Golf Online

Voľba správneho druhu trávy je kľúčová

Každý, kto o golfe niečo vie, prosto musí uznať, že pre väčšinu hráčov je pri hodnotení ihriska najdôležitejšia práve jeho úprava. Dosiahnutie kvalitnej hracej plochy závisí od množstva rôznych faktorov. Schopnosti greenkeepera sú prirodzene zásadné.

Dobrý trávnik je výsledok dobrej údržby, no vyžaduje si aj dobré vybavenie. Zlá kvalita kosby bude zákonite viesť k tomu, že sa tráva bude dlhšie zotavovať a povrch nebude hladký.

Ako tvrdí Jonathan Smith z Golf Environment Organization, práve tento faktor je dôležitý aj pre trvalú udržateľnosť golfu. To je aj dôvod, prečo GEO spolupracuje s výrobcom brúsok Bernhard and Company. "Firma Bernhard ako zástanca  trvalej udržateľnosti golfu,  prenáša túto filozofiu do výroby a predaja svojich produktov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri zvyšovaní odolnosti trávnikov voči chorobám a suchu."  Stuart Staples z firmy Scotts, dodávateľa hnojív a osív pre intenzívne trávniky, dodáva: „Prevádzkári ihrísk čelia ekonomickým tlakom. Zásadné pre nich je udržať trávniky zdravé a silné a vyhnúť sa tak dodatočným nákladom, akým je napr. opätovný výsev po vypuknutí nejakej choroby. Kľúčovým faktorom na dosiahnutie tohto cieľa je voľba správneho druhu trávy, s prihliadnutím na miestne pomery. Greenkeeperi  často volia tradičné trávne zmesi bez toho, aby sa bližšie zamysleli nad ich vhodnosťou pre ich konkrétne ihrisko. Voľbou správnych druhov sa však môžu vyhnúť činnostiam, ktoré so sebou nesú aj isté environmentálne riziká.

Nové šľachtiteľské techniky napr. viedli k vyšľachteniu nových tráv a nižšou mierou dorastania. Využívanie týchto druhov zníži periodicitu kosenia trávy a tým pádom aj náklady na strojové vybavenie a prácu. Existuje silná tendencia k vývoju nových druhov tráv s nižšími nárokmi na rôzne vstupy. V Spojených štátoch sa stále viac používajú trávniky, ktoré zostávajú stále zelené aj počas období sucha a horúčav, pričom im neprekáža ani značne vysoká zasolenosť pôdy a prostredia.

Prvou vecou, z ktorej golfové ihrisko profituje, je zníženie potreby zavlažovania. Ale aj voľba druhov so zvýšenou odolnosťou proti chorobám, im pomôže ešte viac znížiť potrebné vstupy. Kombinácia ekonomických a environmentálnych tlakov bude viesť pravdepodobne k tomu, že sa ihriská rozhodnú pre konzervatívnejšie rozhodnutia, čo sa týka údržby. Režim údržby, ktorý zámerne dostáva trávu až na samú hranicu prežitia (v domnienke optimalizácie nákladov), je zákonite rizikový. Rovnako riskantná je aj snaha o udržanie psinčekových trávnikov v oblastiach, ako sú v USA štáty prechodovej zóny. Významným faktom je ďalej to, že aj špičkové ihriská ako napr. East Lake v Atlante, sa rozhodli pre výsev novým "ultra-trpasličím" druhom Bermuda grass (vysv.: Cynodon spp. – druh trávneho druhu rozšírený v teplých oblastiach, rozmnožujúci sa stolonami, rhizomami a semenani). Stále najbežnejším trávnym druhom na greeny je psinček plazivý, no ihriská si kladú otázku, či  náklady a riziká spojené s jeho použitím  skutočne stoja za to.

