Golf Online

Ukazovatele sledované v analýzach pôdy

Interpretácia nameraných veličín pri pôdnych analýzach.

pH

pH vyjadruje množstvo iónov vodíka v pôde. Prítomnosť alebo nedostatok vodíkových iónov určuje, či je pôda kyslá alebo zásaditá. pH väčšiny pôd je v rozmedzí 4 - 8,5. Za neutrálnu pôdu považujeme pôdu s pH 6 - 6,9.

Príjem živín je limitovaný veľmi úzkym rozsahom pH.

Rozpustné soli

Rozpustné soli – miera vodivosti pôdneho roztoku alebo solí rozpustených vo vode. Vo všeobecnosti platí, že vysoká hladina solí v roztoku je v pôdach so slabou drenážnou schopnosťou. Soli sa skôr akumulujú pri povrchu, ako splavujú do spodných vrstiev. Problém sa ešte vyostruje, keď sa vysoký obsah solí nachádza aj v závlahovej vode.

CEC

alebo katiónová výmenná kapacita (cation exchange capacity) - vyjadruje aké množstvo katiónov môže byť viazané a vymieňané sorpčným komplexom pôdy – t.j. dostupné prítomné pre trávnik bez rizika vyplavenia. Bez znalosti hladiny CEC je nemožné vytvoriť rozumný plán výživy. V zásade je CEC ovplyvňovaná podielom organických a ílovitých častíc v pôde.

Ak je CEC nižšia ako 10, koreňová zóna má malú schopnosť udržať a vymieňať si živiny.

Pri CEC hladine 11 - 20 je schopnosť udržať a vymieňať živiny v koreňovej zóne optimálna.

Vyššia hladina CEC ako 20 indikuje privysoký podiel ílovitých a organických častíc, spôsobujúcich zhutňovanie pôdneho podložia, čo môže priniesť problémy s drenážou.

% nasýtenia (Base saturation)

Je údaj definovaný ako podiel (časť) celkovej kapacity (CEC), ktorú sú schopné fixovať "základné katióny" (H, Ca, Na, K, Mg). Je to veľmi dôležitá súčasť pôdnych testov, poukazujúca na to, či sú uvedené prvky v rovnováhe. Množstvo pôdnych katiónov sa dá regulovať pomocou hnojív tak, aby bola dosiahnutá požadovaná rovnováha.

Optimálne % zastúpenie jednotlivých katiónov:

H: 0 - 5 %
K: 3 - 7 %
Mg: 15 - 20 %
Ca: 65 - 75 %
Na: 0 - 5%

Ak je % nasýtenia prvkom mimo tohto rozsahu, môže prísť k tzv. "iónovému  antagonizmu". Napr. nadmerné množstvo výmenného vápnika môže zablokovať príjem draslíka a horčíka a nadmerné množstvo výmenného draslíka môže zablokovať príjem horčíka. Pomer Mg:K by mal byť väčší ako 2:1.

Organická hmota

Predstavuje množstvo organickej hmoty v pôde, ktoré je výsledkom rozkladu organických zvyškov. Množstvo organickej hmoty v pôde kolíše od 0,5 – 10 %, pričom na greenoch sa pohybuje do 1%. Organická hmota je zdrojom živín a zlepšuje štruktúru pôdy. Má vysokú schopnosť viazania katiónov a pôdnej vlahy.

Fosfor (P)

Na stanovenie fosforu sa používajú dve metódy, v závislosti od ph pôdy.
Pre pH < 7,2 sa používa Braynova metóda.
Pre pH > 7,2 sa požíva Olsenova metóda.

Ukazovatele pre jednotlivé metódy:

Obsah

Braynova metóda

Olsenova metóda

Nízky

1 – 15    Ppm

1 – 9 Ppm

Nízky – optimálny

15 – 25 Ppm

10 – 15 Ppm

Optimálny

26 – 40 Ppm

16 – 24 Ppm

Vysoký

> 40 Ppm

> 24 Ppm

Draslík (K)

Draslík je katión, ktorý je viazaný pôdnou sorpciou. Na jeho dostupnosť má vplyv pôdna štruktúra. Na piesčitých pôdach alebo podkladoch, sa môže prejaviť jeho nedostatok, pretože sa nenaviaže na sorpčný komplex a môže sa vyplaviť.

Obsah

Ppm

Nízky   

1 – 120

Nízky – optimálny

121 – 190

Optimálny

191 – 300

Vysoký

> 400

Zinok (Zn) – Mangán (Mn) – Meď (Cu) – Železo (Fe)     

Obsah

Zn

Mn

Cu

Fe

Nízky

1 – 1,8 Ppm

1 – 2,5 Ppm

1 – 0,4 Ppm

1 – 4,5 Ppm

Nízky – optimálny

0,9 – 1,2 Ppm

2,6 – 4 Ppm

0,5 – 0,9 Ppm

4,6 – 7 Ppm

Optimálny

1,3 – 3 Ppm

4,1 – 12 Ppm

1 – 2 Ppm

7,1 – 20 Ppm

Vysoký

> 5 Ppm

> 50 Ppm

>2 Ppm

> 70 Ppm

Síra (S) – Bór (B)

Obsah

S

B

Nízky

1 – 4 Ppm

0,1 – 0,5 Ppm

Nízky – optimálny

5 – 9 Ppm

0,6 – 0,9 Ppm

Optimálny

10 – 25 Ppm

1 – 1,5 Ppm

Vysoký

> 25 Ppm

> 2 Ppm

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 1 5(komentárov: 81) Pridať komentár
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next
 
Kevinjax
Kevinjax
12.08.21 06:39

free gamer dating gay
gay dating in college
gay black dating sites

acillew
acillew
22.07.21 05:35
sdkaeoio
menlons
22.06.21 06:57

Low income families need help during holidays how to apply for christmas aid For low income needy families Free food for needy families

slitherio
Holola hero
08.06.21 10:57

Swallow 1000 snakes at slitherio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next