Golf Online

Výsev a dosev - najčastejšie otázky

Skúsenosti z minulých rokov ukázali, že naozaj mnoho greenkeeperov si uvedomuje dôležitosť renovácie a dosevu plôch, na ktorý sa treba dobre pripraviť a starostlivo ho naplánovať. Nie vždy však tomu môžu venovať potrebné množstvo času, prípadne často bojujú s niektorými otázkami, na ktoré nepoznajú odpoveď.

Paul Moreton sa preto rozhodol načrtnúť niektoré z najpálčivejších otázok z tejto oblasti.

1. Kedy je na výsev ten správny čas?

Toto je najčastejšie sa vyskytujúca otázka. Treba si v prvom rade uvedomiť, že ak chcete zachovať kvalitu porastu a zvýšiť zastúpenie vybraných trávnych druhov, treba dosievať pravidelne. Je logické, že pravidelné dosievanie počas celého vegetačného obdobia zvýši percento zakorenených rastlín. Samozrejme to nemusí nevyhnutne znamenať zdvojnásobenie alebo strojnásobenie množstva osiva, ale rozumné rozdelenie celkového množstva, ktoré by bolo za normálnych okolností aplikované na jeseň.

Teda, ak by ste mali použiť 60kg na 18-jamkové ihrisko (Agrostis capillaris), rozdeľte ich na dve aplikácie po 30kg, jednu v máji/júni a druhú v auguste/septembri. Ak by ste mohli pridať naviac ešte 20-30kg v júni, bolo by to perfektné.

Odpoveď na prvú otázku by som teda zhrnul asi takto: Koniec sezóny je síce považovaný za najlepší čas na výsev, ale to neznamená, že na jar to nemá svoje opodstatnenie.

2. Dá sa nejak špecifikovať, kedy je na výsev ešte príliš skoro?

Opäť ďalšia častá otázka, najmä v posledných sezónach, kedy denné teploty dosahovali dvojnásobok priemeru daného mesiaca a naviac bolo treba sa vyrovnať s nočnými mrazmi až do polovice mája.  Preto sú greenkeeperi  často opatrní a obávajú sa vysiať. Dokonca aj tí, ktorí mali skorý výsev v pláne. Počasie ich skrátka často zabrzdí. Úplne chápem ich obozretnosť, ale nesmie sa čakať pridlho. Ak nastal čas, treba vysiať, inak sa vystavujeme hrozbe nedostatku vlahy či časovému tlaku, kedy nám začiatok hracej sezóny môže ohroziť ešte nezakorenené rastliny.

Musím tiež spomenúť, že niektoré práce súvisiace s jarnou údržbou (napr. ťažká vertikutácia či aerifikácia) môžu tiež priniesť problémy.

Psinček má  veľmi odolné osivo, ktoré nemá problém „počkať“ v pôde v období vegetačného pokoja. Podľa skúseností mnohých mojich  klientov, ktorí ho vysiali v marci či apríli, s ním nemali žiadny problém a vzišiel jednoducho vtedy, keď nastali vhodné podmienky. Bez ohľadu na to, kedy bol vysiaty. Záznamy z tohto roku ukazujú dobu 21-28 dní kým vyklíčil a to u zákazníkov, ktorí ho vysiali na začiatku marca. U zákazníkov, ktorí vysiali na začiatku apríla to bolo 10-14 dní u ostatných, ktorí vysiali v máji to bolo 8 dní.

Kostrava má tiež túto vlastnosť, aj keď treba povedať, že straty budú o niečo väčšie – a to aj u semien, ktoré boli dostatočne zapravené do pôdy. Kostrava síce rýchlejšie vyklíči, ale potom ťažšie bojuje o prežitie, nakoľko nie je tak odolná ako psinček.

