Golf Online

Trvalo udržateľný rozvoj - hospodárnosť vo využívaní vody

Je všeobecne známy fakt, že zemská klíma sa mení. Veľká Británia a oblasť západnej Európy zažíva čoraz častejšie extrémy počasia - ako napr. tuhé zimy roku 2009 a 2010, či suchú jar 2012.

Sme svedkami extrémnych búrok a silných dažďov. Zároveň sa musíme vysporiadať aj s obdobiami sucha, ktoré sú intenzívnejšie a trvajú dlhšie ako v minulosti. Spojené štáty tiež zažili v uplynulom období neuveriteľné dôsledky zmeny klímy, svedčí o tom rekordný počet  vĺn horúčav a hurikánov, hlavne v severovýchodnej oblasti.

Bez ohľadu na to v akej lokalite sveta sa nachádzate, zmena klímy majú významný vplyv na manažment vodných zdrojov. Voda je jedným z najdôležitejších hospodárskych, sociálnych a environmentálnych faktorov pre akýkoľvek golfový rezort a je absolútne nutné ju chrániť bez ohľadu na zdroj, klímu alebo lokalitu.  Neexistuje žiadne ospravedlnenie pre neuvážené použitie, plytvanie, či znečistenie tohto životodárneho a vzácneho zdroja.

Ak čím skôr prijmete opatrenia vedúce k diverzifikácii vodných zdrojov, zlepšeniu povrchového odvodnenia a zníženiu celkovej spotreby vody, vyhnete sa tak neustálemu zvyšovaniu nákladov, problémami so suchom,  nepravidelnými dodávkami či kolísajúcou kvalitou vody.

Odolný trávnik

Kvalitný a odolný trávnik je najdôležitejším aktívom golfového klubu. Aby zostal zdravý  a poskytol kvalitný hrací povrch je nutná závlaha.

  • Je váš trávny druh alebo kultivar vhodne zvolený pre danú klímu a typ pôdy?
  • Zavlažujete preto, aby trávnik vôbec prežil alebo aby ste získali čo najlepšiu možnú farbu?
  • Je vaša agronómia a ochrana pred chorobami rutinná, alebo ju prispôsobujete meniacim sa podmienkam?
  • Ste si istí, že riziká vyplavovania, odtekania a úletu pri aplikácii postrekov sú absolútne minimalizované?

Tieto otázky a mnoho ďalších by ste si mali položiť, aby ste zistili, či dokážete využiť každú kvapku vody, ktorú spotrebujete, ktorá dopadne na vaše ihrisko, alebo ním pretečie.

Peniaze padajú aj z neba

Vysoká hospodárnosť vo využívaní a spotrebe vody môže priniesť extra výnosy, čo sa hodí najmä v období šetrenia. Prístup typu „každá kvapka sa počíta“ (nielen v údržbe, ale aj v dizajne golfového ihriska) vám ušetrí peniaze, pomôže udržať kvalitu trávnika po celý rok a dá vám pozíciu lídra v oblasti udržateľného rozvoja. Každý štvorcový meter plochy, ktorú prestanete zavlažovať, zminimalizuje spotrebu a náklady. Komu by sa to v súčasnej ekonomickej situácii nepáčilo?  A ak to takto robíte, dajte o sebe vedieť, prezentujte to.

Inovácie & nové technológie

Na trhu existuje veľké množstvo inovácií a efektívnych technológií, ktoré vám pomôžu vodu využívať rozumne. Zavlažovacie systémy sú snáď najdôležitejšie, regulátory tlaku v potrubí  a správne nastavené postrekovače dokážu znížiť celkovú spotrebu vody a inteligentné riadiace systémy poskytujú rôzne potrebné dáta o časoch, aplikáciách a množstvách.

Tipy, ako zlepšiť hospodárenie s vodou:


 1. Pozorne sledujte vašu spotrebu – ak budete mať prehľad koľko a kde spotrebujete, budete to môcť vyhodnotiť  a zamerať sa na konkrétne oblasti.

 2. Veďte si záznamy – sledujte a zaznamenávajte zrážky, ktoré dostanete ako výstup z meteo stanice spojenej so zavlažovacím systémom.  Pomôže vám to vytvoriť „výsledovku“ na jednej strane s prijatými zrážkami a na strane druhej s odparenými množstvami. Tieto dáta bývajú aj online, takisto ako iné informácie týkajúce sa klimatických podmienok, stačí len pohľadať na internete.

 3. Zalievajte ručne  -  ak máte nejaké problémové oblasti, napr. suché miesta na greenoch, ručná zálievka daného miesta bude omnoho efektívnejšia ako zapnutie celého závlahového systému.

 4. Pravidelne kontrolujte – vizuálna kontrola spolu s chemickými a biologickými  testami vám dajú istotu, že vaše aktivity nevedú k znižovaniu kvality vody. Investujte aj do vhodných technológií na čistenie odpadových vôd.

