Golf Online

Sociálne siete a golfové kluby - čím skôr, tým lepšie

Sociálne siete a golfové kluby – čím skôr, tým lepšie.

Interview portálu Golfbusinessnews.com s Adamom  Robertsom  a Samom Elderom  zamerané na posúdenie dôsledkov  neustále sa zvyšujúcej prítomnosti sociálnych médií a celkovej digitálnej klímy  na golfové kluby po celom svete.

Dvojica, ktorá nedávno získala cenu „PR Team of the year“ na Pre Shop Europe Awards,  z firmy Golf Marketing Services (v celom odvetví známej ako GMS) poskytuje poradenské služby týkajúce sa mediálnych stratégií pre také značky ako PING, BMW, Marriott či ECCO.  Teraz sú Adam a Sam  pripravení poskytnúť svoje know-how aj  európskym golfovým klubom, ktoré  potrebujú pomocnú ruku.

Adam Roberts (vľavo), Sam Elder (vpravo)

GBN: Všetky známe golfové brandy už pochopili význam a dôležitosť sociálnych médií. Sú však naozaj  také zásadné aj pre golfové kluby a iné organizácie z oblasti v golfu?

Sam Elder:  V minulosti mnohí považovali  sociálne médiá za prechodný výstrelok, neskôr sa však jednoznačne ukázala ich moc a trvácnosť.  Ich skutočne globálne rozšírenie umlčalo aj tých najväčších skeptikov.  V súčasnosti sú na sociálnych médiách založené marketingové kampane mnohých výrobcov, pretože sú presvedčení,  že neexistuje veľa iných spôsobov ako naraz osloviť také veľké množstvo golfistov pri takých nízkych nákladoch.  Ak si toto uvedomíme, je jasné,  že tu existuje priestor pre golfové kluby akejkoľvek veľkosti, kedy by mali  využiť jedinečné výhody efektívnej kampane s využitím  sociálnych médií.

Adam Roberts: Pamätám si na časy, kedy si len málo golfových klubov uvedomovalo dôležitosť webovej stránky.  A ukážte mi  teraz klub, ktorý ju nemá! Verím, že podobná situácia bude v priebehu dekády aj so sociálnymi médiami. Všetko ukáže čas, ale ja osobne som o tom už teraz 100% presvedčený.

GBN: Skepsa voči sociálnym médiám však stále existuje. Myslíte si, že súvisí s vekom?

Sam Elder: Nepriamo áno, vek tu zohráva určitú úlohu.  Mnoho ľudí z brandže, mnoho riaditeľov si myslí,  že tieto platformy sú len "pre deti." Ak si ale zistíte fakty, pochopíte, že to tak nie je. Ľahko sa dá pozrieť napr. na profesionálov, tour hráčov  - Ian Poulter má  1,5 mil nasledovníkov, Luke Donald ich má 370 tis, Graeme McDowell  450 tis. Sú to ľudia, ktorí sú napr. na Twitteri extrémne aktívni.  Demografia týchto „followers“ zahŕňa golfistov všetkých vekových kategórií a bude len expandovať.

Zároveň je samozrejme dôležité,  aby sa golfové kluby zamerali na mladších ľudí.  Tí sú často rýchlejší a šikovnejší vo využívaní  sociálnych médií  a to je treba brať ako veľkú príležitosť, kedy môžete okamžite a hromadne osloviť golfistov všetkých vekových kategórií pri veľmi nízkych nákladoch.

Sociálne médiá sú obzvlášť vhodné na oslovenie  trhového segmentu žien – potenciálnych hráčok.  Napríklad cez naše kontá  dokážeme osloviť  viac ako 10.000 žien, ale to je malá kvapka v mori. Hráčky ako Annika Sorenstam a Michelle Wie majú spolu viac ako 200 tis followerov...

GBN: Aké výhody môže golfovému klubu  priniesť efektívne využitie sociálnych médií ? Je treba brať v úvahu ašpirácie klubu, ciele o ktoré usiluje?  

Adam Roberts: Veríme, že sociálne médiá by mali byť súčasťou každodenných marketingových aktivít akéhokoľvek golfového klubu.  Kampaň je samozrejme treba dobre zacieliť, ujasniť si základnú stratégiu a s trochou pomoci  budú sociálne médiá pracovať pre vás.  Čo sa týka klientov, mali sme rôznych – kluby, ktoré chceli zvýšiť green-fee, kluby,  ktoré potrebovali získať nových členov, či zvýšiť tržby v klubovej reštaurácii,  ale aj exkluzívne súkromné  kluby, ktoré mali iné ciele, napr. udržať si svojich členov, či zistiť ich mieru spokojnosti. Sociálne média môžu byť užitočné pre každého. Výhoda a veľký benefit týchto platforiem spočíva práve v tom, že sú flexibilné a prispôsobiteľné konkrétnym potrebám.

GBN: Viem si predstaviť, že pre zaneprázdnených manažérov je často nemožné nájsť si  čas na premýšľanie o sociálnych médiách.  Aké sú najčastejšie chyby, s ktorými ste sa stretli?

