Golf Online

Údržba syntetických povrchov

Dave Harrison zo spoločnosti Campey Turfcare Systems ponúka niekoľko tipov na bežnú údržbu umelých povrchov a naznačuje, že najlepší prístup je "málo a často".

V prvom rade si musíme uvedomiť, že syntetické ihriská nie sú bezúdržbové, ale nízkoúdržbové a rovnako ako u naturálnych povrchov je prístup „málo a často“ z dlhodobého hľadiska najlepší. Jednoduchá, ale pravidelná preventívna údržba hneď od momentu inštalácie je oveľa efektívnejšia, než aktivity vykonané až v momente, kedy vzniknú problémy.

Ľahké kefovanie

Najdôležitejšou a najčastejšou operáciou je čistenie povrchu. Čo sa týka intenzity čistenia, nemusí byť stále rovnaká, môže sa líšiť v závislosti od aktuálneho obdobia. Takisto jedna kefa nemusí byť vhodná pre všetky aplikácie.

V priebehu hry na ihrisku výplňový materiál migruje po hracom povrchu a má tendenciu migrovať z oblastí s vysokou intenzitou záťaže ako napr. bránkoviská či stredový kruh. Ak sa tomu nevenuje náležitá pozornosť, kvalita povrchu sa v týchto častiach ihriska skôr či neskôr zhorší a bude to mať značný dopad aj na pohyb a odraz lopty pri hre.

Pravidelné kefovanie povrchu je preto veľmi dôležité – umožní to opätovné a konzistentné rozloženie výplňového materiálu.
Kefovanie by malo byť ľahké, ale zato dostatočne dôrazné, aby vzpriamilo vlákna a mohlo tak dôjsť k presunu výplňového materiálu. 3G ihrisko s gumovým materiálom zvyčajne vyžaduje trochu viac agresívne kefovanie ako ihrisko s pieskovou výplňou.
Kefovať by sa malo v ideálnom prípade po 15 hodinách hry, na ihrisku kde sa hrá napr. 60 hod/týždeň to znamená každé dva dni.

Agresívne kefovanie

Pre intenzívnu záťaž sú vhodné oba typy výplňového materiálu, guma aj piesok. Čo sa týka vsakovania, to môže byť ovplyvnené množstvom organickej hmoty, ktorá môže spôsobiť znečistenie výplňovej vrstvy a počas silného dažďa sa môžu objaviť kaluže. Povrchová voda môže spôsobiť výskyt machu a rias, navyše mokrý povrch bude klzký a nebezpečný.

Agresívne kefovanie je nutné vykonávať pravidelne, aby sa narušila horná vrstva výplne a zabránilo sa vzniku nepriepustnej vrstvy. Ak sa povrch pravidelne ľahko kefuje, agresívne kefovanie stačí urobiť po 500 hodinách hry (čiže každých 8 týždňov pri vyťažení povrchu 60 hod/ týždeň). Ak sa ľahké kefovanie zanedbáva, je pravdepodobné, že agresívne kefovanie bude potrebné už po 300 hodinách. (5 týždňov).

Odstraňovanie odpadu

Ako sme už spomenuli, je dôležité pravidelne odstraňovať akékoľvek nečistoty a organický odpad. Je treba to robiť často, ideálne každý deň pred samotnou hrou.
V stráženom športovom areáli sa zrejme odpadky vyskytnú  v minimálnom množstve, ale u verejných mestských ihrísk to býva častým javom. V prípade, že je ihrisko v blízkosti  stromov, padajúce alebo naviate lístie môžu byť v určitom období roka problémom – aj keď sa to týka napr. len jednej časti  ihriska.

Frekvencia zberu či odstraňovania odpadu sa bude líšiť v závislosti od sezóny. Výsledkom použitia zametacieho stroja bude až prekvapivé  množstvo odpadu, ktorý nemusí byť viditeľný voľným okom. Zametacie stroje tiež odstránia uvoľnené vlákna, vyskytujúce sa najmä v období po inštalácii povrchu. Zametanie futbalové ihrisko by malo trvať menej ako jednu hodinu.

Topdressing

Na ihriskách, ktoré sú vystavené silnému vetru,  alebo po odstraňovaní snehu často dochádza k úbytku výplňového materiálu. Buď na celej ploche, alebo len lokálne. Ak nastane takáto situácia, rieši sa obvykle dodávateľsky. Frekvencia sa nedá jednoznačne určiť, čiže nie je ľahké to naplánovať do plánu údržby.

Ďalšie špecifiká  údržby

Dôležitá je aj doplnková starostlivosť - cestičky a vstupné brány by mali mať čistý povrch - bez blata a kamienkov. Nečistoty sa na ihrisko môžu dostať veľmi ľahko na topánkach alebo pneumatikách mechanizmov.

Burina na okrajoch je ďalším faktorom, na ktorý je treba dať pozor. Lokálne zásahy vhodným prípravkom proti burine na miestach kde je to potrebné, by mali byť vykonávané pravidelne.

Hygiena na ihrisku je tiež dôležitá. Hráči na ihrisko často pľujú, v prípade škrabancov, rezných rán či iných zranení pri pádoch a šmykoch existuje riziko infekcie. Z času na čas by mal byť vykonaný postrekom antibakteriálnymi látkami.

Článok bol uverenený v časopise Pitchcare, autor David Harrison, CampeyTurfcare Systems

Sortiment strojov na údržbu umelých povrchov nájdete na www.3Gmachinery.eu