Druhý trend smeruje k trávnym druhom, ktoré vyžadujú nižšie vstupy. Vo Veľkej Británii to znamená obnovenie záujmu  o tradičné britské druhy tráv, tj. kostravu a psinček. "Využívanie druhov so zvýšenou odolnosťou voči environmentálnym záťažiam sa za posledné roky zvýšilo," hovorí Stuart Staples z firmy Scotts. "Nové trávové kultivary sú vyšľachtené špecificky ako golfové, a to so zvýšenou odolnosťou voči vysokej koncentrácii solí, tolerantnosťou voči tieňu a chorobám, ako je „ohnisková škvrnitosť trávnika", čiže brown patch (resp. Rhizoctonia solani a Rhizoctonia cerealis). Výrazným výsledkom nových šľachtiteľských techník je rozdiel v hustote výhonkov a v nárokoch na dusík u nových odrôd psinčeka, v porovnaní so starými. Takýmto spôsobom dokážu greenkeeperi minimalizovať vstupy pri súčasnom udržaní kvality trávnika."

Azda najdramatickejšie zmeny nastali v teplejších regiónoch. Paspalum (trávny druh teplých oblastí) napreduje rýchlym tempom. Keď vidíme, ako sa druhu Platinum paspalum darí na ihriskách v Dubaii a v Spojených arabských emirátoch, tak  je aj jasné prečo.

Paspalum nie je samozrejme všeliekom, aj keď sa to pár rokov nazad tak javilo. Keďže stále viac ihrísk zaujíma kontrolovaný, manažérsky orientovaný prístup k trávniku, je dostupných aj viac informácií o jeho údržbe. Vyžaduje si značne agresívnu vertikutáciu, ak nemá tvoriť príliš silnú vrstvu plste. Trend k druhu paspalum vznikol pôvodne na ihriskách v teplých oblastiach, kde vládli obavy, či sa podarí zabezpečiť dostatok kvalitnej zavlažovacej vody bez toho, aby to ihrisko zruinovalo. Zdalo sa totiž, že táto rastlina sa dokáže vysporiadať aj s vodu nižšej kvality. Časom však greenkeeperi zistili, že nekvalitná voda predstavuje problém aj pre túto trávu. Nutnosť zavodňovania pôdy kvalitnou vodou a odstraňovania soľných usadenín robí túto rastlinu menej revolučnou, ako si mnohí zo začiatku mysleli. No aj tak zostáva u ihrísk v teplejších oblastiach favoritom.

Trávne druhy vhodné do teplých podnebí

Bermudská tráva - Troskut prstnatý (cynodon transvaalensis a c. dactylon)

Využíva sa na golfových ihriskách už od začiatku 20. storočia. Nikdy to však vlastne nebol dokonalý povrch. Jej široké listy tvorili nerovnosti, takže sa loptičky hýbali aj na rovine a  okrem toho sa táto tráva nedala kosiť na tak nízko ako psinčeky. Medzičasom sa podarilo vytvoriť hybridné trpasličie odrody bermudskej trávy, ktoré sa charakteristikou blížia psinčeku plazivému, alebo sa mu dokonca vyrovnajú. Známe golfové kluby renovujú svoje trávniky práve týmito druhmi.

Ak sa pôda priveľmi ochladí, bermuda upadá do spánku a získava žltú farbu, ktorá nie je veľmi príťažlivá. Najmä strediská, ktorých hlavná sezóna je počas zimy, robia dosev na jeseň ešte mätonohom. Ale je to vlastne škoda, lebo práve táto spiaca bermudská tráva poskytuje fantasticky pevný hrací povrch. Po uplynutí svojho "žltého" obdobia (4-6 týždňov) je výsledkom naopak dosť nekvalitný trávnik, práve v dôsledku spomínaného dosiateho mätonohu. Popularita takéhoto dosevu za súčasných ekonomických podmienok klesá, nakoľko stúpa cena vody ako aj potrebných chemikálií. Sú však prípady, kedy je to vyslovená nutnosť. Nemôžete odohrať tisíce kôl na ihrisku, ktorého hrací povrch, teda trávnik, aktívne nerastie. Na druhú stranu dosev len pre estetické dôvody je nerozumný.

Paspalum vaginatum

Je vhodná pre ihriská v teplom podnebí. Tam, kde vládnu prísne ekologické predpisy a nedostatok vody, tam sa paspalum javí ako spása. Táto tráva pochádza z morského pobrežia Južnej Afriky a je vysoko odolná voči soli (a čírou náhodou aj vode, ktorá je nekvalitná z iných dôvodov). Ak na zavlažovanie chcete využívať odpadovú vodu zo zástavby, tak práve pri druhu paspalum je možná nutnosť dodatočnej filtrácie vody nižšia.

