Golf Online

Výhody tekutého hnojenia fervejí

Výhody tekutého hnojenia fervejí

Tekuté hnojenie s hnojivami presne namiešanými do  tank – mixu môže zlepšiť  presnosť aplikácie a pomôcť ušetriť peniaze.

Ak by vás niekto požiadal,  aby ste vymenovali  rozdiely medzi údržbovými programami greenov a fervejí, zrejme by ste odpovedali takto: výška kosenia, frekvencia topdressingu,  vertikálne kosenie, valcovanie atď.  Všetko sú to samozrejme dobré odpovede. Takisto ako zavlažovacie postupy, kontrola dážďoviek  či hladkosť povrchu.

Jeden z najväčších rozdielov v údržbe greenov a fervejí, ktorý vám však nezíde na um ako prvý, je spôsob hnojenia.  Všeobecne sa dá povedať, že greeny sú hnojené často a na pravidelnej báze tekutými hnojivami, zatiaľ čo frekvencia hnojenia fervejí  nie je taká vysoká a dominujú hnojivá granulované.
Pre tieto rozdiely existuje mnoho dôvodov. Poďme sa pozrieť na niektoré súčasné spôsoby hnojenia, ktoré priniesli dobré výsledky v oblasti Pacific Northwest za posledných viac ako desať rokov.

Historické perspektívy

Po celé desaťročia boli pre priemysel hnojív  typické dve (rovnako dobré) možnosti pre hnojenie golfového ihriska: rýchlo pôsobiace látky a pomaly uvoľňujúce sa látky.  Niet pochýb o tom, že elementárne a rýchlo uvoľňujúce sa materiály sú vo všeobecnosti  menej nákladné, musia však byť aplikované v nižších dávkach a častejšie. Pomaly uvoľňujúce sa látky sú drahšie, ale ich účinok, ktorý sa počíta v týždňoch, či dokonca v mesiacoch, ich robí z pracovného hľadiska  veľmi atraktívnymi. Účelom tohto článku nie je určiť, ktoré hnojivo je lepšie, pretože obe formy sú užitočné a majú svoje opodstatnenie, účelom článku je prezentovať posledné trendy v aplikácii hnojív.  

Programy hnojenia sa začali meniť pred niekoľkými desiatkami rokov v súvislosti s vývojom účinných látok regulujúcich rast. Aplikácia látok obmedzujúcich rast spolu s nízkymi dávkami hnojív  sa u greenov stala bežnou praxou. Je to jednoduché, pred hrou postriekať greeny jedným až dvomi aplikáciami spôsobom tank-mixu. Ale čo s veľkými plochami ako sú ferveje?
Bohužiaľ, naplnenie postrekovača so zmesou hnojiva a rastového regulátoru môže byť  časovo náročné.
Vzhľadom k vysokému počtu nádrží potrebných na postrek rozsiahlych plôch fervejí , by tento spôsob hnojenia nemusel byť prijateľný a prakticky realizovateľný.  Všetko sa však zmenilo s uvedením  zmiešavačov  s presným dávkovacím zariadením.  

Zmiešavacie nádrže - kedy vznikli a ako fungujú?

V roku 2005, agronómovia USGA z regiónov juhovýchodu a Floridy poukázali na výhody podomácky vyrobených zmiešavačov v článku Mix it up.  V posledných desiatich rokoch  mnoho golfových ihrísk oblasti Pacific Northwest – (high –end aj nízkorozpočtových) benefitovalo  zo zaradenia aplikácie postrekov zmesou hnojiva a regulátorov do svojich údržbových postupov.
Z výhod spojených s použitím zmiešavacej nádrže spomenieme nasledujúce:

● možnosť využitia lacnejších elementárnych  foriem hnojív

● možnosť aplikácie priamo pred hrou bez narušenia hry

● pri pravidelnom použití rastových regulátorov vznik ďalších úspor  v oblasti práce a zároveň  zlepšenie hracích podmienok

● schopnosť aplikácie hnojiva lokálne len na ferveje, eliminácia nadmerného rastu rafov


Okrem týchto štyroch základných spôsobov  ako zlepšiť hrateľnosť a súčasne redukovať náklady je minimalizovaný aj potenciál negatívneho vplyvu na životné prostredie – za predpokladu nižšej aplikácie granulovaných hnojív.

Konkrétne, keď sa postrieka len trávnikom pokrytá časť ferveje, hnojivá sa nedostanú na ostatné povrchy ako sú cestičky a tým sa eliminuje kontaminácia jazier, potôčikov a ostatných povrchových vodných plôch, do ktorých sa hnojivá môžu dostať prostredníctvom drenáží či  kanálov.  Navyše, v porovnaní s aplikáciou granúl, presný postrek minimalizuje  potenciál kontaminácie vody.  Znižuje množstvo chemických látok, ktoré môžu byť spláchnuté do vody napr. v prípade prívalových dažďov ak sa granule nestihli úplne rozpustiť.

