Golf Online

Manažéri ihriska a superintendanti - priatelia či protivníci?

Manažéri ihriska a superintendanti - priatelia alebo protivníci?

Väčšina mojich prednášok a seminárov je určená superintendantom, ale  v poslednom čase som sa zameral aj na generálnych manažérov. Okrem iného som sa snažil ich motivovať k rešpektu a priateľskému postoju k svojim supertintendantom a celému greenkeeperskému týmu.

Moja prednáška mala dobrý ohlas, ale po nej za mnou prišlo niekoľko manažérov s rovnakým problémom: „My by sme veľmi radi boli milší k našim zamestnancom, ale nie je to ľahké. Zakaždým, keď spolu niečo riešime, dávajú veľmi jasne najavo, že nesúhlasia s tým, ako je naše ihrisko riadené.“

Tieto vyjadrenia mi pripomenuli časy, keď som sám pracoval na golfových ihriskách a moje vzťahy s vedením boli tiež často dosť napäté.

Preto som si povedal, že sa na túto problematiku pozriem z oboch strán. A zistil som toto:

Čo superintendanti nemajú radi na generálnych manažéroch

 • Manažéri často vôbec nerozumejú tomu, čo robím. Nechápu aké ťažké to môže byť  - najmä v nepredvídateľných situáciách, ovplyvnených niečím tak nekontrolovateľným ako je počasie.
   
 • Riaditelia prídu a porozprávajú sa so mnou len vtedy, keď chcú znížiť rozpočet na údržbu alebo ma vyzvať aby sa robilo „viac za menej“.

 • Služby externých poradcov v oblasti agronómie, závlahy alebo dizajnu ihriska sú vcelku bežné, manažéri na týchto ľudí však často reagujú odmietavo a s nedôverou. Je to veľmi nerozumný a krátkozraký postoj, pretože títo odborníci skutočne svojimi radami dokážu klubu ušetriť nemalé finančné prostriedky.

 • Jedným z našich najväčších nepriateľov je čas. Manažéri však odkladajú čo môžu – najmä pokiaľ ide o uvoľnenie financií, v danej chvíli nutných na údržbu ihriska. Mnoho procedúr treba dobre načasovať pretože vyčkávanie môže problémy len znásobiť. A nečinnosť a váhanie len z dôvodu, že reštaurácia nemá dobré tržby, sa na ihrisku môže vypomstiť.

 • Veľmi nepopulárnou činnosťou je reportovanie manažérovi. Superintendanti si myslia, že by mali byť na rovnakej úrovni ako manažéri, nakoľko oni sú zodpovední za ihrisko a manažér za „dom“.

A čo generálni manažéri nemajú radi na superintendatoch?

 • Mali by si uvedomiť, že to nie sú ich peniaze, o ktoré ide. Sú to peniaze členov a to, aby sa efektívne a rozumne vynaložili, je zodpovednosť manažérov.

 • Je rozdiel medzi „škrtaním výdavkov“ a „znižovaním nákladov“.  Superintendanti, ktorí to nechápu si koledujú o problémy. Manažér a superintendant by mali spolupracovať a spoločne hľadať spôsoby plánovateľného znižovania nákladov tak, aby to negatívne neovplyvňovalo údržbu. Aj v tomto prípade platí, že všetko je o komunikácii.

 • A keď už hovoríme o komunikácii, dôležité je aby bola vzájomná. Inteligentný manažér sa úprimne zaujíma o to, čo sa deje na ihrisku, aby mohol informovať členov, inštitúcie či zákazníkov ešte predtým, ako problém vznikne. Na oplátku by mal manažér dostatočne  informovať superintendanta napr. o finančnej situácii, v akej sa klub nachádza, o filozofii klubu, o preferenciách členov  a pod. Len tak môže vzniknúť inteligentný a rozumný plán na plnenie všetkých cieľov.

 • Manažéri nechápu, prečo superintendanti vždy vyzerajú ako keby mali zlú náladu. Do istej miery to asi vyplýva z podstaty profesií, zatiaľ čo manažéri sú extroverti a v častom kontakte s ľuďmi, superintendanti trávia svoj čas riešením iných ako „ľudských“ problémov, riešia prírodu. Môže sa to javiť ako klišé, ale ja sám som stretol mnoho superintendantov, ktorí by pôsobili oveľa prívetivejšie, keby sa dokázali  jednoducho usmiať a zamávať hráčom, ak ich stretnú na ihrisku. Prípadne sa pristaviť, porozprávať, odpovedať na prípadné otázky. Pomohli by tým manažérovi, ktorí inak musí často vysvetľovať prečo je superintendant zamračený alebo dokonca nezdvorilý. 

Rovnako ako sa superintendanti sťažujú, že manažéri nevedia nič o údržbe ihriska, manažéri hovoria, že superintendanti nemajú ani potuchy čo to všetko obnáša viesť a riadiť klub.  

Verte mi, že manažér si dobre uvedomuje, ako veľmi dôležitá je kvalita ihriska, že je to priorita členov aj hráčov. Preto tak tlačí na zlepšenie, prípadne udržanie požadovanej kvality. S kvalitným ihriskom sa všetko predáva ľahšie - členské, nehnuteľnosti aj eventy... 

Obaja majú rovnakých pánov

Obaja, generálny manažér aj superintendant majú rovnakých pánov. Obaja sú na telefóne 24/7, musia reagovať na sťažnosti a prípadné problémy.  A ak sa na vás ako superintendantov valia sťažnosti, že greeny nie sú dosť rýchle alebo že nefungujú zavlažovacie sprinklery,  ku generálnemu manažérovi sa dostanú tiež. Plus navyše musí riešiť  nedostatok šampónu v sprchách, problémy s bazénom a tenisovými kurtmi, zlé osvetlenie na parkovisku, málo kuracích kúskov v Caesar šaláte  a pod...

Je to prosté. Ak chcete, aby sa manažér vžil do vašej pozície, urobte pre neho to isté. Ukážte svoju vôľu pochopiť a pomôcť riešiť jeho problémy a on pravdepodobne bude mať tiež viac pochopenia, keď mu poviete, že potrebujete novú triplex kosačku.

Článok bol publikovaný na www.golfcourseindustry.com, autorom je Tim Moraghan