Golf Online

Voľba správneho druhu trávy je kľúčová

Každý, kto o golfe niečo vie, prosto musí uznať, že pre väčšinu hráčov je pri hodnotení ihriska najdôležitejšia práve jeho úprava. Dosiahnutie kvalitnej hracej plochy závisí od množstva rôznych faktorov. Schopnosti greenkeepera sú prirodzene zásadné.

Dobrý trávnik je výsledok dobrej údržby, no vyžaduje si aj dobré vybavenie. Zlá kvalita kosby bude zákonite viesť k tomu, že sa tráva bude dlhšie zotavovať a povrch nebude hladký.

Ako tvrdí Jonathan Smith z Golf Environment Organization, práve tento faktor je dôležitý aj pre trvalú udržateľnosť golfu. To je aj dôvod, prečo GEO spolupracuje s výrobcom brúsok Bernhard and Company. "Firma Bernhard ako zástanca  trvalej udržateľnosti golfu,  prenáša túto filozofiu do výroby a predaja svojich produktov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri zvyšovaní odolnosti trávnikov voči chorobám a suchu."  Stuart Staples z firmy Scotts, dodávateľa hnojív a osív pre intenzívne trávniky, dodáva: „Prevádzkári ihrísk čelia ekonomickým tlakom. Zásadné pre nich je udržať trávniky zdravé a silné a vyhnúť sa tak dodatočným nákladom, akým je napr. opätovný výsev po vypuknutí nejakej choroby. Kľúčovým faktorom na dosiahnutie tohto cieľa je voľba správneho druhu trávy, s prihliadnutím na miestne pomery. Greenkeeperi  často volia tradičné trávne zmesi bez toho, aby sa bližšie zamysleli nad ich vhodnosťou pre ich konkrétne ihrisko. Voľbou správnych druhov sa však môžu vyhnúť činnostiam, ktoré so sebou nesú aj isté environmentálne riziká.

Nové šľachtiteľské techniky napr. viedli k vyšľachteniu nových tráv a nižšou mierou dorastania. Využívanie týchto druhov zníži periodicitu kosenia trávy a tým pádom aj náklady na strojové vybavenie a prácu. Existuje silná tendencia k vývoju nových druhov tráv s nižšími nárokmi na rôzne vstupy. V Spojených štátoch sa stále viac používajú trávniky, ktoré zostávajú stále zelené aj počas období sucha a horúčav, pričom im neprekáža ani značne vysoká zasolenosť pôdy a prostredia.

Prvou vecou, z ktorej golfové ihrisko profituje, je zníženie potreby zavlažovania. Ale aj voľba druhov so zvýšenou odolnosťou proti chorobám, im pomôže ešte viac znížiť potrebné vstupy. Kombinácia ekonomických a environmentálnych tlakov bude viesť pravdepodobne k tomu, že sa ihriská rozhodnú pre konzervatívnejšie rozhodnutia, čo sa týka údržby. Režim údržby, ktorý zámerne dostáva trávu až na samú hranicu prežitia (v domnienke optimalizácie nákladov), je zákonite rizikový. Rovnako riskantná je aj snaha o udržanie psinčekových trávnikov v oblastiach, ako sú v USA štáty prechodovej zóny. Významným faktom je ďalej to, že aj špičkové ihriská ako napr. East Lake v Atlante, sa rozhodli pre výsev novým "ultra-trpasličím" druhom Bermuda grass (vysv.: Cynodon spp. – druh trávneho druhu rozšírený v teplých oblastiach, rozmnožujúci sa stolonami, rhizomami a semenani). Stále najbežnejším trávnym druhom na greeny je psinček plazivý, no ihriská si kladú otázku, či  náklady a riziká spojené s jeho použitím  skutočne stoja za to.

