Golf Online

Topdressing & pieskovanie – spôsoby zapracovania materiálu

Nároky na kvalitu greenov sa neustále zvyšujú, topdressing sa stáva pravidelnou súčasťou údržby ihriska. Laurence Pithie prezentuje metódy aké sa používali v minulosti  a porovnáva ich so súčasnými.

Ako sa to robilo kedysi?

Aplikácia sypkého materiálu na báze piesku s účelom zlepšiť hrateľnosť povrchu sa používa už asi 150 rokov. Bolo to už nevyhnutnou súčasťou programu Old Tom Morrisa, najprv v Prestwicku neskôr aj v St. Andrews v polovici 19. storočia.

Čo však nie je úplne jasné je to, ako sa piesok zapracovával do povrchu  - či pomocou opačnej strany hrablí alebo pomocou  metly, resp. rozmetadla.  Nedochovali sa žiadne záznamy o objemoch ani frekvenciách týchto operácií,ale je pravdepodobné, že to bolo v relatívne malom meradle a slúžilo to skôr na opravy poškodených častí trávnika  a vyrovnávanie nerovností.

Valcovanie greenov bolo hlavnou činnosťou najstaršieho greenkeepingu. Je úsmevné, že sa vrátilo po 100 rokoch absencie, keď sa zistilo, že dlhodobé valcovanie ťažkými valcami prispieva ku kompaktnosti greenov.

Modernejšie časy

Aj keď firma Sisis vyvinula samochodný ručný aerifikátor okolo roku 1920, prvý aerifikátor s pohonom bol predstavený  až v 1950 Američanom Thomasom  Mascarom. Neskôr vyvinul aj vertikutačný stroj na odstraňovanie plsti.

Množstvo pieskového materiálu, ktoré bolo treba zapracovať do povrchu (či už do otvorov alebo drážok) však  stále rástlo a hľadali sa nové postupy ako to robiť čo najefektívnejšie. Začali sa používať rôzne rohože upevnené na reťaziach, ktoré mohli byť ťahané buď ručne alebo za strojom. Pomocou nich sa piesok zapracovával do otvorov hneď ako bol dostatočne suchý. V období pred 1980 bol topdressing v UK stále operáciou vykonávanou len na jar a na jeseň v rámci renovačných prác. Manažéri vymýšľali rôzne techniky, z ktorých niektoré sú uvedené na priložených fotografiách.

Výzvy súčasnosti

Zavedenie rotačných strojov na topdressing umožnilo manažérom vykonávať túto operáciu s menším množstvom materiálu a častejšie. Operácia je rýchla a môže sa vykonať aj tesne pred hrou. Topdressingový materiál rýchlo mizne v otvoroch a hráči to mnohokrát ani  nepostrehnú. Je to populárny spôsob ako udržať množstvo organickej hmoty v pôde pod kontrolou, postačujúca frekvencia aplikácie sa ustálila na 7 až 14 dňoch.

Je tu však stále jeden aspekt, ktorý je výzvou už niekoľko rokov a to je napĺňanie otvorov po aerifikácii pieskom.  Diery nie sú napĺňané preto, aby nevznikol nerovnomerný a nerovný povrch.

Ale nechanie prázdnych dier tiež nie je ideálne, je to ako premárnená príležitosť riešenia nadmernej tvorby plsti, pretože otvory sa opäť rýchlo prirodzene zavrú.  Často sa môže zdať, že otvory sú vyplnené, ale keď sa odoberie vzorka, ukáže sa, že je to iba akési premostenie stien dier, pričom mokrý piesok zostal na povrchu a otvor pod ním zostal prázdny.  Stáva sa to hlavne pred sezónou a po sezóne, keď je povrch vlhký a teploty nízke.

Dostupné možnosti

Zapracovanie malého množstva materiálu alebo rozprášenie ľahkého piesku na trávnik  môže byť pomerne jednoduchá záležitosť ak sa použijú rýchle a efektívne metódy. Ide o malé množstvá materiálu, aj keď  niektorí argumentujú, že časť materiálu padne za obeť pri prvých dvoch koseniach.

Pieskovanie po aerifikácii dutými hrotmi – to je iná záležitosť . Obvyklá hustota otvorov 5x5cm, 1,3 cm priemeru s hĺbkou 10cm, vyžaduje približne 3 tony materiálu na ošetrenie všetkých priemerne veľkých greenov ihriska. V suchých a teplých oblastiach to možno nie je až taký problém, ale v našej chladnejšej klíme je to ťažké – najmä v prípade, že je piesok mokrý, alebo iba vlhký. Nákup  drahého dobre vysušeného piesku je len jedna stránka veci, k tomu musíme mať aj úplne suchý povrch – a to je v niektorých regiónoch skoro nemožné.