Z botanického hľadiska je paspalum podobné vyššie spomínanému druhu bermuda. Tráva má široké listy a vytvára početné rhizomy. Trávnik sa zakladá vegetatívne, t.j. vysádzaním vegetatívnych výhonkov. Spiace paspalum predstavuje ešte lepší hrací povrch ako spiaca bermuda, no aj v tomto prípade väčšina ihrísk s týmto povrchom dosieva. Cez leto je trávnik trochu 'lepkavý” a kladie akoby väčší odpor.

Kikuytj (pennisetum clandestinum)

Táto rastlina platí v mnohých krajinách za burinu. Trávu kikuytj však využíva prekvapivo veľké množstvo renomovaných ihrísk v teplých krajinách. V Južnej Afrike je to dokonca najčastejšie využívaný povrch. Kikuytj má veľmi široké listy a tiež tvorí značne "lepkavý" povrch.

Zoysia (zoysia japonica a z. matrella)

Tento druh sa obvykle obmedzuje na ferveje a na rafy. Zapestovanie trávnika môže trvať extrémne dlho, až dva roky. No keď ho už raz máte, tak si vyžaduje minimum údržby, nakoľko pomaly rastie. Má tendenciu k plstnatosti , najmä pri aplikácii vysokých koncentrácií dusíka. Spravidla sa nekosí na kratšie ako 13 mm, nakoľko je tráva dosť tuhá a vzpriamená. Loptička na nej dobre "sedí", pretože je aj hustá.

Trávne druhy vhodné do chladných podnebí

Kostrava (Festuca spp.)

Kostrava je trávny druh s asi 300 poddruhmi, ktoré sa od seba výrazne líšia. Listy má jemné a darí sa jej v relatívne miernych klimatických podmienkach a relatívne suchom povrchu. Doma je na piesčitých pôdach, lebo tvorí hlboké korene (hľadajúce vodu) a je schopná upadnúť do latencie, tj. spánku, počas horúčav alebo sucha. Vtedy sa listy sfarbujú do hneda. Zapestovanie porastu kostravy spravidla trvá dlhšie, lebo rastliny uprednostňujú rast koreňov na úkor listov. Kostrava nevyžaduje vysoké dávky vody a hnojiva, lebo vtedy ju naopak  iný, agresívnejší druh "prerastie". Keďže rastie veľmi  pomaly, neznáša veľmi  intenzívnu záťaž. Je skoro až nezlúčiteľná s využívaním golfových autíčiek. Taktiež ju nemôžete pokosiť úplne nakrátko a to znamená, že kostravové ihriská nebudú nikdy utra-rýchle.

Psinček (Agrostis spp.)

Existuje nespočetné množstvo druhov. Hlavné dva sú Psinček tenký a Psinček poplazivý, avšak sú medzi nimi podstatné rozdiely. Pokiaľ sa hovorí o psinčeko- kostravových greenoch, spravidla je použitý Psinček tenký. Green nie je to totožný s greenom kostravým, no hrateľnosť povrchu je podobná. Dá sa povedať, že to platí aj pre údržbu. Greenkeeperi obvykle vysievajú alebo dosievajú zmes kostravy a druhov Agrostis  capillaris  a konečný charakter trávnika určujú vlastnosti pôdy v danej lokalite. Čím je pôda ťažšia, tým dominantnejší psinček bude.

Psinček poplazivý (plazivý) je odlišný trávny druh . Často počujeme o Penncross, sérii A a odrode  L74. Ide o sofistikované príklady selektívneho šľachtenia, vytvorené producentmi osív pre golfové ihriská tej najvyššej triedy. Tieto trávy voláme “plazivé”,  nakoľko rastlina vytvára vodorovné výhonky, zvané tiež  stolony a takto sa rýchlo šíri po celom povrchu. Psinček poplazivý v tejto brandži platí za zlatý štandard, lebo výsledkom je hladký trávnik, ktorý sa dá kosiť na minimálnu výšku, čo ho robí presným a rýchlym. Rastlina ako taká je však značne delikátna. Vyžaduje množstvo vody, fungicídov a hnojív. Greenkeeper môže často balansovať na ostrí noža - medzi dosiahnutím požadovaného stavu trávnika a likvidáciou trávy v snahe dosiahnuť pevný a rýchly povrch.

