Golf Online

Manažment

Manažment
Informácie o tom ako správne manažovať, riadiť golfové ihrisko - od spôsobu ako zefektívniť jeho výstavbu, ako ho udržiavať vo vysokom hracom štandarde pri stanovených nákladoch, až po možnosti minimalizácie nákladov na jeho prevádzku.