Golf Online

Využite augustový rast na budovanie rezerv na zimu

Využite augustový rast na budovanie rezerv na zimu

Vysoké teploty a sucho spôsobujú trávniku stres, ktorý zvyčajne vedie k viac ako 30% úbytku koreňovej hmoty počas letných mesiacov.  

„Pre takto postihnuté rastliny je počas neskorého leta a jesene nutné zaistiť vhodné podmienky pre dostatočné zotavenie, pre vybudovanie sacharidových rezerv,“ radí Rod Burke zo spoločnosti Syngenta. „ V opačnom prípade budú počas zimy  vystavené väčšiemu riziku napadnutia chorobami či poškodenia mrazom“.

V posledných rokoch augustové počasie zaznamenalo trend k teplejším a suchším podmienkam. Priemerná teplota vo Veľkej Británii vzrástla o viac ako 0,5 °C za obdobie 1981-2010 v porovnaní s obdobím 1961-1990. Posledný rok, kedy boli teploty výrazne pod dlhodobým priemerom bol rok 1993. A aj napriek tomu, že aj v nedávnych  sezónach bolo niekoľko chladných augustových dní, zatiaľ sme stále – už viac ako desať rokov - nad priemerom.

Rastový regulátor Primo Maxx

„Efektívny program s prípravkom Primo Maxx spolu s vhodným výživovým programom môžu pomôcť stimulovať vybudovanie základných karbohydrátových rezerv a dosiahnutie žiadúcej úrovne stres znižujúcich antioxidantov  v priebehu augusta a septembra,“  povedal Rod Burke.

"Pokusy preukázali takáto stimulácia posilnenia zdravotného stavu trávnika mu umožní lepšie prežiť drsné zimné podmienky a prípadné napadnutia chorobami – a to vďaka vytvorenej rezerve sacharidov v koreňovej hmote použitím prípravku Primo Maxx. “, pokračuje Rod Burke.  "Pozitívny vplyv mala  aj aplikácia vlhčiaceho činidla Qualibra (ekvivalent Tournament Ready) , ktoré zadržiava vodu v koreňovej zóne a prispieva tak k priaznivým podmienkam pre silnejšie zakorenenie a lepší príjem vody a živín.“

Rod taktiež poukázal na veľký význam  dostupnosti živín. Ďalšie štúdie zdôraznili potrebu primeranej výživy v jesennom období. Treba sa však vyvarovať prebytku živín, ktorý by mohol viesť k naopak väčšej náchylnosti k chorobám a slabšiemu rastu. 

Riziko chorôb

Dôsledkom horúceho letného počasia býva antraknóza, ktorej sa v teplých podmienkach veľmi darí.  Princípy Integrated Turf Management sa v prvom rade zameriavajú na zmiernenie stresových podmienok - vrátane zaistenia primeranej výživy a vhodne  naplánovaného zavlažovania – ktoré vedú k zníženiu rizika jej výskytu.  

Ale ak je tlak možného napadnutia už veľmi vysoký, Rob radí aplikovať proaktívny preventívny fungicíd s antioxidačnou aktivitou, ako je napríklad Heritage Maxx (pesticídy s úč.látkou azoxystrobín ako napr. Amistar, Amistar Extra)  v kombinácii s tekutým hnojivom Greenmaster.

Prirodzene je treba sledovať predpovede počasia a takúto aplikáciu podľa nich optimálne načasovať. 

Renovácie greenov

Silný augustový rast tiež môže komplikovať či obmedziť rast nových výhonkov pri dosevoch počas renovácii greenov.  Aplikácia Primo Maxxu päť dní pred dosievaním ukázala potlačenie rastu pôvodného trávnika v prospech vzniku nových výhonkov.  Okrem toho, reguláciu rastu ako súčasť prístupu ITM môže obmedziť stres rastlín a zvýšiť ich odolnosť k chorobám.

 Top turf tipy na august  

  •      Minimalizujte stres trávnika, ktorý môže vyvolať antraknózu
  •      Nastavte výživový program s ohľadom na jesenný rast
  •      Regulujte rast trávnika – podporíte tak jeho dobrý zdravotný stav
  •      Sledujte predpovede počasia a monitorujte rizikové faktory, ktoré môžu viesť k vzniku chorôb

Článok bol uverejnený na www.pitchcare.com,  autorom je Mark Sanderson.