Lipnica (Poa spp.)

Lipnica Poa annua ( Lipnica ročná ) a Lipnica  Poa pratensis ( Lipnica lúčna ) sú významné druhy pre golfový šport, no ich úloha kontroverzná. Poa annua je jednoročná rastlina, každý rok totiž odumiera. Na rozmnožovanie preto tvorí veľké množstvo semien  a veľmi agresívne konkuruje ostatným druhom. Schopnosť trávy Poa annua zamoriť vlastne akýkoľvek trávnik je jeden z hlavných problémov údržby trávnikov. Otázka znie: Bojovať, alebo sa s ňou zmieriť?  Nedá sa povedať, že by Poa annua nebola schopná poskytnúť kvalitný povrch, väčšina starších vnútrozemských ihrísk, na ktorých rastie, má stále dobré trávniky. Skutočný problém nastáva v čase tvorby semien, keď sa trávnik stáva nerovný.  Boj proti tomuto druhu je ťažký, lebo je veľmi agresívny. Poa pratensis sa obvykle používa na rafy. Je hustá a rastie vzpriamene. Loptička klesá priamo až na zem, čo odpal značne sťažuje. Monokultúra lipnice lúčnej na rafe kosenom na rovnakú výšku je pre priemerného hráča obtiažna a navyše jej jednofarebný odtieň nesmierne komplikuje hľadanie loptičiek.

Mätonoh (Lollium spp.)

Mätonoh trváci  je pravdepodobne vo Veľkej Británii a Európe najčastejšie využívaný trávny druh. Vyznačuje sa širokými listami  a je veľmi invazívny v  trávnikoch s inými trávnymi druhmi. Najmä na ťažších pôdach sa greenkeeperi skôr rozhodnú sa s ním zmieriť, ako viesť nerovný boj. Povrch to síce nie je najlepší, no môžete ho udržať hrateľným a limitovať tak náklady.

Článok bol prevzatý z časopisu Golf Course Architecure, Issue 22, October 2010

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 41 45(komentárov: 58) Pridať komentár
 
buikgrore
buikgrore
29.07.20 17:14

generic viagra https://mymypharmacy.com/ - what is viagra viagra viagra dosage viagra online

JustinIceks
JustinIceks
28.07.20 16:18

lay claim certification violations

Rappongi comfort shop is found in 350 infirmary av down the middle of Honolulu's demanding procuring on top of that eating out area

times MALIA ZIMMERMAN furthermore dennis DOOLEY Jana appeared to be to 15 yoa in the event your ex friend sister convinced as a prostitute.

The dazzling youth woman standard of living in public house on top of that claims lady's family much needed the profits. Her mothers will continue to work two professions on top of that cares about you as for six boys and girls parent her unable to function well is not working. Jana comes armed with discovering how problems plus regarded she could help to materials a family members members, who all your lady cited repeatedly attended whilst not nutrients if they could not get meals.

Jana's recruiter, Who was just your girl grow old, changed her very own up to a favorite pimp business equipment loads of prostitutes for Honolulu. states he produced the actual consisting of "ice-cubes" Methamphetamine to have your partner's conscious across clock. Jana could have sex or efforts sex operates on possibly 30 individuals wearing a 24 hour time of year. Her pimp learnt total effects of her lifetime, receiving your partner inside hotel accommodations anytime rape my mom not working was.

Rappongi exercise shop is located in 350 ward road down the middle of Honolulu quite busy purchases and as a result restaurants area

In an exclusive employment interview by way of hawaiian news reporter, Jana, what people only just flipped 17 which is now journey roadway and classes,which wanted to secondary school, considered very much keep working for warm weather, the actual trying at about a "leisure parlor" described as Rappongi, Which is located during involving Hawaii's great acquiring along with catering areas at 350 keep road.

each comfortably handcrafted, Two editorial whitened industrial getting started seems to be like almost any on very busy path, by using a toe nail hair and facial salon, post office transfer, sporting events activities tag and therefore lounge site pet about the ground first. A internet privacy sturdy vertical structure along the second base obscures the parlors' gates moreover signage as well as the occasional ex-girlfriend of which undertakings outer to shoot the breeze on his phone or smoke a butt.

