Golf Online

Vlhčiace činidlá

Ak sa pozriete do Wikipédie alebo do iných encyklopédií, dozviete sa že vlhčiace činidlo je chemická zlúčenina, ktorá znižuje povrchové napätie vody. Taktiež redukuje medzipovrchové napätie medzi pôdou a vodou. Čo to ale znamená v praxi?

Vlhčiace činidlá sa používajú na ošetrenie trávnych povrchov čoraz častejšie. Reziduá rastlín a bikarbonátov z hnojív a závlahovej vody obalia pôdne častice. Na povrchu častíc vznikne vosková vrstva, ktorá je odpudivá pre vodu. Táto vrstva a častice blokujú pôdne póry a to vedie k vzniku hydrofóbnych pôdnych podmienok. Znamená to, že prienik vody pôdou je znemožnený, inými slovami pôda vodu neprijíma .To vedie k vzniku suchých miest , kde trávnik počas veľmi suchého obdobia schne a vznikajú všetkým známe DRY PATCH.

Jednoduchý test ako zistiť, či je pôda hydrofóbna je kvapnúť na povrch pôdy kvapku vody. Pokiaľ kvapka vsiakne do pôdy za menej ako 5 sekúnd, je pôda v poriadku. Pokiaľ však vsakuje dlhšie ako 5 sekúnd, je časť aplikovať vlhčiace činidlo. Problémy sa zhoršujú pri existencii plsti v trávniku. Plsť je typický repelent , má tendenciu neprijímať vodu.

Praktický význam aplikácie vlhčiacich činidiel by sa dal zhrnúť nasledovne:

  • Zdravotný stav trávnika
  • Optimalizácia množstva závlahovej vody a živín (voda a živiny neodtečú po povrchu)
  • Napomáhanie redukcie výskytu Fairy rings

Molekuly vlhčiaceho činidla spravidla obsahujú hydrofilnú - polárnu časť (hydrophillic head),  teda časť, ktorá „komunikuje“ s vodou a hydrofóbnu - nepolárnu časť (hydrophobic tail),  teda časť, ktorá „nekomunikuje“ s vodou.

Vlhčiace činidlo sa nerozpustí vo vode, len vytvorí  s vodou homogénnu zlúčeninu. Hybrofóbne časti molekuly  vlhčiaceho činidla sa naviažu na hydrofóbne časti pôdnych častíc, pričom hydrofilná časť zabezpečí naviazanie vody na pôdnu časticu.

Zjednodušene si možno účinok vlhčiaceho činidla predstaviť asi takto:

1. Voda nepreniká do celého profilu rovnomerne
2. Pri výskyte plsti môže byť prienik vlhčiaceho činidla spočiatku nerovnomerný
3. Stav po pravidelnej aplikácii vlhčiaceho činidla

Vlhčiace činidlá pôsobia rôznymi spôsobmi:

  • Preventívna aplikácia napomáha udržiavaniu vody na potenciálne hydrofóbnych miestach a zabraňuje ich úplnému vyschnutiu.
  • Kuratívna aplikácia má za cieľ znovu hydratovať úplne vysušené miesta a zabezpečiť príjem vody na týchto miestach a tým oživenie trávnika.
  • Penetranty - odvádzajú prebytočnú vodu z koreňovej zóny do podložia alebo drenážneho systému. Treba si uvedomiť, že príliš vlhké prostredie napomáha rozvoju chorôb a podporuje rast a rozvoj machu a lipnice ročnej.

Aplikácia vlhčiaceho činidla by nemala byť iba kuratívna, mala by sa stať súčasťou celoročného plánu hnojenia. Pravidelná aplikácia vlhčiaceho činidla pomáha udržať trávnik v stave, kedy optimálne prijíma vodu a predchádza sa tak vzniku suchých miest. Na miestach , kde je odber vody spoplatnený, šetrí náklady. Väčšina vlhčiacich činidiel na trhu je biodegradovateľná do 28- 35 dní , preto ich aplikáciu treba opakovať.

Na trhu je veľa vlhčiacich činidiel, neobsahujú žiadne živiny a ich zloženie je firemným tajomstvom.

