Golf Online

Viete čo sa nachádza vo vašej vode?

Čo potrebujete vedieť aby bol váš trávnik zdravý?

Voda toho obsahuje oveľa viac než len vodík a kyslík. Čo potrebujete vedieť aby bol váš trávnik zdravý ?

Na strednej škole na hodinách biológie sme sa všetci učili, že voda sa skladá z dvoch zložiek: vodíka a kyslíka. Teoreticky sa to zdalo veľmi jednoduché, realita nám však často dokazuje, že vo vode sa toho nachádza ďaleko viac. A ako head greenkeeper či course manažér tomu potrebujete rozumieť.

Podľa Paula Roche, manažéra spoločnosti Rain Bird, viac ako 50% golfových ihrísk využíva lokálne zdroje vody, neďaleké jazerá či rybníky. Ostatných 20% ihrísk čerpá vodu z potokov, riek a kanálov, 14% používa vodu recyklovanú.  Zvyšná časť golfových ihrísk čerpá vodu z obecných zdrojov – buď vodu pitnú, alebo vodu zo studní.

„Vzhľadom k takému širokému spektru  zdrojov vody, veľkej variabilite a množstvu rôznych iných  faktorov, môže byť kvalita  závlahovej vody veľmi premenlivá,“ hovorí  Roche. Z tohto dôvodu by mal manažér kvalitu vody testovať na pravidelnej báze. 

Ktoré prvky či elementy nájdené vo vašej závlahovej vode môžu byť nebezpečné?

Bór

Podľa Larry Lennerta,  manažéra spoločnosti  Aquatrols , bór môže byť toxický pre niektoré trávne druhy aj pri nízkych koncentráciách, tj . 2-4 ppm v pôde. Závlahová voda by teda mala obsahovať menej ako 1 ppm .

„Z piesočnatých pôd sa bór môže vyplaviť, ale v jemnejších pôdach sa hromadí a je oveľa ťažšie sa ho zbaviť.“  hovorí Lennert . „Tento problém sa však obvykle týka viac okrasných rastlín, než  trávnikov.“


Chlór

Čo sa týka chlóru, nachádza sa zvyčajne v len v malých množstvách recyklovanej vody, keďže zlúčeniny chlóru  sa bežne používajú ako dezinfekčný prostriedok . Toxické pre trávnik sú zvyškové hladiny chlóru nad 5 mg / l. Navyše  chlór je všeobecne vo vode nestabilný a vytvára chlorid. „Chlorid je anión (alebo záporne nabitý ión) bežne  sa vyskytujúci  v závlahovej vode. Môže výrazne prispievať k celkovej salinite vody,“ hovorí Lennert . „Chlorid nie je pre trávnik  príliš toxický, mnoho okrasných rastlín však na neho môže byť citlivých.“

Uhličitany a hydrogén uhličitany sú tiež zaujímavé.  Sú to anióny alkalickej závlahovej vody , ktoré bežne reagujú s katiónmi vápnika (kladne nabitými iónmi) v pôdach s vyšším pH. Vyzrážajú sa vo forme uhličitanu vápenatého ,  tiež známeho ako kalcit alebo vápenec. 

„Menej často sa z alkalickej závlahovej vody  môžu v pôde s vyšším pH vyzrážať aj katióny horčíka, vo forme uhličitanu horečnatého  (MgCO3 ). Každá z týchto reakcií zvýši  absorpčný  pomer sodíka ( sodium absorption ratio).

Roche vysvetľuje, že absorpčný  pomer sodíka  (SAR ) udáva množstvo sodíka vo vode v súvislosti s vápnikom a horčíkom. „Existujú rôzne typy produktov, ktoré môžu byť použité na neutralizáciu vody s vysokým SAR. Obvykle sa vstreknú do čerpadiel čerpacej stanice, ktoré sú napojené na merače prietokov, tak aby do závlahovej vody bolo pridávané proporcionálne  množstvo počas celého závlahového cyklu. V niektorých lokalitách musíme mať na tento typ aplikácie povolenie a musia byť k dispozícii kontrolné plochy  a zariadenia na zabránenie spätného prietoku.


Sodík

Čo sa dá povedať k sodíku, prvku, ktorý je častým elementom vody? Jeho vysoká koncentrácia zvyšuje celkovú salinitu vody.  Práve salinita a organické zložky  často spôsobujú hlavné problémy s vodou,“ hovorí Brian Whitlark , USGA agronóm juhozápadnej oblasti .

„Čím je teplejšie počasie, tým viac druhov organizmov nájdete vo vode.  Machovky, prvoky, lastúry  môžu upchať rastre sprinklerov. Ak nemáte v čerpacej stanici dobrý filtračný systém, budete mať problémy s pokrytím sprinklerov – buď  budú upchaté, alebo sa vôbec nevysunú.

Vzorky vody na analýzu

Verte alebo neverte, aj odoberanie vzoriek  vody má svoje pravidlá.  Nestačí ponoriť  prázdny pohárik do jazera :)

Larry Lennert , Aquatrols, odporúča vzorku odobrať priamo zo zavlažovacieho systému. „Viem, že niektorí ľudia vodu odoberajú priamo z jazera alebo studne, ale osobne si myslím, že je lepšie mať vzorky vody priamo z ihriska - zo sprinklera. Sú oveľa reprezentatívnejšie, nakoľko prešli celým zavlažovacím systémom. Keď jednoducho naberiete vodu z povrchu  jazera, nemusí mať rovnaké zloženie ako voda nachádzajúca sa vo väčšej hĺbke.“

Brian Whitlark súhlasí: „Vezmite vzorku z dvoch sprinklerov  - najbližšieho a najvzdialenejšieho od čerpacej stanice. Uvidíte, čo sa s vodou na ihrisku deje.“ Whitlark však tiež pripomína, že je dôležité odobrať vzorky aj priamo z vodného zdroja.

