Golf Online

Short cut (strojové zariadenie a dosev)

V článku pod názvom Short cut, skúma Greg Evans dva elementy rozhodujúce pre úspešný greenkeeping; strojové zariadenia a dosev.

Od Grega Evansa

Niektorí greenkeeperi sú stále presvedčení, že ručne obsluhované kosačky sú nevyhnutné na bezpečné kosenie greenu na výšku 2 mm alebo ešte menej. Veľa debát sa stále týka rozdielov o čistote kosenia medzi ručne obsluhovanými kosačkami a samochodnými kosačkami. Veľa tradicionalistov je presvedčených o tom, že ručne obsluhované kosačky vytvoria lepšiu kvalitu kosenia ako samochodné kosačky. Momentálne, výrobcovia kosačiek uvádzajú, že nie sú žiadne rozdiely v dosiahnutom výsledku medzi týmito dvoma typmi kosačiek. Súhlasím. Moje greeny sú kosené samochodnými kosačkami. V Northwick Parku, kde som bol predtým Course Managerom, sa používala celý rok samochodná kosačka s "plávajúci hlavami", greeny boli vysiate 100 % psinčekovou zmesou. V letných mesiacoch sme kosili ručne na 2 mm bez problémov a bez "skalpovania". Teraz, o 5 rokov neskôr, sme na Ealing Golf ihrisku použili samochodnú kosačku na staršom založenom greene, kosili sme na 2 mm a opäť sme nespôsobili žiadne problémy.

Podľa mojich skúseností môžu samochodné kosačky poskytnúť lepšiu kvalitu kosenia ako ručne obsluhované kosačky. Ďalšou výhodou je, že prácu urobíte rýchlejšie, čo vám umožní lepšie využiť váš personál. Počas posledných dvadsiatich rokov boli prevedené podstatné technologické zdokonalenia na zariadeniach pre greenkeeperov. Tieto zlepšenia na strojovom zariadení prispeli k vyššej kvalite greenov, než bolo doposiaľ možné. Porovnajte nejaké televízne klipy ihrísk z rokov 1960 s modernými greenmi. Nástroje ako sú accu-gauge teraz umožnia greenkeeperom nastaviť výšku kosenia na stotiny milimetra.

Prečesávanie

Prečesávače na strojoch sú veľmi populárne a väčšina hlavných výrobcov ich momentálne odporúča. Napriek tomu, prečesávanie nikdy nenahradí vertikutáciu. Ako som spomenul vo vydaní 02/03 Pitchcaru, vertikutácia je životne dôležitá na dosiahnutie rovného vzrastu rastlín. Greenkeeperovi to umožní lepšie zapracovať piesok a hnojivo do trávnika. Vertikutácia taktiež vplýva na kontrolu rastu plsti na povrchu trávnika. Je to rozhodujúca operácia na redukovanie hlavne lipnice ročnej, s ktorou sa na trávnikoch stretávajú golfisti.

Osobne som nikdy nepoužil prečesávač, ani na žiadnej mojej kosačke nie je namontovaný. Ak ho chceme namontovať, znamená to nájsť priestor na zariadení. Možno ho namontovať, ak zväčšíme priestor medzi vretenom a predným valcom. Napriek tomu, ak prevedieme tieto úpravy, kosacie jednotky stratia niektoré svoje črty ohľadne spôsobilosti stroja a zvýši sa potencionálne riziko skalpovania.

Pridaním prečesávača sa taktiež zvýši váha stroja. Na bežnú jednotku to predstavuje niekoľko kilogramov. Samozrejme táto dodatočná váha prirodzene vytvorí tlak na povrch a opäť zvýši riziko skalpovania. Hlavný dôvod prečo nepoužívam prečesávač je stres, ktorý vytvára na vonkajší rad. Ak by mohol operátor kliknúť na vypínač a priebežne zapnúť a vypnúť prečesávanie, nebolo by to tak zlé, ale toto nie je možné, a operátor je nútený, či chce, alebo nechce, prečesať vonkajšiu radu každého kosenia. Toto vytvorí enormný stres na vonkajšie rady.