Zo sortimentu vyberáme:

Magnum calibre je vyvinutý na preventívnu aplikáciu hydrofóbnych miest v trávniku t.j. pred objavením sa prvých príznakov suchých miest v trávniku. Doporučuje sa na dlhodobú, opakovanú aplikáciu počas celej sezóny. Je to zmes biodegradovateľných látok , vhodných na prevenciu suchých miest.
Balenie: 10 ltr
Dávkovanie: 10-20 l/ha do 300- 600l vody  ( balenie na 10.000 m2)
t.j. 100-200 ml /100 m2

Magnum granular (dtto Magnum Calibre v granulovanej forme)
Doporučuje sa mesačná aplikácia.
Balenie: 10 kg
Dávkovanie : 10 g/m2 t.j. (balenie na 1.000 m2)

Magnum CO rieši problémy už vzniknutých suchých miest v trávniku. Má kuratívny účinok. Účinné látky obsiahnuté v činidle rozpúšťajú vosky a čistia pôdne póry.
Balenie: 10 ltr
Dávkovanie : 10-20 l/ ha  do 300- 600 l vody (balenie na 10.000 m2)
t.j. 100-200 ml /100 m2

Magnum citrique je prirodzená zmes organických látok a syntetických látok typických pre vlhčiace činidlá, založená na výťažkoch rastlinných olejov, ktoré napomáhajú prieniku vody do hydrofóbnych častí pôdy. Práve rastlinné oleje majú vynikajúci kuratívny účinok na suché miesta v trávniku, ale i na suché miesta  vytvorené v dôsledku čarovných kruhov ( fairy rings). V dôsledku opätovne obnoveného prieniku vody do týchto miest, je možné ich znovuosídlenie antagonistickými baktériami, ktoré potláčajú patogény.
Balenie: 3 l
Dávkovanie : 3 l/ ha  do 300- 600l vody  alebo 0,15 l do 30-40 l vody na 500 m2 t.j. cca 1 green

H2Pro rieši problémy už vzniknutých suchých miest v trávniku. Má preventívny i kuratívny účinok.  Optimálny účinok sa dosiahne ak sa použije ako súčasť plánu hnojenia.
Balenie: 5  ltr
Dávkovanie:
aplikácia 1x mesačne  10 l/ha  do 300- 600 l vody ( balenie na 5.000 m2)
aplikácia každý druhý mesiac : 25 l/ha  do 300- 600 l
aplikácia 1 x ročne : 50 l /ha

Magnum forty four –  Penetrant
Vlhčiace činidlo na uľahčenie penetrácie vody. Hlavný význam má v odvádzaní prebytočnej vody z pôdneho profilu napr. v jesennom a veľmi daždivom období.
Balenie: 20 ltr
Dávkovanie : 20-40 l/ ha  do 300 - 600 l vody  (balenie na 10.000 m2)
t.j. 200-400 ml /100 m2

H2PRO Maximise –  Penetrant
Vlhčiace  činidlo na uľahčenie penetrácie vody .
Balenie: 10 ltr
Dávkovanie : 20-40 l/ ha  do 300- 600 l vody

Ako pôsobia penetranty?

Ako aplikovať vlhčiace činidlo 

Pri aplikácii akéhokoľvek vlhčiaceho činidla, treba pamätať na hlavnú zásadu. Neošetruje sa rastlina ale pôda, preto treba účinnú látku dostať do pôdy. V praxi to znamená aplikovať dostatočné množstvo vody.

Granulované vlhčiace činidlá je pomerne jednoduché aplikovať aplikátorom hnojív. Ich nevýhodou je úzky sortiment a pomerne vysoká cena v porovnaní s tekutými vlhčiacimi činidlami.

Najjednoduchší spôsob aplikácie tekutých vlhčiacich činidiel je špeciálnym aplikátorom. Nádoba sa naplní vlhčiacim činidlom, aplikátor sa napojí na hadicu (cez spojku v sprinkleri)  a stlačením rukoväte sa dostane už zmiešaný roztok na ošetrované miesto.

Podobne existuje aj aplikátor na využitie vlhčiacich činidiel v tvare tabliet. Jedna tableta stačí na ošetrenie 4-6 grenov, t.j. cca 2.000 – 3.000 m2.

Existujú vlhčiace činidlá, ktoré je možné pridať priamo do zásobníka vody (prirodzene pokiaľ zásobníkom nie je jazero) a aplikovať ho ako súčasť závlahy.
Kompletné informácie o vlhčiacich činidlách nájdete TU:

Autorkou článku je Iveta Rothová, rothova@engo.sk

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 18) Pridať komentár
1 2 3 4 Next
 
WeweAmomi
WeweAmomi
25.07.22 21:57

generic sildenafil soft tabs purchase viagra safely online https://vigrixvix.com/

WinbAmomi
WinbAmomi
11.07.22 07:09

what is sildenafil 100mg sildenafil dogs https://sildenafilkook.com/

JthdStoorsRox
JthdStoorsRox
19.06.22 09:06

spm essay article healthy lifestyle group work essay writing https://okessayover.com/

Ngbcinimb
Ngbcinimb
08.06.22 14:03

canada over the counter drugs pharmacy mall online https://pharmacyatside.com/

EnrnSeath
EnrnSeath
19.04.22 09:08
1 2 3 4 Next