Golf Online

Zimné hnojenie - skôr výnimka či bežná norma?

Zimné obdobie je vhodný čas na opatrenia vedúce nielen k potlačeniu výskytu rôznych ochorení, ale aj ku kvalitnému hracieho povrchu v nasledujúcej sezóne.

Golfová hra sa v priebehu desaťročí zmenila. Jednou z najmarkantnejších zmien je požiadavka celoročnej hry, poskytnutie hracieho povrchu k súťažiam aj rutinnej hre čo najskôr na jar a takisto neustále rastúce očakávania golfistov, ktorí vyžadujú kvalitný hrací  povrchu bez známok ochorení aj v priebehu zimy.  A aby toho nebolo málo, k týmto všetkým faktorom sa pridávajú aj rôzne klimatické zmeny.

Napríklad zima 2013 priniesla veľmi málo mrazivých dní a čo sa týka tejto zimy, meteorológovia ju predpovedajú ako najteplejšiu a najvlhkejšiu za posledné obdobia. Mnoho greenkeeperov reportuje nulový počet mrazivých dní. Model Growing Degree Day (GDD) potvrdzuje, že rastúci trend teplôt zostáva nezvyčajne silný.  Dni, kedy sme počas neskorej jesene mohli vidieť kosačky na greenoch len ojedinele, sú dávno preč. V dôsledku rastúcich nárokov v kombinácii so zmenami klímy sa potreba hnojenia počas jesene a dokonca aj v zime stala normou a súčasťou integrovaného manažmentu chorôb trávnika.

Prečo hnojiť?

Na posúdenie, či vaše greeny  vyžadujú akúkoľvek formu výživy je dôležité, aby ste sa zamysleli nad dôvodom prečo sa výživa aplikuje. V miernejších častiach krajiny, kde je aj počas zimy intenzita hrania vysoká, sa trávnik potrebuje z každodennej záťaže zotaviť. Zdravotný stav a vitalita porastu musí byť v optimálnom stave, aby rastlina mohla fungovať, aby zbytočne nezoslabla a nastala sa náchylnou k chorobám.

Optimálna hladina dusíka závisí od typu golfového ihriska, zemepisnej polohy, trávneho druhu, pôdneho profilu či konštrukcie ihriska.  Na niektorých ihriskách je potreba doplnenia dusíka nízka, ak nie nulová – napríklad na ihriskách typu links, kde dominuje kostrava. Tento naturálny porast je schopný sa zimným podmienkam do veľkej miery prispôsobiť.   Iné ihriská však môžu vyžadovať väčšie množstvo mimosezónneho „out of season“ hnojenia.  Samozrejme stratégia by mala byť vždy minimalizovať vstupy a dodať rastline len nevyhnutné množstvo, aby boli zachované základné funkcie. Nikdy neaplikujte také množstvo výživy, ktoré bude stimulovať rast bočných výhonkov. Malo by to za následok len oslabenie rastliny, vznik organickej hmoty, náchylnosť k chorobám a celkovo horšiemu zdravotnému stavu. Dôležitá je rovnováha.  Pamätajte na to, že rozumnou filozofiou je filozofia minimálneho možného vstupu za každých okolností.

Sila na zimu

Cieľom hnojenia počas neskorej jesene a zimy je dodať trávniku silu na prezimovanie, ale bez toho, aby mal prebytok výživy.  To môže zahŕňať nízke dávky dusíka vybalansované s úrovňou draslíka na základe analýzy pôdy. Pre jesenné hnojenie, ktoré nasleduje po renováciách, je cieľom „uzavrieť“ trávnik pred nástupom zimy. Ak ide trávnik do zimy v plnej kondícii, je to najlepší predpoklad pre včasný a rýchly štart do budúcej sezóny. Hnojivá s pomalým či riadeným uvoľňovaním živín môžu byť pre zimné obdobie dobrou voľbou, nakoľko rastline prospešný dusík je uvoľňovaný postupne. Trávnik potom dokáže využiť tento dusík, keď nastanú miernejšie teploty, ktoré umožnia krátkodobý rast.  Nie je to prístup aplikovateľný pre každého, ale určite stojí za zváženie.