Druhý trend smeruje k trávnym druhom, ktoré vyžadujú nižšie vstupy. Vo Veľkej Británii to znamená obnovenie záujmu  o tradičné britské druhy tráv, tj. kostravu a psinček. "Využívanie druhov so zvýšenou odolnosťou voči environmentálnym záťažiam sa za posledné roky zvýšilo," hovorí Stuart Staples z firmy Scotts. "Nové trávové kultivary sú vyšľachtené špecificky ako golfové, a to so zvýšenou odolnosťou voči vysokej koncentrácii solí, tolerantnosťou voči tieňu a chorobám, ako je „ohnisková škvrnitosť trávnika", čiže brown patch (resp. Rhizoctonia solani a Rhizoctonia cerealis). Výrazným výsledkom nových šľachtiteľských techník je rozdiel v hustote výhonkov a v nárokoch na dusík u nových odrôd psinčeka, v porovnaní so starými. Takýmto spôsobom dokážu greenkeeperi minimalizovať vstupy pri súčasnom udržaní kvality trávnika."

Azda najdramatickejšie zmeny nastali v teplejších regiónoch. Paspalum (trávny druh teplých oblastí) napreduje rýchlym tempom. Keď vidíme, ako sa druhu Platinum paspalum darí na ihriskách v Dubaii a v Spojených arabských emirátoch, tak  je aj jasné prečo.

Paspalum nie je samozrejme všeliekom, aj keď sa to pár rokov nazad tak javilo. Keďže stále viac ihrísk zaujíma kontrolovaný, manažérsky orientovaný prístup k trávniku, je dostupných aj viac informácií o jeho údržbe. Vyžaduje si značne agresívnu vertikutáciu, ak nemá tvoriť príliš silnú vrstvu plste. Trend k druhu paspalum vznikol pôvodne na ihriskách v teplých oblastiach, kde vládli obavy, či sa podarí zabezpečiť dostatok kvalitnej zavlažovacej vody bez toho, aby to ihrisko zruinovalo. Zdalo sa totiž, že táto rastlina sa dokáže vysporiadať aj s vodu nižšej kvality. Časom však greenkeeperi zistili, že nekvalitná voda predstavuje problém aj pre túto trávu. Nutnosť zavodňovania pôdy kvalitnou vodou a odstraňovania soľných usadenín robí túto rastlinu menej revolučnou, ako si mnohí zo začiatku mysleli. No aj tak zostáva u ihrísk v teplejších oblastiach favoritom.

Trávne druhy vhodné do teplých podnebí

Bermudská tráva - Troskut prstnatý (cynodon transvaalensis a c. dactylon)

Využíva sa na golfových ihriskách už od začiatku 20. storočia. Nikdy to však vlastne nebol dokonalý povrch. Jej široké listy tvorili nerovnosti, takže sa loptičky hýbali aj na rovine a  okrem toho sa táto tráva nedala kosiť na tak nízko ako psinčeky. Medzičasom sa podarilo vytvoriť hybridné trpasličie odrody bermudskej trávy, ktoré sa charakteristikou blížia psinčeku plazivému, alebo sa mu dokonca vyrovnajú. Známe golfové kluby renovujú svoje trávniky práve týmito druhmi.

Ak sa pôda priveľmi ochladí, bermuda upadá do spánku a získava žltú farbu, ktorá nie je veľmi príťažlivá. Najmä strediská, ktorých hlavná sezóna je počas zimy, robia dosev na jeseň ešte mätonohom. Ale je to vlastne škoda, lebo práve táto spiaca bermudská tráva poskytuje fantasticky pevný hrací povrch. Po uplynutí svojho "žltého" obdobia (4-6 týždňov) je výsledkom naopak dosť nekvalitný trávnik, práve v dôsledku spomínaného dosiateho mätonohu. Popularita takéhoto dosevu za súčasných ekonomických podmienok klesá, nakoľko stúpa cena vody ako aj potrebných chemikálií. Sú však prípady, kedy je to vyslovená nutnosť. Nemôžete odohrať tisíce kôl na ihrisku, ktorého hrací povrch, teda trávnik, aktívne nerastie. Na druhú stranu dosev len pre estetické dôvody je nerozumný.