Rovnakým pravidlom sa môžeme riadiť aj pri otázke opačnej: „Kedy najneskôr môžem zasiať?“. Aj tu je zásadné počasie. Ak nie je priaznivé, radšej treba od plánovaného októbrového výsevu upustiť. A aj keď sa môže zdať október prijateľný, hrozbou je nepriaznivý november. Mnohé ihriská posúvali termín renovácie kvôli predlžujúcej sa hracej sezóne, ale často si vyrobili skôr problémy. Videl som síce aj úspešné októbrové výsevy, ale zodpovedne by som doporučil ako posledný termín september.

3. Ktorý z kultivarov je najlepšia voľba?

Toto je najviac fascinujúca téma posledných rokoch.  Pripúšťam, že môj pohľad je do veľkej miery ovplyvnený parkovými, vresoviskovými a kopcovitými ihriskami v oblasti North West Midlands, West Yorkshire a Severnom Walese, ale práve tieto typy reprezentujú veľké percento britských golfových ihrísk.

Úplne otvorene  hovorím, že som veľký fanúšik kostravy v greenoch. Je to tradičný a žiadaný trávny druh, s najmenším odporom k pohybu loptičky a dokonca mierne odolnejší voči chorobám než tradičné psinčeky.

Bohužiaľ, na veľkom množstve golfových ihrísk na ktorých spolupracujem, kostrava nie je schopná rásť. Kritických pre ňu môže byť niekoľko faktorov, jedným z nich je  výška kosenia. Reálne sa dá povedať, že 5mm je minimum z technického aj biologického hľadiska, aby sa kostrava mohla rozširovať. Videl som aj výšku 4 mm, pri špeciálnych podmienkach, ale rozhodne nie nižšiu. (Veď aj keď chcete prerezať  stromy, skracujete len jeho konáre, nikdy nerežete hneď od pňa.)

Všeobecne možno povedať, že záťaž a kompakcia sú tiež faktory prispievajúce k oslabeniu kostravy. Mnohé ihriská sú veľmi vyťažené a práve tam jemná kostrava nemá dobré podmienky na zakorenenie a rast.

Ďalším problémom je počasie. Na tradičných hlinených greenoch, s nedostatočnou drenážou a malým množstvom svetla, ktoré tri roky trápil nepretržitý dážď, jednoducho kostrava vyhynula. Korene odhnili a nevydržali ani inváziu nežiadúcich lúčnych trávnych druhov.

Toto všetko sú  dôvody masívneho nárastu popularity psinčeka, či už Psinčeka psieho - Agrostis canina, napr. odrody Avalon alebo Vesper (a to by vydalo na úplne nový článok!). Veľmi  populárny je aj kultivar  psinčeka tenkého AberRoyal. Stále viac a viac greenkeeperov je naklonených trávnikom  s dominantným psinčekom.

Určite však stále existuje priestor aj pre kostravu, a to najmä na začiatku pri zakladaní greenov, na opravu zimného poškodenia  a v tradičnom pomere 80/20 na  účely základných opráv.  Ak beriem v úvahu neustále šľachtenie a pokrok v zdokonaľovaní kultivarov, som presvedčený, že psinček  s lepšími parametrami klíčivosti sa môže stať najvýhodnejším kultivarom pre moderné golfové ihriska neustále zápasiace s prekážkami a obmedzeniami prírodneho či hráčskeho aspektu.

Psinček a najmä jeho novovyšľachtené odrody sú oveľa viac odolné voči každoročným náletom nežiaducich lúčnych semien a majú oveľa lepšiu  schopnosť tvorby obnovujúcich výhonkov ako kostrava. Odolnosť voči chorobám, jemnosť stebiel a krásna  farba tiež určite  zohrá svoju úlohu v rozhodovaní.

4. Aká je správna aplikácia osiva?

Toto je zapeklitá otázka. Povedzme si na rovinu, vždy existuje jeden objektívne najlepší spôsob. Ale potom väčšinou musí existovať aj druhý, alternatívny „najlepší spôsob“ a to je ten, ktorý si môžete dovoliť.

