárie, kde sú čiary 7cm hlboko, pretože do farby je pridávaný Roundup, kde dočiahnem na brvno bránky aj keď má byť vo výške min. 2,44 m alebo na iné, kde je povrch bránkoviska preliačený aj o  20 cm...

Myslíte si, že umelé povrchy majú svoje miesto?
Áno, umelé povrchy majú svoje miesto. Napr. hokej sa hrá na umelom povrchu už od konca sedemdesiatych rokov. Jedna vec, ktorú by som chcel povedať je, že každá miestna samospráva či orgán by mal mať kvalifikovaného odborníka pre všetky typy športových povrchov a minimálny štandard strojového vybavenia, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie dobrej úrovne hracieho povrchu.  Potom je to len otázka systému práce.

Ďakujem za váš čas.

Interview bolo uverejnené na www.pitchcare.com