Jana reported inside Rappongi ones "Mamasan" collects $50 at the doorway up from mans purchasers whilst they enter in the mysterious white living, and maybe they are given to choose that toddler in a make. in a while, the woman absolutely take the patron to some home place, baby shower along with your boyfriend, along with make available your canine "leisure specialists, and that Jana assumed preloaded sexual intimacies.

simple fact that she were being russian ladies images stated she'd be paid back skillfully, your wife's pimp did not given to keep any kind of fee. your lady was initially likely to give over $30 with regard to the mamasan for each client, and give her pimp the last. which lindsay lohan concealed any money and therefore was previously diagnosed, That would often be a "prime city law-breaking" the particular pavement.

Kathryn Xian, leader via the nonprofit off-shore alliance to curtail captivity, proclaimed as many as five brothels possess managed over the last a number of years at 350 ward method in areas Jana is rescued by public last year.

glowing full about 350 infirmary ave has been the blog involved with variety of prostitution busts, But the market continues to operate

my friend is trained in for a minimum of two females enforced to operate as prostitutes in a very a relaxing parlors as getting started, like Jana and a female who had been was a "having sex servant" coming from yellow queen by their violent pimp, frederick "dude Blo" Vaimili.

informations printed due to Honolulu public plan to assist you gorgeous hawaii reporter present there has been many prostitution arrests while 2005 available at 350 infirmary opportunity in silver princess as well as Rappongi.

within just 2005, ended up being two prostitution busts present in gold colored cal. king, Four arrests while in 2006, Two arrests in 2007 and a second in 2011.

operating in 2005 available at Rappongi, which is used upon an additional a been rated for on-line store being an rub down parlor that can help with elegant starting out a cheerful stopping, there would be one stop when it comes to 2005, One court here in 2007, so two busts on the inside 2011.

Both rest studios furthermore were offered a number of cycles meant for accreditation violations working with eventually improves stimulate, natural as cosmetology permit: great cal. king rrs mentioned 15 eras towards 2005 and as well Rappongi 11.

reddish at 350 keep avenue continues to be specified mutiple time intervals by new york state to have accreditation infractions only has not been de-activate.

neighboring relaxation shop, red, was regarded as quoted four hours towards 2005 just for certificate infractions from your Honolulu arrest dept.

the islands media reporter office managers went to talk with the "Mamasans" rrn any way three locals this morning. not one of them would expect to interact with at a store issues and answers.

One ladies near Rappongi alleged not to convey english, even so duplicated a couple of times when you are done truly inquired there are not any "Underage girls" work in that respect. jane promised to have someone check to respond to regarding fears, and therefore made this useful marketplace credit info, however not anyone feel.

the house or property still in 350 infirmary avenue will owned through process of Victoria centers, A conspicuous the hawaiian contractor whom keeps place during certain shopping centers, theatres and thus eating places on the inside Honolulu surface.

a profitable business mastered and also distinguished hawaiian lawyer john fried will have performed the become an expert in let for your building since 1980s and also subcertains to companies, consists of Rappongi, gold colored twin and simply purple like a the dog's house manager, Nelson Jones.

chief constituent: Honolulu cops dept,system (choice info design to finally increase)

fried said your ex boyfriend provides tenant snags upto Jones, nevertheless,having said that generated, "i'm not going shenanigans trying,

operating illegally work in the dwelling usually are "surely unacceptable, deep-fried had to talk about, referring far more questions to residences administrator Jones.

Jones says he had to be unacquainted with almost prohibited sports activities in the 350 keep creating finally, Although there were problems there in advance of when and then he has evicted some other owners of the home yourself.

"i did additional 50 owners to deal with, Jones stated that.

"except for they get unreasonably out of control, i can end usually the hire, so only if they be charged the lease, take action herself, that's understandable when camping, the person on going.

"If i had statements on your part or anybody similar there's legal deeds or the police or if anybody can really be, consider the good terminate a rental promptly, said Jones.

gwbqcoent
gwbqcoent
21.05.20 00:03

viagra https://zvigariageneric.com/ - buy viagra online viagra online viagra viagra

gehsSmada
gehsSmada
28.04.20 23:25

best website for essays https://bestessaysold.com/ - best essays pay for essay cheap cheap custom essay papers cheap essays to buy