Počas posledných desiatich rokov výskumy a štúdie nahliadali na jesenné hnojenie ako na súčasť širšieho integrovaného manažmentu chorôb a škodcov so stratégiou čo najväčšieho zníženia výskytu chorôb a následnej aplikácie fungicídov. Vhodný výživový program môže pomôcť znížiť riziko  plesne snežnej  Microdochium alebo antraknózy, ktoré obvykle napádajú oslabené trávniky. Cieľom je, aby sa zabránilo poškodeniu a zjazveniu trávnika na jar, ktoré by si vyžadovalo vyššie dávky hnojenia na urýchlenie regenerácie.

Najnovšie poznatky vychádzajú z pokusov uskutočnených spoločnosťou Headland v spolupráci s STRI a týkajú sa hnojenia a elicitorov  a ich vplyvu v boji proti chorobám a zníženiu potreby aplikácie fungicídov.  Štúdie ukazujú, že pri súčasnom použití produktov  ako sú Seamac, Proturf, Turfite a Liquid Turf Hardener je evidentný pozitívny vplyv na zníženie množstva infekčných ochorení.  Je to zaujímavý výskum  a dobrý dôkaz toho, že manažment jesenných chorôb trávnika nie je len o fungicídoch.

Keď sme úspešne prečkali jeseň, je dôležité zachovať vitalitu trávnika aj počas zimy. Mali by sme mať stále na zreteli, že je dôležité predísť akýmkoľvek poškodeniam v dôsledku chorôb a opotrebenia a využiť prípadný rast ak ho podmienky umožnia. Údržbové zásahy môžu byť stále vykonávané, ale len v prípade priaznivých podmienok a to tak, aby pomohli trávniku odolať zimnej hre a zabrániť výskytu chorôb.

Ak sme nemali dosť šťastia a na trávniku sa počas zimy vyskytli nejaké choroby, čiastočné zotavenie je samozrejme možné. Aplikácia dusičnanu draselného v kvapalnej forme v priebehu teplejšej časti dňa posilní trávnik a podporí schopnosť regenerácie. Na zváženie je aj pravidelná aplikácia železa počas zimy a to za účelom posilnenia trávnika a okyslenia pôdy. 

Silný začiatok

Je pár týždňov do februára a niekedy  môžeme cítiť príchod "falošnej jari“. Sneh pomaly mizne a začínajú sa objavovať krokusy a narcisy. To znamená, že príroda začína cítiť teplo zo slnka a že skutočná jar je už na obzore. Trávnik sa takisto začína prebúdzať  a to je ideálny čas na to dať mu náskok. Aplikácia piesku počas tohto obdobia poskytne trávniku výživu vo forme síranu amónneho a síranu železnatého, posilní ho a takisto pomôže eliminovať mach, ktorý sa počas zimy mohol objaviť.  Opäť platí, že možno zvážiť aj aplikáciu tekutého dusičnanu draselného počas teplejších častí dňa a to najmä vtedy, ak chceme potlačiť výskyt lipnice ročnej.

Iné metódy

Existujú aj iné metódy ako nutričné. Produkty typu kolorantov ako Transition alebo Green Lawnger obsahujú pigmenty, ktoré dokážu absorbovať teplo, zvyšovať tým teplotu pôdy a stimulovať rast. Pokusy STRI dokázali, že aplikácia prípravku Transition stimuluje rast už počas skorej jari aj bez použitia hnojív.

Pri rozumnej aplikácii nutričných vstupov počas jesene a zimy môžeme na jar benefitovať zo silného a zdravého trávnika.  Kvalitný porast a dobré agronomické podmienky pôdy uľahčia úvodné jarné údržbové operácie ako grooming, vertikutáciu a topdressing.

Je jasné, že v súvislosti s výživou trávnika v zime neexistuje jeden všeobecne fungujúci prístup či návod. Nízke dávky, aplikované v závislosti od konkrétnych podmienok pomôžu greenom prečkať zimu v dobrej kondícii a znížiť riziko napadnutia chorobami. Na zdravom trávniku je tiež možné aplikovať neinvazívne ľahké údržbové operácie a to pomôže klubu splniť ciele týkajúce sa kvality povrchu počas zimy. Nemajte obavy zo zmien v prístupoch týkajúcich sa hnojenia počas zimy, pokiaľ to vaše špecifické podmienky vyžadujú.

Článok bol publikovaný v časopise Greenkeeping  12/2014, autorom je Thomas Jacques, Turfgrass Agronom STRI