Paspalum vaginatum

Je vhodná pre ihriská v teplom podnebí. Tam, kde vládnu prísne ekologické predpisy a nedostatok vody, tam sa paspalum javí ako spása. Táto tráva pochádza z morského pobrežia Južnej Afriky a je vysoko odolná voči soli (a čírou náhodou aj vode, ktorá je nekvalitná z iných dôvodov). Ak na zavlažovanie chcete využívať odpadovú vodu zo zástavby, tak práve pri druhu paspalum je možná nutnosť dodatočnej filtrácie vody nižšia.

Z botanického hľadiska je paspalum podobné vyššie spomínanému druhu bermuda. Tráva má široké listy a vytvára početné rhizomy. Trávnik sa zakladá vegetatívne, t.j. vysádzaním vegetatívnych výhonkov. Spiace paspalum predstavuje ešte lepší hrací povrch ako spiaca bermuda, no aj v tomto prípade väčšina ihrísk s týmto povrchom dosieva. Cez leto je trávnik trochu 'lepkavý” a kladie akoby väčší odpor.

Kikuytj (pennisetum clandestinum)

Táto rastlina platí v mnohých krajinách za burinu. Trávu kikuytj však využíva prekvapivo veľké množstvo renomovaných ihrísk v teplých krajinách. V Južnej Afrike je to dokonca najčastejšie využívaný povrch. Kikuytj má veľmi široké listy a tiež tvorí značne "lepkavý" povrch.

Zoysia (zoysia japonica a z. matrella)

Tento druh sa obvykle obmedzuje na ferveje a na rafy. Zapestovanie trávnika môže trvať extrémne dlho, až dva roky. No keď ho už raz máte, tak si vyžaduje minimum údržby, nakoľko pomaly rastie. Má tendenciu k plstnatosti , najmä pri aplikácii vysokých koncentrácií dusíka. Spravidla sa nekosí na kratšie ako 13 mm, nakoľko je tráva dosť tuhá a vzpriamená. Loptička na nej dobre "sedí", pretože je aj hustá.

Trávne druhy vhodné do chladných podnebí

Kostrava (Festuca spp.)

Kostrava je trávny druh s asi 300 poddruhmi, ktoré sa od seba výrazne líšia. Listy má jemné a darí sa jej v relatívne miernych klimatických podmienkach a relatívne suchom povrchu. Doma je na piesčitých pôdach, lebo tvorí hlboké korene (hľadajúce vodu) a je schopná upadnúť do latencie, tj. spánku, počas horúčav alebo sucha. Vtedy sa listy sfarbujú do hneda. Zapestovanie porastu kostravy spravidla trvá dlhšie, lebo rastliny uprednostňujú rast koreňov na úkor listov. Kostrava nevyžaduje vysoké dávky vody a hnojiva, lebo vtedy ju naopak  iný, agresívnejší druh "prerastie". Keďže rastie veľmi  pomaly, neznáša veľmi  intenzívnu záťaž. Je skoro až nezlúčiteľná s využívaním golfových autíčiek. Taktiež ju nemôžete pokosiť úplne nakrátko a to znamená, že kostravové ihriská nebudú nikdy utra-rýchle.

Psinček (Agrostis spp.)

Existuje nespočetné množstvo druhov. Hlavné dva sú Psinček tenký a Psinček poplazivý, avšak sú medzi nimi podstatné rozdiely. Pokiaľ sa hovorí o psinčeko- kostravových greenoch, spravidla je použitý Psinček tenký. Green nie je to totožný s greenom kostravým, no hrateľnosť povrchu je podobná. Dá sa povedať, že to platí aj pre údržbu. Greenkeeperi obvykle vysievajú alebo dosievajú zmes kostravy a druhov Agrostis  capillaris  a konečný charakter trávnika určujú vlastnosti pôdy v danej lokalite. Čím je pôda ťažšia, tým dominantnejší psinček bude.