Brúsenie

Časté brúsenie vretien a nožov kosačky je dôležité kvôli tomu, že umožní akúkoľvek výšku kosenia trávnika. Čím nižšia výška kosenia, tým dôležitejšie sú správne naostrené vretená a nože. Nie je nič horšie ako green, ktorý má trávu s bielymi koncami listov kvôli tupým nožom. Tupé nože drvia list, nechajú ho náchylným na napadnutie parazitmi. Vždy brúsim vretená "málo a často", aby zostali ostré. Ľahko dostupné brúsky musia byť súčasťou údržby každého golfového ihriska.

Dosev

Dosievanie sa stalo viac a viac módnym za posledných niekoľko rokov. Dnešné vyšľachtené odrody tráv majú väčšiu hustotu pri nízkom kosení a sú oveľa odolnejšie voči chorobám ako odrody v minulosti. Preto je osivo oveľa drahšie, preto jeho použitie si vyžaduje správne načasovanie dosevu, aby sme dosiahli maximálnu šancu na úspech. Musíme zvážiť typ povrchu, ktorý chcete vytvoriť, ale oveľa dôležitejšie je vybrať odrodu, ktorá sa najviac hodí na vaše ihrisko. Nie je nevyhnutné akceptovať predajcov, urobte si svoj vlastný výskum. Pravidelným dosievaním správnymi odrodami získate väčšiu hustotu trávnika. Taktiež vám to pomôže zostaviť trávne odrody. Zvyčajne dosievam tri krát za rok, na jar, v lete a na jeseň, nízkym množstvom okolo 3g/m2. Obhajujem prístup "málo a často". Taktiež používam len psinček. V Ealingu používame psinček obyčajný tenučký (colonial bent) z finačných dôvodov. Ak by som nemal rozpočtové limity, použil by som jednoznačne na dosev najnovšie odrody psinčeka výbežkatého (Agrostis stolonifera), ktorý momentálne preferujem medzi osivami. Som presvedčený, že psinček je najlepšie trávové osivo na trhu. Trávne povrchy, aké vytvára, sú neprekonateľné. Taktiež golfisti zbožňujú túto trávu, keďže je veľmi hustá a znáša nízke kosenie. Keby som bol zodpovedný za výstavbu nového greenu, preferoval by som použitie psinčeku výbežkatého pri nových výsevoch.

Záver

Cez sériu svojich článkov som spracoval niekoľko najdôležitejších variant, ktoré umožnia greenkeeperovi dosiahnúť a udržovať kosenie na výške 2 mm. V priebehu minulých rokov sa zmenila technika, technológie sa zlepšili a naši koneční užívatelia - golfisti sa stali náročnejšími.

Z mojich skúseností viem, že je možné kosiť na výšku 2 mm a udržať ju celoročne za primerané náklady. Skončím s nasledujúcimi poznámkami:

1. Golfisti majú radi greeny s nízkou výškou kosenia. V Ealingu, klub zaznamenal nárast členov a poplatky za výber členského vzrástli za minulý rok o 26 %. Nie je to dané len rýchlosťou greenu, ale má na tom dôležitý podiel.

2. Psinček vyklíči pokiaľ sa okolitá tráva pokosí na 2 mm. Porast sa po výseve úspešne zapojí, pokiaľ sa bude kosiť na túto výšku.

3. Kosenie na 2 mm neznamená automatickú smrť pre trávu. Práve naopak. Greeny budú jemnejšie, hustejšie a zníži sa náchylnosť na choroby. Greeny budú hrateľné celoročne za veľmi dobrých podmienok.

4. Lipnica ročná sa stane vaším priateľom, nie nepriateľom. Kompletne som zmenil svoj názor na ňu od mojich študentských čias. Výskumníci, agronómovia a zväzy - všetci hovoria len o jej negatívnych stránkach. Zistil som, že správne udržiavaná lipnica ročná môže vytvoriť najfantastickejšie povrchy, či už v zime alebo tiež v lete. Má relatívnu vysokú odolnosť voči chorobám a nebude mať plytké korene, ak im dáme šancu na prekorenenie. Podľa môjho názoru, my ako greenkeeperi musíme lepšie manažovať lipnicu a prestať sa jej zbavovať len pre dobré vzťahy s verejnosťou.

článok prevzatý z časopisu Pitchcare Jún/Júl 2009

Adding an entry to the guestbook