Aké majú teda manažéri možnosti?

Zaťahovacie siete,  resp.rohože

Jedná sa o rýchle a pomerne efektívne riešenie, rohože môžu byť ťahané rôznymi mechanizmami.  Nie je to vhodné pre prácu s väčšími objemami materiálu, ale je to ideálne pre ľahké rozprašovanie, bežne používané desiatky rokov.

Zapracovávacie kefy

S kefami môžeme dosiahnuť podobné výsledky ako s rohožami. Kefa ťahaná traktorom môže síce na povrch vyvinúť väčší tlak, ale dosiahnuté výsledky tiež majú svoje limity.
Kefy sú užitočné v prípade, že chcem trávnik „narovnať“ pred tým ako budem kosiť. Na trhu je v ponuke množstvo typov od rôznych výrobcov , napr. Sisis "Zig - Zag " kefa alebo Greentek „Multi-brush“, ktorý okrem zapracovávania piesku zvládne aj zber rosy či odrezkov.

Kefy ako doplnky

Takisto široká škála produktov - počnúc staršími rotačnými  kefami, ktoré sa dali pripevniť na triplexovú greenovú kosačku  až po špecializované kefovacie jednotky,  ktoré sa namontujú na kosiace jednotky alebo vertikutačné valce.

Fukáre

Princíp je vygenerovať veľký objem vzduchu, prostredníctvom ktorého sa materiál dostane do otvorov v povrch. V Amerike je populárny  Buffalo  Turbin Sand Devil, ktorý sa používa aj na presun materiálu na okraje greenov, odpalísk alebo fervejí.

Kefy s opačnou rotáciou

Sú známe ako typ „Sweep and Fill“ , k dispozícii sú v 2 variantoch:
Originálna Sweep and ' Fill“ od JSM alebo model TB220 od R & K Kensett Ltd.

Dve rotujúce kefy majú schopnosť zapracovať väčšie objemy piesku, a to aj v prípade ak je piesok vlhký. Oba typy sú dodávané s transportnými  kolesami, ktoré sú pri kefovaní vo vzduchu a dajú sa zapojiť za akýkoľvek typ úžitkového vozidla. Jedná sa o veľmi efektívny spôsob, materiál je zapracovaný rýchlo a bez veľkých požiadaviek na personál.  Tieto kefy tiež  môžu byť užitočné pri úprave povrchu greenov na zvýšenie ich rýchlosti. Takisto umožňujú manažérom vykonať aerifikáciu malými otvormi, do ktorých aj napriek malej veľkosti môže byť zapracovaný topdressingový materiál.

Varianty In – house, tj. svojpomocne

Použitie starého obráteného odpaľovacieho koberca z driving range, ktorý sa napojí za akékoľvek malé vozidlo tiež môže urobiť službu – ak potrebujeme zapracovať malé množstvo materiálu. A nič to nestojí. Opotrebovaný koberec, ktorý už nemôže slúžiť pre účely driving range, môže priniesť ešte úžitok takýmto spôsobom. Ďalším variantom je použiť kovový rám a paletu, ktorú pokryjeme umelým trávnikom a vytvoríme tak robustnú jednotku s dostatočnou hmotnosťou, ktorú  napojíme za úžitkové vozidlo.

ZHRNUTIE

Manažéri stále hľadajú cesty a spôsoby ako zefektivizovať procesy údržby a pritom zlepšiť kvalitu hracieho povrchu. Môžu využiť kefy, rohože, fukáre.. možnosti sú rôzne. Závisí na rozpočte golfoveho ihriska a lokálnych podmienkach. Pre zaplnenie otvorov v trávniku po aerifikácii dutými hrotmi je momentálne najúčinnejšou metódou  použitie kefy s opačnou rotáciou. 

Ihriská, ktoré nepotrebujú aerifikovať, môžu aplikovať topdresingový materiál na povrch trávnika. Treba sa zamyslieť, čo je vlastne naším cieľom a dať pozor na načasovanie. Povrch by mal byť suchý a tráva by mala byť vo fáze aktívneho rastu – čiže vhodnejšie sú vyššie teploty.

Článok bol uverejnený v časopise Greenkeeper International, autorom je Laurence Pithie.