Golf Online

Rozpočet golfového ihriska – ako ho zostaviť?

Päť rád, ktoré vám môžu túto neľahkú úlohu zjednodušiť

Golfový priemysel sa postupne stabilizuje a manažéri začínajú mať po dlhej dobe pozitívne očakávania. Po niekoľkých rokoch znižovania výdavkov snáď svitá na lepšie časy. Ako pripraviť rozumný rozpočet na budúci rok?

Ako pripraviť rozumný rozpočet na budúci rok?

 1. Vyhodnoťte si odchýlky v rozpočte aktuálneho roku.

Ako sa skutočné náklady, resp. výnosy líšili od plánovaných? Všetky odchýlky vyššie ako 5% by ste mali zanalyzovať. Boli ste príliš optimistickí? Alebo naopak, príliš skeptickí? Takisto venujte pozornosť všetkým položkám, ktoré sa objavili v reálnych výdavkoch alebo príjmoch, ale v rozpočte zahrnuté neboli. 

Otázka, ktorú si treba položiť je: „Ako môžeme v budúcom roku dosiahnuť lepšie výsledky?“

2. Opätovne posúďte a spresnite rozsah činností a operácií.

Prehľad činností by mal pokrývať všetko, čo sa v klube odohráva, vrátane detailov ako ktoré dni a hodiny je klub otvorený  a aké služby a v akom harmonograme poskytuje zákazníkom. Vo väčšine klubov sú ponúkané činnosti rovnaké a nedotknuté po celé roky. Na začiatku každého rozpočtového obdobia by sa však mali prehodnotiť s cieľom zlepšiť ich výsledky.

Otázka, ktorú si treba položiť: "Čo naši zákazníci a členovia skutočne chcú? Ako môžu byť naše služby efektívnejšie? Ako sa dajú modifikovať služby, ktoré sú málo využívané? "

3. Rozpočet vytvorte na princípe „od nuly“.

Nespoliehajte sa náklady vypočítané jednoduchým navýšením pôvodných nákladov. Začnite s čistým listom a plánujte postupne.  Rozpočty na báze „od nuly“ sú tvorené položku po položke, na báze jednotlivých a overených predpokladov a prognóz.  Každý chybný predpoklad je slabým miestom rozpočtu a môže ohroziť aj celok.  Je treba pochopiť a zdokumentovať východiskové údaje pre každú jednu položku. Ak chcete vytvoriť rozpočet od nuly, musíte byť koncepčný a dôsledný. Samozrejme to chvíľu trvá, kým si položíte všetky dôležité otázky a nájdete na ne správne odpovede. Aj keď zostavenie takéhoto rozpočtu nie je jednoduché, svedčí to o skutočne profesionálnom prístupe. Výsledkom je rozpočet, ktorý je dôkladnejší a spoľahlivejší ako ktorýkoľvek iný, zostavený iným spôsobom.

Otázka, ktorú si treba položiť: " Sú moje predpoklady reálne a podložené overenými faktami?“

4. Navýšte očakávané príjmy.

Rast príjmov sa na niekoľko rokov zastavil. Mnoho operátorov a manažérov sa aj naďalej snaží ponúkať zastarané programy, ktoré nefungujú. Zákazníci a členovia hľadajú hodnotu. Sú citliví na zvyšovanie ceny, keď za ňou nevidia žiadnu pridanú hodnotu. Takže predtým ako budete v rozpočte počítať so zvýšenými príjmami, uistite sa, že ponúkate zákazníkom maximálnu  možnú hodnotu.

Príjmy môžu byť zvýšené nasledovne:

  • Predajom najmenej žiadaných a predávaných tee -timov. Dobrý tovar sa predáva obvykle sám.  Tržby rastú vtedy, ak je podpora venovaná predaju toho, čo sa samé nepredá. Ak sa to podarí, sú to ako keby nové peniaze.  
  • Poskytujte služby v balíku – bude to pre zákazníkov väčšia hodnota  a umožní vám to zvýšiť ceny.  Inšpiráciou môže byť hotelový Full American Plan, kedy  hosť zaplatí za tri jedlá denne bez ohľadu na to, či ich skonzumuje alebo nie. Šikovný prevádzkovateľ dokáže vyčísliť nespotrebované jedlo na približne 15%. Dokážete ponúknuť členom taký balík služieb, ktoré im poskytnú pridanú hodnotu a zároveň zvýšia vašu prevádzkovú maržu?
  • Ponúknite zákazníkom obľúbené služby a tovar v predstihu – a to ešte predtým, ako vyvrcholí dopyt po ňom. Môžu vaši členovia napr. kúpiť prednostne tovar so zníženými cenami?

Otázka, ktorú si treba položiť: " Dokážeme sa vžiť do myslenia a pocitov našich zákazníkov a členov? Poskytujeme im to, čo chcú a očakávajú - uznanie , rešpekt a zdvorilý prístup? "

5. Zamerajte sa na zníženie režijných a administratívnych nákladov. 

Napríklad poistenie majetku a iných rizík stúpa z roka na rok. Väčšina klubov to akceptuje ako náklady na podnikanie. Nevzdávajte sa však ľahko.  Preskúmajte všetky alternatívne možnosti. Preverte aj výšku iných daní, či miestnych poplatkov.

Otázka, ktorú si treba položiť: " Preveril som všetky možnosti zníženia administratívnych a režijných nákladov? Poradil som sa so správnymi osobami?“

Do začiatku roka 2014 máme ešte viac ako 2 mesiace.  Plánovať by ste ale mali začať čo najskôr. Začnite s rozpočtom.

Článok bol publikovaný na www.golfcourseindustry.com autorom je Henry DeLozier.