Golf Online

Sme už z najhoršieho vonku?

Keď na jeseň 2008 udrela kríza, mnohí očakávali, že snáď ku koncu 2010, tj. dva roky potom, by sme mohli zaznamenať určité oživenie. Vyplynulo to aj z prieskumu KPMG, ktorý bol uskutočnený na jeseň 2009 medzi manažérmi golfových ihrísk v Európe, Strednom Východe a Afrike ( EMA región). Približne 60% respondentov očakávalo ústup krízy v druhej polovici 2010. Takže aká je realita?

Nepopierateľným faktom je, že sme v roku 2010 čelili ústupu záujmu o golf v niekoľkých krajinách Európy a čo je dôležité dodať, že medzi ne patrili aj najväčšie a najstaršie trhy ako Veľká Británia a Írsko. Jednak  sa znižovala členská základňa golfových klubov  a aj tí hráči, ktorí zostali klubom a golfu verní, hrali menej kôl  a tomu zodpovedal aj pokles tržieb.

V januári 2011 KPMG uskutočnila ďalší prieskum, ktorý mal za cieľ priniesť aktuálne čísla. Tu sú:

Hodnotenie roku 2010

Na najväčších trhoch regiónu EMA, vo Veľkej Británii a Írsku (GBI),  menej ako polovica ihrísk reportovala dobré alebo excelentné výsledky, 17% hlásilo dokonca zlé či veľmi nepriaznivé výsledky. Najhoršie správy prichádzali z regiónu východnej Európy (EE) čo ozaj nie je pozitívne, nakoľko tento región vykazoval problémy už v období pred krízou (reportovaná miera zisku k celkovým tržbám bola menej ako 10%)

Hodnotenie ekonomických výsledkov za rok 2010

Vysvetlivky:
GBI – Great Britain  & Ireland
WE – Western and South-East Mediterranean Europe ( Chorvátsko, Cyprus, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Turecko)
NE – Northern Europe (Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko, Švédsko)
CE – Central Europe (Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko)
SA – South Africa, Mauritius
BNL – Benelux (Belgicko, Holandsko, Luxembusko)
EE – Eastern Europe  (ČR, SR, Maďarsko, Poľsko, Litva, Lotyšsko, Estónsk, Slovinsko)
MENA – Middle East and North Africa (Egypt, Maroko, Pakistan, Katar, Tunisko, SAE)

Počet odohraných kôl a tržby sa zvýšili približne u 1/3 ihrísk regiónu EMA, ale naopak zníženie min. o 10% hlásilo viac ako 40% subjektov. Čo sa týka nákladov, 42% klubov reportovalo ich zvýšenie, zatiaľ čo len 1/3 respondentov sa ich podarilo efektívne znížiť.

Výsledok hospodárenia golfových ihrísk v  2010

Ihriská v regióne centrálnej Európy (CE)  a Beneluxu si viedli celkom dobre, takmer 2/3 z nich uzavreli rok 2010 so ziskom a len 8% so stratou. Vo Veľkej Británii a Írsku to ale bolo až 20% klubov, ktoré skončili v červených číslach.

Čo sa týka investícií, aj napriek nepriaznivej dobe viac ako polovica respondentov  vykázala kapitálové výdavky. Najaktívnejšie boli ihriská v oblasti Stredného východu a severnej Afriky, kde viac ako 80% klubov našlo prostriedky aj na investície dlhodobejšieho charakteru.

Opatrenia na zvýšenie ziskovosti

Väčšina klubov prijala nie jedno, ale niekoľko opatrení na zlepšenie ziskovosti. 75% klubov zmenilo ceny, 2/3 redukovalo náklady a celých 40% klubov zmenilo PR aktivity a celkový marketing.

Zmeny cien

46% ihrísk zvýšilo ročný poplatok o 5-10%, a takmer tretina zvýšila v rovnakom rozsahu aj green fee. 5% subjektov úplne zrušilo vstupné poplatky s nádejou, že takto prilákajú nových hráčov.

