Golf Online

EGCOA zverejnila finálny program konferencie Back To The Future

EGCOA zverejnila finálny program nadchádzajúcej konferencie Back to the Future, ktorá sa uskutoční v dňoch 30.11 – 2. 12. v Londýne. EGCOA je asociácia obchodného charakteru, ktorá poskytuje širokú škálu služieb pre vlastníkov golfových ihrísk, reprezentuje ich spoločné záujmy a hľadá možnosti na zlepšovanie podmienok pre golfový priemysel na európskej úrovni.

Ako vysvetľuje riaditeľ konferencie Lodewijk Klootwijk, „Back To the Future“ , čiže návrat k budúcnosti je ústrednou témou tohto ročníka.

„Posledné roky boli veľmi náročné pre množstvo ľudí a ani golfový priemysel nebol výnimkou.Cieľom tohtoročnej konferencie je zhodnotiť doterajšie skúsenosti a poznatky a nájsť najlepšie riešenia a spôsoby ako prilákať nových golfistov ku hre a zabezpečiť tak budúcnosť golfu.“

Konferencia bude zahŕňať prezentácie, štúdie, prieskumy a doporučenia hlavných hráčov golfového priemyslu z USA a Európy.

Ako hlavní spíkri vystúpia:

James Cronk, businness líder s viac ako 20 ročnou praxou. Bývalý výkonný riaditeľ kanadského projektu PLAY GOLF, iniciatívy, ktorej hlavným cieľom bol rozvoj golfu v Kanade. Ústredná téma jeho prezentácie bude: Best Practises & Revenue Management: Keys to Consistency in Golf.

Nick Moran, Sales&Marketing Manager Crown Golf, spoločnosti, ktorá vlastní najviac golfových ihrísk v UK. Témou bude projekt „Discover Golf“, zameraný na prilákanie čo najväčšieho počtu golfistov začiatočníkov. Neobmedzený prístup na lekcie golfu, neobmedzené množstvo cvičných loptičiek, možnosť hry na ihrisku počas lekcie a zľavy na F&B v celkovej hodnote 49,99 GBP mesačne. Nick na konferencii odprezentuje aké sú prvé výsledky tohto projektu.

Mike Hughes, výkonný riaditeľ Americkej asociácie majiteľov golfových ihrísk (NGCOA), predstaví projekt „Bring your daughter to the golf course“, ktorý iniciovala práve americká asociácia. Projekt vychádzal z obrovského nepomeru juniorských golfistov, kedy až 84% z nich tvoria chlapci. Minulý rok  bolo do projektu zapojených 1500 golfových klubov a 84.000 ľudí.

Henk-Jan de Boer, výkonný riaditeľ Burggolf, holandského golfového operátora odprezentuje možnosti Flight4Friends tee time booking systému.

Kelli JeromeGolf Environment Organization sa bude venovať projektu Udržateľného rozvoja v golfe a certifikácii ihrísk z pohľadu vplyvu na životné prostredie.

Peter Harradine, Senior Architekt Harradine Golf, autor viac ako 160 golfových ihrísk v Európe, Afrike, Ázii a na Blízkom Východe. Bývalý prezident Európskeho inštitútu architektov golfových ihrísk a Európskej spoločnosti architektov golfových ihrísk.

David Kraus, kanadský golfový architekt, s bohatými skúsenosťami z Valderrama Golf Course, Pont Royal Course at Provence ( Seve Ballesteros signature course) atď. David Kraus svoju prax začal v 1993 v Nemecku a vybudoval si povesť vynikajúceho dizajnéra inovatívnych a vzrušujúcich ihrísk. S portugalským architektom Jorge Santana da Silva poskytujú fundovaný servis klientom bez ohľadu na klimatické podmienky danej lokality.

Podľa vyjadrenia riaditeľa konferencie, očakávaná návštevnosť je 250 delegátov. Majitelia golfových ihrísk, manažéri, kľúčoví dodávatelia, reprezentanti národných a európskych štruktúr, organizácií a asociácií architektov. Bude zastúpený naozaj každý stupeň golfového priemyslu. Pre účastníkov je to jedinečná možnosť získať nové poznatky, informácie, stretnúť nových ľudí,  kolegov či partnerov.

Neváhajte s registráciou na túto výnimočnú konferenciu, ktorá sa uskutočňuje len raz do roka! V prípade záujmu napíšte na info@golfonline.sk.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 11 15(komentárov: 15) Pridať komentár
 
eOk2betUD
Rahul
02.03.14 17:29

Protože můj předbuznfd pracuje na le9kařske9 fukaltě, dovoledm si jen podotknout, že u ne1s medicednskfd vfdzkum fakticky přestal existovat někdy v roce 2008, kdy se posledned skutečne9 vfdvojove9 centrum zrušilo v Zentivě a přešlo na mateřskou společnost do Francie. Dnes se pouze oprašujed (redesign) stare9 le9ky typu Ibalgin s předchuted. V akademicke9 sfe9ře pak skutečnfd vfdkum neexistuje od 80.let (viz. de1le čle1nek), kdy se orientoval na nahrazened ze1padnedch technik z důvodu nedostatku devizovfdch prostředů. Proto přide1m odkaz na aktue1lned čle1nek o česke9m a jehoskutečnfdch přednosech pro medicednu. V 90.letech občas nějake1 zahraničned farmaceuticke1 společnost poskytla grant českfdm le9kařům a testy se dělali předmo na českfdch pacientech bez jejich vědomed pod ze1minkou vědecke9 pre1ce (VFN). Pacienti s tedm občas i souhlasili, protože jim bylo fastně naznačove1no, že jde o novfd zahraničned le9k atp. To už si dedky hrozbě soudů i poučenosti le9kařů nikdo netroufne, ale některe9 habilitačned pre1ce je možne9 dosud v knihovne1ch nale9zt a pokud vedm, několik advoke1tu se o něco v te9to souvislosti v minulosti snažilo a dopadlo to mimosoudnedm vyrovne1nedm. Michal Horkfd

Lruzwo31eq9
Harry
02.03.14 09:22

Sigrid from Germany, October 8, 2012 at 12:51 PM Das San Lorenzo liegt eingebettet in einem wusedrnchf6nen Garten mit Pool und vielen kleinen Ecken, in die man sich zurfcckziehen kann. dcberall stehen Kunstobjekte und aus dem Pool hat man einen Panoramablick. Alle Zimmer haben Seeblick und abends kann man nett an der Bar sitzen.