Golf Online

BRAEMAR GOLF: Objektívne a profesionálne rady

S Keithom Haslamom som sa po prvýkrát stretla minulý rok, kedy vystúpil ako speaker na Leadership Golf Conference 2011. Skromný človek s úsmevom chlapca, o ktorom by nikto nepovedal, že má viac ako 15 ročné skúsenosti v golfovom priemysle. A predsa je to vrcholový manažér a kľúčová osobnosť Braemar Golf St. Andrews. Poskytol nám nasledujúci rozhovor.

Keith, môžete prosím na úvod predstaviť spoločnosť BRAEMAR GOLF ?

Braemar Golf je spoločnosť, ktorá v oblasti golfu  poskytuje široké spektrum služieb.  Jej sídlo je v škótskom St. Andrews, domove golfu. Ponúkame služby v oblasti rozvoja nových projektov, manažmentu a poradenské služby  pre majiteľov a developerov golfových projektov. Pomáhame im projekty nielen naplánovať a vybudovať, ale aj riadiť a spravovať  tak, aby maximalizovali hodnotu svojich aktív.  V práci s klientom sme veľmi flexibilní. Vieme, že každý projekt má svoje špecifiká a preto ku každému z nich pristupujeme individuálne. To je práve to, čo nás odlišuje od ostatných spoločností tohto zamerania.

Môžete špecifikovať ako konkrétne môžete pomôcť  svojim klientom? V našom regióne nie je angažovanie servisných spoločností typu Braemar také obvyklé, pokúste sa prosím vysvetliť , prečo by majitelia či developeri  mali  pouvažovať a zvážiť prípadnú spoluprácu?

Ponúkame skutočne  širokú škálu služieb vrátane vypracovania konceptu a biznis plánu, služby technického typu týkajúce sa samotnej výstavby a jej riadenia, manažérske služby pre otvorením a aj po otvorení rezortu a samozrejme všetky ostatné poradenské služby.  Možno to neznie príliš  "vzrušujúco", ale našou hlavnou úlohou je skutočne radiť – tj. poskytovať  čestné, objektívne a profesionálne rady. Aj napriek tomu, že nie vždy hovoríme to, čo by chcel klient počuť, veríme, že profesionálna a obchodná poctivosť je najlepší spôsob, ktorým klienta môžeme podporiť v dlhodobom horizonte.

Naša práca je viesť developera  cez mínové pole, ktorým je vývoj golfového projektu a uistiť sa, že projekt je nastavený tak, aby spĺňal očakávania vlastníkov a bol čo najefektívnejší.  Ak sa jedná o už existujúci rezort, dokážeme poskytnúť výkonný  team k jeho riadeniu, prípadne poradiť pôvodnému manažmentu v akýchkoľvek odborných či komerčných záležitostiach.

Keith, môžete prezentovať  niektoré zo svojich najúspešnejších projektov?

Áno,  posledných 10 rokov sme prevádzkovali akadémiu St Andrews Links Golf Academy a to v mene Andrews Links Trust, spoločnosti, ktorá vedie pravdepodobne najslávnejší  golfový klub na svete v St Andrews. Práca pre takéhoto výnimočného klienta a vytvorenie uznávanej golfovej akadémie v domove golfu bola veľká česť  a my sme na to veľmi hrdí. Ďalej sme s našimi partnermi vybudovali „signature“ ihrisko Colina Montgomerie v Riffa Views v Bahrajne, toto ihrisko a Nass Group hostili turnaj European Tour. Takisto sme pomáhali  PGA s rozvojom niektorých jej prvých "značkových" PGA projektov medzinárodnej úrovne, predovšetkým PGA Golf Academy v Bayhood No.9 v Pekingu a PGA National Russia.  Stále sme zaangažovaní v poradenstve pre Royal Golf Club v Bahrajne, s ktorým spolupracujeme od roku 1996. Práve toto môže byť dôkazom toho, že k službám klientom pristupujeme skutočne zodpovedne s dôrazom na dlhodobú spoluprácu výhodnú pre obe strany. Okrem toho sme pracovali na niektorých veľmi exkluzívnych projektoch, ako napríklad vybudovanie golfového ihriska pre majiteľa Red Bullu na jeho súkromnom ostrove na Fidži... Ako vidíte, typy a lokality našich projektov sú skutočne rozmanité.

Prezentovali ste skutočne širokú škálu služieb, znamená to, že potenciálny klient Vás môže kontaktovať v ktorejkoľvek fáze?  Či už v úvodnej fáze koncepcie projektu alebo aj keď napríklad potrebuje pomôcť a poradiť s manažmentom už existujúceho ihriska?