„Niekedy voda prúdi viac, niekedy menej, usadzuje sa a zhromažďuje soli.  Potrebujete vedieť, čo sa v nej nachádza, čo je váš zdroj. Možno že v nej bude vyzrážaný uhličitan vápenatý, ktorý  sa tam nazhromaždil niekde medzi jazerom a 5.jamkou. Vzorky netreba robiť príliš často, dôležité je to urobiť na začiatku sezóny a potom napr. každý mesiac.  Kvalita vody sa môže počas sezóny meniť.
Lennert odporúča dať odobratú vzorku hneď do chladničky a čo najskôr odoslať do laboratória. Môžete ju dokonca aj zamraziť. „Dôvod, prečo vzorka musí byť v chlade je zabrániť mikrobiálnej aktivite. Akonáhle sa zaktivizujú baktérie, ktoré iniciujú chemické reakcie, niektoré parametre sa môžu zmeniť a výsledky nebudú objektívne.“
Ak však chcete analýzami zistiť prítomnosť dusíka, fosforu, hydrogénuhličitanov, sodíka, chloridu atď, nie je nutné aby bola vzorka chladená.

Pokiaľ ide o nádobky pre vzorky, väčšina ľudí volí 500-600ml nádobu, vypláchnutú a vysušenú. „Nepoužívajte kovové ani hliníkové nádoby, lepšie sú plastové, v ktorých predtým nebolo nič iné okrem vody. Keď pôjdete naberať vodu z jazera, nádobu predtým v danej vode trikrát vypláchnite.“

Whitlark prezentuje príbeh ihriska, ktorého nová čerpacia stanica bola plná machu. Jediným riešením bolo mechanické čistenie filtrov každé tri týždne, inak efektivita čerpania bola značne znížená a stúpala spotreba energie. Išlo o novú čerpaciu stanicu, mach sa nachádzal v potrubí.  „Eliminovať tieto druhy organizmov môže byť nebezpečné“, hovorí Whitlark  „ môžu pomôcť Manganistan draselný, ktorý je najpopulárnejší, potom nasleduje peroxid vodíka alebo nejaký druh okysličovacej stratégie.  Tieto organizmy sa často vyskytujú v recyklovanej vode so zvýšenou hladinou živín, konkrétne dusíka a fosforu.“

Vyšší obsah dusíka a fosforu  vo vode môže byť užitočný, v niektorých recyklovaných vodách sa nachádza až 1,8 -2,2kg dusíka na cca 100m2 ročne.  Mimo obdobia intenzívneho rastu však hrozí vyplavenie týchto prvkov cez koreňovú zónu.
„ V teplejších podnebiach u psinčekových greenov  môže byť dusík skutočným problémom. Nemáte záujem aplikovať ho v júli či auguste, pri 35°C a vysokej vlhkosti. Príliš vysoká hladina dusíka je nežiadúca. "

Whitlark má skúsenosť, že niektoré ihriská využívajúce rovnaký zdroj recyklovanej vody spolupracujú a vytvárajú konglomeráty  s poskytovateľom vody pre účely vykonávanie reverznej osmózy či  ďalších denitrifikáčných stratégií.

„Okrem toho, dusík a fosfor vo vode vytvárajú vhodné podmienky pre vznik rias v jazerách. Nezáleží na tom, ako obozretní a opatrní sú course manažéri v používaní hnojív a zabránení  ich prieniku do jazier, ak sa tieto živiny nachádzajú v odpadových vodách, je to mimo ich kontrolu.“ hovorí Whitlark .

Pokiaľ ide o salinitu, kvalitu vody sa snažíte vyhodnotiť  na základe celkového obsahu solí a sodíka.  To sú dve rôzne veci, “poukazuje Whitlark. „Môžete mať vysoký obsah solí a sulfátov, vápnika, horčíka, ale nízky obsah sodíka. A ten bude determinovať fakt, či je možné vodu upravovať  a či to má význam,“  hovorí Whitlark .

Voda s vysokou elektrickou vodivosťou (viac ako 1) môže spôsobovať problémy v prípade, že je pôda zle odvodnená. Whitlark upozorňuje, že okrem reverznej osmózy  neexistuje iný spôsob, ako je možné znížiť obsah solí vo vode.  Ale pokiaľ ide o znižovanie obsahu sodíka, ak máte absorpčný  pomer sodíka rovný alebo väčší ako 5, môžete zvážiť úpravu vody sádrou na zvýšenie vápnika . Ak má voda vysoký obsah uhličitanov a hydrogénuhličitanov  a reziduá uhličitanu sodného  (súčet  sacharidov a bisacharidov  mínus súčet vápnika horčíka ) sú vyššie ako 1,5, potom existuje potenciál pre zrážanie vápnika a horčíka, ktorého výsledkom bude fakt, že sodík bude pre pôdu viac deštrukčný.

Článok bol publikovaný na www.golfcourseindustry.com, autorom je Jason Stahl.