Redukcia jednotlivých typov nákladov

Zníženie nákladov

Asi dve tretiny subjektov, ktoré znížili náklady, redukovalo počet zamestnancov o 5-10%. Tretina klubov znížila náklady spojené s prevádzkovým materiálom a zásobami (častým príkladom bolo zníženie tovaru v Proshope či zásoby Food & Beverage.) Malá časť klubov, tj. 5% dokázala znížiť náklady na údržbu ihriska a budov, cca o 5-10%. Pätina klubov zredukovala rozpočet na marketing , často na úroveň polovice nákladov predchádzajúceho roku.

PR aktivity a Marketing

Práve Marketing je oblasťou, kde si mnoho klubov uvedomilo nutnosť zmeny doterajšieho prístupu.  Online media a sociálny marketing sú dnes neopomenuteľnou súčasťou boja o klienta.  Veľa klubov upriamilo pozornosť a aktivity na e-marketing, na kvalitatívne, tj. adresné oslovovanie už existujúcich klientov napr. vo forme newsletterov, zaviedlo špeciálne ponuky či výhodné balíčky služieb.

Aká budúcnosť čaká golfové kluby?

Viac ako polovica opýtaných (58%) je optimistických a očakáva zlepšenie v roku 2011. Oveľa menšia časť, jeden z desiatich (10%)  má pesimistické vízie a našli sa aj takí,  8% všetkých opýtaných, ktorí dokonca zvažujú predaj klubu. Zatiaľ čo v regióne východnej Európy sú očakávania pozitívne, majitelia z Veľkej Británie Írska sú značne pesimistickejší.

Očakávania a prognózy  v 2011 v porovnaní s rokom 2010

Aký je teda záver?

Aj napriek tomu, že dôsledky krízy sú nepopierateľné a  ihriská  čelia úbytku členov a poklesu tržieb, snažia sa a musia hľadať nové možnosti riešenia. Redukovať náklady, stimulovať tržby, hľadať nové cesty ako osloviť nielen existujúcich klientov, ale hlavne nových hráčov.

Nemecko ako ekonomicky silná krajina sa veľkou mierou podieľa na celkových výsledkoch v regióne centrálnej Európy, zatiaľ čo región Stredného východu a severnej Afriky vykazuje priaznivé výsledky ako celok.  Developmenty nových rezortov a rezidenčných projektov stále napredujú, hoci existujú opodstatnené otázky ako silný môže byť  vplyv politických udalostí v severnej Afrike.  Ale to sa ešte len ukáže. Znepokojivá sa môže zdať situácia v krajinách ktoré sú domovom golfu – Veľká Británia a Írsko.  Klubom sa veľmi nedarí, majitelia sú pesimistickí, tretina z nich si myslí, že k zlepšeniu situácie nedôjde skôr než v roku 2013. Čo sa týka východnej Európy, aj tam je finančné zdravie či životaschopnosť klubov krehká. Len 25% z nich vykazuje pozitívny prevádzkový výsledok.

Zostáva nám len dúfať, že nové, strategické manažérske postupy  klubom pomôžu prekonať túto neľahkú situáciu  a v budúcnosti sa golf bude opäť  tešiť rastúcemu záujmu, vyššiemu počtu hráčov a celé odvetvie golfového priemyslu chytí druhý dych.

Zdroj: KPMG  Golf Benchmark Survey, Golf Business Community,
http://www.golfbusinesscommunity.com

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 370) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
Speerve
Speerve
08.07.24 12:00

How do I handle pills that have a strong odor cenforc[..] professional?

Roberthub
Roberthub
23.06.24 11:28

https://autolux-azerbaijan.com/# Pin-up Giris

unditle
unditle
09.06.24 09:49

What is the role of the USA in international collaborations for medicine regulation fildena Ч—Ч•Ч•ЧЄ Ч“ЧўЧЄ?

Williamanync
Williamanync
31.05.24 09:35

Pharmacie Internationale en ligne pharmacie en ligne pas cher or pharmacie en ligne pas cher
http://privatelink.de/?https://phenligne.com/ pharmacies en ligne certifiГ©es
pharmacie en ligne livraison europe Pharmacie Internationale en ligne and pharmacies en ligne certifiГ©es pharmacie en ligne fiable

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next