Samozrejme. Ako som už povedal, uvedomujeme si , že každý projekt , každý klient či každý trh je jedinečný.  Poskytovanie požadovaných služieb šitých na mieru danému klientovi je jednou z našich veľkých  predností. V tejto súvislosti by som však rád dodal, že naše zaangažovanie do projektu hneď v úvodnej fáze je ideálnym riešením a umožní dosiahnuť  skutočne najlepšie výsledky.

Čo sa týka manažérskych služieb, poskytujete ich prostredníctvom svojich vlastných ľudí?  Myslíte, že je to dobrá a hlavne dostupná  cesta aj pre naše lokálne kluby? Alebo dokážete pomôcť s nájdením a zaškolením miestnych ľudí?  Ako to presne funguje?

To je dobrá otázka a opäť musím povedať, že je to vždy individuálne.  Všetky naše zahraničné projekty pripravujeme  veľmi zodpovedne. Princíp rovnováhy je zásadný.  Výsledkom projektu musí byť kvalitná služba a kvalitný produkt, ktorý však bude ekonomicky, environmentálne  a sociálne dlhodobo udržateľný. Naším cieľom je spolupracovať s miestnymi  ľuďmi všade tam, kde je to možné  a to prostredníctvom vzdelávania, odbornej prípravy a rôznych tréningov.  V začiatkoch to obvykle vyžaduje na určitú dobu prítomnosť zahraničného manažmentu, ale vo finále býva využitie miestnej pracovnej sily najlepším riešením.

Čo vy osobne považujete za najdôležitejšie faktory pre úspešný projekt, resp. development?  Všade sa teraz píše o kratších jednoduchších ihriskách, ktoré sú menej náročné na údržbu a hrateľné pre všetkých golfistov..  Aký je váš názor?

To je veľmi zložitá otázka, ale pokúsim sa zhrnúť môj pohľad do niekoľkých viet.  Najdôležitejším faktorom je vyvinúť produkt, tj. v našom prípade projekt, ktorý  reflektuje dopyt a požiadavky trhu a dobre ho naplánovať.  Či už pôjde o driving range, verejné golfové ihrisko alebo super exkluzívny high-end golfový klub.. Pokiaľ je projekt dobre naplánovaný, reflektuje dopyt a vypĺňa medzeru na trhu, bude úspešný. Golf potrebuje všetky typy projektov a kvalít  - od SNAG Golf ( Starting New at Golf, projekt na rozvoj golfu so zjednodušenými pravidlami, pre každého a kdekoľvek... pozn.red.) až po prominentné projekty medzinárodného významu.  Je tu priestor pre všetkých.  Developeri sa musia reálne zamyslieť a zodpovedať otázku čo bude úspešné na trhu a nie čo by chcelo vybudovať ich ego a ješitnosť...

Čím sú špecifické  "Braemar rezorty"?

Tým, že  sú  "najlepšie v danej kategórii " a prekračujú očakávania našich klientov. Či už je to golfová akadémia v St Andrews, golfový rezort v Bulharsku alebo PGA National  projekt v Rusku, naším cieľom je, aby predstihli konkurenciu a našim klientom prinášali výsledky.

Pôsobíte v mnohých krajinách,  každá z nich má svoje špecifické podmienky a charakteristiky. Z rozvíjajúcich sa trhov v strednej a východnej Európe by sme mohli spomenúť  Pravets Golf Club v Bulharsku alebo projekty v Rusku .. Boli momenty, ktoré Vás skutočne prekvapili, kedy ste si uvedomili, že ste naozaj v inej časti sveta a je potrebné sa prispôsobiť?

Áno,  samozrejme a takých momentov bolo veľa. Musím priznať, že práve toto prispôsobenie sa rôznym lokálnym podmienkam je jeden z  našich najväčších problémov.  Keďže sa však vždy snažíme v maximálnej možnej miere priblížiť klientovi a danému trhu, vytvorili sme niekoľko Braemar  pobočiek, napr. v Rusku a Bulharsku a takisto niekoľko joint venture spoločných podnikov s miestnymi partnermi v Bahrajne a Maroku s cieľom expandovať do krajín ako Brazília či potenciálne Ázia..

Pochopenie a definovanie potrieb miestneho trhu nie je ľahké, je treba počúvať a učiť sa – ale zároveň neupustiť  od požiadaviek  na kvalitu a vysokú úroveň služieb a v neposlednej miere prinášať  medzinárodne znalosti a skúsenosti.

Ktorý z Vašich posledných projektov bol pre Vás najväčšou výzvou?

Povedal by som, že je to náš projekt v Maroku. Spolu so spoločnosťou GCI, jedným  z najvýznamnejších developerov v Maroku, sme vytvorili spoločný podnik zameraný na manažment. Podnikanie v tomto neľahkom prostredí  navyše spolu s ľuďmi mnohých kultúr nie je jednoduché. Zaviazali sme sa vytvoriť veľký projekt  a robíme všetko preto, aby boli naši partneri spokojní.

