Golf Online

Ako manažovať kolegov kamarátov?

Ako manažovať kolegov kamarátov? Treba byť striktní či priateľskí?

Ak ste sa už niekedy v práci  ocitli v situácii, kedy ste mali riadiť kamarátov, určite sa k Vám dostala aj nejaká tá dobre mienená rada od vášho šéfa ako to robiť čo najlepšie.  Názor môjho šéfa bol v zásade striktný. Povedal mi, že už som ku kolegom príliš blízko a odporúčal mi udržiavať si väčší odstup. Čiže žiadne druženie sa, žiadne bratkanie sa, žiadne priateľstvá. 

Som si celkom istý, že jeho rada bola dobre mienená, ale predsa len sa v mojej mysli objavili nasledujúce pochybnosti:

  • V mojom týme  sme nemali žiadne komplikácie či nepríjemnosti - tak v čom bol problém? 
  • Nevyhľadával som jeho rady – snáď už som bol dostatočne skúsený nadriadený ...
  • Predpokladal, že som schopný pracovať rovnakým štýlom ako on, myslel si, že všetko vie najlepšie 

Nikdy potom sme sa už o tom nerozprávali. Môj tým po celý čas fungoval dobre a bez akýchkoľvek personálnych či pracovných problémov. Dokonca by som povedal, že lepšie ako ostatné.  V deň, keď som z firmy odchádzal, môj šéf  veľkoryso uznal, že sa mýlil a že môj prístup bol pre danú skupinu ľudí tým pravým.  Zdalo sa mi, že ešte stále lipol na predstave, že ak by išlo o iných ľudí a vedúcich, odstup by mal byť zachovaný. 

Počul som niekoľko dôvodov, prečo by vedúci nemali byť  s podriadenými kamaráti: 

1. Podriadení  budú očakávať jednoduchší  pracovný život, pretože sú  priateľmi šéfa

2. S kamarátmi bude oveľa ťažšie udržať v týme rešpekt a disciplínu 

3. Počas vašej dočasnej neprítomnosti budú očakávať povýšenie  

Aj šéf býva sledovaný - či na svojich priateľov nie je príliš mierny

Mnohí manažéri v turf priemysle  bojujú s pocitom, že sú pod dohľadom ostatných zameraným na to, či k svojim priateľom nie sú príliš mierni. V snahe dokázať opak často skĺznu k tomu, že sú na nich naopak prísnejší a dávajú im náročnejšie a menej atraktívne práce.  Myslia si, že z osobnej  lojality k nim ich priatelia budú schopní  tieto práce vykonávať lepšie ako ostatní. 

Skutočný priateľ by však nikdy nemal zneužívať svojich kamarátov. 

Mať kamarátov v týme sa môže zdať z pracovného hľadiska ideálne, ale často to môže viesť ku koncu kamarátstva. Stáva sa to najmä vtedy, ak ich vedúci neustále žiada  láskavosti a to bez akejkoľvek odmeny. Podriadení sa potom cítia  využívaní a ak sú v práci skutočne dobrí, môžu si prácu nájsť inde. Takto sa kamarátstvo dá zachrániť.  Vedúci však môže nadobudnúť dojem, že odchádzajú práve vtedy, keď ich najviac potrebuje .. Skrátka tieto situácie môžu znamenať naozaj nepríjemný koniec aj predtým dobrých priateľstiev. 

Riešením je ozrejmenie predstáv a očakávaní

Ideálne by bolo si o všetko otvorene pohovoriť ešte predtým, ako sa začne niečo riešiť.  Vedúci a jeho kamaráti podriadení by si mali vyjasniť  očakávania a predstavy.  Akonáhle budú pomenované, dajú sa upraviť tak, aby boli spokojné obe strany. 

Obe strany by sa mali na takúto diskusiu pripraviť a hneď na začiatku si  vyjasniť ako vidia jeden druhého a ako si predstavujú pokračovanie kamarátstva aj napriek novému nerovnocennému pracovnému vzťahu.  Mali by si vyjasniť zradné otázky lojality, povýšenia či spôsoby riešenia prípadných disciplinárnych záležitostí. 

Väčšina podriadených hovorí o nadriadených poza ich chrbát. 

Priateľ vedúceho by nemal byť vystavený tlaku lojality, že o všetkom čo sa medzi kolegami neformálne povie, musí informovať  svojho šéfa – kamaráta. Vzťahy však bývajú zložité. Ľudia si pomerne rýchlo všimnú, že ten či onen kolega trávi viac času v práci so svojim priateľom (šéfom) ako oni.  To by mohlo viesť k pocitom izolácie alebo žiarlivosti, prípadne vzniku rôznych skupiniek. 

Vždy rozmýšľajte  o tom, aký vaše správanie vzbudí u ľudí dojem. Napríklad by ste mali dbať na to, aby ste prestávky, prípadne obedy trávili so všetkými, nie len s tými, ktorí sú vašimi kamarátmi.  Ak si plánujete po práci zájsť na drink, uistite aj ostatných že sú tam vítaní. 

Vedúci však má právo aj na nejaké výnimky. Môže požiadať kamarátov, aby sa veľmi nezúčastňovali  kritizovania,  nariekania či ohovárania vedenia,  pretože by ho to mohlo dostať do nepríjemnej  pozície. Ak by sa však vyskytol reálny problém, potom ich môže nastoliť práve kamarát šéfa a pomôcť ich vyriešiť pozitívnym spôsobom. .

Vedúci  a kamaráti v jednom pracovnom týme? Nemusí to nutne znamenať koniec dobrých vzťahov. Ak ide o skutočné  priateľstvo, určite stojí za to sa oň postarať. 

Článok bol uverejnený na www.pitchcare.com , autorom je Frank Newberry.