Takže poďme sa bližšie pozrieť na niektoré zariadenia, počiatočné náklady a niekoľko prípadových štúdií z ihrísk, kde sa tento typ hnojenia  bežne používa. Naša prvá zastávka bude Oregon.

EUGENE COUNTRY CLUB

Eugene Country Club každoročne klesá v rebríčku top 100 golfových ihrísk v USA.  18jamkové ihrisko je zasadené do prostredia jedľových a javorových lesov v západnej časti Oregonu.  Superintendant  Chris Gaughan je zodpovedný za jeho stav a údržbu.

Pred viac ako 10 rokmi sa rozhodol k návratu k základnému elementárnemu  hnojeniu. Ale vyskytli sa problémy. Zatiaľ čo postreky greenov a odpalísk neboli problémom, aplikácia na rozsiahle plochy fervejí nebola možná bez toho aby nenarúšala hru.  Zaregistroval existenciu zmiešavačov.  Kontaktoval miestnu spoločnosť, ktorá dokázala poskytnúť veľké, polyuretánové nádrže (obvykle cca 4.000 l)  so vstrekovacou technológiou, ktorá udrží hnojivá v suspenzii.

Spoločnosť tiež poskytla dávkovač, ktorý umožnil pridanie elementárnych látok do roztoku mimo nádoby. Dávkovač nadávkoval hnojivo do nádrže a poskytol až sedem cca 500 l zásobníkov so zmesou pripravenou na postrek. Ďalšou veľkou výhodou tohto procesu bola rýchlosť, ktorou dokáže  výpustná hadica naplniť 500 l zásobník.  Skúsenosti Gaughana a aj ostatných ľudí pracujúcich s týmto systémom hovoria, že naplnenie 500 l zásobníka je otázka niečo viac ako jednej minúty a naplnenie 1000 l (častejšie využívaného) zásobníka  je otázka troch minút.  Naopak, jedným z hlavných úskalí pri zvažovaní systému tekutého hnojenia fervejí je čas potrebný pre pridanie materiálu a naplnenie zmiešavača – ten musí byť  čo najviac eliminovaný.  

Týmto novým spôsobom použitia hnojiva, Gaughan úspešne hnojí ferveje posledných desať rokov.  Úsporu nákladov odhaduje na 8.000- 10.000 USD a uvádza, že s 500l zásobníkom postrekovača je schopný hnojenie 12 ha fervejí  zvládnuť  za 3-4 hodiny.
Gaughan využíva zmes na pravidelnú aplikáciu nízkych dávok dusíka  49 -73gr / 100m2  a síranu železnatého (zelenej skalice) v dávke  182 gr / 100m2. Dopĺňa tým  júnový a septembrový program hnojenia granulovaným hnojivom

HERON LAKES GOLF COMPLEX

Bolo by nesprávne sa domnievať, že použitie kvapalných hnojív je určené len pre ihriská s vysokými rozpočtami a množstvom personálu. Heron Lakes Golf Complex ukazuje, že to jednoducho nie je pravda.

Heron Lake Golf Complex je 36-jamkové verejné ihrisko v tesnej blízkosti Columbia River v Portlande v štáte Oregon. Takisto ako Chris Gaughan aj superintendant  Jesse Goodling prvýkrát vyskúšal tekuté hnojenie pred viac ako desiatimi rokmi, keď sa rozhodol zmeniť program hnojenia a vrátiť sa  k elementárnym látkam. Na základe výskumov Dr. Roya Gossa  v roku 1970, sa vrátil k aplikácii síranov – v prvom rade síranu železnatého na greeny a ferveje.
Keďže sa jednalo o verejné ihrisko, oveľa viac vyťažené ako súkromné a navyše hlavne v priebehu aktívneho  vegetačného obdobia, hlavným problémom sa ukázala aplikácia hnojiva tak, aby čo najmenej narušovala či obmedzovala hru.

Cluster nozzle aplikátor - aplikátor s rozprašovacími tryskami

Cluster- nozzle aplikátory majú trysky namontované relatívne vysoko,  poskytujú tak záber široký 7,5m. Pri aplikácii sú samozrejme nevyhnutné priaznivé poveternostné podmienky, tj. bezvetrie.  Jesse bol schopný kontrolovať obsah organickej hmoty bez použitia rastových regulátorov, znížiť výskyt chorôb, bojovať s burinou (úspešne kontroloval výskyt ďateliny síranom železnatým  pri dávke 243 gr /100m2.) a to všetko bez obmedzenia či narušenia hry.