 5.Diverzifikujte svoje zdroje – pokúste sa prehodnotiť odber z hlavnej vodovodnej siete a používanie pitnej vody na zavlažovanie vášho ihriska.  Dokážete zbierať a skladovať dažďovú vodu, príp. vodu stekajúcu z nepriepustných povrchov ako napr. strechy, cesty, parkoviská? Dokážete recyklovať šedú odpadovú vodu alebo prečistenú vodu z ČOV?

 6. Využite udržateľné odvodňovacie techniky, ktoré zachovajú vodný predel a prirodzený kolobeh vody. Filtrujte znečisťujúce látky, zvyšujte množstvo vegetácie a jej druhov.

 7. Zistite, kam voda z vášho ihriska odteká, čo sa s ňou stane.  Má z nej niekto úžitok? Možno by mohla byť vyvedená do nízko položených mokrín či vodných tokov a recyklovaná späť do klubu.

 8. Zistite si svoju pozíciu v rámci  spádovej oblasti a tiež aké sú špecifické lokálne faktory. Nachádzate sa v nízko položenej nive alebo vyššie v povodí? Máte vysokú hladinu podzemnej vody? Ste blízko pri zdroji pitnej vody? Toto všetko ovplyvní dlhodobé plánovanie.

 9. Poraďte sa, požiadajte o konzultáciu - zamyslite sa, kto vám môže pomôcť lepšie sa zorientovať v problematike či poradiť s implementáciou nových  technológií. Možno niektorí členovia klubu, miestnej samosprávy, alebo profesionáli ako auditori odpadných vôd, hydrogeológovia a pod...
 

Golf Environment Organization

GEO je medzinárodná, nezisková organizácia, ktorá je nápomocná golfovým klubom v procese prijímania praktík trvalo udržateľného rozvoja. Poskytuje praktické riešenia vedúce k zlepšeniam v oblasti ochrany životného prostredia a v  sociálnej a ekonomickej oblasti.

GEO Certified ™ je environmentálna značka - medzinárodná ochranná známka, ktorá je pridelená ihriskám a projektom, ktoré splnili komplexné kritériá udržateľného rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o GEO, alebo prihlásiť váš klub do procesu certifikácie vedúceho k získaniu značky  GEO Certified ™, navštívte stránku www.golfenvironment.org

Leaderboard - Štyri golfové ihriská - ako na to?

Belas Clube del Campo, Portugal

Belas Clube de Campo, Portugalsko

je dizajnované tak, aby maximálne využilo zrážky, a vodu pozbieranú z povrchových odtokov a prietokov závlah. Ihrisko, nachádzajúce sa blízko Lisabonu, odvádza vodu späť do jazier napojených na vrt. Prezentujú vysokú mieru opätovného použitia vody a obdivuhodný postoj k jej ochrane.
Manažér, ktorý má na starosti zavlažovanie, pracuje na plný úväzok.  Pomohol stabilizovať hladiny podzemnej vody a zabezpečil, aby kvalita vody zostala rovnaká. S využitím osvedčených postupov, presným monitorovaním a zaznamenávaním všetkých dát je cieľom klubu kontinuálne znižovanie spotreby na základe čiastkových ročných cieľov.

Broken Sound Golf Club, Florida

investoval značné prostriedky na inštaláciu upraveného potrubia odkloneného od mesta Boca Raton, ktoré by inak danú vodu odvádzalo do Atlantického oceánu. Aj keď je voda upravovaná, útesy pri pobreží sú veľmi citlivé na živiny. Recyklácia vody týmto spôsobom umožňuje, aby sa prirodzene filtrovala ešte predtým, než vstúpi do kolobehu vody.
V minulosti klub využíval závlahovú vodu z jazera, napĺňaného zrážkami, odtečenou vodou a vodou z miestneho kanála. Upgradom prešla aj čerpacia stanica, počítačový systém a takisto bolo vymenených 360 postrekovačov.

Golf Park Nuolen

Golfpark Nuolen, Švajčiarsko

ktorý dizajnoval Peter Harradine, spotreboval v posledných 3 rokoch z Curyšského jazera len 2000m3, aj napriek tomu, že povolenie mal na 1800m3 / deň. Dôvodom je využitie vody zozbieranej z odvodňovacích kanálov, striech a drenáží, ktorá napĺňa šesť jazier na ihrisku. Voda pochádzajúca z roztopeného snehu a rozumne naplánovaná konštrukcia drenáží viedla k tomu, že Golfpark Nuolen je sebestačný a funguje na princípe trvalo udržateľného rozvoja.

Golfclub Zwolle, Holandsko

má samostatný systém na skladovanie vody vybudovaný s pomocou miestnych úradov. Vodu privádzajú horizontálne drenáže a systém je plnený pomocou jednosmerného ventilu z priľahlých kanálov  a jarkov. Vegetácia v okolí jazier pôsobí ako biologický filter živín ale aj znečisťujúcich látok a bráni tak ich ďalšiemu rozšíreniu na ihrisko. Golfclub Zwolle kladie na zachovanie biodiverzity, bohatého ekosystému a ekologických potravinových reťazcov veľký dôraz.

Článok bol publikovaný v časopise Pitchcare, Editor, Február 2013