Golf Online

Čo treba urobiť preto, aby sa greenkeeperom dostalo viac uznania?

Paul Wörster, bývalý BIGGA Chairman ponúka niekoľko rád ako získať viac uznania pre schopnosti greenkeeperov a ich dôležitosti pre golfové ihrisko. 

Premýšľali ste niekedy o tom,  čo môžu greenkeeperi a groundsmani preto urobiť?

Rovnako ako ja, aj vy venujete svojich 40 a viac hodín týždenne práci. Robíte ju čo najlepšie a ľudia vás vnímajú pozitívne. Ale každý vás berie ako samozrejmosť. Málokto z hráčov dokáže odhadnúť a oceniť množstvo práce, ktorú musíte pravidelne odvádzať . Pozornosť zbystria až vtedy, keď sa niečo pokazí, keď niečo nie je tak ako má byť.  Fungujete ako manažéri, ktorí tvoria rozpočet a sú zodpovední za jeho plnenie, ktorí sú zodpovední za bezpečnosť na ihrisku, ktorí koordinujú pohyb personálu a dohliadajú na prácu a plnenie inštrukcií a štandardov údržby atď...  Takéto nízke povedomie o práci greenkeepera sa teda jednoznačne javí ako neadekvátne.

Až príliš často som počul od greenkeeperov a groundsmenov,  že ich požiadavky sú len málokedy zrealizované. Či už ide o lepšie materiálne vybavenie  technikou, lepšie pracovné podmienky, kariérny postup a pod..

Ako sa to dá zmeniť? Čo treba urobiť preto aby ste získali dostatok rešpektu a uznania – úmerne vašej zodpovednosti?

Poďme sa pozrieť ako to robia verejne známi a úspešní ľudia, obchodníci či podnikatelia. Napríklad taký Richard Branson. Vybudoval si kvalitný profil zapojením sa do verejného života. Sleduje čo sa deje okolo neho a čas od času to okomentuje – precízne pripraveným a naformulovaným vyhlásením o jeho aktivitách, ktoré uverejní v správnom čase a správnym spôsobom.  Public relation považuje za hlavný komponent jeho biznisu a nepochybne má aj veľmi pekný PR rozpočet. Stručne povedané, systematicky pracuje na zdokonaľovaní  jeho profilu, pretože je to dobré pre jeho spoločnosť. A  robí to prostredníctvom pozitívnej a precíznej komunikácie.  

Dôkazom toho, ako negatívna a ľahkomyselná  komunikácia  môže negatívne ovplyvniť reputáciu a možnosti je Gerald Ratner a jeho sláva okolo roku 1980 vychádzajúca z lacných šperkov. Vlastnil prosperujúci reťazec predajní s lacnými klenotami.  Vypomstil sa mu jeden neuvážený komentár, keď si robil žarty z niekoho, kto si práve kúpil náhrdelník z jedného z jeho obchodov a o ktorom vyhlásil, že kupuje „lacný šunt“.  Dôsledkom toho bolo, že všetky jeho produkty ľudia okamžite začali považovať za pochybný tovar  a takmer z večera na ráno ich prestali kupovať. Spoločnosť mala následne problémy aj na burze a nakoniec skrachovala.

Komunikujte!

Takže, využite  každú príležitosť na to, aby ste pozitívne komunikovali s ľuďmi okolo vás. Či už je to váš priamy nadriadený, Course manažér, Generálny manažér, zamestnanci, zákazníci – hráči, skrátka ktokoľvek.. Prosto komunikujte. Je to užitočné,  informácie predstavujú hodnotu, môžu znamenať úsporu času, môžu napomôcť k tomu, aby ľudia okolo vás ocenili vašu práce, aby pochopili vašu dôležitosť.

Zásadné zmeny neočakávajte rýchlo, svet sa nedá zmeniť za jednu noc, ale nakoniec si týmto spôsobom vybudujete obraz človeka, ktorý je lídrom a na ktorého sa budú obracať aby vyriešil problém, aby ušetril čas či peniaze...

Využite blogy, mailujte, uverejňujte informácie pozitívnou komunikáciou všetkými možnými spôsobmi.  Ale treba si dať veľký pozor na jednu vec : Uistite sa, že váš profesionálny život je úplne oddelený od vášho osobného života. Zostaňte profesionálom, premýšľajte nad tým, čo a kde uverejníte. Nezverejňujte také osobné vyjadrenia či pocity, ktoré by mohli byť zle interpretované a zamestnávateľ by ich vnímal negatívne ako ohováranie či dokonca urážanie. Informácie sa dajú dnes ľahko zdieľať a boli už zaznamenané prípady, keď zamestnávateľ vyvodil dôsledky z vyjadrení zamestnancov na ich osobnom Facebooku.  

Takže, pozitívna komunikácia je moderný nástroj, ktorý musíme všetci používať. Osobná prezentácia je dôležitá. Uistite sa, že vaše meno figuruje na webových stránkach klubu či spoločnosti, takže ľudia vás tam môžu vidieť, môžu vás nájsť.  Snažte sa byť nielen lídrom, ale ak je treba tak aj týmovým hráčom. Umožníte tým ostatným vnímať spolupatričnosť pri plnení základného cieľa – pripraviť skvelé golfové ihrisko.  Toto z vás urobí kľúčového hráča.  

Článok bol uverejnený na www.pitchcare.com, autorom je Paul Worster.