Existujú fantastické stroje, ktorými môžete vysiať až 2gms na m2 a do 2 mm hĺbky, ale tie sú veľmi drahé. Nezávisle od metódy, ktorú si zvolíte, najdôležitejší je vhodný kontakt osiva a pôdy, správna hĺbka (pre dosiahnutie najlepších výsledkov psinček a kostrava by mala byť vysievaná oddelene a do rôznych hĺbok, pričom kostrava by mala ísť hlbšie) a dostatočný priestor pre založenie porastu.

Dosiahnuť sa to dá rôznymi spôsobmi. Ja preferujem priame drážky (s použitím diskovej sejačky, nie skarifikátora) a následné zapracovanie. Môže to fungovať v prípade, ak na danom povrchu nie je príliš veľa trhlín, či prasklín. Mám aj veľa klientov, ktorí použijú prerezávač a aplikátorom hnojív dodajú semená a zakefujú. No a posledná možnosť je ručné dosievanie.

Fantastické výsledky môžu byť dosiahnuté použitím rastových regulátorov v prípravnej fáze pred dosevom samotným. Ak ste vystavení tlaku pokosiť green príliš skoro po doseve, potom topdressing  mladých  rastlín  je najlepšou cestou ako minimalizovať riziko poškodenia spôsobeného týmto príliš včasným kosením.

Množstvo plsti tiež vyvoláva debatu. Ak máte príliš veľké množstvo plsti (a tu by som rád zdôraznil, že mám na mysli naozaj nadmerné množstvo), po vykonaní rozsiahleho prevzdušňovania nie je žiadny zločin aplikovať osivo do novovzniknutých dier. Je to v každom prípade lepšie, než nežiadúce prímesy semien lúčnych rastlín.

5. Ako riešiť problém, keď osivá krásne vyklíčia, ale rastliny nikdy neprežijú?

Tento problém môže mať veľa príčin: nadmerné množstvo plsti, choroba, nedostatok alebo naopak príliš veľa vody, teplota či už pôdy alebo vzduchu atď. So všetkými sa dá niečo robiť, prípadne sa im úplne vyhnúť. Stáva sa to aj tým najskúsenejším greenkeeperom. Urobia všetko tak ako majú, dodržia všetky inštrukcie a postupy, ale rastliny stále zápasia. Ako som už spomenul, teraz  existuje veľa nových produktov a metód, ktoré dokážu byť skutočne nápomocné. Treba si vybrať novovyšľachtenú odrodu pôvodnych druhov , schopnú rýchlo sa aklimatizovať na miestne podmienky, ktorej  vlastnosti zohľadňujú všetky moderné atribúty a požiadavky. Dobrý výber je zásadný a môže eliminovať veľa problémov.

Na to, aby mladé rastliny  zakorenili, potrebujú nejaký druh  pôdy – pôdnych častíc . To je dôvod, prečo dokonale neuspejete len s obyčajným rozsypaním alebo  rozptýlením semien na daný povrch alebo do vrstvy plsti. Akákoľvek forma porušenia povrchu, spolu s topdressingom, vytvorí dokonalé prostredie, ktoré naviac zabráni vytvoreniu plsti.

Zavlažovanie je takisto kľúčové. Greenkeeperi sa obávajú invázie nežiaducich druhov, preto sú zdržanliví a opatrní v prílišnom zavlažovaní. Toto je ďalší argument v prospech jarného výsevu, kedy je viac prirodzenej vlhkosti.

Čo sa dá povedať na záver?

Na každý problém existuje riešenie. Treba sa len poradiť s ostatnými greenkeepermi, prípadne s odborníkmi z brandže. Viac ľudí viac vie. Jednoznačne však musíte mať dôveru v to, čo robíte. Ak je problém širší, nebojte sa osloviť konzultačnú firmu. Nikdy sa nebojte opýtať.

Článok prebratý z časopisu Pitchcare, August/Sept 2010, autor Paul Moreton

Adding an entry to the guestbook