Golf Online

Výsledky posledných výskumov STRI týkajúce sa dážďoviek

Dr. Christan Spring, STRI

Dážďovky by mali byť priateľmi všetkých turf manažérov, pretože dokážu byť pre pôdu prínosom. Charles Darwin im dokonca venoval celú knihu, v ktorej detailne opísal ich aktivity v pôde, ich prínos v rozklade organickej hmoty a zmiešavaní s minerálmi, ktorého výsledkom je úrodná pôda.

„Nie je na svete mnoho ďalších živočíchov, ktoré by historicky zohrávali takú dôležitú a pozitívnu úlohu ako sú tieto jednoduché tvory.“

Po štyroch rokoch štúdia a pozorovaní  vplyvu dážďoviek na pôdu mám však o ich pozitívnom prínose na pôdu a pôdny ekosystém pochybnosti.
Predovšetkým treba povedať, že pre dážďovky je organický materiál potravou, ktorú rozkladajú na menšie fragmenty. Tie  môžu byť ľahšie rozložiteľné pôdnymi mikroorganizmami  a teda zvyšujú tempo kolobehu živín. Ďalej ich podzemné aktivity  nielen prispievajú k prirodzenému prevzdušneniu pôdy, čo potenciálne podporuje jej odvodnenie, ale vytvárajú tak aj prirodzené prostredie pre rôzne mikroorganizmy.  Vo výsledku tak hrajú zásadnú úlohu v udržaní optimálnych pôdnych podmienok.

Niektoré druhy dážďoviek však dokážu spôsobiť nepríjemnosti  a to najmä rozrušovaním vrchnej vrstvy pôdy. Z hľadiska údržby trávnika a kvality hracieho povrchu sú tieto malé kopčeky zeminy veľkým problémom, nakoľko narušujú  hladkosť a jemnosť hracieho povrchu a to negatívne vplýva na rolovanie lopty.

Zapracovávanie a uhladzovanie  týchto kopčekov, špeciálne na ťažkých pôdach s pevnou štruktúrou môže spôsobiť lokálnu nepriepustnú vrstvu. Vedie to k zhoršeniu kvality hracieho povrchu a prirodzene aj k tomu,  že trávnik vizuálne nevyzerá dobre.  Dážďovky  môžu svojím pohybom aj roznášať semená burín, hlavne lipnice ročnej. Otvory v pôde  sú vhodným miestom kde zakorenia a potom sa rozšíria do okolitého trávneho povrchu. Toto určite nie je dobrá správa pre tých, u ktorých dominujú  jemné trávne druhy.

Dajú sa nejakým spôsobom obmedziť tieto podzemné aktivity dážďoviek alebo aspoň zmierniť ich vplyv na kvalitu hracieho povrchu?
Je treba aplikovať integrovaný prístup, kedy preventívne opatrenia idú ruka v ruke s primeraným aplikovaním chemických prostriedkov.

Aké preventívne opatrenia môžeme robiť?

Mali by sme sa zamerať na tri hlavné veci:

  • Zníženie množstva organickej hmoty  - najmä kosením do zberných košov, obmedzíme tým ich zdroje potravy
  • Pravidelný topdressing –  takto ľahko mechanicky narušíme tunely  
  • Okyslenie pôdy – povedie to k zníženiu aktivity dážďoviek a tiež to pomôže kontrolovať výskyt chorôb  a burín.

Tieto opatrenia môžu pomôcť redukovať podzemné aktivity a ich dôsledky na trávnik, neznamenajú však úplné vyriešenie problému. Moje skúsenosti dokazujú, že tieto malé jednoduché tvory môžu byť veľmi  odolné a dokážu sa prispôsobiť aj skutočne nehostinným podmienkam.

Pokiaľ ide o chemické prípravky, môžeme použiť produkty obsahujúce účinnú látku carbendazim, ktoré vo veľkej miere pomôžu. Alternatívou sú aj naturálne produkty vyvinuté na báze čínskeho čajovníka

Výskumy v USA a neskôr aj v UK priniesli pozitívne výsledky v použití výťažkov čínskeho čajovníka.  Je nutné povedať, že žiadny z týchto produktov nebol registrovaný pre tento účel. Dokazuje to však, že výskumu tejto problematiky sa venuje skutočne mnoho energie smerujúcej k tomu, aby sa našli alternatívne metódy boja proti dážďovkám.

Článok bol publikovaný v časopise Greenkeeper International, January 2013.
Autor je Dr. Christian Spring, STRI.