Psinček poplazivý (plazivý) je odlišný trávny druh . Často počujeme o Penncross, sérii A a odrode  L74. Ide o sofistikované príklady selektívneho šľachtenia, vytvorené producentmi osív pre golfové ihriská tej najvyššej triedy. Tieto trávy voláme “plazivé”,  nakoľko rastlina vytvára vodorovné výhonky, zvané tiež  stolony a takto sa rýchlo šíri po celom povrchu. Psinček poplazivý v tejto brandži platí za zlatý štandard, lebo výsledkom je hladký trávnik, ktorý sa dá kosiť na minimálnu výšku, čo ho robí presným a rýchlym. Rastlina ako taká je však značne delikátna. Vyžaduje množstvo vody, fungicídov a hnojív. Greenkeeper môže často balansovať na ostrí noža - medzi dosiahnutím požadovaného stavu trávnika a likvidáciou trávy v snahe dosiahnuť pevný a rýchly povrch.

Lipnica (Poa spp.)

Lipnica Poa annua ( Lipnica ročná ) a Lipnica  Poa pratensis ( Lipnica lúčna ) sú významné druhy pre golfový šport, no ich úloha kontroverzná. Poa annua je jednoročná rastlina, každý rok totiž odumiera. Na rozmnožovanie preto tvorí veľké množstvo semien  a veľmi agresívne konkuruje ostatným druhom. Schopnosť trávy Poa annua zamoriť vlastne akýkoľvek trávnik je jeden z hlavných problémov údržby trávnikov. Otázka znie: Bojovať, alebo sa s ňou zmieriť?  Nedá sa povedať, že by Poa annua nebola schopná poskytnúť kvalitný povrch, väčšina starších vnútrozemských ihrísk, na ktorých rastie, má stále dobré trávniky. Skutočný problém nastáva v čase tvorby semien, keď sa trávnik stáva nerovný.  Boj proti tomuto druhu je ťažký, lebo je veľmi agresívny. Poa pratensis sa obvykle používa na rafy. Je hustá a rastie vzpriamene. Loptička klesá priamo až na zem, čo odpal značne sťažuje. Monokultúra lipnice lúčnej na rafe kosenom na rovnakú výšku je pre priemerného hráča obtiažna a navyše jej jednofarebný odtieň nesmierne komplikuje hľadanie loptičiek.

Mätonoh (Lollium spp.)

Mätonoh trváci  je pravdepodobne vo Veľkej Británii a Európe najčastejšie využívaný trávny druh. Vyznačuje sa širokými listami  a je veľmi invazívny v  trávnikoch s inými trávnymi druhmi. Najmä na ťažších pôdach sa greenkeeperi skôr rozhodnú sa s ním zmieriť, ako viesť nerovný boj. Povrch to síce nie je najlepší, no môžete ho udržať hrateľným a limitovať tak náklady.

Článok bol prevzatý z časopisu Golf Course Architecure, Issue 22, October 2010

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 56 60(komentárov: 133) Pridať komentár
 
Wxedchids
Wxedchids
03.03.23 08:36

kid writing paper holiday writing paper vintage letter writing paper

QnwOvaps
QnwOvaps
28.02.23 12:07

service essay writing racial profiling essay death penalty essay

Andrewseego
Andrewseego
27.02.23 21:18


Terrific forum posts, Cheers!
i don t want to do my homework anymore after school i do my homework in french i keep forgetting to do my homework

AesusaRk
AesusaRk
21.02.23 05:14

metronidazole intravenously flagyl rodogyl flagyl hemolysis

TzqAmomi
TzqAmomi
16.02.23 04:46

lasix nierenversagen lasix sob lasix gebrauchsinformation