Rozvoj golfu ako športu je v súčasnosti veľmi aktuálna téma.  Rezonuje najmä myšlienka prilákať na golfové ihrisko aj negolfistov a celé rodiny, urobiť z ihriska miesto na trávenie voľného času takmer pre všetkých ... Myslíte si, že všetky tieto negolfové aktivity skutočne môžu rozvoju golfu pomôcť ?

Toto je naozaj ťažká ale zároveň mimoriadne dôležitá úloha pre všetkých zainteresovaných.  Rozvíjať všetky možné aktivity a iniciatívy, ktoré umožnia viac ľuďom spoznať a vyskúšať  golfovú hru – to môže byť len pozitívne. Či však rôzne negolfové aktivity pomôžu rozvoju golfu ako hry – to už je iná otázka... Úprimne, nie som si tým taký istý, ale na druhú stranu, golf je taká náročná aktivita čo sa týka času, že čím viac iniciatív, ktoré  prilákajú ľudí, tým lepšie. Takže ak pridanie iných než golfových činností  umožní rodinám byť spolu na jednom mieste kedy niektorí jej členovia hrajú golf a ostatní sa bavia inými aktivitami, možno to hodnotiť len pozitívne. Navyše to môže  byť pre projekt dobré aj komerčne. Jedna vec je však istá, množstvo golfistov nestúpa, skôr naopak a tento fakt treba riešiť rôznymi spôsobmi.

Na akom projekte pracujete v súčasnosti?

Tento rok máme niekoľko projektov, ktoré sa budú otvárať. PGA National  v Rusku v septembri a Casa Green Golf Club v Casablance, Maroku v októbri. V súčasnosti sa teda zameriavame hlavne na ne, aj keď prirodzene všetci naši klienti majú  svoje každoročné ciele, akcie a termíny, takže aj im venujeme plnú pozornosť.

Aké máte plány do budúcnosti? Existuje nejaká lokalita, na ktorú sa chcete zamerať?

Brazília je krajinou, kde pracujeme na určitých projektoch, ktoré by sme v budúcnosti radi rozvíjali.  Možno nám to otvorí dvere do celej južnej Ameriky. Je to prekvapujúce, ale v súčasnosti máme veľa projektov doma v Británii aj napriek tomu, že to nikdy nebol náš hlavný zámer. Ale je úžasné byť pri tom.  Takisto Rusko vyzerá veľmi pozitívne,  PGA projekt pomohol  danému trhu dostať sa na iný level .

A posledná osobná otázka.. Keith, ste vy osobne vášnivým golfistom? Trávite na golfe aj svoj voľný čas?

Áno, mám rád golf. Aj keď je pravda, že pred niekoľkými  rokmi som oň čiastočne stratil záujem a nehral som veľa. V poslednej dobe som však začal hrať znovu a musím povedať, že ma to opäť chytilo a zlepšil som sa. Privilégium, ktoré mám, v podobe možnosti  hrať na špičkových ihriskách na ktorých sme ako firma  spolupracovali, mi prináša skvelý pocit a obrovskú hrdosť . To je ďalší veľký faktor v hre. Čo sa týka dovoleniek, tie som na ihriskách netrávil, radšej som volil rodinné aktivity iného typu ale moja päťročná dcérka nedávno prejavila o golf záujem, tak ktovie... ? Možno budem  o nejaký čas tráviť rodinné dovolenky na golfových ihriskách..

Keith, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, prajem vela úspechov!

Braemar Golf St Andrews a jeho úspešné projekty
Aká bola Leadership Golf Conference 2011?
Bulharský premiér otvoril Harradinov ďalší projekt Pravets Golf Club

OFICIÁLNE STRÁNKY SPOLOČNOSTI BRAEMAR GOLF

Chcete vedieť viac o LEADERSHIP GOLF CONFERENCE? Čítajte TU.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 8) Pridať komentár
1 2 Next
 
valeraweila
valeraweila
12.09.17 19:19

only now cialis fast delivery

cialis for sale

buy cialis online

cialis sin recet

Goodwinweila
Goodwinweila
06.09.17 02:14

mejor precio cialis generico

order cialis

cheap cialis

forum cialis 10

Referweila
Referweila
02.09.17 19:26

generic name for cialis jelly

http://cheapcialisgenericy.com/ - generic cialis

cialis

comprar cialis en un sexshop

Redoweila
Redoweila
01.09.17 09:59

howtotreatviagrasideeffects

cheap viagra

buy viagra online

herbal viagra boots uk

gobunchikov
gobunchikov
17.08.17 14:02

http://revia2.phartesdomusa.org/ purchase revia
generic for naltrexone buy revia online next day delivery uk
buy low dose naltrexone canada

1 2 Next