Aplikácia síranu železnatého vo vyšších dávkach vyžaduje veľké objemy vody – skoro 40 l / 100 m2. Goodling zistil, že na hnojenie  jedného z dvoch ihrísk potrebuje 7 nádrží. Využitie zmiešavacej stanice urýchlilo plnenie zásobníkov a v kombinácii s rozprašovacími tryskami  značne znížilo čas potrebný na postrek  fervejí. Tento systém sa dá samozrejme využiť aj na hnojenie greenov.  Rovnako ako Gaughan, aj Goodling uvádza značné úspory nákladov len s počiatočnou investíciou do zmiešavacej  nádrže a dávkovača. Tie však používajú už druhú dekádu.  

Oba spomínané rezorty Eugene Country Club a Heron Lakes Golf Complex sa nachádzajú  v západnej časti Oregonu s miernym podnebím, kde sa na rozdiel od východnej časti s náročnými letnými podmienkami, darí Lipnici ročnej.  
Aby sme získali ucelenejší pohľad na to, aké môže byť využitie zmiešavacích nádrží aj v lokalitách s extrémnejšími poveternostnými podmienkami, presunieme sa do východnej časti Oregonu.

SUNRIVER RESORT

Sunriver Resort je 36-jamkové ihrisko nachádzajúce sa  v jednej z najzachovalejších pôvodných oblastí v krajine. Využitie zmiešavacej nádrže je samozrejmosťou na ihrisku Meadow Course už takmer desať rokov a na Woodlands Corse posledné dva roky. Superintendant Ryan Wulff má síce menej skúseností s touto formou aplikácie tekutých hnojív, ale nemenej nadšenia ako jeho dvaja kolegovia.

Sunriver Resort disponuje dvoma postrekovačmi so 750 l nádržami,  ktoré sa využívajú na postreky oboch ihrísk.  Ryan každé 3-4 týždne aplikuje rastový regulátor Primo, vždy obohatený nízkymi dávkami močoviny a stopových prvkov.  Aplikácia tekutých látok prebieha v období od júna do septembra a dopĺňa ju aplikácia granulovaných hnojív na jar a na jeseň.  Ryan definuje nasledovné benefity a postrehy:

● Úspory nákladov na hnojivá vo výške približne 6.000-7.000 USD ročne
● Eliminácia intenzívneho jarného rastu trávnika na okrajoch rafov
● Zníženie narušenia a obmedzenia  hry a zvýšenie efektivity práce
● Príprava zmesi predošlý deň popoludní šetrí čas dopoludnia v deň aplikácie
● Znižuje šancu kontaminácie vodných plôch hnojivami, čo je obzvlášť dôležité ak rezort disponuje mnohými jazerami a inými vodnými plochami


OVERLAKE GOLF & COUNTRY CLUB

AJ napriek tomu, že Overlake Golf & Country Club je jedným z ihrísk s najvyšším rozpočtom v oblasti Pacific Northwest, náklady na údržbu sa snažia držať  v medziach rozumnej „down the middle“ úrovne.  V roku 2008 superintendant  Scott Stambaugh uvažoval o obstaraní  nádrže vhodnej veľkosti.  Na základe skúseností  z iných golfových ihrísk, ktoré mali k dispozícii nádrže o objeme cca 4.100 l, sa nakoniec rozhodol pre obstaranie nádrže väčšej, o objeme cca 5.600 l.

Súčasný superintendant Cory Brown to hodnotí veľmi pozitívne, najmä kvôli tomu, že v priebehu vegetačného obdobia aplikujú Primo ™ s použitím cca 1100 l postrekovača. Veľmi často sa v malých dávkach  do postrekov pridávajú rastové regulátory, močovina alebo síran amónny , mikroživiny alebo vlhčiace činidlá.  Ako je vidno o obrázku ferveje v Overlake, využitie tekutých hnojív  zlepšuje kvalitu porastu a hracie podmienky aj v tejto „down the middle“ časti golfového ihriska.  A rovnako ako u iných ihrísk, znížilo sa aj množstvo dusíka, aplikovaného do rafov.  Tým pádom sa  muselo menej kosiť a hodiny ušetrenej práce  sa mohli využiť inde.

ZHRNUTIE

Koncept používania hnojív v tekutej forme v kombinácii s občasným využitím hnojív granulovaných priniesol golfovým významné výhody ihriskám nielen  v lokalite Pacific Northwest. Okrem prínosov ekonomických, prezentovaných v predchádzajúcich príkladoch, využitie presne cielenej aplikácie hnojív znižuje záťaž životného prostredia, zlepšuje hracie podmienky a tempo hry.  Platí to  najmä  počas jarných mesiacov, kedy aplikácia granulovaných hnojív môže spôsobiť  veľké problémy s nadmerným rastom trávnika po okrajoch fervejí.  Ako bolo ilustrované na predchádzajúcich príkladoch, použitie cenovo prijateľných rozpustných hnojív namiešaných vo veľkých nádržiach  dokáže zlepšiť kvalitu fervejí  pri nízkych nákladoch.

Článok bol publikovaný na www.usga.org, Green Section Record, autorom je Larry Gilhully.