Golf Online

Regenerácia a renovácia ihrísk

Každé ihrisko si vyžaduje individuálny prístup v starostlivosti o jeho trávnik, ktorou ho udržiavame v požadovanom kvalitatívnom stave s dobrými hracími podmienkami, či už ide o ihrisko futbalové alebo golfové.

Trávnikové plochy športových ihrísk sa v priebehu svojej existencie opotrebúvajú, podliehajú vplyvom športovej prevádzky, sú zaťažované nielen samotnými hráčmi, či už golfovými alebo futbalovými, ale i technikou napr. pri valcovaní. Nakoľko kvalitný a zdravý trávnik by mal byť prioritou športového ihriska, je na ňom nevyhnutné vykonávať regeneračné zásahy.

Vertikutácia

je regeneračné opatrenie, ktoré slúži na odstránenie plsti, tzv. stariny. Ide o povrchové prečesávanie trávnej mačiny, ktorým zabezpečíme lepší príjem živín a kyslíka. Zlepšujú sa zakoreňovacie a odnožovacie schopnosti trávnika.

Viac o vertikutácii sa dozviete tu.

Radi Vám s ňou poradíme. Kontaktujte nás.

Aerifikácia

predstavuje  mechanické ošetrenie trávnika zasahujúce do mačinovej a hlavne vegetačnej vrstvy s cieľom úpravy fyzikálnych vlastností zhutneného vegetačného substrátu pre zlepšenie jeho vzdušného a vlhkostného režimu, a tým i vytvorenie vhodných podmienok pre regeneráciu mačinovej časti. Aerifikácia znamená dopraviť vzduch do niečoho. Pri trávniku je to jednoduché vytváranie otvorov cez povrch trávnika.

Viac o aerifikácii sa dozviete tu.

Radi Vám s ňou poradíme. Kontaktujte nás.

Dosev

Renovujeme ním trávnik a zvyšujeme jeho hustotu. Cieľom je vylepšenie časti poškodenej mačiny a vylepšenie mačiny poškodenej chorobami a škodcami. Dosevom môžeme meniť taktiež zloženie (zastúpenie jednotlivých druhov) trávnika.

Viac o doseve trávnikov si môžete prečítať tu.

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás.

Pieskovanie

Je veľmi účinným regeneračným zásahom najmä na viac zaťažovaných trávnych plochách. Ide o zapracovávanie piesku do pôdneho profilu po aerifikácii (prevzdušnení). Cieľom je zlepšenie fyzikálnych charakteristík povrchovej časti vegetačného substrátu a zlepšenie podmienok pre odnožovanie tráv, príjem vody. Zvyšuje poróznosť pôdy a znižuje možnosť tvorby prázdnych miest v trávniku a následne tvorbu buriny.

Ďalšie informácie o pieskovaní získate tu.

Radi Vám s pieskovaním pomôžeme. Kontaktujte nás.

Aplikácia postrekov

Do procesu starostlivosti o trávnik patrí i ošetrovanie trávnika napadnutého chorobami a škodcami. Najmä pri intenzívnej údržbe trávnikov na futbalových a golfových ihriskách sa nevyhneme postrekovej aplikácii pesticídov, z ktorých sú na ošetrenie trávnikov využívané najmä fungicídne a herbicídne prípravky. Fungicídy sa používajú na zamedzenie vývoja, resp. ničenie hubových ochorení alebo plesní. Herbicídy sú chemické látky zabraňujúce rastu rastlín. Obyčajne slúžia na ničenie burín.

Viac o použití pesticídov sa môžete dočítať tu.

Radi Vám v tejto problematike pomôžeme. Kontaktujte nás.

Adding an entry to the guestbook
Diskusia 26 30(komentárov: 921) Pridať komentár
 
kunali
Kunal Tomar
06.10.23 10:04

Beautiful Call Girls In Delhi are comfortable with any sensual and sexual encounter. Casting their magic erotic spell, Delhi Escorts Service they will take you to a utopian world of amorous pleasure where you will find everything amazing and sensational. Lying on their tolerant enchanted slopes and keeping your face on their ripening breasts, you can suck sensual and sexual pleasure through all your five senses visionary, auditory, olfactory, gustatory and tactile.

rohan
Rohan Rajput
06.10.23 08:51

If you need to get the most attractive and bold Delhi Russian Call Girls, you need to join hands with our agency. We earned recognition for our Escort services and matching Escort profiles as per your preferences. If you are availing of our services, you are likely fulfilling your secret cravings. The quality of our Girls gets multiplied when you give them a love bite. We promise to offer 100% satisfaction there so that you can experience the ultimate pleasure. We have an immense collection of Independent Delhi Escorts to make you feel loved.

Sneha
Sneha Patel
04.10.23 11:39

Their sexy magical charm will put a grin on your face. Many people don't realize that you have to touch yourself a lot to supply climaxes. True, the final issue is on its way, but it will not be the only issue of the end. The true goal of producing Call Girls in Zirakpur love is to amass the ultimate point of escorts in Mohali's biggest joy.

Bubbly hub
bubblyhub
01.10.23 01:13

Wow! Amazing Article Information Sand Thanks.
Hello Guys, it will very surprise for you if you read my all article which details given below ..!
Independent Delhi Escorts

Ruby
Ruby Rajput
30.09.23 14:12

We bring you reliable Agra Escorts to make your intimate and nightclub fantasies come true in a secure and confidential manner. So don’t worry you are now at a reputed online Call Girls in Agra. We counted amongst the most trusted organizations in Agra. Our operators will guide you on the safe and right way to meet a trusted escort.