Sam Elder: Jednou z najčastejších chýb je nediferencovaný,  multi-platformový, tzv. scattergun prístup. Niekoľko klubov, s ktorými  sme pracovali, si otvorili kontá takmer na každej sieti. Úmysel bol síce dobrý, ale oveľa efektívnejšie je vytvoriť jedno ,   vybudovať mu pevnú pozíciu  a až potom príde na rad práca napr. s  Pinterest (sociálna sieť založená na čisto vizuálnom obsahu – fotografie alebo obrázky, pozn. prekl.) alebo Videogame.

Ďalším častým problémom je zainteresovanosť zamestnancov. Našim klientom vždy hovoríme, že  práca so sociálnymi médiami je práca pre každého jedného. Je dôležité, aby jej venovali pozornosť  všetci zamestnanci  - od greenkeepera až po personál reštaurácie.  Obsah by mal pokrývať každú oblasť.  Dobre vytvorená vnútorná štruktúra  pomôže v definovaní zodpovednosti. Samozrejme, je treba tomu venovať čas -  ale to platí pre všetky promo aktivity. Dôležité je, aby bol tento čas využitý efektívne.

Adam Roberts:  V tejto súvislosti je treba zdôrazniť  jednu vec.  Sme presvedčení, že aktivity spojené so sociálnymi médiami musia byť vykonané interne.  Príspevok z každej oblasti klubového života poskytne človeku zvonku dojem,  že klub žije, že má svoje aktivity.. A to  sa nedá dosiahnuť  externým prístupom.

GBN:  Dá sa teda povedať, že neexistuje univerzálne riešenie vhodné pre každého?

Adam Roberts: Nie, neexistuje. Určite sú platformy, ktoré budú fungovať pre väčšinu klubov, ale svet sociálnych médií napreduje šialenou rýchlosťou.  Vždy je dôležité preveriť, aké existujú možnosti,  či už obchodné alebo iné, ale stanovenie priorít a hlavnej stratégie je rozhodujúce. Najhoršie prípady, ktoré sme videli,  boli výsledkom nešpecifikovaného, tzv. Scattergun prístupu k sociálnym médiám.

GBN: GMS nedávno  uviedla Social Media Consultancy Platform  pre golfové kluby. Môžete trochu bližšie vysvetliť  ako to bude fungovať?

Adam Roberts:  Základom je to, že ponúkame golfovým klubom konzultácie zamerané presne na ich potreby.  Navrhneme internú štruktúru,  zaškolíme personál  a implementujeme procesy,  ktoré treba vykonávať na dosiahnutie vopred stanovených cieľov.  Dôležitou súčasťou tohto procesu je pomôcť klubu postaviť sa na vlastné nohy, vybudovať silné základy  -  to je dôvod, prečo musíme presne poznať potreby a ciele.  Konzultujeme osobne s jednotlivcami alebo skupinami osôb, či už pol dňa, jeden deň alebo viac dní. Všetko závisí na potrebách klubu.  

Sam Elder: V biznise sme už  11 rokov  a za ten čas sa oblasť médií nekonečne zmenila.  Vždy sme kládli dôraz na to byť o krok vopred pred ostatnými,  mať náskok. To nám umožňuje radiť našim klientom tak, aby aj oni boli priekopníkmi a dosahovali  mimoriadne výsledky. Sociálne médiá sú neoddeliteľnou časťou nášho podnikania, pracujeme na multiplatformových stratégiách  významných firiem a značiek.

Adam Roberts: Nášmu  úspechu v golfe pomohol fakt, že sme boli prostredníctvom našej sesterskej spoločnosti  SportSocial úspešní aj v iných športoch.  Všeobecne sa dá povedať, že naše skúsenosti  iba posilnili našu vieru v nové sociálne médiá a ich potenciál pre firmy,  kluby či iné organizácie akýchkoľvek veľkostí.  Bolo to prínosné pre nás všetkých a podľa skúseností čo máme,  sme presvedčení, že sme našli „recept“, ktorý bude fungovať pre všetky golfové kluby.

GBN:  Čo myslíte, akú úlohu budú zohrávať sociálne médiá v golfových kluboch o 10 rokov?

Sam Elder: Sme presvedčení, že budú neoddeliteľnou súčasťou klubových marketingových aktivít, prezentovať každý aspekt klubovej ponuky, každý zdroj príjmov. Niet pochýb o tom, že vývoj bude pokračovať rýchlym tempom a rôznymi spôsobmi a to vlastne len rozšíri príležitosti a možnosti podnikania a rozvoja golfových klubov.

Adam Roberts:  Golfové kluby musia konať rýchlo. Čím dlhšie zostanú nečinné, tým viac zaostanú a dobiehať budú veľmi ťažko. Jedno je isté, každý golfový klub bude musieť v určitej fáze začať tento proces, takže čím skôr, tým lepšie.

GBN: Sam, Adam, veľmi pekne ďakujeme.