Golf Online

Štandardy údržby golfového ihriska

Existujú rôzne golfové ihriská. Privátne, verejné, tréningové...Majú však jeden rovnaký cieľ – byť kvalitné a lákavé pre golfových hráčov, ktorí sa na ne budú i po prvej hre radi vracať. Želanú kvalitu golfového ihriska možno získať len správnou a dôkladnou údržbou. S ňou by Vám mohol pomôcť práve dokument "štandardov" údržby golfového ihriska.

Čo je to segmentácia golfových ihrísk?

Pri výstavbe golfového ihriska je najdôležitejšie uvedomiť si, kto bude môj zákazník - t.j. aká má byť filozofia celého projektu. Poznáme ihriská privátne, verejné, tréningové, atď. Investor by mal správne zvoliť druh ihriska prihliadajúc na lokalitu a jej špecifiká, spotrebiteľský dopyt, turistickú frekvenciu, marketingový potenciál, skrátka možnosti predať výsledný produkt:

  • Gree Fee (poplatok za hru),
  • Membership Fee (členské poplatky za členstvo v klube),
  • výnosy z korporátnych podujatí (turnaje, firemné prezentácie),
  • predaj tréningových hodín/školy golfu,
  • Food & Baveriges (predaj v reštaurácii),
  • predaj nehnuteľností na pozemkoch susediacich s golfových ihriskom.

Toto rozhodnutie je kľúčové z hľadiska vynaložených nákladov na realizáciu. Tieto sú z veľkej časti ovplyvňované hlavne nákladmi na údržbu golfového ihriska. Nevyhnutnosťou v celom projekte fungovania golfového ihriska by mal byť dokument "štandardov" údržby golfového ihriska. Segmentácia je rozdelenie golfových ihrísk do tried podobne, ako je tomu pri hoteloch. 5* ihrisko by malo ponúkať najvyšší štandard vo všetkých ponúkaných oblastiach - zázemie, šatne, reštaurácia, úroveň greenkeepingu, kvalita jednotlivých hracích elementov (greeny, fairway, bunkre, rafy, značenie, informovanosť hráča, celková atmosféra, atď.)

Účelom dokumentu "štandardov" je vytvoriť štyri konkrétne segmenty údržby golfového ihriska (5 * až 2 *) a stanoviť štandard pre každý segment, ktorému bude zodpovedať i spôsob údržby. V nadväznosti na proces segmentácie budú odporučené úrovne vybavenia golfového ihriska a počty zamestnancov, ktoré umožnia dosiahnutie týchto štandardov.

Kluby alebo prevádzkovatelia môžu na základe tohto identifikovať primeraný segment údržby pre akékoľvek ihrisko, čo dáva jasnú predstavu o tom, aké náklady a postupy by mali byť vynaložené. Ak sa raz zadefinuje segmentácia golfového ihriska, bude na základe nej možné udržiavať akékoľvek golfové ihrisko dôsledne a na zodpovedajúcej úrovni.

Dokument má dve základné kritériá:

1. Určiť všeobecný prehľad o každom segmente, uviesť rozdiely medzi nimi a zdroje potrebné na dosiahnutie týchto cieľov.

2. Určiť konkrétne detaily a štandardy pre jednotlivé segmenty týkajúce sa 18 jamkového golfového ihriska.

Pochopenie oboch týchto kritérií dáva dostatok informácií pre presné určenie vhodného segmentu údržby každého golfového ihriska.

Súčasťou dokumetu "štandardov" by mal byť stav strojov a zariadení. Základným cieľom je poskytnúť štandardizovaný zoznam vybavenia nevyhnutného pre každú zo štyroch úrovní segmentácie. Avšak veľkosť, dizajn, typ, reliéf a topografia je na každom golfovom ihrisku iná, a preto bude nevyhnutné stanoviť isté požiadavky, ktoré budú zodpovedať ich individuálnym potrebám. Malé motorové stroje, vyžínače, fukáre, vznášadlové kosačky, zastrihávače okrajov atď. nie sú v zozname zahrnuté, nakoľko sa zahŕňajú do prevádzkových nákladov a vo všeobecnosti majú kratšiu životnosť.

Pri údržbe golfového ihriska je dôležitým bodom aj pracovná sila. Pre golfové ihrisko by mala byť stanovená spotreba pracovných hodín, a to kvôli stanoveniu počtu hodín potrebných na údržbu golfového ihriska pre každý segment v zimnej i letnej sezóne. Tiež naznačuje potrebu zamestnancov na plný a na čiastočný úväzok, aj keď tu musí byť určitý stupeň flexibility, pretože žiadne dve golfové ihriská nie sú rovnaké.

Každá pracovná úloha týkajúca sa greenov, tees, fairways, bunkrov atď. sa uvádza s odhadovaným časom potrebným pre každý pracovný postup. Celková spotreba pracovných hodín je uvedená pre jednotlivé segmenty pre letnú aj zimnú sezónu. Súhrn všetkých štyroch segmentov zhrnutý na jednej strane má poskytnúť prehľad o požadovanom počte zamestnancov.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 6 10(komentárov: 44) Pridať komentár
 
Jamesenemo
Jamesenemo
15.07.21 07:35

viagra patent does viagra really work how does viagra work
viagra over counter sildenafil cream sildenafil cheapest price

Stephentom
Stephentom
14.07.21 09:23

cialis works cialis online from canada interactions for cialis dosage
price of tadalafil buying cialis online interactions for tadalafil

RogerWhasp
RogerWhasp
13.07.21 13:51

no rx viagra viagra warnings online generic viagra
sildenafil vs tadalafil viagra canada prescription women on viagra

Craiggak
Craiggak
10.07.21 23:20

erythromycin gel erythrocin erythromycin gel uk
erythromycin tablets 250mg erythromycin gel side effects of erythromycin

Donaldnof
Donaldnof
25.06.21 16:40

voltaren arthritis pain diclofenac sodico diclofenac salbe
diclofenac topical gel diclofenac natrium diclofenac topical