Golf Online

Regenerácia a renovácia ihrísk

Každé ihrisko si vyžaduje individuálny prístup v starostlivosti o jeho trávnik, ktorou ho udržiavame v požadovanom kvalitatívnom stave s dobrými hracími podmienkami, či už ide o ihrisko futbalové alebo golfové.

Trávnikové plochy športových ihrísk sa v priebehu svojej existencie opotrebúvajú, podliehajú vplyvom športovej prevádzky, sú zaťažované nielen samotnými hráčmi, či už golfovými alebo futbalovými, ale i technikou napr. pri valcovaní. Nakoľko kvalitný a zdravý trávnik by mal byť prioritou športového ihriska, je na ňom nevyhnutné vykonávať regeneračné zásahy.

Vertikutácia

je regeneračné opatrenie, ktoré slúži na odstránenie plsti, tzv. stariny. Ide o povrchové prečesávanie trávnej mačiny, ktorým zabezpečíme lepší príjem živín a kyslíka. Zlepšujú sa zakoreňovacie a odnožovacie schopnosti trávnika.

Viac o vertikutácii sa dozviete tu.

Radi Vám s ňou poradíme. Kontaktujte nás.

Aerifikácia

predstavuje  mechanické ošetrenie trávnika zasahujúce do mačinovej a hlavne vegetačnej vrstvy s cieľom úpravy fyzikálnych vlastností zhutneného vegetačného substrátu pre zlepšenie jeho vzdušného a vlhkostného režimu, a tým i vytvorenie vhodných podmienok pre regeneráciu mačinovej časti. Aerifikácia znamená dopraviť vzduch do niečoho. Pri trávniku je to jednoduché vytváranie otvorov cez povrch trávnika.

Viac o aerifikácii sa dozviete tu.

Radi Vám s ňou poradíme. Kontaktujte nás.

Dosev

Renovujeme ním trávnik a zvyšujeme jeho hustotu. Cieľom je vylepšenie časti poškodenej mačiny a vylepšenie mačiny poškodenej chorobami a škodcami. Dosevom môžeme meniť taktiež zloženie (zastúpenie jednotlivých druhov) trávnika.

Viac o doseve trávnikov si môžete prečítať tu.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás.

Pieskovanie

Je veľmi účinným regeneračným zásahom najmä na viac zaťažovaných trávnych plochách. Ide o zapracovávanie piesku do pôdneho profilu po aerifikácii (prevzdušnení). Cieľom je zlepšenie fyzikálnych charakteristík povrchovej časti vegetačného substrátu a zlepšenie podmienok pre odnožovanie tráv, príjem vody. Zvyšuje poróznosť pôdy a znižuje možnosť tvorby prázdnych miest v trávniku a následne tvorbu buriny.

Ďalšie informácie o pieskovaní získate tu.

Radi Vám s pieskovaním pomôžeme. Kontaktujte nás.

Aplikácia postrekov

Do procesu starostlivosti o trávnik patrí i ošetrovanie trávnika napadnutého chorobami a škodcami. Najmä pri intenzívnej údržbe trávnikov na futbalových a golfových ihriskách sa nevyhneme postrekovej aplikácii pesticídov, z ktorých sú na ošetrenie trávnikov využívané najmä fungicídne a herbicídne prípravky. Fungicídy sa používajú na zamedzenie vývoja, resp. ničenie hubových ochorení alebo plesní. Herbicídy sú chemické látky zabraňujúce rastu rastlín. Obyčajne slúžia na ničenie burín.

Viac o použití pesticídov sa môžete dočítať tu.

Radi Vám v tejto problematike pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 21 25(komentárov: 403) Pridať komentár
 
https://lahorecallgirl.com
Lahore Escorts
06.09.21 15:07

Lahore Escorts Services Provide Best EScorts and Call Girls in Lahore for Our Clients Sexual and Mental Satisfaction. Our Escorts in Lahore Works According to Clients' needs. Our Girls are Famous for their best Work. Lahore Escorts Services are Available 24/7 at Your Doorstep. Simply Call us and Book Your Favourite Girl within One Minute.

https://escortskarachi.pk/call-girls-in-karachi
Karachi Call Girls
06.09.21 15:07

Our Karachi escorts version does not provide hazardous services and sees with its own eyes that you will be able to contract and disperse in case of ‘natural’ or ‘exposed’ diseases. As a result, we have gained many dear customers. We will be told that they do not want to be forced to influence this formal aspect of trade. Our elite employers really shop for elite models. Drug addiction and poor hygiene are not elite.

Busneiss gift ideas
Busneiss gift ideas
04.09.21 13:03

If you love wine and T-shirts, then join the Wine Snob Shirt Club! Each month, you will receive a special T-shirt from a unique winery,Busneiss gift ideasBusneiss gift ideas along with club pricing on wine & other products. All this for just $29.

Mens Blace Stand Collar Real Leather Biker Jacket
Mens Blace Stand Collar R
04.09.21 12:37

A jacket is a garment for the upper body, usually extending below the hips. Our Mens Blace Stand Collar Real Leather Biker Jackettypically has extraordinary leather material, only available exclusively on topcelebsjakets.com.

foundation crack repair edmonton
foundation crack repair e
04.09.21 12:01

Ramma foundation repair crew of experienced workers hand-dig all foundation and weeping tile projects to ensure maximum reliability of the repairs without the need for expensive machinery that runs the risk of property damage.foundation crack repair edmonton