Golf Online

Regenerácia a renovácia ihrísk

Každé ihrisko si vyžaduje individuálny prístup v starostlivosti o jeho trávnik, ktorou ho udržiavame v požadovanom kvalitatívnom stave s dobrými hracími podmienkami, či už ide o ihrisko futbalové alebo golfové.

Trávnikové plochy športových ihrísk sa v priebehu svojej existencie opotrebúvajú, podliehajú vplyvom športovej prevádzky, sú zaťažované nielen samotnými hráčmi, či už golfovými alebo futbalovými, ale i technikou napr. pri valcovaní. Nakoľko kvalitný a zdravý trávnik by mal byť prioritou športového ihriska, je na ňom nevyhnutné vykonávať regeneračné zásahy.

Vertikutácia

je regeneračné opatrenie, ktoré slúži na odstránenie plsti, tzv. stariny. Ide o povrchové prečesávanie trávnej mačiny, ktorým zabezpečíme lepší príjem živín a kyslíka. Zlepšujú sa zakoreňovacie a odnožovacie schopnosti trávnika.

Viac o vertikutácii sa dozviete tu.

Radi Vám s ňou poradíme. Kontaktujte nás.

Aerifikácia

predstavuje  mechanické ošetrenie trávnika zasahujúce do mačinovej a hlavne vegetačnej vrstvy s cieľom úpravy fyzikálnych vlastností zhutneného vegetačného substrátu pre zlepšenie jeho vzdušného a vlhkostného režimu, a tým i vytvorenie vhodných podmienok pre regeneráciu mačinovej časti. Aerifikácia znamená dopraviť vzduch do niečoho. Pri trávniku je to jednoduché vytváranie otvorov cez povrch trávnika.

Viac o aerifikácii sa dozviete tu.

Radi Vám s ňou poradíme. Kontaktujte nás.

Dosev

Renovujeme ním trávnik a zvyšujeme jeho hustotu. Cieľom je vylepšenie časti poškodenej mačiny a vylepšenie mačiny poškodenej chorobami a škodcami. Dosevom môžeme meniť taktiež zloženie (zastúpenie jednotlivých druhov) trávnika.

Viac o doseve trávnikov si môžete prečítať tu.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás.

Pieskovanie

Je veľmi účinným regeneračným zásahom najmä na viac zaťažovaných trávnych plochách. Ide o zapracovávanie piesku do pôdneho profilu po aerifikácii (prevzdušnení). Cieľom je zlepšenie fyzikálnych charakteristík povrchovej časti vegetačného substrátu a zlepšenie podmienok pre odnožovanie tráv, príjem vody. Zvyšuje poróznosť pôdy a znižuje možnosť tvorby prázdnych miest v trávniku a následne tvorbu buriny.

Ďalšie informácie o pieskovaní získate tu.

Radi Vám s pieskovaním pomôžeme. Kontaktujte nás.

Aplikácia postrekov

Do procesu starostlivosti o trávnik patrí i ošetrovanie trávnika napadnutého chorobami a škodcami. Najmä pri intenzívnej údržbe trávnikov na futbalových a golfových ihriskách sa nevyhneme postrekovej aplikácii pesticídov, z ktorých sú na ošetrenie trávnikov využívané najmä fungicídne a herbicídne prípravky. Fungicídy sa používajú na zamedzenie vývoja, resp. ničenie hubových ochorení alebo plesní. Herbicídy sú chemické látky zabraňujúce rastu rastlín. Obyčajne slúžia na ničenie burín.

Viac o použití pesticídov sa môžete dočítať tu.

Radi Vám v tejto problematike pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 26 30(komentárov: 999) Pridať komentár
 
Alison Agron
Mens Leather Car Long Jac
22.03.24 10:18

I’m happy by reading your enjoyable article, Keep uploading more interesting articles like this. Mens Leather Car Long Jacket

kunal
Kunal Tomar
21.03.24 07:54

Mahipalpur Call Girls are known for their beauty and charm, making them one of the most sought-after VIP escort services in Mahipalpur. Mahipalpur is known as the capital city of India and is known for its culture and nightlife. The city has many attractions, from historical monuments to vibrant markets and shopping districts.

Weavalp
Weavalp
17.03.24 19:20

The use of hydroxychloroquine in combination with other therapeutics for the treatment of complex autoimmune diseases, such as systemic lupus erythematosus, showcases the potential for synergistic effects. By enhancing the efficacy of other immunosuppressive agents, buy hydroxychloroquine sulfate can contribute to more effective treatment regimens, highlighting the importance of integrated treatment strategies in autoimmune care.

Emily Parker
Emily Parker
12.03.24 17:53

brianscl[..] href="https://timesofrising.com/stolen-credit-card-numbers-the-risks-and-dangers/">brainssclub
[..] href="https://techparatox.com/briansclub-cm-cvv2-dump-services-make-your-business-profitable/">brian[..] href="https://sevenarticle.com/briansclub/">brianclub
brainclubbc[..] href="https://theshaheen.org/1-introduction-to-briansclub-cm/">briansclub cm
bryansclub
briansclub.cm login

brainsclub.cm<[..] href="https://digitalgravatar.com/?p=1295&preview=true">briansclun
briansclub.

briansclib
briansc[..] cc
brianclub.cm[..] href="https://multifas.com/2023/09/15/what-in-briansclub/">brians club.cm

brainsclun
brians clib
brianskl[..] href="https://starlim.co.in/blog/general/113/">brain club
brya[..] href="https://expressnewstimes.com/briansclub-cvv-fullz-dumps/">brian’s club
briansclu[..] href="https://thepostingmaster.com/the-impact-of-briansclub-cm-on-financial-institutions-and-banks/"[..] href="https://urweb.eu/analyzing-the-data-breaches-associated-with-briansclub-cm/">brriansclub.cmbrians club cc
brians lub
brian'sclub
[..] cvv
brian[..] href="https://jknews.net/2023/09/13/analyzing-market-trends-for-better-decision-making-on-briansclub[..] href="https://blogozilla.com/introduction-and-evaluation-of-briansclub/">brianaclub
bria[..] clun
briansxlub
[..] cm
brianssclub
brainsclub.com
brain club cm
br[..] cc
brian cc
brians club cvv
brian club cm
[..] href="https://heroes.app/blogs/351474/A-Token-Market-Like-Briansclub-Is-The-Future-Of-Cryptocurrenci[..] club cm
bruansclub
bruans club
bri[..] club login
brian club cc
-->