Golf Online

Vodné farbivá a ich využitie - dá sa voda vyčistiť farbou?

Použitie vodných farbív môže pomôcť kontrolovať výskyt rias a vodných burín a zároveň zamaskovať problémy s kvalitou vody na golfovom ihrisku.  Joe Lara , produktový manažér spoločnosti BASF, hovorí o tom, ako môžu farby vyčistiť jazerá a dať im pekný, reflexný vzhľad.

Ako sa dajú použiť farbivá na golfovom ihrisku?

Pre použitie vodných farbív existujú dva hlavné dôvody. Prvým je estetický, kozmetický. Všade tam, kde je potreba zlepšiť vzhľad jazierka, či inej vodnej plochy, sú farbivá veľmi čistým a bezpečným nástrojom jednak pre vodné biotopy, ale aj pre personál a hráčov. Voda niekedy môže byť zakalená a vyzerať  ako znečistená,  môže sa v nej vyskytovať bahno, alebo rôzne usadeniny plávajúce na povrchu. Toto všetko nevyzerá pekne a vodné farbivá dokážu tieto negatívne prejavy eliminovať.  

Druhým dôvodom je použitie farbív a produktov, ktoré sú určené pre kontrolu rias a vodných burín. Či už máte vodu s obsahom machových alebo bavlnených rias plávajúcich po povrchu, alebo vodu s jednobunkovými riasami vyzerajúcimi ako hrachová polievka, špeciálne produkty vám pomôžu. Na trhu existujú dva  EPA registrované produkty:  Jedným z nich je Admiral od firmy BASF  a druhým je Aquashade  od Applied Biochemists.

Aké sú trendy vo vodných farbivách ?

Už mnoho rokov je štandardnou farbou modrá, prevažne tmavomodrá . V závislosti na farbe spodných vrstiev vody , môže to byť buď veľmi svetlá modrá alebo veľmi tmavý odtieň purpurovej modrej. V posledných asi  10 rokoch niektoré spoločnosti zaviedli aj tmavšie farby, prevažne čierne. Napríklad Becker Underwood v súčasnosti poskytuje vysoko  koncentrovaný  produkt, čierne farbivo s názvom Black Onyx . Reagujú tak na požiadavku trhu, kedy manažéri potrebujú niečo iné ako klasickú modrú.  Tento špeciálny, vysoko koncentrovaný čierny produkt poskytuje nielen efektívny a ekonomický spôsob ako vyrovnať  či kompenzovať zafarbenie vody  a zlepšiť tak jej vzhľad , ale zároveň  čierne sfarbenie dáva veľmi odlišný vzhľad vodného stĺpca ako u tradičnej modrej. Výsledkom je vysoko reflexná hladina, takmer ako zrkadlo a konečný užívateľ ani veľmi nevníma odtieň farby. Jednoducho ju vníma ako tmavú.  V niektorých regiónoch sa skutočne upúšťa od modrej farby, nakoľko čierna vytvára  oveľa lepší reflexný vzhľad vody.

Voda je totiž prirodzene tmavá. Vodné farbivo je produkt, ktorý sa dá kombinovať aj s inými nástrojmi na kontrolu rias a vodných burín a to hneď na začiatku roka.  Práve v takomto prípade je včasné zahájenie  - po chladnej zime - veľmi dôležité.

Čo sa týka akejkoľvek bežnej aplikácie farbív,  vždy je dôležité aby manažér  monitoroval reálny stav v teréne a aplikáciu správne načasoval.  V závislosti na dávkovaní, farba vydrží cca  2 až 4 týždne . Postupom času sa rozkladá  a bude treba ju opäť aplikovať. Vždy je potrebné dodržiavať pokyny výrobcu uvedené na produkte.

Ako farbivá môžu pomôcť kontrolovať výskyt rias a burín?

Princíp je jednoduchý. Ak použijete tmavé farbivo, bude fungovať ako UV filter pre  energiu absorbovanú jazerom, bude inhibítorom fotosyntézy. Znížením množstva preniknutého slnečného svetla do jazera sa spomalí rast vodných burín a rias. Tmavé farbivo je dobrý nástroj hneď na začiatok sezóny.
Ak už ale buriny narástli, alebo sa vo vode rozložili, potom už potrebujete iný nástroj – špeciálny prípravok na zničenie burín -  herbicíd .

 A čo je určite treba vedieť o vodných farbivách pred ich použitím?

V zásade je potrebné si uvedomiť,  aké má daný vodný útvar využitie. V niektorých prostrediach existujú v používaní farbív určité obmedzenia. Ak napríklad jazero slúži ako zdroj vody pre závlahu, musíme si uvedomiť,  že v takom prípade nastáva určitý efekt rozriedenia.  Ak časť vody z jazera vyčerpáte a zavlažíte trávnik, nastane úbytok ošetrenej vody. Pomocou čerpadla sa voda následne doplní z nejakého iného zdroja. V  tomto prípade koncentrácia farby klesne, nakoľko ste pridali neupravenú vodu.  
Netreba sa obávať ani o zdravie trávnika v prípade závlahy zafarbenou vodou. Žiadne z farbív BASF nemajú žiadny negatívny vplyv na rastliny.

Manažéri sa musia uistiť, že nad vodou majú úplnú kontrolu. Niektoré jazerá alebo iné nádrže môžu mať určitý prietok.  Je dôležité mať prehľad aký je odliv vody z daného vodného stĺpca.  Môže to skomplikovať použitie farbív, prípadne sa ich použitie môže ukázať ako neúčelné.  Vždy sa treba poradiť aj s profesionálmi – vodohospodárskymi  inžiniermi, ale aj s rôznymi regulačnými úradmi, s ktorými  je potrebné konzultovať , čo môžeme, príp. nemôžeme s danou vodou robiť.

Článok bol uverejnený na www.golfcourseindustry.com.